Szolnok Megyei Néplap, 1987. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-11 / 86. szám

16 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1987. ÁPRILIS 11. 1987. ÁPRILIS 11. SZOMBAT LEÓ, SZANISZLÓ NAPJA A Nap kél 6.05 — nyug­szik 19.26 órakor A Hold kél 16.31 — nyug­szik 5.11 órakor. Borúit, csapadékos idő VARHATÓ IDÖJÄRÄS az országban ma estig: Túl­nyomóan borult lesz a ég, országszerte várható ismétlő­dő eső, záporeső, néhol zivatar. A déli, délnyugati szél délután a Dunántúlon északnyugatira fordul, megélén­kül, helyenként erős széllökések is lesznek. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Színház Jó hete már, hogy munkára serkenti a kertbarátokat a Rákóczi Tsz facsemetéinek lát­ványa a szolnoki vásárcsarnokban. A tavaszt hirdető, viszonylag jó választék mellett a hét elejétől mintegy 14 féle szőlőoltványt Is kínálnak, előreláthatólag április 20-ig. Tetanusz ellen Idős korúaknak Bővítették az oltásban részesíthetők körét A szolnoki Szigligeti Színház nagyszínházában ma este 19 óra­kor: Örökösök (Ybl bérlet). Vasárnap a nagyszínházban délután 15 órakor: Vőlegény (Lehotay bérlet), este 19 óra­kor : Vőlegény (Rátkay bérlet), a szobaszínházban este 19.30 óra­kor: A kínkastély. Mozi Szolnok Vörös Csillag ma és vasárnap: A Tuareg bosszúja (kiemelt helyáron, 16.30. 18.30 és 20.30 órakor). Tallinn ma és vasárnap: A tűz háborúja (III. helyáron, 16 é. f.), matiné ma: Gyermekrablás a Palánk utcá­ban. Tisza „A” terem ma és va­sárnap: Ne vedd el tőlem a Na­pot! (II. helyáron, 17 órakor). Tanú ne maradjon! (19 órakor), matiné vasárnap: Peti és a cso­dagyerek (15 órakor). „B” te­rem ma és vasárnap: Fanny és Alexander I—II. (dupla hely­áron. 19 órakor). ,,C” terem ma és vasárnap: Csillagosok, kato­nák (17 órakor). Vldeomozi ma és vasárnap: Halál keze. Rep­tér ma és vasárnap: szünnap. Vegyiművek ma: szünnap, va­sárnap matiné: Varázsló. Szan- daszőlős Terv ma és vasárnap: szünnap. Abádszalók Petőfi ma és vasárnap: Szerelem első vé­rig (II. helyáron). Jászapáti Tán­csics ma és vasárnap: Gyermek- rablás Caracasban (II. hely­áron). Jászberény Lehel ma és vasárnap: Break 2. (kiemelt helyáron). Videomozi ma és vasárnap: St. Tropez-i csendőr. Karcag Déryné ma és vasárnap: Elysium. KisújszáUás Ady ma és vasárnap: Mary Poppins I—II. (III. dupla helyáron). Kunhe­gyes Szabadság ma és vasárnap: Megbilincseltek. Kunmadaras Petőfi ma és vasárnap: Talpuk alatt fütyül a szél. Kunszent- márton Körös ma és vasárnap: Macskafogó (III. helyáron). Me­zőtúr Dózsa ma és vasárnap: Halálos tavasz, szabadság ma és vasárnap: Becéző szavak (III. helyáron). Rákóczifalva Rákóczi ma és vasárnap: Nem kell min­dig kaviár! TlszafSldvár Tán­csics ma és vasárnap: Fogad­junk (II. helyáron). Tiszafüred Tisza ma és vasárnap: A Jedl visszatér (III. helyáron). Tó­szeg Petőfi ma: szünnap, vasár­nap: Forrongás. Törőkszentmik- lós Dózsa ma és vasárnap: Haj­nali háztetők. Túrkeve Vörös Csillag ma és vasárnap: Veszé­Lottótájókoztató Több mint hat is félmilliói fizet az ötös A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 15. játékheti lottónyeremé- nyek a nyereményilleték le­vonása után a következők: Az 5 találatos szelvényre 6 680 096 forintot, a 4 talála­tos szelvényekre egyenként 80 483 forintot, a 3 találatos szelvényekre egyenként 1097 forintot, a 2 találatos szel­vényekre jgyenként 42 fo­rintot fizetnek. A közölt adatok nem vég­legesek, a nyeremények el­lenőrzése még tart, a nyere­ményösszegek még változ­hatnak. ■■1 1 ■■ ■■ ■■■ t ** Rigófütty Esti szürkület, késő dél­után. Az eső sűrűn esik, im­már napok óta. A Várkonyi tér fái, bokrai is ázottan húzzák össze magukat. A já­rókelők esernyő alatt sietve igyekeznek otthonukba. Bent jobb, mint kint. S ak­kor ebben a vigasztalan han­gulatban hirtelen: madár- ének csattan. Az egyik fa csupasz ágán vad fütyülésbe kezd eyg fekete rigó. És fúj- ja-fújja teli torokból, ren­dületlenül, fittyet hányva esőnek, időnek, mindenki­nek. Fütyül kihívóan — bel­ső parancsra, mert neki ilyenkor áprilisban már da­lolnia kell. Természete sze­rint így van programozva. Nem úgy, mint a tavaszunk, mely makacsul várat magá­ra. Mindenesetre rigófüty- tyünk már van, de hol késik az a „fránya" kikelet?-VM­lyes őrjárat. Üjszász Kossuth ma és vasárnap; Magic — Varázs­lat — A Queen Budapesten (III. helyáron). Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ SZOMBAT: 10 órakor az előadóteremben: az országos Illyés Gyula vers- és prózamondó verseny megyei elő­döntője. 15—17 óráig: „KOPOGTATÓ” — tanácsadó és információs szolgá­lat lelki, jogi, szociális, pszi­chológiai témákban. 15—18 óráig az előtérben: TA­VASZI SZÜNIDEI PROGRAM. Játszóház. VASÁRNAP: 17 órakor az előadóteremben: VIDEOMOZI. Egymillió évvel időszámításunk előtt (amerikai film). 18 órakor a klubhelyiségekben: „A varázsló sétálni indul”. Da- róczi Agnes önálló estje a köl­tészet napja alkalmából. Közre­működik: Balogh József. Kiállítások (szombat-vasárnap): A galérián: Paizs Goebel Jenő festőművész kiállítása. A fotógalérián: Féner Tamás fotóművész kiállítása. A gyermekgalérián: Hogyan élne ma Petőfi Sándor? (kollá­zsok, rajzok, festmények). A jobb oldali vitrinekben: A Pályaválasztási Tanácsadó be­mutatója a katonai pályáról. A bal oldali vitrinekben: Be­mutató a Szolnok megyei álta­lános iskolák technikai pályá­zatából. Helyőrségi Művelődési Otthon 9—11 óráig: Építsünk lovagvá­rat — gyenmekfoglalkozás. 14—16 óráig: Számítógépes já­tékklub — gyermekeknek. Filmvetítések: 11 órakor E. T. a földönkivüli, 14 órakor Zsaroló zsarnok, 16 órakor Zsaru vagy csirkefogó, 18 órakor Zsaru nem tágít. Kiállítások: Kirakatgaléria: Négy évtized c. A színházteremben: Újhelyi Ist­ván Érzés c. aktfotó kiállításai. Széchenyi városrész Videomozi (Bartha u. 3. sz.) 14 és 1« órakor Aladdin és a csodalámpa. 18 órakor Rákóczi hadnagya. 20 órakor Jöttem, lát­tam. lőttem. Húsvét előtt Húsvéti előzetesnek, is mondható a nyitott ház hét­végi programja a mezőtúri művelődési központban. Ti­zenhat órától, holnap 10 órá­tól a Kalocsai Rubin Ruhá­zati Vállalat termékeiből le­het vásárolni. Ma 14 órától hidegtál-bemutató és kósto­ló, valamint süteményvásár Az újdonságnak számító idei karfiolt igen drágán, ki­lóját 250 forintért adták az eladók a szolnoki piacon. A körülbelül 20 dekagrammos új karalábé darabját 25 fo­rintért, a salátáét 12—20-ért lehetett vásárolni. A zöld­hagyma csomóját 8—10, a paprika darabját 6—10, a paradicsom kilóját 300 fo­rintért árulták. A kelká­poszták, a savanyú káposzta, a karalábé és a fejes káposz­ta kilóját 30—50, 18—20, 25—30, 18 forintért mérték az eladók. Tíz-tizennégy fo­rintba került a hónapos re­tek csomója, a fokhagyma kilója 200—220-ba, a sóskáé 50—60-ba, a parajé pedig 80-ba. Egy kilogramm vörös­hagyma ára 10—18, a petre­zselyemé 30—50, a sárgaré­páé 30—40, a burgonyáé pe­dig 8,50—15 forint volt. A dióbél kilóját 180—200, a száraz babét 50—80, a mák­ét 80—180 forintért lehetett vásárolni. Baromfifélékből az élő csirke és a tyúk kilóját 58,30 48, a vágott csirke, tyúk, ka­csa és liba kilóját 55, 40, 48, LeÓT~ Szaniszló A görögök Leo kezde­tű személyneveiket (pl. Leomakhosz, L eoszte­nész) Leónnak becézték. Ez egyébként azonos az említett nevek előtagjá­val, jelentése: oroszlán. A rómaiak a latin leo (oroszlán) szóhoz hason­lítva, Leo formában vet­ték át. Európában ké­sőbb mind a latinos, mind a görögös forma elterjedt, előbb keresz­tény névként, később utónévként, egyéni név­ként. Rokon neve a Le­on, a Lionel, becézése Leóka. A SZANISZLÓ a szláv Stanisláv névből szár­maztatható. Jelentése: állandó dicsőség. Becé­zése: Szana, Szani(ka), Szánó. lesz. Míg a szülök vásárol­nák, nézelődnek, a gyerekek tojást festhetnek, díszíthet­nek, videofilmét nézhetnek — élő nyuszival játszhatnak. Az ünnepi ajándékok be­szerzésére is lesz lehetőség; kazettát, könyvet, kerámiát kínálnak. 50 forintért mérték. A tojás darabja 1,30—2,50 forint volt. Az alma, a körte és a ku­bai narancs kilóját 8—24, 30, 22 forintért lehetett vásárol­ni. A csirke, a tyúk és a ka­csa kilóját 55—60 70 forint­ért mérték a jászberényi piacon, a tojás darabja, 1,80—2,50 forint volt. A bur­gonya, a sárgarépa, a petre­zselyem és a vöröshagyma kilójáért 12, 30—40, 20—40, 15—20 forintot kértek az el­adók. Húsz forintért adták a fejes káposzta kilóját a kel­káposztáét 35-ért, a karalá­bét 20-ért. A hónapos retek csomóját 5—16, a zöldhagy­máét 5—8, a hegyes zöldpap­rika darabját 8, a tv-papri- káét 8—12, a salátáét 5—15 forintért lehetett vásárolni. Az uborka kilóját 100, a gombáét 120, a paraj—sóská­ét 40, a fokhagymáét 200— 220 forintért árulták. A mák és a száraz bab litere 70— 80, 50—70 forint volt. Egy kilogramm almát és körtét 8—20, 25—30 forintért mér­tek az eladók. Az elmúlt években az idős korúak körében igen magas arányú halálozással végződő, tetanusz megbetegedések in­dították egy évvel ezelőtt az Egészségügyi Minisztériu­mot arra, hogy bevezesse a 60—70 éves korú népesség tetanusz elleni védőoltását. Ez a korcsoport 1986-ban — önkéntes alapon — két vé­dőoltásban részesült és a harmadik, a befejező védő­oltást idén március I. és má­jus 15. között kapja meg. Az esedékes harmadik oltást nem szabad semmiképp sem kihagyniuk azoknak, akik tavaly megkapták az első kettőt, mert a tartós, teljes védettséget csak a 2+1 ol­tás biztosítja! Az Egészségügyi Miniszté­rium rendelkezése alapján az idén bővítik az oltásba bevont idős korúak körét, ugyanis tetanusz elleni vé­dőoltásban részesülhetnek az 1911. január 1. és 1915. de­cember 31. között születet­A Tomi diszkó- és break- táncverseny elődöntőjét ma délután 14 és holnap 9 órától rendezik meg Szolnokon, a Helyőrségi Művelődési Ott­hon emeleti előadótermé­ben. Ez alkalommal válogat­ják ki a 159 produkció részt­vevői közül azokat, akik fel­léphetnek április 25-én is, a A 3 .forduló hibás monda­tai helyesen: 1. A helyiség, amiben a munka folyik, lam­bériával van borítva. 2. A munka még nincs befejezve. 3. 35 tanuló volt ott. 4. Jól megtárgyaltuk az ügyet. 5. Az építést a tanács végzi (vagy: végezteti). 6. Az isko­la építési költsége harminc millió forint volt. 7. Kevés híján ezer ház épül (vagy: Majdnem ezer ház épül.) 8. Az iparcikk ára egyre ma­gasabb. 9. Nem sikerült ki­tűnő bizonyítványt szerez­nem. 10. Egy KISZ-tagnak ehhez is van joga. A 2. forduló feladatainak legjobb megoldásaiért 100 forintos könyvutalványt nyertek: • 1. Fekete Mária tek is, tehát a jelenleg 71—76 év közötti korosztály — ugyancsak önkéntes jelent­kezés alapján. A kellő vé­dettség kialakítása érdeké­ben nekik is három oltásra van szükségük. Ennek meg­felelően az első oltásra 1987. április 1. és május 15., a másodikra 1987. május 1. és június 15. között, míg a harmadik oltásra 1988-ban, később meghatározott időben lesz alk,alom. Az Egészségügyi Miniszté­rium rendelkezése szerint tetanusz elleni védőoltásban részesíthetők azok az idős korúak is, akik nem tartoz­nak a felsorolt korcsopor­tokba, de a tetanusz elleni 2+1 oltást szeretnék meg­kapni. Ha a megjelölt oltá­si kampányok idején je­lentkeznek körzeti orvosuk­nál, ők is megkapják a védő oltást. Szolnok Megyei KÖJÁL járványügyi osztály tiszaligeti sportcsarnokban rendezendő országos döntőn. Akik megveszik a belépője­gyet a szombati vagy a va­sárnapi elődöntőre, azok kö­zött kisorsolnak néhány je­gyet a két héttel későbbi programra. A szereplők kö­zül kettőt a közönség szava­zata juttathat be a döntőbe. Szolnok, Sashalmi u. 47. 2. Váradi Krisztina Török- szentmiklós, Alkotás u. 5. 3. Görög Erika Törökszentmik- lós, Margit u. 33/a. 4. Far­kas Anna Törökszentmiklós, Polgár Gellért u. 25/a. 5. Si­mon Anita Törökszentmik­lós, Határ u. 45. 6. Takács Angéla Jászberény, Berényi u. 17. Kalla Erzsébet Tisza­füred, Csaba u. 20. 8. Gara Anikó Jászdózsa, Mester u. 13. 9. Kisnémet Róbert Jász- jákóhalma, Bajcsy-Zs. u. 1. 10. Weimanch Ivett Szolnok, Rákóczi u. 60. 11. Tóth Gi­zella és brigádja Szolnok, Hetényi Géza Kórház. Az utalványokat postán küldjük el a nyerteseknek. Utazás „részletekben” Már ez év január jától nem kell Szolnokra utazniuk a jászberényieknek, ha az OTP-Penta-Tours Utazási Iroda útjaira kívánnak befi­zetni. A takarékpénztár jász­berényi városi fiókjánál nemcsak a programfüzetben található kirándulásokra, le­het jelentkezni, hanem egyé­ni elképzelések, szakmai utak ügyintézésével, repülő­jegyek, vasúti menetjegyek árusításával is foglalkoznak a fiók dolgozói. Aki nem gyűjtögetett pénzt, a szoci­alista országokba utazhat „hitelre” is: húsz-harminc százalékos előleg befizetése után 6—8 havi részletfizeté­si kedvezményt kaphatnak az igénylők, nemcsak tár­sas-, hanem egyéni utazá­sokhoz, repülőjegyek és va­luta vásárlásához is. — TÖBB MINT három­millió magyar családhoz jut­tatják el rövidesen a Vörös- kereszt aktívái az Országos Egészségnevelési Intézet új kiadványát, amely az AIDS betegségről, annak tünetei­ről megelőzésének lehetősé­geiről tájékoztatja a lakos­ságot. — HÉTFŐTŐL csütörtö­kig zárva lesz a szolnoki Damjanich uszoda a sza­badtéri nagymedence sátor­bontása és karbantartása miatt. A vendégek megérté­sét kéri a fürdő vezetősége. Nyitás; 17-én, pénteken,reg­gel 6 órakor. — A KÖLTÉSZET napja tiszteletére Éveim címmel Lukács Sándor Jászai-díjas színművész műsorát láthat­ják a verskedvelők hétfőn délután fél 5-től a jászberé­nyi Munkás- és Ifjúsági Házban. — GONDOSKODOTT a szabadidő tartalmas eltölté­séről a tavaszi szünetben is a Jászjákóhalmi Általános Iskola. Többek, között ki­rándulást szervezett a Nyu- gati-Mátrába, ahol Gyöngyös, Galyatető és Pásztó látniva­lóival ismerkedtek a diákok és Ágasvárra kirándultak. Több kisdiák vett részt a kétnapos, Sopron-kömyéki honismereti kiránduláson is. — AUTÓ- és motorkerék­párvásárt tartanak ma Me­zőtúron, az új piactér par­kolójában. Vasárnap Daba- son, Hatvanban, Hevesen, Lajosmizsén és Nagykörűben próbálkozhatnak a használt autót eladni, illetve venni szándékozók. — A TISZA vízállása teg­nap Tiszafürednél 624 centi­méter (áradó), Szolnoknál 693 centiméter (áradó) volt. A víz hőfoka 9,6 Celsius-fok. A Hármas-Körös Kunszent- mártonnál 630 centiméter (álló) volt. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP AZ MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága és a Szolnok Megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Lazányi Angéla Főszerkesztő-Helyettes: valkó Mihály szerkesztőség elme: 9001 Szolnok, 1. sz. Irodaház Tel.: 17-890 Kiadja: Szolnok Megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok. Pf. 109 Tel.: 17-850. Telex: ÍJ—357 Felelős kiadó: Nánal Tibor Szolnoki Nyomda Vállalat 5001 Szolnok, Vörös Csillag út 14 Tel.: 17-130 Felelős vezető: __Gombkötő Béla Szolnok.áprllis hő 1440 Terjesztő szerv: a Magyar Posta ISSN szám: HU 0133*759 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely hírlap- kézbesítő postahivatalnál, a hlrlapkézbesltőknél. a pasta hírlapüzleteiben és a Hírlap- előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELTR) Budapest. V., József nádor tér 1.190* közvetlenül vagy postautal­ványon. valamint átutalással a HELIR 218-98181 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetési díj: 1 évre 51« Ft, fél évre 25« Ft, egy hóra 43 Ft. Megjelenik: naponta, vasárnap kivételével. XXXVHI. évfolyam 8«. szám. 1987. április hó 11. Piaci szemle Újdonság az idei karfiol Elődöntő a HMO-ban Tomi diszkó- és breaktáncverseny „Láss át a szitán!" anyanyelvi játék fiataloknak Nyitott ház Mezőtúron

Next

/
Oldalképek
Tartalom