Szolnok Megyei Néplap, 1977. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-07 / 81. szám

e SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 4 1977. április 7. Gyászhír - Köszönetnyilvánítások Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÜZV. IGNACZ janosné sz. Vigh Mária életének /5. évében elhunyt. Temetése ápri­lis 7-én 15*.30 órakor les/. Szol­nokon a Munkásőr úti temető halottasházából. Gyászoló csa­lád Szolnok. Véső u. 44. Köszönetét mondunk mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek. a MÁV Járműjavító pári- alapszervczeténck. valamint dolgozóinak, a dalárdának. a Munkásőrség tagjainak, a Szö­vetség Áruház dolgozóinak, ve­zetőinek. akik felejthetetlen férjem, édesapánk, nagyapánk BAKOS KALMAN temetésén részt vettek-:—sírját a koszorút, virágot helyeztek és részvétnyilvánításukkal gyá­szunkban osztoztak. Gyászoló családja Szolnok. a Ezúton is köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, jó szomszédoknak. ismerősöknek, valamint a Híd Bisztró és a Vö­rös Csillag Ruházati Ktsz dol­gozóinak akik szeretett felesé­gem. édesanyánk. és\pagy ma­mánk BERTA FERENCNÉ szül. Szalmási Júlia temetésén megjelentek, sírjára virágot, ko­szorút helyeztek és mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Szolnok. INGATLAN HÉTVÉGI ház a Holt-Tisza partján eladó. Emese út 74. Érdeklődni Pintér István Szolnok. Aulich \Lt 11. 17 óra után. (2387.) ÖT helyiségből álló családi ház alsó épü­letekkel 384 négy­szögöl gyümölcsös­sel eladó. Rákóczi-, falva. Ady Endre út 1. (H. 810.) HAROMSZOBAS családi ház áron alul eladó. Lakást beszámítok. Szol­nok. Harmat u. 8. Érdeklődni 17 órá­tól. (H. 815.) TISZAFÖLDVÁ- RON a Rákóczi út, 33. sz. alatt kétszö- bás összkomfortos, központifütéses ház eladó. Érdeklődni ugyanott. (2380.) KÉT és félszobás családi ház eladó. Szolnokon Kántor u. 8. sz. alatt. Ér­deklődni lehet Bu­dapest VI.. Szondy u. G6. sz. Megtekint­hető április 15-től. (2323.) ELADNÁM vagy el­cserélném kétszo­bás összkomfortos I emeleti gázfűté­ses OTP-s lakáso­mat garázzsal együtt kimondottan minő­sági családi házra, esetleg kisebb ösz- szetételű társashá­zi lakásra. Ajánla­tokat ..Déli fekvé­sű” jeligére a szol­noki hirdetőbe. (H. 794.) _________________ K ISEBB családi ház melléképülettel és kerttel eladó. Szol­nok. Mázsa utca (Sashalmi útból nyí­lik) özv. c.áspárné. (H. 796.) SZOLNOKON, a Rák u. 12. sz. alatti ház eladó. Érdeklődni Rák u 7. sz. alatt is. (2376.) A HOLT-Tisza-part- ján telket vennék beköltözhető hétvé­gi házzal. Árajánla­tot ..Kisfaludé’ . jel­igére a szolnoki hir­detőbe. (H. 814.) SZANDASZÖLLO- SÖN Veres Péter út 43. alatti családi ház azonnal beköltöz­hetően eladó. Irány­ár 120 000 Ft. Érdek­lődni Szolnok, Kút u. 8. (H. 802.) GÉPJÁRMŰ NÉGY-öt férőhelyes garázs kiadó. „Sza­bolcs” teherszállító rendszámos motor- kerékpár, 200 kg-os tolósúlyú mérleg új­szerű állapotban el­adó. Szolnok, Rá- kóczi út 36. (2400.) MOTORCSÓNAK 350 cm"-es Budai motorral eladó. Ér­deklődni Szolnok. Hajóállomás 9—16 óráig. Tel.: 12-20C. (2386.)________________ JÓ állapotban levő IG rendszámú Wart­burg DL családi okok miatt sürgősen eladó. Megtekint­hető minden nap 17 órától Jászberény. Honvéd u. 11. (2328.) JÓ állapotban levő 850-es Sport Cupé eladó. Érdeklődni lehet 15 órától. Jászberény. III. ke­rület Vérte.s u. l. Szaniszló. (2331.) MOST műszakizott 24-es Volga kifo­gástalan állapotban eladó. Jászberény. Rákóczi út 22. Bó- na. (2330.) TRABANT Limou­sine eladó. Szolnok. Sebestyén Gyula krt. 4. I. cm. 1. (H. 798.) 353-as Wartburg el­adó. Mezőtúr. Kiss János út 26. (2389.) 125-ös Polski eladó. Szolnok. Május 1. út 36. Tel.: 13-034. (H 795.) MOST műszaki vizs­gázott 600 cm-’ M 64. BNV oldalkocsival eladó. Érdeklődni: Kisújszállás Arany János út 4 a. Tróz- nai autószerelő (H 812.) ADÁSVÉTEL ELADÓ egy SHURE amerikai mikroion. Mezőtúr Damjanich út 33 b. (2363.) MÁSFÉLÉVES faj­tiszta németjuhász kutya (kan) 1000 Ft-ért eladó. Szan- daszöllős, Bródi S. u. 9. (H. 816.)______ E GYÉVES deres csikó, 20 választási malac eladó. Alcsi- sziget. 6 buszvégál­lomás Ecseki. (2381.) TIZENEGYHÓNA­POS üszöborjú es 7 db tízhetes malac eladó. Szolnok, Al- csi 48. Balázsné. (H. 804.)_________________ E LADÓK: hathetes gyönyörű bernát­hegyi kiskutyák törzskönyvi előjegy­zéssel. Szabó Lász­ló tenyésztőnél 2713 Csemő. Ereklyési út 12, (2392.)___________ N SZK származású szülőktől 4 és 16 hónapos németju­hász szuka kutyák sporttársi áron el­adók. Bagi 5052 Új- szász. Erkel Ferenc Út 76. (H. 821.) TÖRZSKÖNYVE­ZETT és munka- vizsgás kétéves ma­gyar vizsla kan el­adó. Szolnok. Ve­gyiművek lakóte­lep 5-ös épület Kiss. (H. 819.)____________ H ÁROMÉVES pej heréit ló és egy egylovas új gumis­kocsi eladó. Érdek­lődni lehet Karcag. Fürst Sándor út 8. sz. alatt. (2395.) NAGYMÉRETŰ ki- húzhatós 1 rekamié hozzávaló kéi fotel, asztal két szék el­adó 5000 Ft-ért. Szolnok. Kolozsvári lit 30. Vámosi An­tal. (H. 799.) egyeb GARÁZS kiadó. Szolnok. Tisza An­tai út 6. (H. 820.) MOTOROS tricikli­met elcserélném ol­dalkocsiért. vagy Babettáért. Szajol. Béke köz 4. (H. 811.) FIATAL házaspár üres lakást keres al­bérletbe. Szolnok. Városgazdálkodási Vállalat József Atti­la u 89. Kovács. (H. 757.) Tiszaföldvár Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága pályázatot hirdet f ■■ ■ # rr I rr I r ■ pénzügyi foeloadoi állás betöltésére. Az alkalmazás feltétele: számviteli főiskolai vagy ennél magasabb képzettség. Jelentkezni lehet a tanács elnökénél (5431. Tiszaföldvár Bajcsy Zs. u. 2.) személyesen vagy írásban az eddigi működés pontos megjelölésével. Fizetés a 15/1973. (XII. 27.) MüM. sz. rendeletben foglaltak szerint. Nagyközségi Tanács V. B. Tiszaföldvár (2347.) Törökszentmiklóson az Iparcikk Áruházban április 7-töI 16-ig árusítással egybekötött mezőgazdasági kisgépek; növényvédöszerek és kerti magvak kiállítása Nyitva 8—12.30 és 14.30—18 óráig. Szakmai tanácsadás. (2397.) AmAWAZUNK A JASZ-NAGYKUN VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT FEL­VESZ: szakács, konyhalány, taka­rító, mosogató munkakörökbe dolgozókat, vala­mint gáztüzelésű kazánhoz vizsgázott fűtőt. Je­lentkezés a vállalat munkaügyi osztályánál, Szolnok, Kossuth téri Irodaház II. em. (2241.) A SZOLNOK MEGYEI TANÄCS építési és szerelőipari VÁLLALATA (5001 Szolnok, József Attila ú. 36.) keres azonnali belépéssel — leg­alább 5 éves gyakorlattal, építőipari művezető vizsgával rendelkezőket — művezetői be- «sztásba. Bérezés a gyakorlati idő figyelembevételével történik. Je­len; kezes: részletes önéletrajz és bérigény megjelöléssel szemé­lyesen is a fenti címen a vál­lalat személyzeti osztályán. (H. 791.) . EGYESÜLT JÁSZ-. SÁGI ÁFÉSZ m (Jászberény, Ady VffluCTsn E u* 22> n- °­ÍVHIluÍ/vÍ szabadkasszás esz- >ftr/ presszójába szak- képzet* vezetőt és helyetteseket ke­res. Pályázatokat a szövetkezet kereskedelmi főosztályához kér­jük benyújtani. (2371.) EGYESÜLT JÁSZ­SÁGI ÁFÉSZ JÁSZBERÉNY, ADY E. 22. sz. Jászteleken a 322. sz. szabadkasz- szás vegyesipar­cikk boltjába és eladót keres azonnali belépéssel. Házaspárok előnyben. (2370.) boltvezetőt FŰSZERT-FIÓK SZOLNOK, CSA­BA U. 26. felvételre keres kocsi­kísérőket, élelmiszer és, vegyi eladó szakképesítéssel rendelkező női és férfi dolgozókat, targonca- vezetőket. számlázókat, gépírni tudó számlakiírókat, takarítónő­ket. Munkásszállásra történő el­helyezésre lehetőség van. Jelent­kezni lehet a személyzeti elő­adónál II. em. 16. ajtó, a fenti címen. (H. 777.) Képesített könyvelőt vagy köny­velői gyakorlattal rendelkezőt felveszünk. NÉPMŰVÉSZETI AGYAGIPARI HSZ Karca?. (2342.) A SZOLNOKI CUKORGYÁR (SZOLNOK, VÖRÖS HADSEREG ÜT) felvesz üzemszervezőt. Köz­gazdaságtudományi egyetemi végzettség, 5 év szakmai gya­korlat szükséges. Jelentkezés írásban a személyzeti osztályve­zetőnél. (H. 792.) Á Tejipar ünnepi ajánlata: vajas és tejszínhabos süteménnyel várja vendégeit Kávéba kitűnő a tubusos, cukrozott, , sűrített tej! Kellemes ünnepeket és jó étvágyat kíván: (H. 787.) EGYESÜLT JÁSZSÁGI ÁFÉSZ 3. sz. Területi Alapegység értesíti a gyapjútermelőket, hogy Jászberényben az első félévben az alábbi napo kon lesz gyapjúátvétel: április 13-án május 17-én, 24-éirés 31-én, valamint június 7-én 8—17 óráig. Átvétel helye: Jászberény, Fehértói üt 1. Csak kellően szikkasztott gyapjú kerül átvételre, a helyszínen nem szárítható. (2273.) niapitasi eu 1950 A Dunai Vasmű Magyarország legnagyobb, könnyű vázszerkezeteket gyártó üzeme. Több mint 12 éve fog­lalkozik épület-acélszerkezetek gyártásával. Ezen idő­szakban közel 6 millió m- alapterületű épület készült a Dunai Vasmű vázszerkezeteinek felhasználásával. A DV. acélvázak korszerűek: hidegen hajlított, emelt fo­lyáshatású idomacélok felhasználásával, nagy sorozat­ban kerülnek gyártásra. Az acélszerkezet gyártásának befejező művelete a ma ismert legkorszerűbb, korró­zió elleni védelem a tüzihorganyzás. A korszerű vázszerkezetek sikerét bizonyítja, hogy az újabb vázszerkezetek a nemzetközi vásárokon arany diplomát, okleveleket, valamint arany és ezüst érme­ket nyertek. A komplex könnyűszerkezetes építéshez gyártunk vázszerkezeteket amelyekből óvodákat bölcsődéket, is­kolákat, tornatermeket, áruházakat, és különféle me­zőgazdasági rendeltetésű (terménytároló, gépszín stb.) épületeket készítenek. Ezeket a vázszerkezeteket rend­kívül rövid idő alatt lehet összeszerelni. Az építés ez­által gyorssá és hatékonnyá válik. Felvilágosítást adunk: az Agromasexpo idején kiál­lítási pavilonunkban. II Szolnoki Vas- és Faipari Szövetkezet nemcsak az Ábonyi út 24. szám alatt, haj| u. 1. sz. alatti központjában is vállalj MOSÓGÉP—CENTRIFUG^ ELEKTROMOS Jjjg OLAJKÁLYHÁ^ Továbbá: LAKÁS Héi KÉR Varjúié Fiatalok figyelem! Iparitanulónak felveszünk fonó és szövő szakmára fiatalokat! JELENTKEZHET: Minden 14 életévet betöltött, 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatal lány-és fiú. JUTTATÁSOK: Kezdő tanulóbér 350.-Ft hó, amely a tanulmányi eredménytől függően emelkedhet. Társadalmi ösztöndíj havi 500.-Ft. Napi háromszori étkezést biztosítunk havi 90.-Ft-ért. Elhelyezés — díjmentesen — a gyár leányszállásán. Ingyenes munkaruhát, tanszert és tankönyveket biztosítunk. Tanulmányi idő 2 év. A kezdő szakmunkások keresete: 2.800. Ft—3.200.-Ft + 5",, szakmunkáspótlék. • CÍMÜNK: PNYV Szegedi Textilművek Tolbuchin sgt. 87. (2171.) 6725 Szeged, ÍY; o. v ^PfS Tekintse meg a motorkerékpár- és kerékpár bemutatót és vásárt a Centrum Áruházban, Szolnok centrumában! Vizsgáztatott, rendszámmal ellátott motorkerékpárok és kismotorok, valamint kerékpárok nagy választékban kaphatók (H. 825.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom