Szolnok Megyei Néplap, 1978. július (29. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-18 / 167. szám

197$. július 18. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP T Országos horgász csapatbajnokság f* ■* . ■■■• <»* ’rs *>* ^.1 5 >*2 t,™« % *51 ''Mi­-v * „* W.V- , >o*«& ”15?' ' Kitűnőre vizsgázott az új pálya Nógrádiak vitték el a pálmát 3ól szerepeltek a Szolnok megyeiek Szolnok újabb országos hírű létesítménnyel gazdagodott: a Holt-Tlszán sok társadalmi mun­kával, megközelítően 1.2 millió forint értékben, elkészült az 1500 méter hosszú. IdO állásos hor­gászversenypálya, amelyet vasár­nap délelőtt a XV. országos A- csoportos horgász csapatbajnok­ság megrendezésével avattak fel. Dr. Holly Iván. a MOHOSZ szervezési osztályának vezetője szombaton — miután megtekin­tette a pályát — nagy elismerés­sel beszélt a létesítményről, amelynek előnye a meglevőkkel szemben, hogy minden állásnál egyenletes mélységű a víz. Vasárnap reggel fél hét előtt öt perccel Fekete János halőr leadta az első figyelmeztető lö­vést, majd a másodikra, pon­tosan fél hétkor, megkezdődött a három órán át tartó verseny. A horgászok mögött szigorú bí­rák ügyeltek a szabályok be­tartására. többek között arra. hogy csak fél kézzel lehet etető­anyagot dobálni a vízbe, min­den versenyző egy bottal hor­gászhatott (a parton lehetett több is), a láb nem érhetett a vízbe, az ólom a fenékre, s csak az előírt zónában horgász­hattak. A versenyzőket jó idő és jó víz fogadta. Felkészültek a hor­gászok — közöttük tizennégy vá­logatott — hiszen napok óta ké­szítették az etetőanyagot, ame­lyek keverése szigorúan titkos. Annyi azonban bizonyos, hogy értenek hozzá. Szombaton este különböző színűre festették a kukacokat, gondosan ellenőriz­ték a felszerelést, mert amint megtudtuk, csak a parton levők értéke elérte a 2 millió forin­tot. Ezekből nyilvánvalóvá válik, hogy a horgászáshoz ma már nemcsak szerencse kell. hanem hozzáértés, kitűnő felszerelés és természetesen víz halakkal. A megjelent' hozzátartozók és nézők árgus szemekkel figyel­ték, hol milyen eredmények vannak. Gyorsan terjedt a hír, hogy a Szolnok megyeiek üd­vöskéje. az ifjúsági válogatott ifj. Jánosi Imre jó formában van, sok halat fog. Valóban úgy volt. S amikor fél tízkor eldör­dült a verseny végét jelző lövés, gyors számolás következett. A bajnokságon összesen 783 halat fogtak ki. ezek súlya 78 kilo­gramm. Az eredményhirdetés­kor Készéi Károly, a MOHOSZ főtitkára a legtöbb halat kifo­góknak különdíjat adott. Felnőtt férfiaknál Tímár Gábor (Győr- Sopron megyei IB) 30 hal. 6130 gramm, nőknél Herfort Erzsébet (Nógrád megyei IB) 14 hal, 1170 gr, ifjúságiaknál ifj. Jánosi Im­re (Szolnok megyei IB) 53 hal. 3665 gr eredményért kapott ju­talmat. Az 1978. évi országos horgász csapatbajnok: Nógrád megyei Intéző Bizottság (Puskás Sándor, Leszenyiczki János, Dudás Zol­tán. Thurzó Gábor. Herfort Er­zsébet, Puskás Gábor, csapat- vezető : Tóth Pál) 21 helyezési szám. 2. Győr-Sopron megyei IB 22 hsz.. 3. Borsod-Abaú1-Zemp- lén megyei IB 26 hsz., 4. Sorok­Terenyei Lajos, a Szolnok megyei csapatból sári Dunaági TB 29 hsz., 5. Vas megyei IB 32 hsz., 6. Nagydunai TB 32 hsz.. 7. Szolnok megyei IB (ifj. Terenyei János, Tere- nyei Lajos. Nagy András. Pau- lovits Attila. Rózsahegyi Imré- né, ifj. Jánosi Imre. csapatve­zető: Nagy Miklós) 35 hsz. Kiesett az első osztályból Bara­nya és Békés megye csapata. — Nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, hiszen először sze­repelünk az első osztályban, s egyetlen célunk volt, a bent- maradás — mondotta örömmel Nagy Miklós csapatvezető. — Ez sikerült, s most már nyugod­tan tervezhetünk a jövőre. A kitűnően rendezett bajnok­ságról mindenki elégedetten tá­vozott. (pataki) Fotó: T. K. L. Kosárlabda. II. Tisza Kupa, nemzetközi női kosárlabda-torna. Szolnok, tiszaligeti sportcsarnok, űa oán—Románia 15. Megnyitó 16.30-kor. Szovjetunió—Bulgária 17. Magyarország—NDK 18.30. Jugoszlávia—Csehszlovákia 20. Mezőtúri sikerek Miskolcon Szombaton rendezték meg Miskolcon a Borsod megyei ko­ronglövő-bajnokságot, amely egyben I. osztályú, minősítő ver­seny is volt. A bajnokságon indultak Mezőtúrról a Honvéd Szabó Lajos SE koronglövői is, és szép sikerekkel tértek haza. Eredmények. Férfi felnőtt: 1. Busi Sándor (Szabó Lajos SE) 200/190, 2. Tanács János (Szabó L. SE) 200/190. 3. Szakái (Mis­kolc) 200 '189, 4. Ambrus Mihály (Szabó L. SE) 200 188 kör. Ju­nior: 1. Juhász (Miskolc) 150 138. 2. Tóth László (Szabó L. SE) 150/125. 3. Nagy Zoltán (Szabó L. SE) 150 120 kör. Felnőtt nők: l. Nádházi Erzsébet (Szabó L. SE) 150/80 kör. xtt r A karddön­Vlvá# tő nagy küzdelem után ötös holtversenyt hozott, és 21 órakor elölről kezdődött minden. Ez a világbajnokság minden­képpen úgy vonul be a sport­ág történetébe, mint a holt­versenyek világbajnoksága. Ar­ra' még sohasem volt példa, hogy karddöntőben ötös holtver­senyt vívjanak! Gerevich ugyan nagyszerűen kezdett a holtversenyben, a dön­tő pillanatokban azonban — fö­lösleges lenne téves ítéletekre hivatkozni — a két szovjet ví­vó egy találattal jobb volt nála. Gerevichnek háromszor kezében volt a lehetőség, hogy megnyer­je a világbajnokságot, sajnos, nem tudott élni' vele. A világ­bajnoki címet végül is az 1976. évi olimpiai bajnok, Krovopus- kov nyerte el. A martoni újravívásban így következtek az asszók: Burcev— Krovopuskov 5:4. Gerevich— Maffei 5:1, Burcev—Bazsenov 5:4. Krovopuskov—Bazsenov 5:1. Burcev—Gerevich 5:4. Krovopus­kov—Maffei 5:4. Bazsenov—Ge­revich 5:4. Maffei—Burcev 5:2. Krovopuskov—Gerevich 5:3, Maffei—Bazsenov 5:4. Végeredmény: 1. Viktor Kro­vopuskov (szovjet) 3. 2. Burcev (szovjet) 3. 3. Maffei (olasz) 2, 4. Gerevich 1. 5. Bazsenov l. 6. Mustata (román). Vasárnap reggel pástra lépett a férfi tőrcsapat az olaszokkal, japánokkal és a dánokkal került egy csoportba. A magyar együttes Kovács Ist­ván, Kovács Gyula. Demény és Komatits összeállításban l0:6-ra verte azt a japán csapatot, amelyiktől idén márciusban Bonnban kikapott. A következő ellenfelet, a dán csapatot le­hengerelte 16:0. s győzött 9:7-re Olaszország ellen Még egy fordulóra sor került: Magyarország-Ausztria 9:3. Ez­zel a győzelemmel a férfi tőrö- zők bejutottak a legjobb nyolc közé. Folytatás: hétfőn, a sor­solás szerint az olimpiai és vi­lágbajnoki címet védő nyugat­német válogatott ellen. NSZK— Magyarország 9:5. Végül a ma­gyar csapat 6. lett. „ Már szom­TeniSZ baton a pá^ rosmérkő­zésen érett a meglepetés a ma­gyar—olasz Davis Kupa zónaelő- .döntőn. Aztán vasárnap meg­született a bravúr: győzött az esélytelenebb magyar csapat, mégpedig fölényesen 4:l-re. Az első mérkőzésen Szőke ellen­fele Panatta volt. Szőke szinte ugyánúgy kezdett, mint pénte­ken Barazzuttival szemben. Ez­úttal is okosan, higgadtan ját­szott. rendszerint ellenfele fo­nákjára támadott, aztán a há­lónál már ellenállhatatlan volt. Az első játszmát 30 perc alatt biztosan nyerte 6:3-ra. A foly­tatás is a magyar teniszezőnek kedvezett, mindjárt az elején elnyerte az igencsak kedvesze- getten játszó Panatta adogatá­sát. A harmadik szerzett előnyt azonban hamar el is adta. s vé­gül is a második játszmában az olasz bizonyult jobbnak, ugyancsak 6:3-ra. A harmadik játszmában Szőke ismét jól össz­pontosított. hamar elhúzott, s végül bravúrosan 6:0-ra nyert. A negyedik játszma igencsak kalandos volt. a játszma végén egymás adogatásait nyerték sorra a teniszezők, a finis azon­ban Szőkének sikerült jobban 8:6-ra nyerte a játszmát, s ez­zel 3:l-re a mérkőzést. Ez azt jelentette, hogy a magyar csapat 3:l-es vezetést szerzett, s ezzel már megnyerte a DK mérkőzést. Ezután Taróczy és Barazzutti találkozója már csak afféle rá­adás volt. látszott, nincs tétje. Különösen Taróczy játszott fel­szabadultan. Elfogadta partnere harcmodorát, alig-alig mozdult el az alapvonalról, s így volta­képpen ellenfele fegyverével küzdött, s már a mérkőzés ele­jén kiderült, nem is eredmény­telenül. Az első játszmát biz­tosan nyerte az első számú ma­gyar teniszező 6:3-ra. s ő bizo­nyult jobbnak a folytatásban is. Ekkor már többször ment háló­hoz. és felfutásai rendre biztos pontot jelentettek. Magabiztosan nyerte a második játszmát 6:4- re és ugyanilyen arányban volt jobb a harmadik játszámban is. Végül is 3:0-ra nyert. A magyar csapat következő ellenfele a Davis Kupában a svéd válogatott lesz — Svédor­szágban — miután Borg és Johansson 3:2-re nyert a spa­nyol együttes ellen. Jueoszlá­Vizilabda viát is ie­győzte 5:3 aranyban a magyar vízilabda­válogatott Heidenheimben a nemzetközi tornán. További eredmények: Ausztrália—Hollan­dia 4:3. NSZK—Spanyolország 7:2. Szovjetunió—Görögország 14:2. A magyar csapat végül is megszerezte az első helyet. Botrány a francia kerékpáros körversenyen A Tour de France-on. a fran­cia kerékpáros körversenyen a versenyben vezető versenyzőt, a belga bajnok Michel Pollentier-t kizárták doppingszer használa­táért és csalás kísérlete miatt. Michel Pollentier vasárnap a 240 kilométeres Saint-Étienne— L’Aple-d’Huez szakaszon sikeres .,szökést” hajtott végre és első­ként futott a célba. A győztest mindig kötelezően orvosi ellen­őrzésnek vetik alá — Pollentier két és fél órán keresztül halo­gatta a vizsgálaton való meg­jelenést. majd a már gyanakodó orvosok rajtakapták, amint egy elmés kis szerkezet (plasztik­körte kis csővel) segítségével más valaki vizeletét próbálta az ellenőrző edénybe juttatni. Pol- lentiert. azonnal a lehető leg­súlyosabb büntetéssel sújtották: kizárták a versenyből és két hónapra további versenyzéstől is eltiltották. A totó 28. heti eredménye 1. Budafok—Vác 1:1 X 2. KKFSE—MÁV DAC 0-1 2 3. ESMTK—Bp. Spart. 2-3 2 4. Április 4. V.—Szekszárd 0-1 2 5. KTE—Gyöngyös 3-1 1 6. BEM SE—Lehel SC 2-0 1 7. Szó. MÁV—Cegléd 6-1 1 8. Várpalota—Répcelak 1-5 2 9. Alumínium Ajka—Pét 0-0 X 10. Schönherz SE—Ajkai V 3-3 X 11. Kom. AC—KOMÉP 4-5 2 12. Marcali—MÁV NTE 1-3 2 13. Dombóvár—Táncsics SE 2-0 1 “hl 14. Kaposvári V.—Nagyk. 2-4 2 MOZI Szolnok Vörös Csillag: A ve­réb is madár (16). Limonádé Joe, Kert: szöktetés (16, 20%-os fel­emelt helyáron), Tisza: Edit Piai (16), Tallinn: A bűn tör­ténete I—n. (16, 20%-os felemelt dupla helyáron). Vegyiművek: A fiatalság elixir je. Reptér: szünnap. Szandaszfilős Terv: Mr. Süket trükkjei (14). Abádszalók Petőfi: Jaroslaw Dabrowski I— II. (Dupla helyáron). Jászapáti Táncsics: Ilyenek voltunk (14), Jászberény Lehel: Hosszú út, Kert: A bosszú (16). Mopresszó: szünnap. Karcag Déryné: Már ez is probléma (14, 20%-os fel­emelt helyáron). Kisújszállás Ady: Hattyúdal, A kis teve és a csacsi (du.). Kunhegyes Sza­badság: Az Ezüst-tó kincse. Kunszentmárton Körös: - Volt egyszer egy vadnyugat I—II. (14, 20%-os felemelt dupla helyáron). Mezőtúr Béke: A pillanat em­bere, Dózsa: Kakukk Marci (16), Szabadság: A dominó elv (14). Tiszafüred Tisza: Csermen. Tö- rökszentmiklós Dózsa: A farkas nyomában. Üdülők (14. 20%-os felemelt helyáron). Hunyadi: Holtbiztos tipp (50%-os felemelt helyáron). Túrkeve Vörös Csil­lag: Ahová lépek, ott fű nem terem (14, 50°/irOS felemelt hely­áron) . RÁDIÓ SZOLNOKI STÜDIO: 17.00: Hírek. — Tíz perc fú­vószene. — Az állattenyésztés gondjairól. Riporter: Balogh György. — „Szolnok megyei summásdalok”. a tiszaugi nép­dalkört mutatjuk be. — 17.35: Üttörőhíradó. Tábori különki­adás. Szerkesztő: László Márta. — Szünidei gyermekdalok. — 18.00—18.30: Alföldi krónika. — Discozene a Neoton együttes műsorából. — Hírösszefoglaló, lap- és műsorelőzetes. KOSSUTH: 8.25: Amiből van elég. — 8.40: Sirius kapitány haragszik. Fan­tasztikum rádiójáték. — 9.19: Ze­nekari operarészletek. — 10.05: Ballagó idő. Fekete István re­génye folytatásokban. — 10.25: Alukohók. Riport. — 10.40: Vi­lághírű előadóművészek Brahms- felvételeiből. — 11.40: Jókai Mór élete és kora. — 12.35: Melódia­koktél. — 13.10: Törvénykönyv. — 13.56: Nyomkereső. James Fenimole Cooper regénye rádió­ra alkalmazva. — 14.46: Éneklő ifjúság. — lfc.10: Orosz Júlia és Szabó Miklós énekel. — 15.34: Egy szigetközi nótafa: Szakáll István. — 15.44: Magyarán szól­va.. . — 16.05: Megéri a pén­zét? — 16.30: Leonard Bernstein Debussy-műveket vezényel. — 17.07: Fiatalok stúdiója. — 17.31: Mozart: D-dúr vonósnégyes. — 17.57: Mai könyvajánlatunk. — 18.00: A Szabó család. — 19.15: Magyar operaénekesek. — 20.05: Nemzetközi alukaleidoszkóp. — 20.35: Félóra a Kaláka együttes­sel. — 21.05: Húszas stúdió. — 22.15: Tudósítás a vívó VB-ről. — 22.28: A lengyel kultúra hete. — 22.50: Meditáció. — 23.00: Szinifonikus zene. — 0.10: Pick­wick. Részletek Ornadel zenés játékából. PETŐFI: Dalok a békéről. — 8.20: Tíz perc külpolitika. — 8.33: Verbunkosok, nóták. — 9.15: A Dunai Vasmű fúvószenekára ját­szik. — 9.35: A reformkor és a szabadságharc irodalmának he­tei. — 10.00: Zenés műsor üdü­lőknek. — 12.00: A varázskerin­gő. — 12.33: Arcképek a szlo­vák irodalomból. — 12.50: Zene­kari muzsika. — 13.28: Barká­csolók. — 13.33: Orosz népda­lok. — 14.00: Operaslágerek. — 14.30: Hírek. Körzeti időjárás. — 14.35: Tánczenei koktél. — 15.20: Könyvről könyvért. Irodalmi rejtvényműsor tíz percben a keszthelyi szövetkezeti könyves­boltból. Játékvezető: Liptay Ka­talin. — 15.30: Hírek. — 15.33: Műsorismertetés. — 15.36: örök­zöld dallamok. — 16.30: Hírek. — 16.33: Csúcsforgalom — Kecs­keméten. Zenei szerkesztő Salán- ki Hédi. Riporter: Petress Ist­ván. Találkozóhely: az Arany­homok Szálló előtt. Telefonszám az adás ideje alatt: 343-732. — 18.00: Harminc perc rock. — 18.33: Beszélni nehéz. — 18.45: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi zene­kara játszik. — 19.15: Vélemé­nyem szerint. — 19.30: Csak fia­taloknak! — 20.33: A reformkor és a szabadságharc irodalmá­nak hetei. — 21.00: Magángyűj­temény. — 22.00: Nóták. — 22.33: Tíz perc külpolitika. — 23.00: Egy óra dzsessz. 3. MŰSOR: 14.05: Tip-top parádé. — 14.35: Ady Endre pályája. — 14.54: Haydn-művek. — 16.03: Tatjana Troyanos és Dietrich Fischer- Dieskau énekel. — 16.39: ,,Te virradó idők heroldja . . Pavel Országh Hviezdoslav versei. — 17.00: Kórusmuzsika. — 17.30: Harminc perc alatt a Föld kö­rül. — 18.05: Bemutatjuk új le­mezünket. — 19.04: Magyar ze­neszerzők. — 19.33: A lengyel kultúra hete. — kb. 20.28: A lengyel kultúra hete. Zbigniew Herbert versei. — 21.28: Monte­verdi: Vespro della Beata Ver­eine. TELEVÍZIÓ 16.13: Hírek. — 16.20: Cherbourg-i esernyők. Francia film. — 17.50: Óvodások filmműsora. Kisfilm-összeállítás: 1. Ponny és Sonny. Holland rajzfilmsorozat. (Színes). 2. Madárünnep. Szovjet bábfilm. (Színes). 3. Meseiskola. NDK bábfilm. (Színes). —18.20: Postafiók 250. Takács Mária műsor. — 18.35: Reklámműsor. —18.40: Bolgár magazin. A Horizont Szerkesztőség műsora. (Színes). — 19.00: Reklámműsor. — 19.10: Esti mese. — 19.20: Idősebbek is el­kezdhetik. Tévétorna. (Színes). — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Gaz­dag ember, szegény ember. Magyarul beszélő amerikai tévéfilmso­rozat XII3. rész. (Színes). — 20.45: Közgazdasági kislexikon. Rajz­filmsorozat Xin/7. rész: A munkaerő-gazdálkodás. (Színes). — 20.55: Színházi Album. — 21.55: Vívó Világbajnokság. Férfi tőr és női tőr csapatdöntő. Közvetítés Hamburgból, felvételről. (Színes). Kb. — 22.40: Közben: Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 20.00: zenés ajándékkosár. Intervízió-átvétel az NDK Televízió szórakoztató műsorából. — 21.05: Tv-híradó 2. — 21.25: Ember és környezete. Finn film. (Színes). — 21.50: Reklámműsor. — 21.55: Alkony. Magyarul beszélő bolgár film. (Színes). BUKAREST: 15.00: Iskolatévé. — 15.35: Szünidei matiné. — 16.00: A volánnál. Autóvezetőknek. — 16.20: Üzenet a jövőbe. — 17.05: Tv-fórum. — 17.50: A mezőgazdaság dolgozóinak. — 18.20: A legkisebbeknek. — 18.30: Tv-híradó. — 18.50: A nap gazdasági hírei. — 19.05: Népzenei fesztivál. — 19.50: Caragiale: A fecsegő. — Színmű. — 21.00: Románcok. — 21.20: Tv-híradó, Nyári Totó Kupa Szolnoki MÁV—Ceglédi VSE 6:1 (2:1) Szolnok, Véső út, 600 n„ v.: Nyári. MÁV: Boros — Ábel, Juhász, Tóth. Szántai, Németh (Erdei), Menyhárt, Rózsavölgyi (Petró), Szilá­gyi, László, Nász. Edző: Hi­mer István. A 9. percben indult meg a gólgyártás: Németh kitű­nő labdával futtatta Lászlót, aki egy csellel Túróczit is becsapta, s az üres kapu jobb oldalába helyezett, 1:0. A gól után visszafogta len­dületét a szolnoki gárda, a 32. percben mégis növelték előnyüket: 14 méterre a ven­dégek kapujától közvetett szabadrúgást ítélt Nyári já­tékvezető. Menyhárt rava­szul elnyeste a legurított labdát a sorfal mellett, s az a kapufa belső éléről vágó­jó ütemben érkező Szaniszló közelről a léc alá bombá­zott, 2:1. A 42. percben Nagy 6 méterről a már vert hely­zetben levő Boros kezébe emelt. Szünet után ellenáll­hatatlanul támadott a MÁV: az 52. percben Nász szögle­tét Szilágyi fejelte a háló­ba, 3:1. Ezután menetrend­szerűen, 6 percenként estek a gólok; a 67. percben Nász látványos egyéni alakítás révén növelte az előnyt, 4:1, a 73. percben egy beívelt labdát László továbbcsúszta­tott Nász elé, aki ismét nem hibázott, 5:1. A 79. percben Nász a kapust is elfektette, s a hosszúsarokba lőtt. 6:1. A szolnoki vasutasok helyze­teik alapján akár nagyobb Ebbőt a szolnoki támadásból nem lett gól, Rózsavölgyi lövése a kapufán csattant dott a hálóba, 2:0. Hat perc­cel később Nagy lopta el a labdát a cselsorozatba bo­nyolódó Némethtől, majd élesen a kapu elé lőtt, s a arányú győzelmet is szerez­hettek volna. Jó: Juhász, Szántai, László. Nász, ill. Szaniszló, Nagy. — tamási — Mezőtúri Honvéd—Törökszentmiklós 2:0 (1:0) Mezőtúr, 500 n.. v.: Bány. Honvéd: Szobek — Nagy, Sólyom, Dávid, Brekk, Kiss (Szlávik), Kupcsok, Magyar, Vozár, Bánfi, Bernáth (Laka­tos). Edző: Bencsik Gyula. TSE: Mészáros (Mayer) — Pozderka, Hoppál, Vasas, Nagy, Molnár, Boda, Kozák, Bata (Török), Rácz, Busa (Lengyel). Edző: Bana János. Kezdés után a mezőtúriak vették át a játék irányítá­sát. A 23. percben Kupcsok elcsípett egy rossz átadást a vendégek kapuja előtt, már a 16-oson belül járt, amikor elhúzták a táblát, 11-es. Dávid a büntetőt ka­pufára lőtte. A fiatal török- szentmiklósiak ügyesen ját­szottak, és már-már úgy tűnt hogy gól nélkül fordul­nak. A 44. percben Kupcsok g bal oldalon indult el, ka­pu elé ívelt, és Vozár nem hibázott, 1:0. A második félidőben vendégtámadá­sokkal folytatódott a mérkő­zés. A sok fiatalt felvonul­tató törökszentmiklósiak eb­ben a játékrészben többet birtokolták a labdát. A 88, percben Vozár kapott jó lab­dát, és, a kifutó Mayer mel­lett a bal sarokba gurított. 2:0. Jó: Magyar, Kupcsok, Nagy, Vozár, Lakatos, ill. Boda, Vasas, Kozák, Hoppál. — sindel — Honvéd Bem József SE— Lehel SC 2:0 (0:0). Cegléd, 300 n. Vezette: Kávai. A ha­zai csapat végig nagy fölény­ben játszott és még több gólt is rúghatott volna a jászberényieknek. G.: Lu­kács (2).

Next

/
Oldalképek
Tartalom