Szolnok Megyei Néplap, 1979. szeptember (30. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-19 / 219. szám

6 SZOINOK MEGYEI NÉPLAP 1979. szeptember 19. Gyászhírek — Köszönetnyilvánítás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BARKANYI FERENC nyugállományú százados 48 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Végső búcsúztatása 1979. szeptember 21-én du. 14.30 órakor lesz a szolnoki Munkás- őr úti temetőben. A gyászoló család, Szolnok. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DRAB FERENC 77 éves korában elhunyt. Teme­tése 1979. szept. 19-én 14 óra­kor lesz a cibakházi katolikus temetőben'. A gyászoló felesége, Szolnok. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik DR. DOBOS ISTVANNÉ (szül. Vad Margit) temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkat részvétük­kel enyhíteni igyekeztek A gyászoló család. Szolnok. apróhirdetés INGATLAN 329 négyszögöl telek eladó, félkész mel­léképülettel. Szan- daszőlős. Juhász Gy. úton. Érdeklődni: Timkó István, Ve­gyiművek. (5433.) SZOLNOKON. a Holt-Tisza-parton, a Tünde u. 29L sz. félkész hétvégi ház eladó. Garázs van. Érdeklődni: Szolnok. Bimbó u. 46. (H. 2772.) KUNSZENTMAR- TONBAN, Petőfi U. 14. sz. alatt 96 négyszögöl telek, lebontásra való épü­lettel" eladó. Érdek­lődni: Szabó Elek- né, Vécsey u. 10. (5520.) GÉPJÁRMŰ FEHÉR. újszerű. 1981 júliusig vizs­gázott Trabant el­adó. Törökszentmik- lós, Ifjúság 9. Soós. (5344.) VERHOVINA segéd- motorkerékpár el­adó. Szolnok. Jás/.i Ferenc u. 20. Vili. em. 32. (H. 2756.) 1500-as Lada eladó. 3 éves. 1982-ig mű­szaki vizsgázott. Ér­deklődni Bodócs Ist­ván. Kunszentmár- ton. Szabadság u. 54/a. minden nap 17.30-tól. (5487.) 1981-ig műszakizott 500-as Fiat 29 000 Ft­ért eladó. Szolnok, Gagarin út 52- 16 órától. (H. 2761.) UC-s 1200-as Zsigu­li 1982 augusztusig érvényes műszaki­val eladó. Karcag, Déryné u. 1. Mc- legh. (5464.) IV Írsz. S 100-as Skoda 1981 júliusig érvényes műszaki vizsgával eladó. Ta­karó Géza. Tisza- földvár. Kossuth út 137. (5441.) VERHOVINA segéd­motorkerékpár el­adó. 1000 kilomé­tert ‘futott. Szolnok, Virág u 18'. >(H. 2764.) HÁROMÉVES Lada megkímélt állapot­ban eladó. Szolnok. Dobó István u. 12. (H. 2760.) IY-os, most műsza­ki vizsgázott. Zsi­guli és Varia szek­rény eladó. Jász­berény, Szövetkezet út 2. fszt. 1. (5511.) adásvétel 60 külföldi úton le­röpített postagalamb cseh versenyórával, áron alul eladó. Szénási, Rákóczifal- va. Kun Béla u. 20. (5430.) VENNÉK összecsuk­ható sport gyermek- kocsit. , .Sürgős” jeligére a szolnoki hirdetőbe. (H. 2763.) EGY szamár, kocsi­val. szerszámmal eladó. Szőllősi Ist­ván. Jászjákóhalma, Fő út 10. Érdek­lődni lehet bármi­kor a helyszínen. (5477.) 3 süldő eladó. Szol­nok, Tulipán utca 17. (H. 2757.) BONTÁSBÓL cserép ‘és faanyag eladó. Ugyanitt kisgyer­mek gondozását vál­lalom lakásomon. Szolnok, szegfű u. 26. (5437.) EGYÉB KARCAGON bölcső- dés korú gyerme­kek gondviselését lakásomon vállalom, reggel 7-től 16 óráig. ..Kislányok előny­ben” jeligére a kar^’ cagi hirdetőbe. (5468.) LAKÁSCSERE ELCSERÉLNÉM két­szobás, komfortos családi házamat egy és félszobás tanácsi lakásért + megegye­zés alapján. Szol­nok. Rét u. 39. (H. 2766.) BUDAPEST. Hungá­ria krt. 136. fszt. 8. sz. alatti kétszobás tanácsi lakásomat szolnoki kertes, két­szobás házra elcse­rélném vagy eladom. (H. 2765.) HÁZASSÁG 34 éves, 172 cm ma­gas diplomás férfi házasság céljából megismerkedne csi­nos hölggyel. Kéz­zel írott, fényképes7^ leveleket várok. ,,Lakás van” jeligé­re a Néplap jász­berényi szerkesztő­ségébe. (5509.) AZ ALFÖLDI SZILIKÁTIPARI VÁLLALAT PÁLYÁZATOT HIRDET SZÁMVITELI OSZTÁLYVEZETŐ MUNKAKOR BETÖLTÉSÉRE. Pályázat feltétele: közgazdasági egyetem vagy pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség és legalább 3 év gyakorlat számvitel területén. ▼----------------------------------------------------------­A pályázatokat Szolnok, Vörös Hadsereg út 6. szám kérjük eljuttatni. (H. 2759.) DOLGOZÓKAT ALKALMAZUNK Tiszamenli Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat tisza- bői műhelyébe esztergályos szakmunkást vagy betanított munkást keres felvételre. Je­lentkezés: TRVVV tiszabői gép­telepén. Munkásszállást szükség esetén biztosítunk. (H. 2774.) AZ( ABADSZALÓKI LENIN TSZ II. ÜZEMEGYSÉG. Tiszaderzs tehenész családot vesz fel. Szük­ség szerint munkásszállást vagy szolgálati lakást biztosítunk. (5456.) Gk vezető 8 év gyakorlattal ál­lást változtatna „A, B. C. D, E, F kategóriával” jeligére a szolnoki hirdetőbe. (H. 2869.) Állatifeliérje Takarmányokat Elő­állító Vállalat felvételre keres gépkocsivezetőt, gépkocsiszere- lőt, gépkocsi-villamossági szere­lőt, lakatost, üzemi munkást, portást, gépírni tudó adminiszt­rátort. Jelentkezni lehet sze­mélyesen az üzemben. Szolnok, Tószegi út. (H. 2767.) Felvételre keresünk számlázói munkakörbe érettségizett fiatalt. Kelettextil Vállalat. Szolnok, Rékasi út. (Megközelíthető a 12-es autóbusszal. (II. 2775.) A SZOLNOK VAROSI-JARÁSI TÜZOLTÓPARANCSNOKSAG fel­vételt hirdet hivatásos állo­mányba zászlósi beosztásba érettségizett, katonai szolgálatot letöltött, büntetlen előéletű, 27 évesnél nem idősebb fiatalok ré­szére. Jelentkezés: Szolnok. Jó­zsef A. út 14. sz. (H.2753.) Hirdetmény Ma szakmai nap van az őszi BNV-n. Szakmai belé­pővel 10-től 14 óráig, a nagy- közönség részére 14-től 10 óráig látogatható a kiállítás. Az érdeklődők az INTER- PLAYEXPO nemzetközi já­tékkiállítást is megtekinthe­tik a vásárterülct „D” pavi­lonjában (ßp. X., Dobi Ist­ván út 10., Budapesti Nem­zetközi Vásárközpont). BKV- különjáratok a metró Örs vezér téri végállomásától és a Népszínház utca—József körút sarkáról. Vidéki láto­gatóknak 33°/o-os vasúti uta­zási kedvezmény. Rendezi a HUNGEXPO. HNGAIOrcjH Rege a tűzről és jácintról Szárnyak zenéje Jártam én koromban, hóban Menyegző Ki viszi át a Szerelmet Elmondja: BEREK KATI ,,A költészet kifejező, megítélő hatalom, de nem megoldó" — vallotta a költő. Amikor Berek Kati hangján felizzik a „Rege a tűzről és jácintról", a „Menyegző", a „Ki viszi át a Szerelmet", úgy érezzük. Nagy László versei a világ dolgaiban is eligazítanál.. „Költészet nélkül félszárnyú lenne az emberiség" — irta. Eltávozásával fényes toll hullott ki a szárnyakból. A HUNGAROTON HANGLEMEZHETEK IDEJÉN A LEMEZEK DARABONKÉNTI ÁRA: 50 Ft Z w S3 t* Ü w V * < M H < O X vi z i a u i* O H £ < o 1-4 u X < u H < O X cfi z w 03­O w O 1-4 u 3 H 3 O X xn ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN * * * ISKOLATEJ-AKCIÖ A MEGYÉBEN * * * ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN * * * ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN * * * ISKOLATEJ-AKCIÓ ÚJRA ITT AZ ISKOLATEJ! Uzsonnára ajánljuk: Iskolatej: 1,50 Ft/pohár Iskolakakaó: 1,90 Ft/pohár Csokoládés tej: 2,90 Ft/pohár Élénkíti a gondolkodást, legyőzi a fáradtságot! - SZÁLLÍTJA ÉS JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁN A Szolnoki Tejipari Vállalat Ásványi sókat, természetes vitaminokat tartalmaz a ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYEBEN • * • ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN • * • ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN • • • ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN • • * ISKOLATEJ-AKCIÓ ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN • • * ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN • ♦ * ISKOLATEJ-AKCIÓ A MEGYÉBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom