Szolnok Megyei Néplap, 1983. november (34. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-27 / 280. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1983. NOVEMBER 27. 1983. NOVEMBER 27. VASÁRNAP VIRGIL NAPJA A Nap kél 7.05 — nyug­szik 15.58 órakor. — A Hold kél 23.25 — nyug­szik 13.01 órakor. S—W fok várható ELŐREJELZÉS az ország területére ma estig: túl­nyomóan borult idő várható, nyugat Jelöl lassan egyre több helyen ered el az eső, a hegyekben havazás várható. A nyugati, délnyugati szél megélénkül, időnként meg­erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5. 10 Jók között várható. Nincs ötös A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság tájékoztal-gsa szerint a 47. játékhéten öt- találatos szelvény nem volt. A 99 darab négyesre egyen­ként 93 180 forintot fizetnek, a hármasok — szám sze­rint 8031 darab — 574 fo­rintot érnek. A 226 577 da­rab ' kéttaillállatos szietlvlény nyereménye egyenként 25 forint. A közölt adatok nem vég­legesek. Színház A szolnoki Szigligeti Színház szobaszínházában ma este 19.30 órakor: Meier (a Közgazdasági Egyetem teltházas előadása). Moziműsor Szolnok Vörös Csillag: Flor asszony és két férje (14. III. helyáron), hétfő: Fekete szakáll szelleme (III. helyáron). Tal­linn : A jó. a rossz és a csúf I—II. (16. III. dupla helyáron), hétfő: A nagy balhé (III. hely­áron). Tisza A-terem: A kis rendőr nagy napjai (17 órakor). Ez Amerika (16 év. f., III. helyáron, 19 órakor), matiné: Suli-buli (15 óraikor), hétfő: A kis rendőr nagy napjai (17 óra­kor). Ez Amerika (16, III. hely­áron, 19 órakor). B-terem: Skor­pió (14 év. f., 19 órakor), hét­fő: Skorpió (14 év. f., 19 óra­kor) . C-terem: Hatásvadászok (14 év. f., 17.30 órakor), hétfő: Hatásvadászo-k (14 év. f., 17.30 órakor). Reptér: A hold I—H. (18, II. dupla helyáron), hétfő: szünnap. Vegyiművek: szünnap, matiné: Vad hattyúik, hétfő: Piedone Afrikában (III. hely­áron). Szandaszőlős Terv: Hur­rikán (14, II. helyáron), hétfő: Jézus Krisztus szupersztár (III. kiemelt helyáron). Abádszalók Petőfi: A hentessegéd, hétfő: Üvegtörők (16, III. helyáron). Jászberény Lehel: Excalibur I—II. (16, II. dupla helyáron), hétfő: Flor asszony két férje (14, III. helyáron). Mo-presszó: A keresztapa III—IV. (16, III. dupla helyáron), hétfő: Névte­len vár. Jászapáti Táncsics: El­tűntnek nyilvánítva, matiné: Lú- das Matyi, hétfő: Ben Hur I— II. (in. dupla helyáron). Kar­cag Déryné: Az álarcos lovas legendája (II. helyáron), hétfő: A szénbányász lánya (14, II. helyáron). Kisújszállás Ady: El­veszett illúziók (14). matiné: Elveszett kutya, hétfő: Apoka­lipszis most I—II. (16, II. dup­la helyáron). Kunhegyes Sza­badság : Hárman a slamasz,tiké­ban (in. heiyáron). matiné: Csaoda az őserdőben, hétfő: Zsaru vagy csirkefogó (III. hely­áron) . Kunmadaras Petőfi: Zsa­ru vagy csirkefogó (III. hely­áron), matiné: Szarvacska, ma- nócska. hétfő: Szegény Dzsoni és Árnika. Kunszentmárton Kö­rös: Zsaru (14, II. helyáron), matiné: Rézhegyek királynője, hétfő: Röpke éjszaka. Mezőtúr Szabadság: Tűtorony (Hl. hely- áron) , hétfő: Délibábok orszá­ga. Dózsa: Harmadik típusú ta­lálkozások I—II. (14, IH. dupla helyáron), hétfő: Kilenctől ötig (14, III. helyáron). Rákóczifalva Rákóczi: Karate (H. helyáron), hétfő: Pukk) (14). Tiszafüred Tisza: Öld meg Sougunt! (16, m. helyáron), matiné: Szegény gazdagok, hétfő: Hárman a slamasztikában (III. helyáron). Tószeg Petőfi: Piedone Egyip­tomban (Hl. helyáron), hétfő: A világ rendje és biztonsága (14. II. helyáron). Törökszent- miklós Dózsa: Várlak nálad va­csorára (14. n. helyáron,), ma­tiné: Csalogány, hétfő: A postás mindig kétszer csenget I—II. (16, III. dupla helyáron). Túrkeve Vörös Csillag: A biztosan ölő Sárkány lady (16, III hely­áron), hétfő: Tűtorony (III. helyáron). Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ vasárnap Az előtérben 9 órakor: Tár­sastánc-tanfolyam . Az I. sz. klubhelyiségben 10 ó r akor: FAK-közg y ű lés. Kiállítások: a galérián: a szentendrei fia­tal képzőművészek alkotásai. a fotógalérián: VIDEOTON fotókör kiállítása. a jobb oldali társalgóban: Észt építőművészeti kiállítás. a jobb oldali vitrinekben: Szol­noki ipari üzemek bemutatkozó kiállítása. A Pályaválasztási Ta­nácsadó Intézet bemutatója az építőipari szakmákból. HÉTFŐ A színházteremben 19.30 óra­kor: Országos Filharmónia 1983/ 84. évi II. felnőtt bérleti elő­adása. Szolnoki szimfonikus ze­nekor hangversenye. Vezényel: Báli József. Közreműködik: Szenthelyi Miklós (hegedű), Hor­váth László (klarinét). 14 és 15.30 órakor: napközis foglalkozások. Az előtérben 19 órakor: Rö­vidfilm -koktél. Kiállítások: a galérián: szentendrei fiatal képzőművészek alkotásai. a fotógalérián: a VIDEOTON fotókör kiállítása. a jobb oldali társalgó Dán: Észt építőművészet című kiállítás. a jobb oldali vitrinekben: Szol­noki ipari üzemek bemutatkozó kiállítása. A Pályaválasztási Ta­nácsadó Intézet bemutatója az építőipari szakmáikból. Mikor menjünk színházba? A szolnoki Szigligeti Szín­házban november 29-én, kedden este 7 órakor: Sza­bad szél (Upor-bérlet); 30­án, szerdán délután 3 órakor: Szabad szél (Tímár-bérlet; December 1-én. csütörtökön délután 3 órakor: Szabad szel (Somogyvári-bérlet); 2-án, pénteken délután 3 órakor: Szabad szél (605-ös taninté­zet bérlete). December 3- án, szombaton délelőtt 10 órakor: Hovámész (gyer­mekelőadás Mezőgép), este 7 órakor: Szabad szél (Ber- ky bérlet). A Szobaszínházban (Tán­csics M. u. 15.) november 29-én, kedden este fél 8-kor: Emigránsok; december 2-án pénteken este fél 8-ikor: Emigránsok. Kedden lottó- jutalomsorsolás A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság november 29-én, kedden tartja a lottó novem­beri jutalomsorsolását. A húzáson a 45. játékhét szel­vényei között összesen 1290 tárgynyereményt sorsolnak ki. Főnyeremények: Lada 120 és Wartburg típusú személy- gépkocsi. Ezeken kívül egye­bek között 12 Hi-fi torony és 20 színes televízió jut a sze­rencsés nyerteseknek. Sorsolják a gépkocsi- nyeremény- betétkönyveket Hétfőtől Sabin-cseppek kisgyermekeknek Országszerte november 28-án, hétfőn kezdődik a járványos gyermekbénulás elleni — az Egészségügyi Minisztérium által elren­delt —. kötelező védőoltások harmadik, egyben utolsó szakasza, a már közismert Sabin-cseppek adásával. A védőoltás ez alkalom­mal minden olyan csecse­mő és kisgyermek részére kötelező, aki 1980. július 1. és 1983. szeptember 30. kö­zött született. Az oltás gyors és zavar­talan lebonyolítása érdeké­ben a KÖJÁL kéri az ebbe a korosztályba tartozó kis­gyermekek szüleit. illetve gondozóit, hogy az Egész­ségvédelmi Szolgálattól ka­pott értesítésen (idézőn) fel­tüntetett helyen és időben pontosan jelenjenek meg gyermekeikkel. Az oltóanyagot teával ad­ják be, ezért kiskanalat is vigyenek magukkal. Ugyan­csak legyen kéznél a ka­pott értesítés és a gyermek egészségügyi kiskönyve (ol­tási lapja) is. Azokat a gyermekeket, akiknek szülei valamilyen Oknál fogva nem kapnak ér­tesítést, vagy nem az állan­dó lakóhelyükön tartózkod­nak, de ebbe a korcsoport­ba tartoznak, értesítés nél­kül is el kell vinni az ideiglenes tartózkodási he­lyükhöz legközelebb levő oltóhelyre. A lázas, beteg gyermek nem kaphat oltóanyagot, ezért az ilyen esetben jelez­ni kell az orvosnak, aki vizsgálat alapján dönti el, hogy a gyermek megkap­hatja-e a Sabin-cseppeket. Az Országos Takarékpénz­tár november 30-án szer­dán Budapesten rendezi a nyereménybetétkönyvek idei negyedik, sonrenben 90. sor­solását. A húzáson a július 31-dg váltott, és az október 31-én még forgalomban volt 5000 és 10 000 forintos gép­kocsi nyereménybetétköny­vek vesznek részt. A sorsolás eredményét a december 2-i lapok közük; a hivatalos nyereményjegy­zék december 5-én jelenik meg. JÁSZKUNSÁG Szolnok megye folyóirata Társadalompolitika Művészet Irodalom Szociográfiák Taaulmáavok Hasznos olvasmányok minden számban! Legyen előfizetője és rendszeres olvasója! A folyóirat éves előfizetési díja: 34,— Ft Példányonkénti ára: 8,50 Ft Megrendelhető az ország bármely postahivatalánál, illetve a kézbesítőknél, és vásárolható valamennyi újságárusnál. Megkérdeztük Miért fáznak az utasok? Aki reggelente rendszere­sen jár Kunhegyesről, Tisza- szentimréről Tiszafüredre, annak már nem újság: az igencsak megviselt, rossz ál­lapotú kék autóbuszban vé- gigreszketiheti az utat. Soly- mosi Ferenctől, a Volán ti­szafüredi kirendeltségvezető­jétől érdeklődtünk a hideg kocsiról. — A pletyka, miszerint leselejtezett buszokat jára­tunk, nem igaz. Azt kell mondanom, sajnos, hogy a műszaki állapotuk még megfelelő. Nyilvánvaló, hogy télen nagyon kellemetlen, egészségtelen ez a „hűtő- szekrény”. A megyében tu­domásom szerint tíz-tizenkét hasonló jármű közlekedik távolsági buszként. Az ere­deti terv szerint csak rövid utakra szántuk. Solymosi Ferenc elmondta, sajnos nem oldható meg, hogy csak a községben köz­lekedjen. A füredi kocsipark kicsi, így nem engedhetik meg ezt a luxust. Legmesz­neken alákiilt meg — a Vö­rös Csillag Tsz támogatásá­val — a megye 56. horgász- egyesülete. Taglétszáma meg­közelíti a százat. Az új egyesület célúi tűzte ki tag­jai részére a kedvező hor­gászlehetőségek biztosítását. szebb harminc kilométerre jár, s ez 40—45 perces me­netidő. Sajnos növelik a hi­deget az ajtók gumicsuklóin