Szolnok Megyei Néplap, 1985. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-29 / 151. szám

14 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1985. JÚNIUS 29. Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondok köszö­netét mindazoknak, akik sze­retett férjemet, D. NAGY ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték, és koszorúikkal, virágaikkal fájdalmamat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló felesége, D. Nagy Istvánné, Karcag. INGATLAN J ASZ ALSÓS ZENT- GYÖRGY. Árpád út 10. alatt 3 szoba, összkomfortos, szu- terénos, központi fűtéses, családi ház, 180 négyszögöl te­lekkel eladó. ___(6708) J ASZAPÄTIN 2x2 szobás, komfortos házak eladók. Mind­kettő 600 négyszögöl telekkel, nagy mel­léképülettel. Érdek­lődni: Jászapáti. Győri__út 5. (6885)__ K ARCAG. Kinizsi út 22. családi ház el­adó, azonnal beköl­tözhető. (6214)________ S ZOLNOKON 1 + 2 félszobás, 58 m2-es, XIV. emeleti, OTP-s lakás eladó. Levél­cím : Muhari Pál, Cegléd. Bede 575>. (H. 1499)____________________ J ÁSZBERÉNY, köz­pontjában 3 külön lakrészből álló, ösz- komfortos, nagy családi ház, eladó, garázzsal. Érdeklőd­ni telefonon: Jászbe­rény, 11-619 vagy Eger 11-374. (6548) _ KARCAG. Kinizsi út sz. alatti ház eladó. Érdeklődni: Tisza­szentimre, 12/5-ös őrház. (7116)_________ 2 szobás, családi ház 48o négyszögöl te­lekkel. Tószeg, Tán­csics M. út 35. alatt eladó. (7207)_________ S ZOBA, konyhás, családi ház eladó. Szolnok, Vadász út 3., ugyanott két 3 szárnyas redőnyto­kos ablak eladó. Érdeklődni: Szol­nok, Mester út 31. (6191)___________________ 3 szoba, összkom­fortos, gáz központi fűtéses, családi ház garázzsal eladó. Ér­deklődni : Szanda­szőlős, Szabó Pál út 16. 17 után. (H. 1478)____________________ K ERTES. családi ház eladó. Abony, Árpád út 38. Érdek­lődni: 17 óra után. JÁSZBERÉNY köz­pontjában, Kossuth út 13. szám IV /14. alatt 54 m*-es. log* giás, OTP-s örökla­kás eladó, kp. + OTP. Levélcím: Bp., XX. kér., Valéria út 64., Kovács. (7062) KUNSZENTMÁR­TONBAN, a Szamu­ely út 11. szám alat­ti, új, családi ház eladó. Lakótelepi la­káscsere is érdekel. Érdeklődni lehet: Kunszentmárton, Szentesi út 33. vagy 1. számú fodrászüz­let. (7160)_____________ ELADÓ 2 szobás la­kóház, gazdasági épülettel, azonnal beköltözhetően, cse­réptetős. 1200 négy­szögöl telekkel, ker­tészkedésre vagy társasházépítésre is alkalmas. Irányár 350 000 Ft. Érdeklőd­ni Túrkeve. Gács László Ikt. 16. (7171) NAGY méretű, ker­tes. családi ház melléképülettel, ga­rázzsal, Szolnok leg­szebb övezetében — a városközponttól 12 percre — sürgősen eladó. Közületeknek is alkalmas. Irány­ár: 1300 000 Ft. „őszi költözés” jel­igére a kiadóba. (7132) _______________ S ZOLNOKON, a Széchenyi lakóte­lepen kétszobás, ebédlős. OTP-s la­kás (földszinti) el­adó 520 ezer kp + OTP-átvilla Lássa?. ,,Ragó Antal út” hirdetőbe. (H. 1551) KARCAGON burkolt útról mindenkor megközelíthető, jó fekvésű és tájolású, 189 négyszögöl te­lek. rajta lévő in­gatlannal eladó, Ke­rekes út 27. Érdek­lődni Szolnok, Sza­badság út 3—5 III/23. Kissné, vagy Kar­cag. Jókai út 23., Cseppentő Sándor (6452)___________________ S ZOLNOK. Bán út 7. szám alatt lévő családi, kertes ház eladó, vagy tanácsi bérlakásra cserélhe­tő. Érdeklődni: Szol­nok, Ragó Antal út 10. X /43.__(6635)_______ K ISÜJSZÁLLÁS, Lenin út 53. szám alatt tégla lakrész, szoba, konyha, elő­szoba, kamra eladó. (7038)___________________ E LADÓ egy három­szobás. új, kertes, komfortos, családi ház, lakható alsó- épülettel. Termő szőlő-gyümölcsös, jeligére a szolnoki Mellette egy másfél szobás, új, kertes ház. 300 négyszögöl kerttel mind a ket­tő. Víz, villany van. Ar megegyezés sze­rint. Érdeklődni le­het a helyszínen bármikor, Jászszent- andrás, Vörösmarty út 2. szám alatt (6258)___________________ 3 szobás, központi fűtéses, kertes, csa­ládi ház, nagy pa­rázzsal és állattar­tásra alkdmas mi '- léképülettel eladó Ér 'ekiődni a \e.y- színen. Tószeg, De­ák F. út 20. szám alatt, hétköznap 18 órától, szombat és vasárnap egész nap, vagy hétköznap a 14-369-es szolnoki te­lefonszámon 8—16 óráig. (6724)________ K ERTES, családi ház eladó. Szandaszőlős, Stromfeld A. út 14. (H. 1553)______________ J ASZKISÉREN, a Sülyi út 26. alatti kis, családi ház el­adó. OTP-n keresz­tül is. Érdeklődni: Sülyi út 28. Ban- deréknél. (H.1555) HÁROMS^OBÁS gázfűtéses, komfor­tos, családi ház al­sóépülettel eladó. Egy-, másfél szobás, OTP-s lakást beszá­mítok. Érdeklődni: Szolnok, Gurító u. 5. szombat. vasár­nap 8 órától. (H. 1556)____________________ SZOLNOK központ­jában társasházépí­tésére alkalmas telek eladó. Irányár: 1 500 000. Érdeklődni: minden nap 18 óra után a 14-431 tele­fonon. (H. 1558) CSALÁDI ház be­költözhetően eladó. Szolnok, Rákóczi út 64. __(H. +559)__________ I EGYVERNEKEN, a Felszabadulás út 223. szám alatti la­kóház 600 négyszög­öl telekkel eladó. Irányár: 200 000 Ft. (TI. 1564)___________ T iSZAPÜSPÖKIBEN hobbi kis téglaház- ?al sürgősen el­adó. Érdeklődni: Szolnok, Jászi F. út 8. 11/12. (H. 1567) GÉPJÁRMŰ [FRISS műszakával, UO-s Wartburg el­adó. Érdeklődni: Csépa, Rákóczi út 80. Hétköznap 18 órától. Szombat, va­sárnap egész nap. (6918)___________________ J Ó állapotú UT-s Zsiguli eladó. Jász­berény. Fehértói út 60. (7060) UG-s Wartburg el­adó. Jászjákóhalma, Nyár út 27. (7066) PLATÓS UAZ; 3 éves műszakival el­adó vagy bérbe ki­adó. Mezőtúr. Cso­konai út 19. (7170) __ E LADÓ lengyel la­kókocsi, kifogásta­lan állapotban. Meg­tekinthető egész nap. Jászjákóhalma, Széchenyi út 17. Térjéki. (7056) ZÁRT ZUK kiste­herautó, 1987-ig ér­vényes műszakival eladó, jó állapotban levő utánfutót be­számítok. Kenderes, Arany János út 7. (7229)___________________ P F frsz.-ú 1500^-as Lada eladó. 1987. októberig szóló for­galmi engedéllyel. Érdeklődni: Nagy­körű. Dózsa Gy. út 7. il-es telefor. (7155)_________\________ 5 " ezer kilométert irtott, ZU frsz. Sko­da 105-ös eladó. Sza­bó Mihály, Török- szentmiklós. Tán­csics lkt. VII. épü­ld. 11/9._ (7158) 8 ,3 tonnás IFA bil­lenős pótkocsi, mű­szakival eladó. Me­zőtúr, Bacsó B. út 33. (7169")____________ Z UK kocsihoz új alkatrészek, vizs­gára felkészítve, fel­újított első híd és felújított motor áron alul eladó. Szolnok, Rákóczi út 51. (H. 1563)__________________ U V-s TRABANT Speciál kitűnő ál­lapotban sürgősen eladó. Érdeklődni: délelőtt 13-ig, dél­után 19-től. szajol, Hunyadi u. 21. (H. 1565) Etil ADHATJA, MEGKEZDJÜK JÜL1-ÉN A VÁMKEZELT KÜLFÖLDI műfZAM Aruk bizományba vételét és eladását msen VEHETI! Centrum Áruház em lekt romos üanyag pari övetkezet A FÉM Elektromos Műanyag Ipari Szövetkezet másodállás­ban. vagy mellékfoglalkozásban keres olyan jó kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező műszaki szakembert, vagy jó műszaki kapcsolatokkal rendelkező keresedőt, aki gépeink kapacitáslekötését biztosítja, közreműködik profilváltásunkban, és besegít új gyártmányaink piackutatásába. Érdekeltség eredmény alapján. Jelentkezés személyesen vagy levélben a szövetkezet központjában. Jászapáti, Kossuth L. út 13—17. (6386) AZ AMFORA ÜVÉRT Vál­lalat szolnoki lerakata PÁLYÁZATOT hirdet kon­tírozó könyvelő részére, könyvelési csoportvezetői munkakör betöltésére. Feltétel: öt év szakmai gyakorlat és mérlegképes könyvelői képesítés, mely folyamatban is lehet. Hasonló végzettséggel ügyviteli csoportvezetőt is keresünk. Bérezés megegyezés szerint, jelentkezés Szolnok. Csaba út 28. szám. _ PH-s P. Fiat 126-os megkímélt állapot­ban eladó. Érdek­lődni: Tiszajenő, Vasút út 120. (H. 1557)___________________ Z S írsz. Wartburg Limousine eladó. Rákócziújfalu, pe- töfi út 32. (6176) HOSSZÚ platós IFA 1985. decemberig műszakizott és K— 25-ös zetor. pótko­csival eladó. Érdek­lődni : Pusztamonos­tor, Szabadság út 66. (H. 1566) ADAS-VÉTEL ELADÓ 2 db 6 éves sodrott ló csikóival együtt, billenős lo­vas kocsi, lószer­szám és egy MTZ— 50-es traktor, pótko­csival. Cím: Lehocz- ki András, 2241 Sülysáp. Hunyadi út 54. __(6745)____________ T ISZASAS, Rákóczi út 17. alatt 1983- ban újonnan vett 5 db NB kaptár, üres keretekkel, jutányo- san eladó. (7064) ÜJ 3 személyes gu­micsónak eladó. Szolnok, Hunyadi J. út 52. (6639) DOG foltoskan, öt­hónapos, világ- és Európa-győztes uno­kája eladó. Eger, Attila út 9/a. Tele- fon: 12-294. (6807) KISIPARI készítésű 600-as szalagfűrész sürgősen eladó. Túr­keve, Tuhai út 2. (6737)___ 7 hónapos kuvasz szuka, törzskönyve­zett, eladó. Mező­túr, Bacsó B. út 23. (7165) ELADÓ utánfutó és vegyes tüzelésű Ri­val kazán (gázfűtés­re is alkalmas). Szolnok, Vörösmező út 80. Érdeklődni: 17 óra után. (6439) GF—40 gázkonvek­tor 3 db eladó. Kengyel, Thököly út 46. (7168)___ K ÉTSZEMÉLYES, új, csehszlovák, üvegszálvázas kenu eladó. Közületnek is bizományin keresz­tül. Érdeklődni: Jászberény. 11-157- es telefonon. (6861) ANGÓRA nyulak és nyírógép eladó. Gyomaendrőd, Ár­pád út 30.. Gecsei Tamás. (7173)________ E LADÓ két 8 hóna­pos vemhes üsző. Túrkeve, szeles út 21. (7172)______________ N ÉGYSZEMÉLYES campingsátor eladó. Szandaszőlős, Vö­rösmező u. 68. Ér­deklődni : 16 órától szombat, vasárnap egész nap. (H. 1487) FARAGOTT antik ebédlőszekrény, 9 db bőrülésű, támlájú székkel eladó. Meg­tekinthető bármikor Jászapáti, Damja­nich út 7., Demeter. (6354)___________________ 1 8 család méh, NB kaptárban eladó, ugyanott 15 mázsa teherbírású levizs­gáztatott lassú jár­mű eladó. Érdek­lődni: Besenyszög, Damjanich ú£ 55. este 18 óra után. (6193)___________________ Ü J állapotú, vilá­gos színű (cseh) pianinó eladó. Szol­nok. Rákóczi út 17. II. em. Megtekinthe­tő: naponta 18-tól. Gyárfás. (H. 1562) EGYEB REDÖNYAKCIÓ! Minitokos redőny-, reluxakészítés, sze­relés 10 százalék en­gedménnyel. Érdek­lődni: Vajda Péter 4030 Debrecen, He­gyi M. út 5. vagy az 52/16-658-as tele­fonon. (6263)_________ M ATEMATIKA, fL zik a pótvizsgára fel­készítést vállalok. Szolnok. Jósika út 9. 1/6. (H. 1530) GYESEN levő kis­mamák bármilyen bedolgozási várnai­nak. Érdeklődni: Tiszavárkony, Mag­nezit út 13., Bába István nénál.__(7145) K ISGYERMEK gon_ d ozását vállalom. „Csak a központ­ban” jeligére a jászberényi szer- kesztőségbe, (7256) 10 éves fiúgyermek mellé úszóoktatót keresek július hó­napra, aki őt egyé­nileg tanítaná. Tel.: 14-189, este: 19—20 óra között. (H. 1479) JÓ fizikumú. bár­milyen munkát vál­laló. műszaki értel­miségi férfi, felső­fokú orosz nyelvtu­dással, délután, es­te, hétvégén. bár­mikor jól és rög­tön fizető munkát vállal Szolnokon és környékén, válaszo­kat felbélyegzett vá­laszborítékkal „Megbízható” jel­igére a szolnoki hirdetőiig. (H. 1561) KÜTFÜRÁS 2 éves garanciával, minden anyag hozzáadásá­val 10 in-ig 3500 Ft. utána méteren­ként 50 Ft. A meg­rendelő által igé­nyelt csőátmérőben. ..FURADÉK” Kút­fúró és Kútjavító GMK, Szolnok, Bo- zsó K. út 7. VI/54. (H. 1560) ____________ L AKÁSCSERE VOSZTOK lakótele­pi, 41 m2-es. másfél szobás, gázfűtéses^ tanácsi lakásom na­gyobbra cserélném. Érdeklődni: Szol­nok, Palla I. út 30. II., hétköznap 18— 20 óra között. (7218) HAZ AS SAG 44 éves, elvált se­gédmunkás férfi, egy kiskorú gyer­mekkel. saját ker­tes, családi házzal, keres életársnak, öz­vegy vagy elváit asszonyt 38—45 éves korig, aki hozzá köl­tözne, megértő társa és kisfiának nevelő anyja lenne. Egy kiskorú gyermek nem akadály. Ka­landorok ne írjanak. Nem dohányzók előnyben. Levele­ket: „Hűség” jel­igére a jászberényi szerkesztőségbe ké­rek. (7059) 62 éves, ősz hajú, nyugdíjas férfi meg­ismerkedne 55—60 éveskorig házasság céljából özvegyasz- szonnyal. Aki ott­honomba jönne, „őszirózsa” jeligére a mezőtúri hirdető­be, Kossuth út 53. (7167) Kibővített kárpitosüzemünk jó minőségben, rövid határidőre vállalja — minden típusú tehergépkocsik, — pótkocsik, utánfutók, ponyvák készítését és javítását. — Minden típusú tehergépkocsi', mezőgazdasági gépek ülésének javítását és kárpitozását, autóbuszok üléseire huzatok készítését. Az anyag és a szín a helvszínen kiválasztható. Megrendeléseket felvesz a Lenin Tsz Dévaványa kárpitosüzeme. (Dévaványától a kisújszállási úton haladva 3 kilométer, jobbra). (1464.) Eladásra kínáljuk az alábbi két autóbuszt • 1 db frissen vizsgázott Ikarus 211 típusú 18 ezer kilométerrel. 1 db teljesen felújított, jó műszaki állapotban levő Ikarus 255 típusú Cím: MÉM Műszaki Intézet, Gödöllő, Tessedik S. u. 4. műszaki osztály, telefon: (28) 20-644. (7096) Dolgozókat alkalmazunk A jászszentandrási Haladás Tsz pályázatot hirdet folyékony-mű- trágyatelep vezetői, illetve mé­regraktár kezelői munkakörre. Pályázati feltétel vegyésztechni­kusi oklevél vagy szakirányú középiskolai végzettség, szak­mai gyakorlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezni lehet sze­mélyesen vagy Írásban a ter­melési főmérnöknél. Cím: Hala­dás Tsz. 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 7. sz.. telefon: 3. (6871) 31 vállalat építőanyag-kiállítása Szolnokon, a Művelődési és Ifjúsági Központban. — falazóanyagok, korszerű energiatakarékos nyílászárók, — hő-, hang- és vízszigetelő lemezek, fóliák, kemikáliák, — külső-belső építészeti fa- és üvegtermékek, — műanyag csövek, kötőidomok, szerelvények, — kerámiák és PVC burkoló anyagok, — cserépkályhák, radiátorok bemutatója. Szaktanácsadás, egyes termékekre előjegyzésfelvétel. Július 1-én szakmai nap, július 3-án fórum. A kiállítás kedd kivételével megtekinthető július 5-ig naponta 10—18 óráig. Minden kedves érdeklődőt szerettei vár a Kelet-magyar­országi Tüzép Vállalat. (7117) A Debreceni Afész I. kát. szövetkezet pályázatot hirdet közgazdasági főosztályvezetői (főkönyvelői) munkakör betöltésére. A munkakör betöltésének! feltételei: — szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, — vezetői, szakmai gyakorlat. Fizetés: megegyezés szerint. A pályázatokat részletes önéletrajzzal a szövetkezet elnökének a címére kell írásban benyújtani Debrecen, Péterfia u 4. IV. em. 406-os szoba. (7095) Feljavított, friss műszakival ren­delkező Ikarus 250 típusú, 50 sze­mélyes autóbuszt elcserélünk Ika­rus 211 típusra. Érdeklődni: XVII. sz. Autójavító Vállalat. Túrkeve, Tanszerviz, Sebestyén Sándor. Telefon: 34. Telex: 23364. (6633) Az Ujszászi Szociális Otthon igazgatója pályázatot hirdet gazdasági­műszaki csoportvezetői munkakörre. Pályázat feltételei: technikusi képzettség, 3 éves vezetői gyakorlat, erkölcsi bizonyítvány. Fizetés: a jelenleg érvényben levő EüM. rendelet szerint. A beküldendő pályázat tartalmazza a pályázó részletes önéletrajzát, eddigi tevékenységének leírását, jelenlegi beosztását és jövedelmének megnevezését. A pályázatot 1985. július 15-ig az intézmény igazgatójához kell benyújtani, Üjszász. Akácfa út 90. (6561.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom