Szolnok Megyei Néplap, 1986. október (37. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-18 / 246. szám

14 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1986. OKTÓBER 18. INGATLAN olcsón eladó ti- szapüspökiben nagy méretű, összkomfor­tos parasztház. 300 négyszögöl telekkel. Bódi Gabriella, Szol­nok, Várkonyl tér 13. n/7. __(11619)__________ E LADNÁM vagy el­cserélném kertes családi házamat. Szolnok, Rózsa F. út 2. Érdeklődni: 18 éra után. (11252) JÁSZTELEK, sza­badság út 116. szám alatti, gazdálkodás­ra, üzletnyitvatar- tásra egyaránt al­kalmas, megosztha­tó 700 négyszögöl telek kétszobás la­kással, melléképü­letekkel, műút mel­lett sürgősen eladó. Érdeklődni lehet: Jászberény, Kárpát út 17. egész nap vagy Szolnok, Krú­dy Gyula űt 17. szám alatt 17 óra után. (11616) TISZAFÜREDEN családi ház 250 négy­szögöl telken eladó. Érdeklődni lehet: Tóth Jánosné, Ti­szafüred, Néphadse­reg út 41. IV. em. 13. (11871) * szobás, összkom­fortos, kertes csalá­di ház a városköz­pontban eladó. Vál­lalatok részére Iro­dának Is alkalmas. .Október 287” jel­igére a kiadóba. (11470)_________________ kétszobás, für­dőszobás, új ház +■ 2 szoba kialakítha­tó, 192 négyszögöl telekkel sürgősen eladó. Ipari áram van. Jászberény, Slrkert u. 32/a. Ér­deklődni : Jászbe­rény, Kórház u. 56. (Szolnoki temető- nél.) (11609) _________ S ZOLNOK. Csanádi krt-on, 2 szoba, ét­kezős, összkomfor­tos lakás eladó. Ér­deklődni: Szolnok, dr. Csanádi krt. 7. II. em. 9. 17 órától. (11754)_______________ E LADÓ Szolnok, Mikszáth úton 94 nr>2- es, 3,5 szobás társas­házi földszinti lakás + garázs, „őszi köl­tözés” jeligére a ki- adóba. (11804) _______ T ISZAFÜRED, So­mogyi Béla út 50. szám alatti kétszo­bás, fürdőszobás, 72 m2 alapterületű, komfortos családi ház 130 négyszögöl beltelken sürgősen eladó. Érdeklődni le­het: a helyszínen bármikor, a 84-es te­lefonszámon, vagy a tiszafüredi Ügyvédi Munkaközösségnél, Dr. Doktor Zoltán ügyvédnél. (11890) SZAJOLBAN két­szobás családi ház készpénzért eladó. Irányár: 390 000 Ft. Érdeklődni: Szajol, József Attila út 51. (16080) __________ T ÖROKSZENTMIK- LOSON, a Stadion út 8. szám alatti, háromszobás, össz­komfortos, gázfűté­ses családi ház el­adó. Érdeklődni le­het: minden nap 17 órától. (11596)________ Ü JSZASZ, Attila út 12. szám alatti tető­tér-beépítésű ház eladó. Két szoba + két félszoba, kony­ha, étkező, fürdő­szoba, garázs, pin­ce. Érdeklődni: 17 óraután. (11751)___ H OMOKON fél hold szőlő, hétvégi ház­nak alkalmas lakó­épülettel eladó, víz, villany van. Irányár: 80 000 Ft. Érdeklőd­ni: Cibakháza, Deák F._ 8. (11603)_________ B ALATON déli par­ti, 30 m’-es nyaraló, 180 négyszögöles te­lekkel, víztől l km- re, víz, villany és földgáz közművel sürgősen eladó. Irányár: 800 000 Ft. „Földvár” jeligére a kiadóba. ___(10652)___ A ZONNAL beköl­tözhető családi ház, ipari tevékenységre alkalmas melléképü­lettel eladó. Jászjá- kóhalma, . József At­tila út 4. szám alatt. Irányár: 330 ezer Ft. Érdeklődni: Jászjákóhalma, Szé­chenyi_út 30. (11659) J ÁSZBERÉNY. Rét u. 26. 1/4. alatt négy­lakásos társasház­ban összkomfortos, garázsos öröklakás eladó. Érdeklődni: az esti órákban a helyszínen. (11959) SOK szabadidővel, jogosítvánnyal ren­delkező fiatalember elfoglaltságot keres. „Megegyezés” jeligé­re a jászberényi szerkesztőségbe. (12009) GARANCIÁLIS 96 basszusos Royal Stendel tangóharmo­nika eladó. Irányár: 9000 Ft. Jászberény, HableáiTy út 12. (12008) EGY + 2 félszobás, komfortos családi ház eladó. Ar meg­egyezés szerint. Jászdózsa, Árpád út 6. Érdeklődni a helyszínen vagy Jászdózsa. eszpresz- szóban. (11964) CSALÁDI ház eladó. Jászjákóhalma, Vas Gereben út 12. Ér­deklődni lehet: Jász­berény, Batthyány út 41. Bathó. (11739) gépjármű KN írsz. Wartburg Combi jó állapot­ban eladó. Érdek­lődni : Nagykörű, Jó­kaiit 14. (12040) KEVESET , futott Skoda 120 L tip. személygépkocsi el­adó. Érdeklődni Szolnok, Rákóczi u. 34. 1/2. (H. 2239) 47 000 km-t futott DACIA 1300 eladó. Szolnok, Csokonai út 58. _(H._2325) ___ K G-s Zsiguli Combi és 3 kW-os hőtáro­lós kályha eladó. Litkei, Jászberény, Pannónia____u.___3. 1 200-as Lada, 7 éves, kitűnő állapotban el­adó. Jászberény, Ná­dor u. 4. fsz. 4. Te­lefon: 12-253.(LI954) TEHERGÉPKOCSI daruval felszerelve, friss műszakival el­adó. Tiszaföldvár, Döbrei János út 232. (11397) 250 kg teherbírású utánfutó, friss mű­szaki vizsgával el­adó. Karcag, Mező- gazdasági Szakkö­zépiskola. Vigh Im­re. (H223)________ 4 éves, banánsárga színű Trabant Com­bi eladó. Szolnok, József A. út 48. I. emelet 4. (11747) RENAULT 14-es, 7 éves, 86 000 km-rel sürgősen, olcsón el­adó. Érdeklődni munkaidőben az Autóklubnál, hét­végén Cibakháza, öregszőlő 16/b. (11786) _ SIMSON Schwalbe kifogástalan állapot­ban eladó. Karcag, Csokonai _út 4. (11395) 3000 km-t futott Tra­bant motor és váltó versenyképes Cross autó eladó. Érdek­lődni, egész nap Tóth, Szolnok, Krú­dy Gyula út 189. (119t)4)________ M OST műszakizott IM-es piros Zsiguli eladó. Jászberény, Tompa Mihály u. 46. 17 óra után. (11892)________________ E LADÓ egy fixes, hosszúplatós, vala­mint egy billenőpla­tós Ifa tehergépko­csi 8,3 tonnás pót­kocsival, rendszám- táblával, műszaki vizsga nélkül. Tí­már Sándor, Jász- árokszálliás. Április 4. út 24. Telefon: 25. (11608) ____ 2 50-os ETZ jó álla­potban sürgősen el­adó. Szajol, József Attila út 3. Érdek­lődni 16 óra utón. (10734)________________ F RISSEN műszaki­zott, felújított Zapo- rozsec, új kocsi ér­Ismét felajánlja szolgáltatásait a szolnoki IKV ingatlanközvetítő csoportja az alábbi tevékenysé­gi körökben, állami és magán megrendelőknek. Állami tulajdon megvételével kapcsolatban, bo­nyolítjuk az állami tulajdonban álló lakás házin­gatlanok és nem lakás ingatlanok eladását bent­lakó bérlők és kívülállók számára teljes tevé­kenységi körben: — hatósági engedélyek előkészítése — társasház alapító okirat készítése — forgalmi értékbecslés — adásvételi szerződéskötés — törlesztő részietek gyűjtése Tisztelt megrendelők figyelmébe ajánljuk még az ingatlanok forgalmi értékének becslését, me­lyet a több évtizedes tapasztalatok alapján nagy gyakorlattal, szükség esetén a rövid határidőre vállalunk. Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy tevé­kenységünket Szolnok megye területén végezzük és készséggel állunk rendelkezésükre ügyfélfoga­dási időben: hétfőn kedden szerdán csütörtökön pénteken szombaton 7—16 óra 7—16 óra 7—20 óra 7—16 óra 7—15 óra 7—13 óra között Címünk: Szolnok, IKV. Május 1. szoba telefon: 18-350/31. u. 10. fsz. 7. (23261 A SZÜV SZOLNOKI SZÁMÍTÓKÖZPONTJA páhj/izatút kivitet rnt dizevszevoezöi munkakör l%etöltéjére Feltételek: — felsőfokú végzettség, — rendszer-, illetve folyamatszervezői | oklevél, — legalább 3 éves szakmai gyakorlat. Bérezés megegyezés szerint. Rugalmas munkaidő. Jelentkezni a számítóközpont személyzeti elő-1 adójánál lehet személyesen, részletes önélet-1 rajzzal. 