tátongó rések is. Arra a kérdésünkre, hogy egész télen ezzel a fűtetlen busz- szál kell-e járni az utasok­nak, a kirendeltségvezető nem tudott pontos választ adni. — A vállalat megrendelte lég az új autóbuszokat, de az Ikarus ezjdáig nem szál­lított. Ha megkapjuk, azon­nal kicseréljük a régit. De hogy ez mikor lesz, nem le­het tudni. A füredi „jégszekrényre” naponta egy-kétszáz utas vált jegyet. Ezt a számot tízzel-tizenkettővel kell be- •szorbztni, s máris látszik, nem érdemtelen beszélni ró­la. Egyelőre sajnos szükség van a hideg buszokra. re­méljük. az Ikarus mihama­rább eleget tesz szállítási kötelezettségeinek,. fejlesztését, a horgászok ne­velését a társadalmi együtt­élés és a horgászerkölcs sza­bályainak tiszteletben tartá­sára, a természet szeretetére és védelmére. Az egyesület elnökéül Suszter Zsigmondot, a termelőszövetkezet elnö­két választották meg. I Hírek I — ÜJABB építési telkek ki­jelölésével igyekszik enyhíte ni a gondokon a martfűi ta­nács. Jövőre az állami gat. daság területén 5—600 négy­zetméteres, családi ház épí­tésére alkalmas parcellákat kínál az építkezőknek. — A LAKÁSSZÖVETKEZE­TEK taglétszáma 1980-tól 19 százalékkal emelkedett. A fogyasztási szövetkezetek három ágazatában a megyé­ben 194 ezer tag van. — ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS­BÓL szerveznek házi bemu­tatót holnap Cserkeszőlőn, a gyógyfürdőben. A vöröske­resztesek így készülnek fel a járási elsősegélynyújtó ver­senyre, amely kedden lesz Kunszentmártonban. — A JEDLIK ÁNYOS bri­gád nyerte a jászberényi Aprítógépgyár e héten ren­dezett vetélkedőjét. Tíz csa­pat a munkahelyi demokrá­cia, lakóhelyismeret, iroda­lom, művészet, sport és vö­röskeresztes tevékenységgel összefüggő kérdésekben mér­te össze tudását. — HÁZIGAZDÁNAK hívja vendégeit a Jörökszentmik- lósi művelődési központ. Az érdeklődők saját maguk szervezhetik a programokat, népművelői segítséggel. Bár­ki bemutathatja hobbiját, meghívhaJja barátait is. — AZ EZERMESTER című lap főszerkesztője. Szűcs Jó­zsef lesz holnap a TIT ven­dége Szolnokon. Délután a MÁV Járműjavító szakmun­kástanulóival, majd az ÁÉV munkásszállodájában épí­tőipari dolgozókkal találko­zik. — A TISZA vízállása teg­nap Tiszafürednél 381 centi­méter (duzzasztott), Szol­noknál —194 centiméter (apadó) volt. A víz hőmér­séklete Szolnoknál 2,9 C-fok. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP Az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapia Főszerkesztő Lazányi Angéla Főszerkesztő-helyettes: Valkó Mihály Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Szerkesztőség és a kiadó; 5001 Szolnok. Kossuth téri Irodaház. Postafiók 100 Telefon: 12-093, 12-069 Telex: 23—357 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesltő postahivataloknál és a kéz­besítőknél. Az előfizetés díja egy hónapra 34, negyedévre 102, egy évre 400 Ft. Index: 25—069 HU ISSN: 0133 0756 Szolnoki Nyoma« Vállalat Felelős vezető: Gombkötő Béla — SZÍ — Tegnap délelőtt Szolnokon a megyei Gyermek- és Ifjúság­védő Intézetben ünnepséget rendezőiek azoknak a társadalmi pártfogóknak, szocialista brigádoknak, kollektíváknak, akik önként vállalták, hogy lelkiismeretesen segítik a veszélyezib- tett családban élő gyerekeket. Tegnap kilencvennégy tár­sadalmi pártfogó és huszonegy kollektíva kapott munkája elismeréséül pénzjutalmat. Képünkön a résztvevők egy cso­portja A legújabb horgászegyesület A közelmúltban Fegyver- a sportág népszerűsítését, ia tar^aiöterenjgo /\z asszony megvakult „Érzelmileg, indulatilag nagy fokbein ilabiüs, önkritikája kevés mások szempontjaival szemben belátás,tálán, aka­ratgyenge, alkoholfüggőség­ben élő személy.” Ez volt az igazságügyi orvosszakértő véleménye L. Márton 54 éves lakatosról, aki maradandó testi fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés vádjával került a bíróság elé. A bűncselekmény sértett­je. de úgy is mondhatnánk, hogy az áldozata a volt fele­sége. Huszonkilenc évi há­zasság után tavaly váltak el. Az asszony akarta, miután három gyerekük felnőtt, és önálló életet él. Sok oka le­het a házasság csődjének. Az L. házaspár esetében ni. egyik az alkohol volt. A férj 1980-ban önszántából jelentkezett alkoholelvonó kúrára. Erőtlen próbálkozá­sa nem járt eredménnyel. Az idén már hatóságilag köte­lezték gyógykezelésre, gyo­morfekélye azonban kizárt­tá tette a hatásos orvosi be­avatkozást. Az előírt más­fajta gyógymód pedig nem volt ínyére. Reggel tömény, napközben több korsó sör a napi fejadagja. Ennyit a vád­lottról. akiről furcsamód a munkahelyi jellemzésében a vezetői csak dicsérő szavakat írtak.) Szorgalmas, lelkiis­meretes, munkatársaihoz va­ló viszony kifogástalan.) Merőben más tudott len­ni a munkahelyén, mint a magánéletben? Az orvos- szakértő véleménye és L. Márton július 26-i tette mást sugall. BosszúbóL nyomorék­ká tett egy 47 éves asszonyt, azért, mert az elvált tőle, más városban és albérletben próbált másképp élni, mint addig. A férj nem akart, nem tudott belenyugodni. A válás után is megpróbáltak együtt élni — nem ment. Azon a júüusi napon L. Márton a szokásosnál vala­mivel többet ivott, és késő délután felkereste munkahe­lyén volt feleségét. Először a folyosón vitatkoztak, majd az asszony otthagyta, be­ment a főnöke irodájába, ahol megbeszélnivalója volt. A férj követte, rövid szó­váltás után kivett a táská­jából egy sósavval teli co­lás üveget és az erős folya­dékot az asszony arcába öntötte. A kétségbeesett sd- ■kításra a közelben lévők az asszony segítségére siettek, senki sem törődött a tettes­sel. aki viüámgyorsan eltűnt a helyszínről. Másnap a la­kásán tartóztatták le. Azóta is azt mondja, hogy semmire sem emlékszik. A tanúvallomások és a tárgyi bizonyítékok alapján a szolnoki járásbíróság, dr. Hajinai Mihály tanácsa L. Mártont maradandó testi fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek, 4 évi szabadságvesztésre ítélte és 5 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Súlyosbító kö­rülményként vette figye­lembe a bíróság az elköve­tés eszközét, az előre kiter- veltséget, a vádlott nagyfo­kú elszántságát és súlyos kö­vetkezményt : az asszony megvakult. Az ítélet nem jogerős. KK

Next

/
Oldalképek
Tartalom