Szolnok Megyei Néplap, 1988. június (39. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-27 / 152. szám

1988. JÚNIUS 27. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Világbajnokok a Holt-Tiszán Kajak-kenu válogató Saöulra A tavasz és a nyárelő pemzet- közi kajak-kenu versenyeinek vi­szonylag gyen­gébb magyar eredményei után dr. Parti János szövetségi kapi­tány azzal nyug­tatgatta a közvé­leményt, hogy azokból még nem kell messzemenő következtetése­ket levonni, mivel a magyar váloga­tottaknak a töb­biektől eltérő a felkészülési üte­me. Közeleg azon­ban a szöuli olim­pia időpontja, és lassan színt kell már vallaniuk az ötkarikás játé­kokra pályázók­nak. A türelmi idő lassan lejár. A bizonyításra éppen a hétvégén Szolnokon adódott az első lehetőségük a jelöl­teknek, a szombat vasárnapi kétnapos válogató verseny során, amelyet a Bp. Honvéd szakosztálya rendezett a Holt-Tiszán. Nerfi véletlen, hogy sportlapunk éppen „Ébresztőt fújt a kapitány” címmel tudósított az ese­ményről, hiszen most már felgyorsulnak az események az olimpia jegyében. (Remél­jük kajakozóink és kenusa­ink is!) Ezúttal hazai vizen, egy­más ellen kellett bizonyíta­niuk felkészültségüket a ve- télytársaknak, egy hét múl­va viszont már Duisburgban nagy nemzetközi mezőnyben mérettetnek meg legjobbja­ink. Szombaton a rövid távú, ötszáz méteres számait ren­dezték a szolnoki verseny­nek. A legnagyobb meglepe­tést kélielenül a Sarusi. Vas­kúti világbajnok kettős okoz­ta azzal, hogy a C II. 500 méteren csak ötödik lett. Győzött az a Takács, Leikep páros, amelyik az idei ered­ményeivel egyre biztosabb helyet követel magának a válogatott keretben.. A nők olimpiai számában Kőbán (Csepel) ezúttal is megelőzte legnagyobb vetélytársát, Gyulay Katalint. Azt már nem is tekinthetjük különö­sebb meglepetésnek, hogy Gyulay Zsolt ezen a távon újra legyőzte Csípés Feren­cet. Vasárnap először az ezer méteres versenyeket rendez­ték meg. A már említett Ta­kács, Leikep kenukettős is­mét legyőzte Sarusiékat, és duplázott a Bp. Honvéd ke­nusa, Szabó Attila is. Csípés igazi távján imponáló fö­A férfiak kajak egyes hajójában a nagy kérdés: Csípés vagy Gyulay? „Páros mérkőzésük” eredménye Szolnokon 1:L A képen az 1000 méter mezőnye rajtol Fotó: H. L. lénnyel utasította maga mö­gé a mezőnyt. Nemcsak az olimpiára, ha­nem a közelgő maratoni vi­lágbajnokságra is válogatnak idén a kajak-kenusok. Ennek jegyében először rendeztek Magyarországon tízezer mé­teres női versenyt. Kőbán és Gyulai ezúttal sem hagytak kétséget afelől, hogy jelenleg ők a legjobbak a hazai női mezőnyben. A csepeli ver- senyző.nő ezúttal a hajrában nyert ferencvárosi vetélytár- sával szemben. A kenusoknál a szolnoki Szabó Lajosnak szurkolhat­tunk, hogy első napi ötszá­zas ötödik helye és vasárnap délelőtti ezres bronzérme után, a tízezren sikerül-e nyernie. Nos, nem sikerült, mert a honvédos Bohács az utolsó métereken megelőzte. Szabó Lajosnak ennek elle­nére gratulálunk, és drukko­lunk, hogy belekerüljön Par­ti János szövetségi kapitány­nak legalább a világbajnoki „pikszisébe”. Eredmények (szombat), nők: K I. 500 m: 1. Kőbán (Csepel) 1:55.6, 2. Gyulay (FTC) 1:56.4, 3. Rakusz (Ole­fin SC) 1:57.4. K II. 500 m: 1. Huber, Kőbán (Csepel) 1:48.2, 2. Rakusz, Povázsán (Olefin, Ü. Dózsa) 1:49.4, 3. Mészáros, Jánosi (Ű. Dózsa, FTC) 1:50.2. Férfiak, K I. 500 m: 1. Gyulay (Bp. Honvéd) 1:41.8, 2. Csípés (Bp. Hon­véd) 1:42.0, 3. Ábrahám (Bp. Honvéd) 1:44.0. K II. 500 m: 1. Helyi, Rajna (MTK—VM) 1:34.5, 2. Csipes, Fidel (Bp. Honvéd. Köfém) 1:35.2, 3. Gyulay, Ábrahám (Bp. Hon­véd) 1:35.6. K IV. 500 m; 1. Bp. Honvéd (Madarász, Bel­esik, Beke, Szabó) 1:28.8, 2. Csaba halálára Az élet kegyetlen velejá­rója, hogy a gyöngék és bátortalanok mellett ese­tenként a sikerre születet­teket sem kíméli. Ez tör­tént a hétvégén is: egy 26 éves fiatalember tragédiá­jának hírét kopogták vi­lággá a hírügynökségek te­lexei, aki hivatása áldoza­ta lett. Kés jár Csaba — ki ne ismerné nevét az autós­sport kedvelői közül — az NSZK egyik versenypályá­ján, a Norisringen lelte ha­lálát edzés közben. Kegyet­len halál jutott neki. Autó­ja még a pályát követő védőpalánkot is átszakítot­ta, s az lett volna a cso­da, ha életben marad. Az autóssport. művelői tudják, a végzetes balszerencse bármelyik alkalommal be­következhet. A gépnek és az idegeknek való kiszol­gáltatottság nem félelem­érzés, csak reális számve­tés a vállalt hobbival, ké­sőbbi pénzkereseti lehető­séggel. Természetesen a halállal való játszadozás gondolata idővel háttérbe szorul, de örökre sohasem. Csaba sokra hivatott volt, ötször nyert még serdülő­ként honi gokart-bajnok­ságot, aztán a Forma-via­dalok következtek. Most az NSZK Forma-3., baj­nokságában állt rajthoz, s sikerei révén a világ leg­jobbjai közé várták ma­guk a szakemberek is. Az igazi Grand Prix már nem adatott meg néki, volán­virtuóz nem lehetett. Csak az a tudat nyugtathat meg valamelyest minket, hogy amit eddig művelt röpke életében, annak' minden perce örömmel töltötte el. S változatlanul lesznek hozzá hasonló szerény és mosolygós arcú fiatalembe­rek. akiknek a száguldás jelenti a felhőtlen boldog­ságot, mert erre születtek. (lazányi) MTK—VM (Pálinkás, Vára- di. Boross, Piros) 1:29.7. 3. Bp. Honvéd—Ganz-Mávag (Szalai, Kovács, Szép. Kará- csondi) 1:30.2. C I, 500 m: 1. Szabó A. (Bp. Honvéd) 1:55.5, 2. Takács (Bp. Sparta­cus) 1:56.9, 3. Hoffmann (Atomerőmű) 1:57.3, 5. Szabó L. (SZVSE) 1:59.3. C II. 500 m: 1. Takács, Leikep (Ú. Dó­zsa) 1:44.5, 2. Zala. Bohács (FTC, Bp. Honvéd) 1:46.3, 3. Ridegh, Varga (Építők SC) 1:46.4. Vasárnap, nők. K IV. 500 m: 1. Ü. Dózsa (Dónusz, Ko­vács, Mészáros, Sevecsek) 1:40.8, 2. Csepel—Ű. Dózsa (Huber, Kőbán, Szerényi, Po­vázsán) 1:44.4, 3. BSE—Ole­fin SC (Géczi, Tass, Demény, Erdődi) 1:55.0. K I 10 000 m. 1. Kőbán (Csepel) 50:58.7, 2. Gyulay (FTC) 50:59.5, 3. La­katos (FTC) 51:01.9. Férfiak. K I. 1000 m: 1. Csipes 3:48.1, 2. Hódosi 3:49.9, 3. Ábrahám 3:50.3 (mindhá­rom Bp. Honvéd). K II. 1000 m: 1. Hódosi—Ábrahám (Bp. Honvéd) 3:25.8, 2. Helyi— Rajna (MTK—VM) 3:26.5. 3. Petrovics B.—Petrovics K. (Olajbányász) 3:27.8. K IV. 1000 m: 1. MTK—VM—Bp. Honvéd—Köfém (Gyulay, Szabó I., Fidel, Kovács Zs.) 3:11.8, 2. Bp. Honvéd (Ben- csik, Hazsik, Kajner, Mészá­ros) 3:14.1, 3. Gy. Dózsa (Pongrácz, Borspdi. Horváth, Takács) 3:17.9. C I. 1000 m: 1. Szabó A. (Bp. Honvéd) 4:08.9, 2. Boldizsár (Bp. Hon­véd) 4:09.6, 3. Szabó Lajos (SZVSE) 4:11.7. C II. 1000 m: 1. Takács—Leikep (Ű. Dózsa) 3:55.4, 2. Sarusi K.—Yaskuti (MTK—VM, Bp. Honvéd) 3:57.0. 3. Jakab—Salánki (Bp. Honvéd) 3:57.9. C I. 10 000 m: 1. Bohács (Bp. Honvéd) 51:35.5, 2. Szabó L. (SZVSE) 51:36.2, 3. Pétervári (Építők SC) 52:19.8, C II. 10 000 m: 1. Gyursánszki— Nádasdi (Építők SC) 47:35.7, 2. Reményi—Lindenmayer (BSE) 47:47.9, 3. Kovács— Kaptás (BSE) 48:58.8. 1 Sport-Sport-Sport 1 Vixitabda — Rája POTTY...! tszás a MÉH Tröszt Kupáért avagy egy tisztes kudarc Élt még a remény szombaton reggel is, amikor a Víz­ügy SE autóbusza elindult Üjpest felé, hogy a hibákkal magyarázható szolnoki vereséget jóvá tegyék, megkísé­reljék a döntőbe jutást. Nem sikerült! Azt azonban előre bocsáthatom, hogy a mérkőzés összehasonlíthatatlanul jobb és élvezetesebb volt, mint a szerdai, amely hazai vereséggel végződött. Ez azonban kevés volt az üdvösség­hez. A hosszú bajnokságban egyébként második helyen végzett Szolnok, a rájátszásban már csak a harmadik helyben reménykedhet. Azaz kipottyantunk a „kosárból”. Tungsram SC—Szolnoki Vízügy SE 11:11 (2:3, 4:1, 2:4, 3:3). Tungsram vízi- sporttelep, 300 n. V.: Erdős, Marjai. Tungsram: Kuna—Halmai (1) , Schmiedt (2), Martino­vics, Keszthelyi (2), Hor­váth (1), Csizmadia (7). Cs.: Bárdi (2), Tóth E. (1), Pető. Edző: Gulyás Zoltán. .Vízügy SE: Kiss—Mohi, Czitoullka (4), Tóth (2), Len­gyel, Pintér I. (1), Hasznos (2) , Cs.: Hegmann, Bogdán (2). Edző: dr. Mayer Mi­hály. Nem először történik már ebben a bajnokságban, hogy a szurkolók reményeit a mérkőzés első perceiben óri­ássá növeszti a Vízügy. Per­cek alatt három nullára el­húzott a szolnoki gárda a gyönyörű fekvésű főváros­széli uszodában. Ki-ki a har­madik mérkőzést latolgatta, s talán ez járt már Kásás Zoltán szövetségi kapitány és Bodnár András, a vízi­labda szakági vezető fejéiben is. Nem így történt. Tóth Csába egészen csodálatos gólt „'billentett” ugyan mesz- sziről a másra számító Kuna hálójába, ám a nagy előnyt gyorsan szertefoszlatta az Izzás gárda. 3:l-nél, úgy negyven másodperccel a ne­gyed lefújása előtt elpuskáz­tunk egy emberelőnyt, így azután ahelyett, hogy a me­dence aljára „szorítottuk” volna a vendéglátókat — 1:4 helyett 2:3 — inkább fölhoz­tuk őket. .A második negyed­ben nem is engedték léleg­zethez jutni a szolnoki csa­patot. Lőttek közelről, lőttek távolról — az újpestiek a szó szoros értelmében har­coltak. (Mi lelkesítette őket? Talán a lámpagyár rosszul fizet, s inkább a döntőbe jutásért, a MÉH Tröszttől legkevesebb járó százhúsz­ezer forint doppingolta őket? Meglehet. Hírlik, hogy a szövetséget a cég tekinté­lyes mennyiségű forinttal támogatja. Ennek tudatában azért csak szöget üt az em­ber fejében: vajon hogyan lehetett gólbíró egy ilyen fontos mérkőzésen Kiss Ottó, a szövetség vízilabda szak­ágának titkára...? Hozzáte­szem: rajta semmi nem mú­lott!). A harmadik negyedet már Lengyel nélkül indítottuk: Marjai meglehetősen gyor­san „levéglegelte” a fiút. Bogdán, aki a helyére ke­rült, két gólt is lőtt. ­A játékvezetők, mintha nem ugyanazt a szabály­könyvet tanulmányozták volna, hiszen amiért egyi­kük sza'baddobást ítélt csu­pán, azért a másik már part­ra terelte a szabálytalanko­dót. Máskor egyszerű „faul­tot” fújt az egyik, míg má­sikuk könyörtelenül fölmu­tatta a négyméterest. De hát ez már csak így megy az uszodák fehér ruhás döntnö- kei körében. Hiába nyertük ezt a ne­gyedet 4:2-re, azon mégis bosszankodtunk, hogy az utolsó másodpercekben olyan öreg róka, mint Hasznos, megúszhatott, kitűnő labdát kapott, és elképesztő gól­helyzetben a kapufára ej­tett! A mindent eldöntő negye­dik negyedre már látható volt — mégpedig világosan —, hogy a Vízügy játékosai­ból hiányzik az igazi tűz. Talán kedvtelenné tette őket saját addigi játékuk is, hi­szen nem sikerült a. finisre semmiféle előnyt kicsikarni­uk. Mohi és Pintér csak ár­nyéka volt önmagának — előbbi lecserélése minden­képpen indokolt lett volna. Hasznos kitűnő pillanatait egy-egy hanyag, könnyelmű mozdulattal „egyenlítette” 'ki. Kissnek viszont olyan messziről is lőttek gólt, amekkora távolságot koro­sabb embernek lefutnia sem kis teljesítmény. Tegyük hozzá rögtön: a védekezés­iben egészen elemi hibákat követtek el a fiúk! Így azu­tán Czibulka hiába lőtte na­gyon fontos góljait! Még így is elérhető lett volna a döntő (vele a szép summa). Tizennyolc másod­perccel a lefújás előtt Hasz­nos dagasztotta ki Kuna há­lóját négyméteresből. Egy gólos szolnoki előny! Csak ki kell védekezni bármi áron! Hat másodperccel a vége előtt Csizmadia védője (Bogdán Béla) még a kezét sem emelte föl a gólhelyzet­ben lévő Izzóssal szemben, alki — érdekes módon — nem hibázott. A maradék ■hat másodperc már semmire sem volt elegendő. Kedden és szerdán a har­madik helyért küszködhet pólócsapaitunlk. Értékelni idei teljesítményüket ráé­rünk. Annyi azonban bizo­nyos, hogy aligha játszik újabb idényt így, együtt, ez a társaság. A búcsúzók száj­íze • bizonyára kesernyés. Akár a szurkolóké. Ki-tei többre számított. Most eny- nyire futotta. Némiképp jogos kesergé- sünk közepette azért ne fe­ledjük: bár sok ilyen csapa­tunk volna, mint a Vízügy SE pólósai. Én szívesen kor­holnék a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában bajnoki címét elveszítő fut­ballistákat, kosarasokat, ké- zilabdásókat. Persze még szívesebben örülnék győzel­müknek. Hortobágyi Zoltán Gyér mezőny a salakon Könnyűnek találtatott a megye atlétikája Kellemes, szélcsendes idő­ben, jól előkészített pályán rendezte a megyei atlétikai szövetség a hétvégén az idei megyei felnőtt bajnokságát. Kevés induló, gyér mezőny, fiatal versenyzők. Így lehet­ne összegezni röviden a két nap eseményeit. Talán csak a Törökszentmiklósi SE ver­senyzőit lehetne kiemelni a szürkeségből, akik eredmé­nyeikkel és helyezéseikkel is bizonyították tehetségüket. Eredmények, férfiak: 100 m (Barna István emlékver­seny): 1. Lángi László (SZ. MÁV MTE) 10,09. 200 m: 1. Kiss Gábor (TSE) 22,5. 400 m: 1. Kiss Gábor (TSE) 54,4. 800 m: 1. Labó Mihály (Sz. Bizony vigasztalan lát­ványt nyújtott szomba­ton és vasárnap délelőtt a Szolnoki MÁV MTE Véső úti pályája. Nem túlzás, hogy az érdekte­lenség miatt a megyei felnőtt atlétikai bajnok­ságon többen voltak a versenybírák és a „tech­nikaiak”, mint maguk a versenyzők. Néhány számban két-három in­duló akadt csupán, má­sokban pedig egyetlen indulóként is megyei bajnoki címet lehetett szerezni. Szomorúan ál­lapítottuk meg: gyakor­latilag nincs ma felnőtt atlétika a megyében. Ott, ahol néhány éve még Paróczai András és Szalai József neve fém­jelezte a sportágat, s ahol még tavaly is a vá­logatott Ecsekiné gyűj­tötte az érmeket, ez a helyzet nehezen fogad­ható el. Nem azokat a lelkes középiskolásokat, tehetséges fiatalokat sze­retnénk elmarasztalni, akik legalább indultak a hétvégi versenyen, nem is testnevelő tanáraikat, hanem azokat, akiknek hivatásuk lenne színvo­nalas atlétikai élet kiala­kítása a megyében. Mert a sportok királynője ná­lunk most csak szána­lomra méltó koldusasz- szony. A bajnokság talán legszínvonalasabb versenyét a férfiak vív­ták 200 méteren. Győzött Kiss (balról), Tokajit (jobbról) és Márkust (középen) megelőzve Fotó: H. 1* MÁV MTE) 2:01,4. 1500 m: l. Labó Mihály (gz. MÁV MTE) 4:18,9. 5000 m: 1. Ret­kes Tibor (Sz. MÁV MTE) 15:57,2. 110 m, gát: 1. Rajt- már István (TSE) 16,8. 400 m, gát: 1. Kiss Gábor (TSE) 64,5. Magasugrás: 1. Urvai Dezső (TSE) 190 cm. Távol­ugrás: 1. Tokaji László 660 cm. Hármasugrás: 1. Frikker (Killián FSE) 13,6 m. Rúdug­rás: 1. Nyeső István (TSE) 390 cm. Súlylökés: 1. Bara­nya István (Kisújszállási DSE) 10,31 m. Diszkoszvetés: l. Fodor Károly (TSE) 35,50 m. Gerfelyhajítás: 1. Frikker Márton (Killián FSE) 58,44 m. 4x100 m: 1. TSE A 46,4. 4x400 m: TSE A 3:44,0. Nők: 100 m (Barna István emlékverseny) 1. Kálmán Éva (Kisújszállási DSE) 13,2. 200 m: 1. Kálmán Éva (Kis­újszállási DSE) 27,4. 400 m: 1 Balzsai Zsuzsa (Sz. MÁV MTE) 62,5. 1500 m: 1. Prigl Agnes (Sz. MÁV MTE) 5:08,5. 100 m gát: 1. Szobo­nya Virág (GEAC) 16,6. 400 m gát: 1. Balzsai Zsuzsa (Sz. MÁV MTE) 70,8. Magasug­rás: 1. Kálmán Éva (Kisúj­szállási DSE) 135 cm. Távol­ugrás: 1 Vígh Andrea (Sz. MÁV MTE) 5,25 cm Súlylö­kés: 1. Kádas Renáta (Sz. MÁV MTE) 11,35 cm. Disz­koszvetés: 1. Kádas Renáta 29,8 m. Gerelyhajítás: 1. Ká­das Renáta 38,28 m. (murányi) Totóeredmények Malmö—Karl-Marx-Stadt 1 Hannover—Den Haag 1 Magdeburg—B. Uerdingen 2 Chemie Halle—Bröndby 2 RH Cheb—Vejle x Tatabánya—Vienna x Norrköpping—Haladás 3c Dunajska S.—Young Boys 1 Kaiserslautern—LKS Lódz 1 Admira Wacker—FC Luzern 1 Aarhus—Swarovski Tirol 2 Grasshoppers—P. Szczecin l Karlsruhe—Vojvodina 2 Pótmérkőzések: MTK-VM—Grazer AK 2 Odense—Alkmaar 1 IFK Göteborg—Szí. Szófia 1 A talajfogás pillanata. A tá­volugrás győztese Tokaji László (TSE) Fotó: H. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom