Szolnok Megyei Néplap, 1987. szeptember (38. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-12 / 215. szám

1987. SZEPTEMBER 12. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP I5 I MŰSOROK I I Rádió I SZOMBAT SZOLNOKI STÜDIO: 8.0»— 10.00: Kellemes hétvégét! Zenés riportmüsor. Szerkesztő: Vágási Kálmán. (A tartalomból: Műsorismertetés, hírek — Lap­szemle — Piac — Sport és programajánlat — Szerkesztik a hallgatók — A héten történt — Riportok, tudósítások — A nap hírei, eseményei.) mai katolikus egyház félórája. — 7.35; Vasárnapi orgonamu­zsika. — 7.52: Torna. — 8.05: Madárfej. — 8.46: Filmzene. — 9.05: Magnóról — magnóra. — 9.45: Színházi kívánságműsor. — 10.50: Sport. — 11.10: Vasár­napi koktél. — 11.55: Futa-Pest. — 12.03: Jó ebédhez szól a nó­ta. — 12.50: Sport. — 13.05: Mikrofonpróba. — 14.00: Rutt­kai Éva szerepeiből. — 14.56: Futa-Pest. — 15.05: Táskarádió. — 16.00: Poptarisznya. — 21.05: Társalgó. — 22.30: Country­zene. — 23.10: Könnyűzene esti hangulatban. — 0.15—4.20; Éj­fél után . . . SÁRTÖK; KOSSUTH: 4.30: Jó reggelt! — Kb. 8.15: Mai programok. — 8.25: Csa­ládi tükör. — 9.00: Ismét — a javából! — 10.55: A Rádió Ka- barészinpada szeptemberi be­mutatója. — 12.30: Kontinensek — szántóföldek. — 13.00: Kiasz­szikusok délidőben. — 13.49: Énekeljünk együtt! — 14.10: A hét embere. — 14.20: Minden­napi irodalmunk. — 14.50: Brahms: G-dúr szextett. — 15.24: Uj Zenei Űjság. — 15.54: Reklámparádé. — 16.00: 168 óra... — 17.30: A szülőföld muzsikája. . — 18.15: Hol volt. hol nem volt . . — 18.45: Viselkedjünk! — 19.45: Oj ope­ralemezeinkből. — 22.10: Sport- híradó. — 22.28: Európa hang­versenytermeiből. — 23.50: Haydn fúvósindulóiból. — 0.10; Him­nusz. — 0.15—5.50: Éjfél után... PETŐFI: 4.30: Dallamkoktél. — 8.05: Sztereó beállító műsor. — 8.11: Színes népi muzsika. — 8.50: Tíz perc külpolitika. — 9.05: Tövisek és virágok. — 10.00: Szombat délelőtt... — 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. — 13.05: Miska bácsi levelesládá­ja. — 14.00: Magunkat ajánl­juk. — 15.00: Sport. — 15.15: Szórakoztató antikvárium. — 16.08: Sport. — 16.18: Dzsessz. — 17.05: Lehár-operettek. 17.25: Sport. — 18.20: A francia sanzon történetéből. — 19.05: Sport. — 19.50: slágerek min­denkinek. - 21.03; 168 óra... — 22.30: A hanglemezbolt köny- nyűzenei újdonságaiból. — 23.10: Sporthírek. 23.15: Dzsessz. — 0.15—5.50: Éjfél után . . BARTÓK; 6.05: Népszerű muzsika ko­ránkelőknek. — 7.03: Román nyelvű nemzetiségi műsor. — 7.30: Szlovák nyelvű nemzeti­ségi műsor. — 8.07: időszaki kiállítások — 8.12; Sztereó be­állító műsor. — 8.18: Orgona- muzsika. — 9.00: Uj Mozartj­lemezeinkből. — 9.42: Opera­művészlemezek. — 10.30: Slá­gerlista. — 11.00: Hangfelvéte­lek. — 12.17: Francia muzsika. — 13.00: Kívánságműsor szom­baton. — 14.05: Lemezbörze helyett. — 15.00: Rádiószinház. — 15.41: Rézfúvós kamarazene. — 16.00: Kapcsoljuk a 6-os stú­diót — Kb 17.00: Szimfonikus miniatűrök. - 17.25: Üj opera­lemezeinkből. — 18.17: Zenei­kari muzsika. — 19.45: Nép­zene. — 20.00: Mindennapi iro­dalmunk. — 20.30: Századvégi magyar zeneköltők a „Kiállí­tási Album” jortrétárlatán. — 21.06: A heavy metal kedve­lőinek. — 21.59: Mendelssohn: Oktett. — 22.32: Szegény Av'- roszimov. VASÁRNAP SZOLNOKI STODIO: 9.00—11.00: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Szerkesztő: Vá­gási Kálmán. (A tartalomból: Műsorismertetés, hírek, prog­ramok — Vasárnapi levél — Lemezek közt válogatva — Repülünk. mint a madár i. . Zenés riportműsor a kisújszál­lási sárkányrepülőkről. Ripor­ter: Lengyel György — UJjé a hobbitelken! — Palatínus Ist­ván összeállítása — Vasárnap a Holt-Tlsza-parton — Majd­nem olyan olcsón termeltem, mint a piaci ár — A pince mélyén — Adó- és adómentes­ség a telkek és építmények után — Mit érdemes termelni, milyen kisgépet érdemes vá­sárolni — A Holt-Tisza-ág tisz­tasága.) — 19.30—20.00: Hangos újság. Szerkesztő: Vágási Kál­mán. KOSSUTH: 8.00: Jó reggelt! — 7.30: Ko­pogtató. — 8.05: Sporthírek. — 8.1o: öt kontinens hét napja. _ 8.25: Énekszóval, muzsiká­val. — 9.00; Embermesék. — 10.Ó5 : Édes anyanyelvűnk. — 10.10: Á vlláglira gyöngysze­mei. 10.21: Örökzöld dallamok. — 11.00: Gondolat-jel. —12.15: Harminc perc alatt a Föld körül. — 12.45: Rázós úton. — 12.55: Népdalkörök pódiuma. — 13.20: Mit üzen a rádió? — 14.10: Művészlemezek. — 14.54: Jégtörő Mátyás. — 16.05: Ze­nekari muzsika. — 17.00: Szá­mítástechnika : Csecsemő vagy serdülő? — 17.30: Komoly ze­nei lemezlovas. — 18.15: Hol volt. hol nem volt... —18.40: Remekírók hangszalagon — 19.24- Christian Lerde fuvolá- zlk. — 19.34: A Rádió Dalszín­háza. — 23.10: Sporthíradó. — 22.25: Egy rádiós naplójából. — 23.10: Barokk muzsika — 0.10: Himnusz. — 0.15—4.20: Éj­fél után .. . PETŐFI: 6.00: Dallamkoktél. — 6.54: Mai programok. — 7.05: A ró­6.03: Népszerű muzsika — koránkelőknek. — 8.07: Idő­szaki kiállítások. — 8.12; Ope­raáriák. — 8.45: Oj Zenei Üjí- ság. — 9.15; Nagy siker volt! — 12.15: Zenekari muzsika. — 14.00: Rockújság. — 14.55; Puc­cini operáiból. — 16.00: Játék a téren. — 16.39: Offenbach­felvételekből. — 17.00: Bach­művek. — 18.00: A Nemzetközi Rádióegyetem műsorából. — 18.30: Szerbhorvát nyelvű nem­zetiségi műsor. — 19.05: Né­met nyelvű nemzetiségi műsor. — 19.35: Világhírű előadóművé­szek felvételeiből. — 20.22: „Én egy magyar ügybe szerettem bele”. — 20.58: Szimfonikus ze­ne. — 22.30; Szegény Avroszi- mov. |Tdevfatt * 1 II. SZOMBAT 1. MŰSOR: 9.00; Tévétorna gyerekeknek. — 9.05: Óvodások filmműsora: I. Álruhában — Csehszlovák rajzfilm. — 2. Visszatérés a Földre — Lengyel bábfilm. (Mackó Misi kalandjai című sorozat.) — 9.25: Telemim — Varázslatos fantázia — Panto­mimfilm. — 9.40: Tájfutó suli — IV/l. rés®: Tájékozódás min­denütt. — 9.55: Kalózkisasz­szony — NDK filmsorozat V/4. rész: Újra szárazföldön (ism.). — 10.20: Feaskék és fruskák — Angol tv-filmsorozat IV/2. rész: A nagy hatos. — 10.45: Nasa obrazovka — A szegedi körzeti stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi műsora (ism.). — II. 05: Képújság. — 14.25; Kép­újság. — 14.30: Megfutamodás — Amerikai tv-film. — 16.10: Betűreklám. — 16.15: Van ben­ne valami — Barkochba játék. — 16.55- Reklám. — 17.00: Híradó. — 17.15: Húsz a csú­cson. — 17.45: Könyvek a ka­mera előtt — Közvetítés a bu­dapesti Hungária Kávéházból és a Sárvári Várból. — 18.30: Családi torna. — 18.35: Rek­lám. — 18.45: Romhányi Jó­zsef—Nepp József: Mézga Ala­dár különös kalandjai — Ma­gyar rajzfilmsorozat: őskor­ban (ism.). — 19.10: Esti mese. — 19.20: Reklám. — 19.30: Hír­adó. — 20.00: Vers — minden­kinek — Petőfi Sándor; Minek nevezzelek? — 20.05: Jean-Paul Belmondo-sorozat: Egy kínai viszontagságai. Francia fllmvíg- játék (1965). — 21.40; Régi ma­gyar táncmuzsika — Táncok Kájoni János gyűjteményéből (XVII. század). — 21.45: Chilei vádirat — Spanyol dokumen­tumfilm. — 23.35: Híradó 2. 2. MŰSOR: 16.20: Képújság, —i 16.25: MO- VI — Krónika. — 16.35: Szem­benéző — stabilizációról. — 17.20: Tv-tükör — dr. Szecskő Tamás jegyzete. — 17.35; Atlé­tikai IAAF Mobil Nagydíj — Nemzetközi atlétikai verseny — Döntő — Közvetítés Brüsszel­ből, felvételről. — 18.35: Pe­riszkóp — Katonapolitikai mű­sor. — 19.20: A Bambergi szim­fonikus zenekar hangversenye. NSZK film. — 20.06: Halottak városa — Angol film. — 20.55: Huszadik századi portrék — Külföldi televíziók műhelyeiből — Simoné de Beauvoir — An­gol dokumentumfilm. — 21.45: Súlyemelő-VB - 100 kg - Köz­vetítés Ostravából, felvételről. — 22.35: Képújság. MOSZKVA: 12.30: Hírek. — 12.50: A Fer- farello trió vendégszereplés. — 13.15: Rajzfilm. — 13.40: Kana­da Kupa (Jégkorong). Döntő. — 15.40: Nemzetközi népművé­szeti tv-fesztivál. — 16.10: „A szárnyak" című film I—II. rész. — 19.00: Híradó. — 19.40: Az átalakítás fényében. —1950: „Juno és Avos” rockopera. — 21.50: Filmösszeállítás. — 22.45: Hírek — 23.00: „A köveken is nőnek a fák” című film I. rész. — 0.10: Hírek. — 0.15: Film­művészek klubja. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 9.00: A szép ismeretlen — feliratos szovjet film. — 10.05: Német nyelv gyerekeknek 1. lecke ism. — 10.30: Angol nyelv kezdőknek 1. lecke. — 11.00: Atlétikai Grand Prix — döntő, felvételről. — 16.00: Hírek. — 16.05: Zenés, szórakoztató gyer­mekműsor — 16.30; A nap­energia — ismeretterjesztő so­rozat 1. rész. — 17.10: Válaszo­lunk nézőink leveleire. —17.20: Jégkorong Kanada Kupa — döntő első mérkőzés, «elvétel­ről. — 19.00: Tévétoma. — 19.10- Esti mese — 19.20: Idő­járás-jelentés. — 19.30: Tévé­híradó. — 20.00: Hűtlenség szlovák módra — fllmkomédia 1. rész. — 21.10: Halló, itt a hlrszerkesztőség. — 21.20: Jöve­delmező állás — színházi köz­vetítés, felvételről. — 23.45: Dzsesszpódium. ÜJVIDÉK: 16.05: Műsorismertetés. — 16.10: Tv-mapló. — 16.25: Baj­noki kézilabda-mérkőzés: Med- vescsak—Sloga — közvetítés magyar nyelvű kommentárral. — 17.45: 7 tv-nap. — 18.30: Ma­gazin — ruszinul. — 19.15: Rajzfilm. — 19.25; Reklám. — 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Vajdaságon át. — 20.15: Jobb élet — humoros sorozat. — 21.00: Hírek. — 21.05: Fél­gyöngéden, déldurván — ameri­kai játékfilm. — 22.50: Angol humoros sorozat. — 23.15: Mű­sorzárás. BUKAREST: 13.05: Hétvégén. — 14.45: A hét politikai eseményei. — 19.00: Tv-híradó. — 19.20: Tv-encik­lopédia. — 19.45: Mamaia 1987 — könnyűzenei fesztivál. — — 20.40: Ted és Joanna — já­tékfilm. — 22.20; Tv-hlradó. VASARNAP 1. MŰSOR: 8.30: Tévétoma gyerekeknek. — 8.35: Cigánykerék. — 9.00: A Korall-sziget — Ausztrál kar landfilmsorozat IX/1. rész. — 9.25: 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal — Spanyol rajz­filmsorozat XXVI/2. rész; Vi­har a Kírai-tengeren (ism.). — 9.50: Linda — A tizennyolckará­tos aranyhal (ism.). — 10.56: Haladás—Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Közvetítés Szombathelyről. — A szünet­ben: Reklám. — 12.50; Hírek. — 14.40: Képújság. — 14.45: A Kö­zönségszolgálat tájékoztatója. — 14.50: Miliők. — 15.35: Leg... leg . .. leg . . . — Rózsa György műsora. — 16.30: Betűreklám. — 16.35: Nótás kedvű volt az apám . . Koós János műsora. — 17.05:' Reklám. — 17.15: Del­ta — Tudományos híradó. — 17.40: Nézzük együtt — Krassó Lászlóval. — 18.15: Áruházak ajánlata. — 18.20: Családi tor­na. — 18.25: Meséről — mesé­re: 1. A manó és az óriás — Gimolya manó és a darázs. Csehszlovák rajzfilm. — 2. A kockásfülű nyúl — Tulipánok a téren — Magyar rajzfilm (ism.). — 3. Vlzipók-csodapók — Csi­gaház ajtóval — Magyar rajz­film (ism.). — 18.50: Reklám.— 19.00: A Hét. — 20.00: Híradó. — 20.10: Gyurkó László: A ha­lál árnyéka — Tv-film. — 21.15: Képes nóták — Videoklip ösz- szeállítás a Queen együttes mű­sorából. — 21.45: Telesport. — 23.15: Hírek. 2. MŰSOR: 18.00: Képújság. — 16.05; Sa­lakmotor <’« — Közvetí­tés Miskolcról, felvételről. — 17.15: Vivát Benyovszky! —Tv- filmsorozat XIII/6. rész: Fog­dában (ism.). — 18.15; Gondol­kodó — Tudományos hetilap. — 19.00: Zenés nyári esték : A céd­rus — Balettfilm (ism.). — 20.15: A Hét (ism.). — 21.15: Száz híres festmény — Külföldi mú­zeumok gyűjteményeiből — Duccio: A vak — Angol rövid- film (ism.). — 21.25: Lampiao, a vadon kapitánya — Brazil tv- filmsorozat IV 3. rész. — 22.40: Képújság. MOSZKVA: 7.30: Ébresztőóra. — 8.00: Ha­zámat szolgálom! — 9.00: Ze­nés műsor. — 9.30: Árverés a tv-ben. — 10.30: Zenebutik. — 11.00: Falusi óra. — 12.00: Az egészség — 12.45: Népszerű da­lok — 13.40: Válaszolunk né­zőinknek. - 14.24: A páncélosok napja — 14.40: Ünnepi hang­verseny. — 16.00: Nemzetközi panoráma. — 16.45: Rajzfilmek. — 17.10: Labdarúgó szemle. — 17 40 • „Fák az aszfalton” című film. — 19.00: Híradó. — 19.40: Az átalakítás fényében. — 19.50: Koncert. — 21.20: Hírek. — 21.30: „A köveken is nőnek a fák” című film n. rész. 22.50: V. Pák dalestje. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: .20- Hírek — 17-25: Egy hét épemyőn — műsorajánlat.— 5: Angyal és csirkefogó — »műsor Arthur Rimbaud vér­ig! _ 18.30: Barangolás a 4r éjszakák országaiban — ilm. — 19.00: Tévétorna. — ): Esti mese. — 19.20: Idő- is-jelentés. — 19.30: Tévé­idó. — 20.00: Vasárnapi vers. 20.10- Moulin felügyelő — icia bűnügyi tévéfilmsorozat. »1.40: Időszerű események — ,. ...„ii/i.. visszatérések. ÜJVIDÉK: 8.00: Tv-magazln — románul. _ 9.00: Barázda — faluműsor — magyarul. — 9.30: Gyermek­műsor — magyarul. — 14.55: Műsorismertetés — magyarul. — 15.00- Szabadon. — 16.55: Ri­port. — 17.25: Reklám. — 17.30: Ügy mint a férfi? — francia játékfilm — 18.56: Gyermekmű­sor — 19.20: Rajzfilm. —19.25: Reklám. — 19.30: Tv-napló. — 19.55: Reklám. — 20.00: Ez iß emlék — hazai játékfilmsorozat. — 20.55; Reklám. — 21.00: Ha­zai show. — 21.45: Tv-«port. — 22.30: Műsorzárás. Szombaton kezdődik a vízilabda OB I A hét végén az országos első osztályú vízilabda-baj­nokságban is megkezdődik az őszi forduló. Újra bajnoki pontokért küzdenek a csa­patok s ebben a küzdelem­ben a Szolnoki Vízügy SE — fennállása óta — szinte min­dig meghatározó szerepet játszott. Hat magyar bajnoki cím, három MNK-győzelem, számtalan előkelő helyezés, az olimpiai bajnokok és a válogatottak sokasága fém­jelzi a szolnoki sikereket Élénken emlékezetünkben él még például a legutóbbi bajnokság, amikor a Szolno­ki Vízügy SE az utolsó pil­lanatig harcban állt a baj­noki cím megszerzéséért, vé­gül ezüstérmes lett. Ezt a szép hagyományt akarja folytatni a csapat a szombaton kezdődő új baj­nokságban is. Ismeretes, hogy a nyáron Babarczy Ro­land edző megvált az egye­sülettől és a megüresedett helyre dr. Mayer Mihályt szerződtették. Az új vezető edző és a játékosok között szinte egyik pillanatról a má­sikra ideális kapcsolat szö­vődött és a legteljesebb egyetértésben dolgoznák a szolnoki vízilabdasport to­vábbi felvirágoztatásán, Dr. Mayer Mihállyal a bajnoki rajt előtt a felkészülésről és csapata várható játékáról beszélgettünk. — Három hétig keményen dolgoztunk, de a következő három héten, sajnálatos be­tegségem miatt, azt már nem láthattam, amikor játszott is a csapat — tájékoztatott a vezető edző. — De az elért eredmények, az Alkotmány Kupa megnyerése, a hollan­Dr. Mayer Mihály diai tornagyőzelem és a sze­gedi második hely, önmagu­kért beszélnek. Most, hogy újra dolgozom, megállapítot­tam, hogy nagyon együtt van, rendkívül egységes a csapat. A bajnokságban egy- egy mérkőzésre több taktikát dolgozok ki. A gyors ritmu­sú játékot — pihentetőként, egy-két percre — lassúbb já­ték követi. Aztán arra tö­rekszünk, hogy ne kapjunk akciógólt. Ezt szoros ember­fogással kell elérni. Az em­berelőnyös helyzetekben az Dr. Mayer: „Szolnokon minden mérkőzést meg kell nyerni” előny gyorsabb és — százalékos arányban — jobb kihasználása a cél, ugyanak­kor hátrányban minél keve­sebbre szeretnénk leszoríta­ni a kapott gólok számát. A sorsolást jónak tartom; Szol­nokon a Bp. Honvéd., a fő­városiban pedig az OSC el­len győzelemre számítok, ami megnövelheti a játéko­sok önbizalmát a folytatás­ra. Az új bajnokságban új bajnokjelöltek vannak, s ezek közé sorolnak bennün­ket is. Mi természetesen sze­retnénk előbbre lépni. A harmadik mérkőzés szintén Szolnokon az Üj pesti Dózsa ellen már nehezebb lesz, de szuggerálmi fogom a fiúkat, hogy itthon minden mérkő­zést meg keli' nyerni. A já­tékosok egyébként elfogad­nak minden utasítást, nagy­szerű velük dolgozni. Dr. Mayer elmondta még, hogy sok tehetséges és rend­kívüli adottságokkal megál­dott fiatal került a csapat­ba. Szellemes, ötletdús, lát­ványos, szép vízilabdát vár, ami kicsalja a közönséget az uszodába. Biztató az is, hogy játékosai duzzadnak az erő­től, ég bennük a győzelmi vágy. A közönségtől pedig azt kéri, hogy a játékvezetők sértegetése helyett a csapatot buzdítsa, mert ez több ered­ményre vezet. (Pl) Labdarúgás Nagy csatára van kilátás Hétvégi sportműsor Szombat Kajakl-kenu. Rövid és hosz- szú távú, B-típus-ú minősítő, serdülő- és úttörőverseny. Szol­nok, Holt-Tisza, 9.30 és 13.30. Kézilabda. NB II. Férfiak: Kunhegyes—Testvériség, Kun­hegyes. 16. Lövészet. Skeetlövő női juni­or és ifjúsági bajnokság. Mező­túr, Szabó L. SE skeetlövőte- re. 9. Olimpiai ötpróba. Vízitúra: Ti­szafüred, Holt-Tisza—Tisza, 9; Üjszász, Szociális Otthon, 7.36, 11.30 és 15.30. Vízilabda. OB I. Férfiak: Szol­noki VSE—Bp. Honvéd, Szolnok, Damjanich uszoda. 17, Kiss, Marjay. Labdarúgás. NB-s utánpótlás bajnokság: SZMAv MTE—Kecs­kemét, Szolnok, Mátyás kir u. 10, ill, 11.30, Pató. Tömegsport. Aranysárkány gyermeksportnap. Szolnok, Kun B. krt.—Zagyva-part, 13. Építők nemzetközi sporttalálkozója, asz­talitenisz : Szolnok, tiszaligeti sportcsarnok, labdajátékok; ti- szaligeti stadion, 8. Vízgazdál­kodási társulati sportnap, mil- léri sporttelep, 8. Vasárnap Kézilabda. NB II. Nők: Szol­noki Spartacus—Kisvárda. Szol­nok, tiszallgeti sportcsarnok. 15. Megyei bajnokság. Nők; Jász- árokszállás^Túrkeve, Jászárok- szállás, 10, Kenyeres, Nagy L„ Tisza Cipő—Törökszentmiklós, Martfű. 10, Lukács, Belonal, Mezőtúr—Kunszentmárton, Me­zőtúr, 9.30, Petyus. Szőke. Fér­fiak : Törökszentmiklós—Túrke- ve, Törökszentmiklós, 10, Dósa, Farkas, Volán-Rákóczl—Kisúj­szállás. Rákócziíalva, 10, Beren- te. Garamvölgyi. Alföldi Olaj­bányász—Besenyszög, Szolnok, 10, Méri, Papp K„ Mezőtúr— Kunszentmárton. Mezőtúr, 10.30. Petyus, Szőke Lövészet. Skeetlövő női juni­or és Ifjúsági bajnokság. Mező­túr, Szabó L. SE skeetlövőte­Teke. NB 1-es férfi és NB III-as női, férfi egyéni és csa­patbajnokság. Szolnok, Munkás­őr u„ 8. Labdarúgás. NB II. SZMAV MTE—Dunaújvárosi Kohász, Szolnok, Tiszallget, 16.30. Nagy B. NB III. Tisza csoport: Tö­rő kszenitmlklós—Pü spö kiad án y.» Törökszentmiklós. 15.30, Maró- thy. Körös csoport: Tisza Cipő —Békés, Martfű, 16.30, Kazin­czy I. Megyei I. o.: Üjszász— Jászapáti, Tóth S.. Jászkisér— Sz. Vegyiművek, Tar, Sz. Cu­korgyár—Túrkeve, Boros. Kun­szentmárton—Szászberek. Mar- kóth I„ Kunhegyes— Jászalsó- szentgyörgy (Heves megyéből), Tiszafüred—AÉV Szajol. Balázs, K, Medosz—Tiszaföldvár, Su­lyok, Besenyszög— Abádszalók (Békés megyéből). Megyein, o.: Kisújszállás—Kuncsorba. Ha­gyó, Aiattyán—Tiszaszőlős, Mi­hályi, - Jászfényszaru—Tiszate- nyő. Bognár, Rákócziújfaiu— Jászladány. Richter, Kengyel— Öcsöd, Agőcs. Kunmadaras— Kőtelek. Kelemen. Mezőtúr—Ci­bakháza. Uhrinyi, Jászárokszál- lás—Cserkeszőlő, Pajkos. Kez­dési idő egységesen 16. ill. 14 óra. Tömegsport. Lakótelepi non­stop. Szolnok. Mátyás király úti sporttelep 9. Építők nem­zetközi sporttalálkozója. Szol­nok, Tiszaliget, 8, A tavasszal még NB I-es Dunaújvárosi Kohász labda­rúgó-csapatát fogadja vasár­nap a tiszaligeti stadionban a másodosztály jelenlegi lis­tavezetője, a Szolnoki MÁV MTE. A házigazdák edzője, Szatmári János elmondta, hogy Katona két héttel ez­előtti sérülése rendbejött, így valószínűleg helyet kap a kezdőcsapatban, akárcsak a könnyebb húzódást szen­vedett Kiss András. Az izom­szakadással bajlódó Rózsa­völgyi is elkezdte máir a könnyített edzéseket, de az ő teljes felgyógyulása még 3—4 hétig is eltarthat. Nagy csatát vár a szakvezető a dunaújvárosiak rutinos játé­kosai ellen, akik között ott lesz a nyári átigazolási ügyek A Szolnok Megyei Tájé­kozódási Futó Szakszövetség és a Jászárokszállási VSE Vörösikő térségében rendezte az 1987. év.i Tisza Kupa or­szágos rangsoroló versenyt, amely szovjet tájfutók rész­vételével nemzetközivé bő­vült. A szeptemberi kániku­la és a mely horhosokkal szabdalt terep kemény erő­próbát jelentett a verseny­zőknek. A szakosztályok kö­zötti pontversenyben — sor­rendben harmadszor — a Szeptember elejétől új szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket a Tiszaliget Sportegyesületi. A futóklub a hét minden naipján 16, szombat—vasárnap 8 órától is közös kocogásra nyújt le­hetőséget a szolnoki Ifjúsá­gi Sporttelepen, e hónap­ban teljesen ingyen, október­től pedig a diákoknak és a családostól futóknak ked­vezményesen. A testépítés, a rendszeres erősítő edzések lehetőségét az ApoLló-Vénusz klub tagjai a tiszaligeti sportcsarnokban és a Mátyás király úti kondicionáló-te­remben találhatják meg hét­egyik „főszereplője”, a ko­rábban Mezőtúron is NB li­es csapattag Lehota István is. A szolnokiak lendületét nem törte meg a salgótarjáni vereség; ezt a budafoki MNK-siker, az ott mutatott játék is bizonyította. Űjdonság lesz a vasárnapi találkozón, hogy a kezdőrú­gás jogát 2000 forintért meg­vásárolta az Információtech­nikai Vállalat, amely írógé­peket, pénztárgépeket és fénymásolók javításával fog­lalkozik. Áfra Sándor mű­szerész indítja majd útjára a labdát, és ezzel talán egy — másutt már bevált — ha­gyományt is; az összeget az első szolnoki gól szerzője kapja. Tiszaliget SE diadalmasko­dott, s ezzel végleg elnyerte a Tisza Kupát. A Szolnak megyei győztesek: F 21 C kategóriában Fehér József (Tiszaliget SE), F 15 B-ben Ballagó Zsolt (Jászárokszál­lási VSE), F 17 Cnben Kiss Andor (TLSE), F 13 C-ben Lévai Ferenc (TLSE), F 11 C-ben Veres Tamás (TLSE), N 21 C-ben. Tóth Katalin (JVSE), N 15 C-ben Urbán Renáta (Jászapáti), N 11 C- ben ©ulyás Márta (TLSE). főtől csütörtökig, naponta 17, szombaton 8 órától. A kézi- labdasuliba minden hétfőn, szerdán és pénteken 14, a labdarúgó-iskolába 15.30 órától lehet jelentkezni a ti­szaligeti sportkomibinátban, Nagy Tibor testnevelő ta­nárnál. illetve Váraljai Já­nos edzőnél (focira szomba­tonként 9 órától is). A szak­szerű foglalkozásokat rend­szeres orvosi ellenőrzés is segíti. Részletes felvilágosí­tás a tiszaligeti stadion fő­épületében, illetve a 18-647- es és a 13-397-es telefonszá­mon. Tájékozódási futás Szolnokon a Tisza Kupa Sportlehetőségek a TLSE-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom