Szolnok Megyei Néplap, 1979. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-28 / 73. szám

1979. március 26. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Asztalitenisz Bajnokságok—tömegsport XB II. férfi: Szolnoki ME­ZŐGÉP—DVTK 19:6. A több ifjúsági ranglistás versenyző­vel kiálló diósgyőriek ellen Lukács. Bodrogi és Báli ki­emelkedő jó játékával ilyen arányban is megérdemelten győzött otthonában a ME­ZŐGÉP. Gy.: Lukács. Bod­rogi, Báli (5—5), Kovács, Far­kas (2—2), ill. Ignácz. Lacz- kó. Rózsahegyi (2—2). Lehel SC—Vasas Ikarus 18:7. Mátyásföldön, a Ha- gyákkal és Gyenessel meg­erősödött újonc Vasas Ikarus a vártnál kisebb ellenállást tanúsított. Elsősorban a ra­gyogóan játszó Gyurkó jó­voltából 4:1, 7:3 és 11:4 volt az eredmény a Lehel javára. Végeredményben az asztali- teniszre kevésbé alkalmas, szokatlanul kis méretű te­remben a hazaiak nem tud^ ták kétségessé tenni a biz­tos jászberényi győzelmet. Gy.: Gyurkó, Reisz, Szarvas II. (4—4), Hájos, Bene (3—3). ill. Hagyák, Gyenes. Melay (2—2), Szántó. NB III. férfi: Vasárnap vá­ratlanul érzékeny pontvesz­téssel ért véget a Mezőtúri FSE csapatának Hajdúnánás elleni találkozója. A vég­eredmény: 8:8. Gy.: Ágoston (4), Bajcsi (2), Szegedi. Ga- láth. Az előző fordulóban. Törökszentmiklóson: MFSE —TSE 14:2. Gy.: Galáth, Ágoston (4—4), Szegedi. Baj- csi (3—3), ill. Nolnár (2). A KISZÖV Erdei Ferenc KISZ-alapszervezete a Ta­nácsköztársaság 60. évfordu­lója tiszteletére emlékver­senyt rendezett a szolnoki ipari szövetkezetek KISZ- szervezetei részére. A csa­patverseny végeredménye, nők: 1. Építőipari Szövetke­zet (Krasznainé, Sztankóczi- né), 2. Megyei Fodrász Szö­vetkezet (Móri, Csőke), 3. Minőségi Szabók Ruhaipari Szövetkezet (Balogh, Mirisz- lainé). Férfi: 1. Bőr- és Tex­tilipari Szövetkezet (Bódi. Boros), 2. Vas- és Faipari Szövetkezet III. (Balogh, Pin- czi), 3. Vas- és Faipari II. (Boldog, Berta). A MEDOSZ megyei bizott­sága Szolnokon, a dr. Csa­nádi krt. iskolában hat női és tizenegy férficsapat rész­vételével rendezte meg a megyei döntőt. Hetvennél több férfi és nő állt asztal­hoz. Eredmények, -női egyé­ni: 1. Földes (KÖTIVÍZIG), 2. Geszti (Vízgép Kunhe­gyes), 3. Tóthné (KÖTIVI- ZIG) és Deák (Héki ÁG.). Férfi: 1. Fehér, 2. Varga, 3. Árpási és Ignácz (mind KÖ­TI VÍZIG). Csapatban. nők: 1. KÖTIVIZIG, 2. Héki ÁG., 3. KEVITERV és Vízgép Kunhegyes. Férfi: 1. KÖTI­VIZIG I„ 2. KÖTIVIZIG II., 3. KEVITERV és Vízgép Kunhegyes. Árpási István adogat! a MEDOSZ-versenyen Nemzetközi találkozó • A Magyar Néphadsereg Szolnok Helyőrségi Parancs­noksága és a Honvéd Kili­án FSE elnöksége ma dól- után öt órakor Szolnokon, a tiszaligeti sportcsarnokban rendezi meg a Magyar Nép­hadsereg—Osztrák Szövetsé­gi Hadsereg válogatott asz­talitenisz csapatmérkőzést. A magyar válogatottat a HKFSE együttese képviseli. Szolnoki karatesiker Első alkalommal rendez­ték meg Budapesten a Taek­wondo Kupát, amelyen 16 karateklub negyvennyolc 7— 4 kyu fokozatú versenyzője állt rajthoz. A viadalon részt vett a szolnoki Kyokushin­kai Klub három karatézője is. Közülük Farkas Péter 5. helyezést ért el. míg Bódi István — élete első verse­nyén — bronzérmet szerzett. Rákóczifalva vezet A hét végén folytatód­tak a férfi kézilabda-csapa­tok mérkőzései a megyei bajnokságba jutásért. Rákó­czifalva mindkét mérkőzé­sét megnyerte, s ezzel nagy lépést tett a magasabb osz­tály felé. Meglepetés, hogy a tavaly még megyei baj­nokságban szerepelt Jász- árokszállás egygólos veresé­get szenvedett Kunmadara­son, s mindössze két pont­ja van. Zagyvarékason pon­tot veszített a Jászberényi Tanítóképző. Eredmények: Kunmada­ras—Jb. Tanítóképző 12-18. Karcag—Zagyvarékas 13:18. Jászárokszállás—Rákóczifal­va 15:20. Zagyvarékas—Jb. Tanítóképző 24:24. Jászárok­szállás—Kunmadaras 19:1J. Rákóczifalva—Karcag 18:15. A sorrend a harmadik for­duló után: 1. Rákóczifalva 6, 2. Jb. Tanítóképző 5, 3. Zagyvarékas 3, 4. Karcagi VSZSE 2. 5. Jászárokszál­lás 2, 6. Kunmadaras 0 pont. I SPORT a SPORT 0 SPORT Ma: Magyarország—NDK válogatott labdarúgó mérkőzés Telefonon szavazhat a közönség! Az MLSZ és a televízió jó együttműködésének eredmé­nyeként ma a Népstadionban sorrakerülő Magyarország— NDK válogatott mérkőzés alkalmával a tv-nézőknek al­kalmuk nyílik szavazásra, hogy eldöntsék, véleményük szerint kik voltak a legjobb játékosok a magyar csapat­ban. Az 1—3. helyen végzett labdarúgók jutalomban ré­szesülnek. A telefonszavazásra 20—s 22 óra között kerülhet sor. Mind a 16 játékosnak van egy-egy telefonszáma, a né­zőknek nem kell mást tennie, mint tárcsázni a „számsort”, s az automatikus rendszer rögzíti a voksot. A szavazás eredményét a 22.25 órakor kezdődő Tele­sport adásban ismertetik. 1 A 16 játékos telefonszáma: Katzirz 215-721 Tóth Z. 215-751 Török 180-544 Kocsis 174-000 Nagy A. 215-921 Kutasi 182-755 Rab 215-951 Tatár 217-701 Csapó 217-901 Nyilasi 176-611 Pásztor 217-390 Zombori 175-522 Szokolai 173-444 Törőcsik 174-111 Tieber 175-322 Fazekas 217-590 A játékvezető A tavaszi idény első, a Népstadionban ma rendezen­dő Magyarország—NDK vá­logatott labdarúgó-találko­zón az osztrák Horst Brum­meier fújja a sípot, aki így emlékezett pályafutásá­ról: —< 1945-ben születtem Linzben. Már fiatalabb éve­imben a labdajátékokat ked­veltem. de különösen a fo­cinak hódoltam. Játékos­ként, tanulmányi körülmé­nyeim miatt klubcsapatban soha nem szerepeltem. de továbbra is labdaközeiben kívántam maradni, s ezért határoztam el, hogy felcsa­pok játékvezetőnek. 1964- Jben vizsgáztam, a többi már filmszerű gyorsasággal per­gett. Elérve a különböző mi­nősítési szinteket, 1975-ben már az osztrák 1. ligában működtem, míg 1977-től tag­ja lettem a FIFA-keretnek is. A magyar csapatoknak még nem vezettem mérkő­zést. Anyanyelvemen kiír1'1 franciául és angolul beszé­lek. Civilben egy nagyvál­lalat osztályvezetője vagyok Linzben. Horst Brummeier ma Európa legfiatalabb FIFA- bírója. Mindössze 34 éves. Események Labdarúgás. Előkészületi mérkőzések: Lehel SC—Vo­lán SC, Jászberény, 15, Tur- jányi. Szolnoki MTE—Szol­noki Cukorgyár, Tiszaliget. 15.15. Martfűn maradt a Felszabadulási Kupa A szolnoki Szigligeti Színház­ban este 7 órakor: Macbeth. mai műsor Szolnok Vörös Csillag: Csillag a máglyán, Huszadik század III —IV. (18, dupla helyáron), Tisza: Felkavart víz (16, 20%-os fel­emelt hely áron), Tallinn: A fej- nélküli lovas, Vegyiművek: szün­nap, Reptér: Olyan, mint ott­hon (14), MÁV: szünnap, Szan- daszőlős Terv: szünnap, Abád- szalók Petőfi: szünnap, Jászapáti Táncsics: szünnap, Jászberény Lehel: Todo modó (16), Karcag Déryné: szünnap, Kisújszállás Ady: szünnap, Kunhegyes Sza­badság: szünnap, Kunszentmár- ton Körös: szünnap, Mezőtúr Bé­ke: szünnap, Dózsa: Neretvai csata I—II. dupla helyáron). Sza­badság: Gyilkosság az Orient expressen (50%-os felemelt hely­áron) , Tiszafüred Tisza: szün­nap, Tószeg Petőfi: szünnap, Törökszentmiklós Dózsa: Én tenger testvérem, Hunyadi: szün­nap, Túrkeve Vörös Csillag: szünnap. SZOLNOKI STÜDIÖ: 17.00: Hírek. — 17.05: Farmer és nyakkendő. Ifjúsági magazin- műsor. Szerkesztő: Gulyás Fe­renc (A tartalomból: Farmer­klub — Diáknapok Szolnok me­gyében). — 18.00: Alföldi króni­ka — A tegnap slágereiből. Gilbert O’Sulivan és Rita Pavone énekel. — 18.25—18.30: Hírössze­foglaló, lap- és műsorelőzetes. KOSSUTH: 8.27: Szocialista brigádok aka­démiája. — 8.56: Beszélni nehéz. — 9.08: Yehudi Menuhin és Wilhelm Kempff Beethoven fel­vételeiből. — 9.51: Tarka mese. kis mese. — 10.05: Erdő sok hangra. Balázs Béla: A fából faragott királyfi című néma táncjátékából készítette Siklós Olga, Kiss László és Kádár László. — 10.22: Cseresznyevirág. Verses, mesés összeállítás. — 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak. — 10.50: Zenekari muzsika. — 11.30: Sanzonok. — 12.35: Há­zunk tája. A Falurádió műsora. — 12.50: Operaslágerek. —13.20: örökzöld dzsesszmelódiák. — 14.13: A Tátrai vonósnégyes fel­vételeiből. — 14.49: Balogh Ed­gár: Szolgálataim. — 15.10: Nem­zetiség és népzene. — 15.27: MR 10—14 — Különkiadás. — 16.08: Kritikusok fóruma. — 16.18: Csajkovszkij: VI. szimfó­nia. — 17.07: Ne fáradjon hiába. Farkas Zoltán riportja. — 17.32: Szatirikus dalok. — 17.41: Be­mutatjuk új felvételeinket. — 18.15: Hol volt, hol nem volt. . . — 19.15: Gondolat. A Rádió iro­dalmi lapja. — 20.15: Nótaest. — 21.05: Christa Ludwig opera­áriákat énekelj — 21.29: Kül­politikai klub. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Prix Bra­tislava 1978. Bemutatjuk a díj­nyertes népzenei felvételeket. — 23.20: Tarjáni Ferenc felvéte­leiből. — 0.10: Novai Gábor táncdalaiból. PETŐFI: 8.05: Zentai Anna és Rátonyi Róbert operettkettősöket énekel. — 8.20: Tíz perc külpolitika. — 8.33: Idősebbek hullámhosszán. — 9.28: Szovjet fúvószene. — 10.00: Zenedélelőtt. — 11.30: A Szabó család. — i2.00: A Magyar Rádió népi zenekara játszik Ko­zák Gábor József vezetésével, Madaras Gábor népdalokat éne­kel. — 12.33: Tánczenei koktél. — 13.20: Egy kis figyelmet ké­rek! Darvasi István jegyzete.— 13.30: Színes szőttes. ' — 14.00: Rex Harrison zenés játékokból énekel. — 14.25: Tudományos könyvespolc. — 14.30: Hírek, kör­zeti időjárás. — 14.35: Slágermú­zeum. — 15.26: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. Hortobágyi György fagottozik. — 15.41: Nóták. — 16.00: Mindenki iskolája. —16.30: Hírek. — 16.33: Útközben. — 16.35: Egészségünkért! — 16.40: Érett­ségi és polonéz. — 17.00: ötö­dik sebesség. Ifjúság — politika — kultúra, telefon: 130-020, hív­ható az adás ideje alatt. — 17.55: Közvetítés a Ma­gyarország—NDK válogatott lab- gyarország—NDK válogatott lab­darúgó-mérkőzésről. — 18.45: Berki Lili és Gőzön Gyula éne­kel. — 18.55: A II. félidő köz­vetítése. — 19.50: Énekel a szer­ző: Paul Anka. — 20.05: Rádió­meccs. A Bécsi Rádió és a Ma­gyar Rádió közös szórakoztató nyilvános műsora. — 22.00: A beat kedvelőinek. — 22.45: Jo­hann Strauss: Egy éj Velencé­ben — Az I. felvonás fináléja. — 23.15: Színes népi muzsika. 3. MŰSOR: 8.08: Maurizio Pollini Chopin- műveket zongorázik. — 9.00: Is­kolarádió. — 9.40: Szerelmi báj­ital. Részletek Donizetti operá­jából. — 10.37: A tekerő Nyugat- Európába». Sárosi Bálint mű­sora. — 11.05: Beszélgetés és le­velezés Kronosszal. — 11.32: Kertész István vezényel. — 13.07: Kamarazene magyar előadómű­vészek tolmácsolásában. — 14.00: Beszélgetés a csehszlovákiai ma­gyar irodalomról. — 14.30: Bo­hémélet. Részletek Puccini ope­rájából. — 15.27: A Cambridgei Királyi Kollégium énekkara Tallis-műveket énekel. — 16.03: Magnósok, figyelem! — 16.48: öt földrész zenéje. — 17.00: Kö­zösség, társadalom, történelem. — 17.30: Meditáció. — 17.40: Brahms: IV. szimfónia. — 18.20: Oláh Gábor versei. — 18.25: Stúdiónk vendége Gyimesi Kál­mán szegedi operaénekes. — 19.05: Iskoíarádió. — 19.35: Kap­csoljuk a Zeneakadémia nagy­termét. Malcolm Bilson forte- piano estje. Közben: — Kb.: 20.20: Népek meséi. — Kb.: 20.40: A hangversenyközvetítés foly­tatása. — Kb.: 21.20: Dzsessz- felvételekből. — 21.50: Barokk mesterek műveiből. — 23.15: Operahármasok* 8.05: Iskolatévé. — 10.20: Az Onedin család. Magyarul beszélő angol tévéfilmsorozat. XXvm/13. rész. A kétség árnyéka. (Ism.) (Színes.) — 11.10: Delta. Tudományos híradó. (Ism.) — 11.30: Elme­nekültek, életben maradtak. Japán rövidfilm. (Ism.) (Színes.) — 14.35: Iskolatévé. — 16.38: Hírek. — 16.45: Segít az egyetem. A sze­gedi körzeti stúdió műsora. — 17.10: Nyugalmunk érdekében. A lakástüzekről. — 17.35: A Közönségszolgálat tájékoztatója. — 17.40: Reklám. — 17.50: Telesport. Magyarország—NDK válogatott labda­rúgó-mérkőzés. Közvetítés a Népstadionból. (Színes.) A mérkőzés szünetében: Esti mese. (Színes.) — 19.50: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna. (Színes.) — 20.00: Tv-híradó. — 20.30: Tersánszky Józsi Jenő: Bűnügy, lélekelemzéssel. Tv-játék. (Színes.) — 21.50: Panop­tikum. A Color-együttes műsora. (Színes.) — 22.15: Tv-híradó. 3. — 22.25: Telesport. A labdarúgó-mérkőzés közönségszavazatainak ismertetése és eredményhirdetés. 2. MŰSOR 20.00: Ketten. A pécsi körzeti stúdió műsora. Balett. Kodály Zoltán Cselló szonátára című művére. (Színes.) — 20.35: Tűz-tánc. Volt egyszer egy antológia. Riport-dokumentumfilm. — 21.20: Tv- híradó. 2. — 21.40: Válasz Viktóriának. Magyarul beszélő NDK tévé­film. (Színes.) BUKAREST: 15.00: OFC Bihor—Universitatea Crajova labdarúgó-mérkőzés. — 16.50: Az OH vidékén. — 17.35: Üttörőhíradó. — 18.00: Fórum. — 18.20: A legkisebbeknek. — 18.30: Tv-híradó. — 18.50: Az elmúlt öt év eredményei. — 19.20: Dalok. — 19.35: Lányok-asszonyok. — 19.55: Román játékfilm. „Fegyverdörrenés az éjszakában”. — 21.30: Tv- híradó. Négy csapat részvételével bonyolították le Martfűn a női kézilabda Felszabad,ulás Eimlékkupa versenyt. A nagyszerű idő és a népsze­rű sportág szép számú kö­zönséget vonzott, a mérkő­zések pedig jól szolgálták a csapatok felkészülését a bajnoki rajtra. A martfűi lányok valamennyi aka­dályt biztosan vettek, és egy év után ismét otthon tartották a szép trófeát. Tisza Cipő SE;—Szolnoki Spartacus 26:7 (12:4). Az újjászervezett szolnoki csa­pat sportszerűen játszott. A másik ágon a Hódme­zővásárhelyi Porcelángyár hatalmas csatát vívott a Lehel SC-vel és ha a hűtő- gépgyáriak korábban kezdik a hajrát, meglepetést okoz­hattak volna: Hódmezővá­sárhelyi Porcelángyár—Le­hel SC 14:13 (10:5). A har­madik helyért vívott mérkő­zésén: Lehel SC—Szolnoki Spartacus 20:10 (10:6). A döntő eredménye: Ti­sza Cipő—Hódmezővásár­hely 16:14 f9:5). Tollaslabda Minden számban Kilián elsőség A hét végén a Budapest Bajnoksággal párhuzamosan rend,ezték az országos vidék felnőtt tollaslabda-bajnok­ságot. A kétnapos viadalon 17 szakosztály mintegy száz versenyzője mérte össze ere­jét. Szinte hengereltek a Honvéd Kilián FSE ver­senyzői, hiszen valamennyi számban ők álltak a dobogó legmagasabb fokára. Eredmények, férfi egyes: 1. Engiert István, 2. Vörös György, 3. Bozsó József és Kazinczy Károly (valameny- nyi HKFSE). Női egyes: 1. Német Erzsébet (HKFSE), 2. Losonezky Gabriella (Ny. VSC). 3. Szilassy Emőke (HKFSE) és Szikszer Kata­lin (Zsombó). Férfi páros: 1. Bozsó—Kazinczky (HKFSE), 2. Kiss L.—Kiss Cs. (Zsombó). 3. dr. Picz— Fehér (KTSE) és Ocskó— Mönich (Zsombó). Női pá­ros : 1. Németh—Szilassv (HKFSE). 2. Losonezky—Ró­zsa (NYVSC), 3. Szikszer— Horváth (Zsombó) és Tamon —DobalovvsZky (Miskolc). Veevesrváros: 1. Vörös—Né­meth. 2. Kazinczky—Farkas. 3. Bozsó—Szilassy (mind HKFSE) és Kiss L.—Szik­szer (ZSombó), Vízilabda Nagyarányú győzelmek Az országos ifjúsági és serdülő vízilabda-bajnokság­ban a Szolnoki Vízügy SE csapatai vasárnap a Damja­nich uszodában fogadták el­lenfelüket és nagyarányú győzéímeket arattak. Ifjúsági: SZVSE—BVSC 10:6 (2:1, 3:1, 2:0, 3:4). V.: Konrád A., Konrád Gy. SZVSE: Hegyvári — Szabó. Pintér. Baranyi. Lengyel. Szalai. Hudacsek. Csere: Bors. Edző: Urbán Lajos. Gd.: Baranyi (4). Pintér (3). Hudacsek, Szalai. Lengyel. Akciókból lőtt gólokkal biz­tos győzelem született. Jó: Hegyvári, Baranyi. Serdülő: SZVSE—BVSC 12:5 (2:0, 4:1, 3:2, 3:2). V.: Konrád A., Bori. SZVSE: Hegyvári — Juhász. Szeke­res, Hegmann, Kanizsa. Sós­kúti, Deák. Csere: Túrái. Gyémánt. Edző: Urbán La­jos. Gd.: Hegmann (4), Sós­kúti (3). Szekeres (2). Deák (2), Juhász. A serdülők ügyes játékkal aratták imponáló győzelmükét. Jó: Hegyvári, Hegmann, Sóskúti,

Next

/
Oldalképek
Tartalom