5000 Szolnok, József Attila út 22—24. sz. 1/105.1 (12181) kezése miatt olcsón eladó. Kunszent- márton, Zrínyi út 14. Abafalvi József. (11571) ________________ A DAS-VÍTEL DOPLETA típusú kéttűágyas új kötő­gép eladó. Érdek­lődni : Szolnok, Ady Endre út 18. VIII/11. 18 óra után. (H. 2076) 200—250 q sütőtök eladó. Kiss József, J ászszentandrás, Rákóczi út 57. 5136. Érdeklődni lehet minden nap. (11498) DÍJNYERTES szü­lőktől törzskönyve­zett. fehér puliköly- kök eladók. Szal­ma, Szolnok, Bátho­ry út 7, (11434)_ E LADÓ új szovjet, középképernyős szí­nes tv. Üjszász, Er­zsébet körút 1. (11614)________________ M OSOGATO nélküli új konyhabútor el­adó. Érdeklődni: Kóczián. Jászberény, Sportpálya út 4. (11704)________________ S ÖTÉTKÉK, mély bársony babakocsi igényesnek eladó. Jászberény, Martos Flóra út 7. Tánczos. (11840)________________ I HPJ-s szukáktól komondorkölykök és egy hasas kuvasz szuka eladó. Ugyan­ott York kocák és malacok is eladók. Öcsöd, Hunyadi út 12. Érdeklődni: esti órákban. (11782) ÚJFUNDLANDI kölykök kaphatók. Győztes szülőktől, garantált tenyészér- ték. Érdeklődni: Szolnok, Szivárvány út 32. Délután. Ugyanott, fajta­győztes kan fedez. (10989) EGYÉB KÜLÖN bejáratú szoba-konyha, kam­ra kiadó. Jászberény, Nyíl u. 4. (12103) 24 éves szolnoki fia­talember munkaidő után, naponta 16— 22 óráig, valamint hétvégeken bármi­lyen munkát vállal. „Építőipari üzem­mérnök” jeligére a kiadóba. (11097) ___ N ÉMET nyelvokta­tás este 19-től. Ér­deklődni : a 13-040- es szolnoki telefo­non.__(11394)__________ T ÁNYAT bérelnék Nagykáta, Jászbe­rény környékén. „Szép ősz 387” jel­igére a kiadóba. (11746)________________ S ZÉCHENYI lakóte­lepi, III. emeleti, 2 szobás, lakás közület részére hosszabb időre kiadó. 5002 Szolnok, Pf. 74. Te- lefon: 12-594. (11016) MINIREDONY és reluxa készítése ár­engedménnyel, a 17-907 szolnoki tele­fonon. (11678) ________ Ü RESEN álló szoba, konyha gyermekte­len házaspár részé­re azonnal kiadó. Szolnok. Munkásőr út 26. (11875)________ L AKÁSCSERE KÜLÖN bejáratú, komfortos családi házrészt — 56 négy­zetméter alapterüle­tű — 100 négyszögöl telekkel elcserél­ném egyszoba taná­csira árkülönbözet­tel. Naponta 16 órá­tól szombat, vasár­nap egész nap. Szol­nok, Tavasz út 8. (H. 2180) ELCSERÉLNEM dunaújvárosi belvá­rosi, külön bejáratú, 2 szobás, erkélyes, összkomfortos laká­sunkat hasonló, feseltleg másfél szo­bás szolnokira. Ér­deklődni : Dunaúj­város, Beloiannisz út 16. H/3. Énekesnő. (11734) HÁZASSÁG 26/176 cm magas, barna hajú. Jó meg­jelenésű, jó anyagi­akkal rendelkező diplomás fiatalem­ber keresi 22—30 éves kiegyensúlyo­zott, jó alakú, csi­nos, társaságot ked­velő, lehetőleg dip­lomás vagy fodrász hölgyek ismeretsé­gét, szimpátia ese­tén házasság céljá­ból. Lakás megold­ható. Szolnokiak fényképes leveleit „Segíts, hogy meg­találjalak” jeligére a szolnoki hirdetőbe várom. (H, 2169) 180 cm magas, bar­na, 40 éves elvált férfi korban hozzá­illő hölgy ismeretsé­gét keresi, kölcsönös szimpátia esetén há­zasság céljából. Anyagiak rendezet­tek. „Agilis” jeligé­re leveleket a kisúj­szállási virágboltba várok, (11489)_______ Ö ZVEGY férfi 170/58 házastársat keres 55 éves korig. „Várlak 553” jeligére a ki­adóba. (11799)________ 2 6 éve*, 168 cm ma­gas férfi társaság hiányában keresi hozzáillő lány isme­retségét házasság céljából. Fényképes levelekre válaszo­lok. „Jászság" Jel­igére a Jászberényi szerkesztőségbe. (11307) /--------­D olgozókat alkalmazunk A Törökszentmiklósi Városi Ta­nács V. B. hatósági osztálya ál­lást hirdet egy műszaki ügyinté­zői munkakör betöltésére. Je­lentkezni lehet építési, közleke­dési és vízügyi középfokú isko­lai végzettségűeknek az osztály vezetőjénél, 1986. október 30-ig. Bérezés a 11/1983. (XII. 17.) ABMH számú rendelkezés sze­rint. (11800) Felvételre keresünk olaj- és gáz­égő karbantartásra műszerészt, gáztüzelésű kazánházba fűtőket, üzemi takarító segédmunkást. Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat szolnoki üzeme, Szolnok, Őri Szabó J. út 5. (3, 14, 17»es au­tóbusszal megközelíthető). (11944) Szolnok vonzáskörzeti II. kategóriás szövetkezet építőiparban is jártas pénzügyi, számviteli szakembert vezetői munkakörbe megfelelő szak­mai képzettséggel azonnali belépéssel felvesz. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezéseket a kiadóba kérjük; „Innováció 919” jeligére. (11919) A Verseghy Ferenc Gimnázium azonnali belépéssel kazánfűtőt alkalmaz 4 órás munkaidő-beosz­tással. Jelentkezés: emelet 33. gazdaságvezetönél. (12085) A vásárcsarnokban üzemelő nagy forgalmú, háromszemé- lyes, szabadkasszás zöldségbolt­ba vezetőt és -helyettest felve­szünk. Jelentkezni lehet az ÁFÉSZ személyzeti osztályán, Szolnok, Szigligeti út 2. sz. alatt. (11656) Az Egészségügyi Szakiskola és Kollégium azonnali felvétellel takarítónőt keres. Jelentkezni lehet a gazdaságvezetönél. Szol­nok, Vörös Hadsereg út 43. (12044) A Gáz- és Olajszállító Vállalat jászberényi munkahelyre fel­vesz egy körzetszerelőt. Feltétel: gk.-vezetől jogosítvány, saját gépkocsi. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: reg­geli órákban a Jászberényi gáz­átadó állomáson (Lehel mögött) vagy telefonon egész nap Mis­kolcon a 16-073 számon, Bállá Józsefnél.! 12083) A Budapesti Likőripari Vállalat szolnoki kereskedelmi kirendelt­sége két gyakorlattal rendelkező elektromostargonca-vezetőt fel­vételre keres. Jelentkezni lehet a kereskedelmi kirendeltségen Szolnok, Beloiannisz u. 36. (Os­tor u.) munkanapokon 8—14 óráig. Eladó egy Ikarus 211 típusú 30 személyes felújított, jó állapotban lévő AUTÓ­BUSZ. Eladási ár megegyezés szerint. Érdeklődni KÁTISZ KARCA6, Borók István szállítási csoportvezető­nél Tel: 430 Tx: 23-605. (12137) T A 0­— rsV ~ in Uí -dJL/ — — __________ű §—■ ­a Mazótúri illetékességű ipari vállalat C vezető beosztásokba l l l t l l felvételt hirdet közgazdaságtudományi egyetemi végzettségű, legalább 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkező szakemberek részére. Jelentkezéseket „Perspektíva 2000” jeligére a kiadóba kérjük. (11923) MEGJÖN A KEDVE, HB VÁR I KEDDRE! Október 2l-én, kedden a jászberényi SKÁLA-COOP Áruház konfekció osztályán 20 százalék engedménnyel értékesítjük az összes átmeneti és téli kabátot! PéLYéZniI FELHÍVÁS! a versenytárgyalás ideje: 1986. november 25. délelőtt 9 óra. A versenytárgyalás helye: Szolnok, Szigligeti u. 2. II. emelet jogügyi osztály Pályázatokat 1986. november 18-ig lehet írásban. Tájékoztató adatokat a szövetkezet központjában vehetnek át az érdek­lődők (Szolnok, Szigligeti u. 2. II. emelet, jogügyi osztály). A Szolnok és Vidéke Áfész pályázatot hirdet az alábbi egység szerződéses üzemeltetésére 1986. december hó 1. napjától kezdődően: 465. sz. presszó Rákócziújfalu, Felszabadulás u. 24.

Next

/
Oldalképek
Tartalom