Szolnok Megyei Néplap, 1987. június (38. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-13 / 138. szám

1987. JONlUS 13. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 15 I MŰSOROK I I Rádió I SZOMBAT SZOLNOKI STÜDIO: 7.03: Román nemzetiségi mű­sor. Szerkesztő: Stefan Fratean. — 7.30: Szombattól szombatig. Zenés riportműsor. Szerkesztő: Pálréti Ágoston. (A tartalomból: Műsorismertetés, hírek — Lap­szemle — Piac — Sport- és prog­ramajánlat). — 8.00: Koppanástól koppanásig. Könnyűzenei lemez- bemutató. vezeti: Bálint Erika. — 8.40: A héten történt. Ripor­tok. tudósítások a hét esemé­nyeiből. — 9.00: A nap hírei. — 9.30— 10.00: Román nemzetiségi műsor (ism.). KOSSUTH: 4.30— 7.59: Zenés műsor. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.15: Mai programok. — 8.25: Családi tü­kör. — 9.00: Színes népi muzsi­ka. — 9.44: A Föld, amelyen élünk. — 10.05: Ismét — a Jává­ból! — 12.30: Kontinensek, szán­tóföldek. — 13.00: Zeneparádé. — 13.49: Énekeljünk együtt! — 14.05: Műsorismertetés. — 14.10: A hét embere. — 14.20: Minden­napi irodalmunk. — 14.50: Ope­raáriák. — 15.10: Űj zenei Üjság. — 15.54: Reklámparádé. — 16.00: 168 óra. — 17.30: Népdalelőadók hangalbuma. — 18.15: A tojás. — 18.25: Könyvújdoijságok. — 18.30: Hírek. — 18.45: Rádiószínház'. Lekésett szüret. — 19.26: soszta- kovics: VII. vonósnégyes. — 19.39: A Rádió Dalszínháza. Az elvált asszony. — 20.59: Kom­játhy György műsora. — 22.10: Sporthíradó. — 22.25: Európa hangversenytermeiből. — 23.48: Jannequin madrigálok. — 0.15— 5.50: Éjfél után. PETŐFI: 4.30— 7.59: Dallamkoktél. — 8.11: Népszerű muzsika. — 8.50: Tíz perc külpolitika. — 9.05: Rá­diószínház. Menyegző. — 9.48: Az MRT gyermekkórusa énekel. — 10.00: Ha még nem tudná. — 10.30: Térzene. — 11.05: Görög­ország a muzsika tükrében. — 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.58: Műsorismertetés. — 13.05: Kenguru. — 14.00: Magunkat ajánljuk. — 16.00: Popzene. — 16.45: Annie. Részletek. — 16.58: Műsorismertetés. — 17.05: Sport és zene. — 19.05: Koncz Zsuzsa és az Illés együttes felvételei. — 20.00: 4 x 4 játék. — 21.03: 168 óra. — 22.30: Szepesi György műsora. — 0.15: Éjfél után. BARTÓK: 6.05: Népszerű muzsika. — 7.03: Román nyelvű műsor. — 7.30: Szlovák nyelvű műsor. — 8.07: Időszaki kiállítások. — 8.18: A Tavaszi Fesztivál. — 9.13: Törté­nelmi operákból. — 9.45: Wil­helm Backhaus zongorázik. — 10.30: Slágerlista. — 11.00: Hang- felvételek felsőfokon. — 11.58: Dietrich Fischer Dieskau énekel. — 13.03: Műsorismertetés. — 13.05: Kívánságműsor. — 14.05: Lemezbörze helyett. — 15.00: Hi- Figyelő. — 15.30: Ravel: Lúdanyó meséi. — 16.00: Évszázadok tár­sas muzsikája. — 17.10: Roman­tikus dallamok. — 17.20: Opera- művészlemezek. — 17.56: Bemu­tatjuk új felvételeinket. — 18.30: A nápolyi dal száz esztendeje. — 19.03: Műsorismertetés. — 19.05: Mindennapi irodalmunk. — 19.35: Fényből fény. — 19.40: A voká­lis zene remekeiből. — 21.25: Szimfonikus táncok. — 22.00: In- terfórum 1987. — 22.30: Műhelyek és alkotók. VASÁRNAP SZOLNOKI STUDIO: 9.00—11.0(1: Vasárnap délelőtt. Zenés magazin. Szerkesztő: Pálréti Ágoston. (A tartalomból: Műsorismertetés, hírek, progra­mok — Vasárnapi levél — part­ra sodort emberek? — Palatínus István műsora. — Kereslet vagy kínálat a munkaerő-piacon — Felvételi hirdetmény a kerítésen — Kérem a munkakönyvem! — Felesleges szakmák — Hátrányos helyzetben — Mennyibe kerül a vállalatnak a béremelés?) — 19.30— 20.00: Hangos újság, szer­kesztő: Pálréti Ágoston. KOSSUTH: 6.00: Zenés műsor. — 7.30: Vi­zeink völgyében. — 8.05: Sport­hírek. — 8.10: Külpolitikai ne­gyedóra. — 8.25: Énekszóval, muzsikával. — 9.00: Dokumen­tumműsor a hatvan éve született Márkus Lászlóról. — 10.05: Édes anyanyelvűnk. — 10.10: A világ­líra gyöngyszemei. — 10.21: örökzöld dallamok. — 11.00: Gondolat-jel. — 12.15: Nemzet­közi magazin. — 12.45: Bakonyi Péter jegyzete. — 12.55: Két Vi- valdi-concerto. — 13.20: Az élő népdal. — 13.30: Szonda. — 14.10: Művészlemezek. — 15.16: pillan­gó. — 16.05: A tenorkirály. — 17.06: Mire elég 60 forint? — 17.36: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. — 18.14: Furfangos Ozsvát. — 18.40: A három testőr. — 19.22: Beethoven: Pápaszem duó. — 19.32: Verdi: A trubadúr. Négyfelvonásos opera. — 22.10: Sporthíradó. — 22.25: ..Kettős hangzás”. — 23.45: Liana Pas- quali hárfázik. — 0.15—4.20: Éj­fél után. PETŐFI: 6.00: Dallamkoktél. — 7.05: A református egyház félórája. — 7.35; Orgonamuzsika. — 8.05: Ping és Pong, a két kicsi ping­vin. — 9.05: Színészek énekelnek. — 9.35: Szivárvány — a bizalom­ról. — 11.10: Vasárnapi koktél. — 12.03: Jó ebédhez szól a nóta. — 12.58: Műsorismertetés. — 13.05: Mikrofon-próba. — 14.00: Többet ésszel. — 15.05: Táskará­dió. — 16.00: Poptarisznya. — 20.00: A vasárnap sportja. — 21.05: Társalgó. — 22.30: Tip-top parádé. — 23.00: Hírek. — 23.10: Mind hallottuk, de így még nem! — 23.45: Részletek a Special EFX „Titokzatosság” című új leme­zéről. — 0.15—4.20: Éjfél után. BARTÓK: 6.03: Népszerű muzsika. — 8.05: Műsorismertetés. — 8.07: Idősza­ki kiállítások. — 8.12: Kívánság- műsor. — 10.00: Üj Zenei Újság. — 10.45: öt kontinens hét nap­ja. — 11.00: Oj lemezeinkből. — 12.10: A bűvös vadász. — 12.55: Kis magyar néprajz. — 13.03: Műsorismertetés. — 13.05: Eszpe­rantó híradó. — 13.15: Oj leme­zeinkből. — 14.10: Morze — a Rockújság hírmelléklete. — 15.05: Otto Klemperer vezényel. — 16.00: Rádiószínház. Szegény Heinrich. — 16.44: Francia kó­rusmuzsika. — 17.13: A Tavaszi Fesztivál hangversenyeiből. — 18.30: Szerbhorvát nyelvű műsor. — 19.05: Német nyelvű műsor. — 19.35: Igor Sztravinszkij — az ember és zenéje. — 20.17: Félóra népzene. — 20.47: Kreisler-mű- vek. — 21.00: Hi-Fi varieté. — 22.00: Üj Bach-kantáta lemeze­inkből. — 22.58: Interfórum 1987. SZOMBAT: 1. MŰSOR: 8.05: Tévétoma gyerekeknek. — 8.10: Körmönfontoló. Matema­tika vetélkedő (ált. isk. 5—6. osztályosainak). Döntő (ism.). — 8.50: Óvodások filmműsora. 1. Benjamin meséi. A szomorú au­tóbusz. Csehszlovák rajzfilm. 2. Kezdődjék a játék. Olasz báb­színház. NDK bábfilm (ism.). — 9.10: A világ állatai. Francia ter- mészetfilm-sorozat. XIH/6. rész: Saint Augustin kastély parkja (ism.). — 9.40: Egy lány meg egy fiú. VI/6. Ojra Törnek és Toska. Lengyel filmsorozat (ism.). — 10.25: Telemim 2. Láthatatlan lát­ható. Pantomimműsor. — 10.40: Olsanszkij herceg vára. Szovjet tévéfilm II/l. rész (ism.). — 11.45: Képújság. — 14.40: Képúj­ság. — 14.45: Mltiők. — 15.30: Is­tenek és emberek. V/2. Az első nagy templomok. Angol doku- mentumfilm-sorozat. — 16.00: Betűreklám. — 16.05: Teleráma. — 16.50: Reklám. — 17.00: Híradó. — 17.15: Kína falak nélkül. Ri­portfilm. — 17.45: Jogi esetek. — 18.30: Családi torna. — 18.35: Reklám. — 18.45: Romhányi Jó­zsef—Nepp József: Üzenet a jö­vőből. (Mézga család — rajzfilm­sorozat). Agy-gyanta (ism.). — 19.10: Esti mese. — 19.20: Rek­lám. — 19.30: Híradó. — 20.00: Vers — mindenkinek. Arany Já­nos: Rákócziné. Elmondja: Bits­key Tibor. — 20.05: A néger. Ma­gyar—NSZK bűnügyi film. — 21.30: Mestersége színész. Tordy Géza. — 22.15: Magyar Nemzeti Galéria. VII/7. A századforduló művészete. — 22.45: Híradó 2. 2. MŰSOR: 9.00: Angol nyelvlecke. Follow Me! 39. I need someone (ism.) 40. What were yon doing? (ism.). 9.30: Embert nem öltem. Bolgár film. — 10.55: Ecranul nostru. A Szegedi Körzeti Stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora (ism.). — 16.30: Képújság. — 16.35: MAFILM-magazin. — 16.45: Tévétükör. Dr. Szecskő Tamás jegyzete. — 17.00: Popkorong. Aktuális klip- és koncertműsor (ism.). — 17.40: Csengetés. — 18.25: Haydn Ünnepi Játékok 1987. Közvetítés a Fertődön és Eisenstadtban (Kismarton) 1987. május 3l-én megrendezett Haydn koncertekből. Az ORF és az MTV közös műsora. — 19.45: A King’s Singers énekegyüttes hangversenye a Budapest Kong­resszusi Központban. 1. rész (ism.). — 20.25: Férfi Kosárlabda Európa-Bajnokság. Közvetítés Pireuszból. — 22.00—22.20: Kép­újság. MOSZKVA: 12.30: Hírek. — 12.50: Szállnak a darvak — film. — 14.40: Az emberért. — 15.40: A VIII. Nem­zetközi Népművészeti Tv-feszti- vál. — . 16.10: Válaszok levelek­re. — 16.40: Maigret a miniszter­nél — film. — 19.00: Híradó. — 19.40: Vidámak és találékonyak klubja ’87 — Döntő. — 21.40: Ko­sárlabda EB — Férfiak. A szü­netben: Hírek. — 22.10: Rajzfilm. — 22.25: Téli este Gagrában — film. — 23.52; Hírek. — 23.57: Operettek. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 9.00: A titkos jelszó: Déli vil­lám — Feliratos szovjet film 1. rész. — 10.05: Orosz nyelvlecke (ism.). — 10.25: Német nyelv gyerekeknek 17. lecke (ism.). — 10.55: Ifjúsági politikai ismeret- terjesztő műsor. — 15.45: Hírek. — 15.50: Arany Prága 87. — Nem­zetközi Tv-filmfesztivál. — 17.10: Az éveket nem állíthatod meg! — 17.50: Válaszolunk nézőink le­veleire. — 18.00: Chocky — An­gol ifjúsági tv-filmsorozat 5. rész (ism.). — 18.30: Halló, itt a Hírszerkesztőség! — 18.40: Nem­zetközi kerékpárosverseny, fel­vételről. — 19.00: Tv-torna. — 19.10: Esti mese. — 19.20: Időjá­rásjelentés. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Elveszett álmok utcája — tévéjáték. — 21.10: A Planéta együttes koncertje a Szovjet­unióból. — 21.30: Furcsa Jankó — hősköltemény. — 22.00: Brug- gel, a festő — dokumentumfilm. — 22.20: Pravda Televízió—Slov- naft nemzetközi atlétikai ver­seny. — A 2. nap eseményei. — 23.20: Férfi Kézilabda Európa- Bajnokság. — Mérkőzés a 3. helyért. Újvidék : 16.55: Műsorismertetés. — 17.00: Tv-napló. — 17.15: Népi zene. — 17.55; 7 tévénap. — 18.30: Tv-ma- gazin — ruszinul. — 19.15: Rajz­film. — 19.25: Reklám. — 19.30: Tv-napló — magyarul. — 19.55: Reklám. — 20.00: Vajdaságon át. — 20.15: Jobb élet — sorozatfilm. — 21.00: Reklám. — 21.05: Em­ber. aki szerette a táncoló macskát. — Játékfilm. — 22.55: Hírek. — 23.00: Intermezzo. — 23.10: Éjszakai műsor: tudósí­tónktól. — 01.50: Műsorzárás. BUKAREST: 13.05: Hétvégén. — 14.45: A hét politikai eseményei. — 19.00: Tv-híradó. — 19.20: Tv-enciklo- pédia. — 19.50: Zene-fantázia. — 20.50: Az álruha. Játékfilm. — 22.20: Tv-híradó. 1. MŰSOR: 8.30: Tévétorna gyerekeknek.— 8.35: A rózsaszín párduc. Ameri­kai rajzfilmsorozat. XV/14. rész: Otthon, édes otthon (ism.). — 8.55: Kuckó 235. — 9.25: Benedek András: Csodakarikás. Mesejá­ték (ism.). — 10.20: Reklám. — 10.30: Olsanszkij herceg vára. Szovjet tévéfilm II/2. rész (ism.). — 11.35: Hírek. — 15.00: Képúj­ság. — 15.05: Családi vasárnap. A Családi kör magazinműsora. — 16.15: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. — 16.20: Betűreklám. — 16.25: Legyen szerencsénk! Rózsa György műsora. — 17.10: Reklám. — 17.20: Delta. Tudo­mányos híradó. — 17.45: Nézzük együtt — Kern Andrással és Ve­rebes Istvánnal. — 18.20: Áruhá­zak ajánlata. — 18.25: Családi torna. — 18.30: Meséről mesére. 1. Zabszem varázsló. A két posz­tókereskedő. Csehszlovák rajz­film. 2. A kockásfülű nyúl. Kriszta születésnapja. Magyar rajzfilm (ism.). 3. Vízipók — csodapók. A neveletlen szúnyog- lárvák. Magyar rajzfilm (ism.). — 18.50: Reklám. — 19.00: A HÉT. — 20.00: Híradó. — 20.10: Walter Matthau-sorozat. Hotel Pláza. Amerikai film (1971). - 22.00: Van öt perce? Mozart: Figaro házassága — Nyitány. A Magyar Állami Operaház zenekarát ve­zényli: Solti György. — 22.05: New York-i járat. Norvég bűn­ügyi filmsorozat. IV12. rész: A hallgatag férfi. — 22.35: Hírek. 2. MŰSOR: 17.10: Képújság. — 17.15: Zene­butik. Újdonságok. régiségek, különlegességek, aktualitások, művészek és művek — zenekö­zeiben. Juhász Előd műsora (ism.). — 18.05: Gondolkodó. Tu­dományos hetilap. — 18.50: Tele­sport. Férfi Kosárlabda Európa- Bajnokság. — Döntő. Közvetítés Pireuszból. — 20.05: Interfórum '87. Zenés összefoglaló a keszt­helyi Festetich-kastélyban e hé­ten megtartott hagyományos be­mutató koncertsorozatról. — 21.50: Faragott kapuk. Román rövidfilm. — 22.00: A HÉT (ism.). — 23.00: Képújság. MOSZKVA: 7.30: Ébresztőóra. — 8.00: Ha­zámat szolgálom. — 9.00: Zenés műsor. — 9.30: Világutazók klub­ja. — 10.30: Zenebutik. — 11.00: Falusi óra. — 12.00: Az egészség. — 12.45: A moldáviai Zsok tánc- együttes műsora. — 13.30: Ottho­nunk. — 14.15: Fazil Iszkander irodalmi portréja. — 15.15: Nem­zetközi panoráma. — 16.00: A Szovjetunió labdarúgó kupája. Dinamó (Minszk)—Dinamó (Ki­jevi. A szünetben: Ha egészsé­ges akarsz lenni — 2. adás. — 17.45: Hírek. — 17.55: A klasz- szikus zene kedvelőinek. — 19.00: Híradó. — 19.40: Az ember lelki élete. — 20.40: Hírek. — 21.00: Kosárlabda EB — Férfiak. Döntő. — 22.20: Rajzfilm. — 22.40: Két változat a hajóössze­ütközésre — film. — 0.20: Zenés műsor. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 8.55: A titkos jelszó: Déli vil­lám — Feliratos szovjet film 2. rész. — 10.00: Tornász EB. — 11.55: Motorkerékpáros EB. — 13.55: Hírek. — 14.00: Svidnik 87. — A csehszlovákiai ukrán dolgozók ünnepsége. — 15.00: Srí Lanka é£_tndia — Ütifilm. — 15.25: Egy hét a képernyőn — Heti műsorajánlat. — 15.45: Ze­nés szórakoztató műsor. — 16.25: Aranv Prága 87. — Nemzetközi Tv-filmfesztivál. — 18.05: Motor- kerékpáros EB — 18.25: Nemzet­közi kerékpárosverseny. — 18.45: Esti mese. — 18.55: Férfi Kosár­labda Európa-Bajnokság. — Dön­tő. — 20.30: Tv-iáték — Szóra­koztató vetélkedő. — 21.10: Rö­vidfilmek stúdiójából. — 21.30: Időszerű események. — 21.50: Arany Prága 87 — Nemzetközi Tv-fesztivál. r.rvinEK: 9.00: Barázda — falúműsor — magyarul. — 9.30: Gyermekmű­sor — magyarul. — 17.20: Mari- lvn Monroe-sorozat: Hét évi hű- sév — Amerikai játékfilm. — 18.55: Rajzolt sorozat gyerekek­nek. — 19.20: Rajzfilm. — 19.25: Reklám. — 19.30: Tv-napló — magyarul. — 19.55: Reklám. — 20.00: Hazai sorozat: Tartaléko­sok. — 20.55: Reklám. — 21.00: Kívánságműsor. — 21.45: Kis hangverseny. — 22.05: Sport­szemle. — 22.50: Műsorzárás, Iskolai testedzés mindennap A kezdeményezés Csong- rádból indult el országos hó­dító útjára öt évvel ezelőtt: Mészáros Pál, a Széchenyi Üti Általános Iskola igazga­tója volt az „ötletgazda”. Akkor még mindennapos testnevelésként emlegették, és az volt a lényege, hogy a kisdiákok azokon a napo­kon is mozoghassanak szer­vezetten, sportszerűen egy- egy órát, amikor a tanrend szerint nincs .tornaórájuk”. Azóta ebben az iskolában már a tanmenetbe is beépí­tették minden osztálynak a napi egy testnevelésórát, s közben az ország 3540 álta­lános iskolája közül már 869-ben megvalósították va­lamilyen formában a min­dennapi testedzést. Ma már ugyanis ez a hivatalos neve a mozgalomnak. A mozgalomnak, amelyet nemcsak az oktatás fő gaz­dája, a Művelődési Minisz­térium karolt fel, hanem az OTSH is — jogutódia, az ÁISH pedig már együttmű­ködési megállapodást kötött a minisztériummal, sőt újab­ban szakmai irányelveket adtak ki közösen a mozga­lom továbbfejlesztésére. Nem véletlenül éppen most, a Magyar Diáksport Szövetség megalakulása idején. Hiszen ahol már van dsk, netán dse, az önkormányzati szervként megfelelő döntésekkel — sőt anyagi eszközökkel is — se­gítheti a mindennapi tested­zés bevezetését, immár szer­vezett országos háttérrel. Békés, Csongrád, Pest és Zala megyében az iskolák többségében már bevezették a „mindennapit”. (Pontosab­ban: inkább csak az általá­nos iskolákban, hiszen a 875 középfokú oktatási intéz­mény közül mindössze 13 di­csekedhet ezzel. Szolnok me­gye 6—14 éves kisdiákjai összesen 122 intézményben tanulnak, ezek közül máig 49-ben vezették be a rendkí­vül egészséges, jövőbe muta­tó kezdeményezést. Viszont a megye szakemberei Bács- Kiskun, Békés és Csongrád megye pedagógusaival ösz- szefogva regionális társulást hozott létre, tudományos és módszertani csoporttal, amelynek feladata a kutatás, a kísérletezés, a tapasztalat- cserék megszervezése, a leg­eredményesebb módszerek elterjesztése. Még a mozgalom beindu­lásakor egy csongrádi team elkészített egy műsoros ka­zettasorozatot. amelynek da­rabjaira 18, egyenként 30 perces mozgássort vettek fel zenével. Ezek segítségével nem szakos pedagógus is le­vezetheti a gyerekeknek a tanórán kívüli sportfoglalko­zásokat. De más formában is megszervezhető a „minden­napi”: diáksportköri vagy -egyesületi .foglalkozásként, klubban, napköziben, iskola- otthonban, átcsoportosított óraközi szünetekkel az osz­tálytermekben (ahol nincs más mód) vagy külön sport­tanfolyamokon is. A minisz­térium, az ÁISH. az úttörő- szövetség és az MDSZ most pályázatot írt ki az újabb módszerek elterjesztésére, a választható fonnák gazdagí­tása céljából. A pályázati ki­írás — az irányelvekkel együtt — az új tanév kezde­tére eljut minden iskolába. A mindennapi testmozgás kulcskérdése az oktatási in­tézmények sportlétesítmény- helyzete. Jelenleg három­ezernél kevesebb fedett sportlétesítményt használhat csaknem 1,3 millió kisdiák az országban. Szolnok megye 122 iskolájára viszont 126 tornaterem, -szoba és -csar­nok jut — ennél kedvezőbb helyzettel csak a főváros di­csekedhet. A hetedik ötéves tervben országszerte 536. me­gyénkben 44 ilyen létesít­mény épül újonnan. Közpon­ti támogatással és néhány vállalkozó cég kedvezményes ajánlataival el lehet érni, hogy tíz év alatt több mint ezer iskolai tornaterem, sportcsarnok és uszoda épül­jön föl hazánkban. Persze helyi támogatás, sokcsator­nás hozzájárulás és társa­dalmi összefogás is szüksé­ges ahhoz, hogy teret kap­jon, csatát nyerjen a min­dennapi testedzés. Nemcsak a mai gyerekek — a holnapi felnőttek — egészsége, ed­zettsége, hanem egész jö­vőnk a tét! Várkonyi Ferenc Hétvégi sportműsor Labdarúgó NB II Vasárnap jobb játék és győzelem várható Mintha nem is az a csapat játszott volna szerdán Sal­gótarjánban, mint amelyik az elmúlt vasárnap szánal­mas teljesítményt nyújtott Nagykanizsa ellen. A Szol­noki MÁV MTE játékosai nem megszeppent nyusziként léptek pályára a szép salgó­tarjáni stadionban, hanem felbőszült oroszlán módjára, képletesen szólva, tépték szaggatták az ellenfelet. Le- támadásos harcmodorukkal csirájában elfojtották a Bá­nyász kezdeményezéseit. Él­vezet volt nézni a fiatalok erőtől duzzadó játékát. Bo­ros és Ágh uralta a védel­met, Szilágyi és a két szél­sőhátvéd a támadásokat is segítette. Csábi és Katona fáradhatatlanul dolgozott, Hegedűs és Szabó, a két szél­ső gyors, robbanékony volt, László pedig középen igye­kezett összeszedni a labdát, megvárva társai felzárkózá­sát. Vasárnap a Ganz-Mávag látogat Szolnokra. Ha a csa­pat megismétli szerdai játé­kát sok örömet szerezhet a nézőknek. A gépkocsinyere- ményhez sorsjegyet továbbra is árusítanak. Serdülő labda- rugóknak A megyei labdarúgó szak- szövetség min­den évben megrendezi a körzeti serdülő labdarúgó- bajnokságok élső helyezett­jeinek helyosztó mérkőzése­it. Az idén — a torna szín­vonalának emelése érdeké­ben — egy szép vándorserle­get ajánlott fel s ezt, a nem­rég elhunyt, kiváló sportem­ber emlékére, Kolláth Fe­rencről nevezte el. Kolláth Ferenc 1914-ben született Szolnokon és ta­valy decemberben hunyt el. Labdarúgó pályafutását Szombat Atlétika. Megyei felnőtt­bajnokság, Szolnok, Véső ut­ca, 9. Birkózás. Megyei meghívá­sos szabadfogású úttörő A és B korcsoportos verseny, Tö- rökszentmiklós, sportcsar­nok, 10. Kajak-kenu. A Bp. Hon­véd II. felnőtt válogató ver­senye, Szolnok, Holt-Tisza, 9.30. Kézilabda. NB I B. Férfi: Alföldi Olajbányász—TFSE, Szolnok, Tiszaligeti sport- csarnok, 17. NB II. Női: Kar­cag—Sirok, Karcag, városi sportcsarnok, 11. Férfi: Ti- szaföldvár—Dutép SC, Tisza- földvár, 16. Tömegsport. Az SZLTE lakótelepi nonstop soort-já- téknapja, Szolnok, Széchenyi lakótelep, dr. Münnich Fe­renc Ált. Isk.. 8.30. Olimpiai öl próba, nyári túra: Jászbe­rény, Lehel SE sporttelep, 9; Kisújszállás, városi KISZ- bizottság, 9; Kunszentmár- ton, Érparti sporttelep, 8.30; Mezőtúr, Kossuth téri diák­otthon. 8; Szajol, Belterüle­ti Ált. Isk. 8; Szolnok, be- senyszögi út, 2-es kilométer­kő, 8: Tiszafüred, Szabad­strand, 9; Törökszentmiklós, Ruházati Ktsz, 9. Vivás. Országos vidéki út­törő csapatbajnokság, Szol­nok, Véső utca sportcsarnok, 9.30. Vasárnap Atlétika. Megyei felnőtt­bajnokság, Szolnok, Véső ut­ca, 9. 1930-ban kezdte, 18 évig volt a Szolnoki MÁV játékosa, ötször szerepelt a magyar válogatottban, tizenegy alka­lommal a magyar B-váloga- tottban, a magyar vasutas­válogatottat pedig 27 alka­lommal erősítette Az aktív játék befejezése után szak­edzői képesítést szerzett; hét évig Pécsett, később Szolno­kon a Légierőnél, aztán a Jászberényi Lehelnél, Ken­deresen és a Szolnoki MÁV- nál tevékenykedett eredmé­nyesen. Éveken keresztül az edzőbizottság vezetője és a megyei labdarúgó szakszö­vetség elnökségének a tagja volt. Szerénysége, emberi Kajak-kenu. A Bp. Hon­véd II. felnőtt válogatóver­senye, Szolnok, Holt-Tisza, 8. Tömegsport. Teszöv Kupa megyei döntője, Szolnok, ti­szaligeti sporttelep 8.30. Olimpiai ötpróba, nyári túra; Üjszász, középiskola, 8. Vízilabda. Vízépítő Kupa nemzetközi ifjúsági torna, Szolnok, Damjanich uszoda: Magyarország B—Kanada, 11.15; Románi a—Hollandia, 12.30; Magyarország A— Szovjetunió, 13.45. Barátsá­gos felnőtt válogatott mér­kőzés: Magyarország—Jugo­szlávia, 15.30. Hantal (török). Medianu (román). Labdarúgás. NB II. SzoL noki MÁV MTE—Ganz-Má­vag, Szolnok, tiszaligeti sta­dion, 17 Bogyó (Eőry, Komá­romi). Megyei I. o.; Sz. MÁV MTE junior—Tiszaföldvár, 15, Tajthy: Besenyszög—Tö­rő ks zen tm i ki ós, 17, Jancsó; Túrkeve—Szajol, 17, Csényi; Abád.szalók—Sz. Vegyimű­vek, 17. Csipe: Cibakháza— Jászkisér. 17, Szabari; Jász­alsós zen tgyörgy—Szászbe­rek. 17. Pethő: Sz. Cukor­gyár—Kunhegyes, 17. Sán­dor: Jászapáti—Kenderes, 17. Heves m. jv Megyei II. o. Kunmadaras—.1 ás zfény.sza­ru. 17, Kovács; Kisújszállás —Alattyán. 17, Szántó; Ti- pzatenyő—Kuncsorba, 17, Amblánczki; Cserkésző lő— Rákócziúifalu. 17. Somogyi; Tiszaszőlős—Tiszafüred, 17, Balogh; Üjszász—Kunszent- márton 17, Balázs: Jászla- dány—örményes, 17. Per- nyész; Jászár okszállás—Me­zőtúri Főiskola, 17. Pathó. magatartása, szakmai tudása példaképül szolgálhat min­denkinek. A tornán Szolnok, Török- szentmiMós. Kunszentmnár- ton és Jászberény körzeti serdülő labdarúgó-bajnoksá­gának első helyezettjei vesz­nek részt. A mérkőzéseket június 15-én Szolnokon ren­dezik. A csapatok párosítá­sa ; Szolnok—Törökszent­miklós 9.30, Kunszentmár­toni—Jászberény 11. A hely­osztót és a döntőt délután játsszák le ugyanott, a Má­tyás király úton. Az első he­lyezett elnyeri a Kolláth Fe­renc vándorserleget (képün­kön), amelyet egy évig őriz. Kolláth Ferenc Kupa

Next

/
Oldalképek
Tartalom