Szolnok Megyei Néplap, 1975. november (26. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-27 / 278. szám

I97S. ®owem$w Sft SZOLNOK MEGYEI NfiPLAE 7­E rendkívül kifejező felvétel a Jugoszlávia—Magyarország ifjúsági válogatott ökölví­vó-mérkőzésen készült. A könnyűsúlyú versenyzők összecsapásán Horváth Mihály, a fiatal cukrász — aki a tisza'.igeti sportcsarnokban egy csapásra az édes szájú szurko­lók kedvence lett — izgalmas csatában nyert. Felhőtlen boldogsága érthető hát — miként a kép jobb oldalán álló Szlobodán elkeseredése is Fotó: Novak Labdarúgás, megyei II. osztály Jászladány ismét kikapott, Kunhegyes a második Á hagyomány kötelez A Vízügy-Dézsa tizenkét játékosa a válogatottak között A Szolnoki Vízügy-Dózsa vízilabda szakosztálya nem szorul különösebb bemutatásra: neve mindenütt ismert, ahol kedvelik e sportágat. Híre eljutott az országhatáron túlra is — egy-egy válogatott játékosa révén. A volt hat­szoros magyar bajnokcsapat nemcsak az egyesületnek szer­zett dicsőséget, de az egész megyének is. — Mostanában nem büsz­kélkedhetünk ilyen sikerek­kel — mondja Lafferton László, az egyesület ügyve­zető elnöke. — A mérvadó mindig az első csapat sze­replése, s a felnőttek az utóbbi időben sajnos nem szerepelnek a legjobban. Míg tavaly a hetedik — az idén már csak a tizedik hely megszerzésére volt ere­jük. — Az OB I-es csapat Ka­nizsa Tivadar tragikus ha­lálával edző nélkül maradt. Ki lesz az utód? — Régi kipróbált játéko­sunk személyében találtunk új edzőt: Urbán Lajost, aki immár 20 éve játszik az egyesület színeiben, s tagja volt a régi nagy csapatnak is. Ügy ééezzűk. jó kezek­ben lesz a szakmai irányí­tás. — Ha a Vizügy-Dózsáról beszélünk, feltétlenül ide kí­vánkozik egy jelző is: ne­velő egyesület. — Hosszú évek óta foglal­kozunk céltudatosan az után­pótlással. Erre kötelez egy­részt a hírnév, — másrészt a város és a megye sportág- szeretete is. Jelenleg mint­egy 70 tagja van a szakosz­Constantin Lajos Újabb siker vízilabdában Ünnepség a Hotel Ifjúságban Tízek Bajnoksága Teke Szolnokon A Szolnok megyei szakszövet­ség rendezésében a MÁV teke­csarnokában bonyolították le a hagyományos megyei Tízek Baj­nokságát. Eredmények: 1 .Fehér József (Honvéd Gyulai SE) 435, 2. Ján- di István (Sz. MÁV H.) 429, 3. Válóczi József (Mezőtúri ÁFÉSZ) 417, 4. Kovács Inlre (Sz. H. Gyu­lai SE) 408, 5. Mester Lajos (Me­zőtúri ÁFÉSZ) 397, 6. Bakos Já­nos (Sz. MÁV II.) 396, 7. Gál István (Sz. H. Gyulai SE) 392, 8. Bálint János (Sz. MÁV n.) 384, 9. Bartók József (Sz. Hon­véd Gyulai SE) 362, 10. Pomázi István (Sz. MÁV II.) 346 fávaL Moderngimnasztika Véget ért Madridban az 1975. évi modemgimnaszti- kai-világbajnokság, az esé­lyesek távollétében a csapat- versenyt Olaszország nyerte 36.95 ponttal. Japán lett a második (36.60), Spanyolor­szág pedig a harmadik (26.05) Karika: 1, Rischer (nyugat­német) és Hiragucsi (japán) 18.40—18.40, 3. Allegre (spa­nyol) 18.25. Szalaggyakorlat: 1. Rischer (nyugatnémet) 18.95. 2. Rosenberg (nyugat­német) 18.90, 3. Blasco (spa­nyol) 18.45. Kosárlabda NB Ili Női: Kecskeméti SC 1H.— Kisújszállás 88:22, Kisúj­szállás legjobb dobói: Deme­ter, Csíki (6—6). Hódmezővásárhely—Szol­noki MTE IX. 74:57. Az MTE legjobb dobói: Szekeres (34), Czitán (16). A bajnokság; ítlin: tU Ss. MÁV U 1« s ties*« SÍ *. Mezöber. MIS 11035:557 31 I. Hmv-hely 15 1« 5 «22:694 25 «. Törőkszua. 15 9 6 682:751 24 5.KSC III.» 1« 9 5 641:520 22 ».Karcagi V. 17 5 12 654:926 22 % Kis új száll. 16 « 12 475:789 20 t, SZMTE DU* 15 5 1« 497:787 19 S. SZOTE— 16 4 IS 508:675 17 SfiuKSI”* 15 3 12 408:59116 (A TörSkszeutmlklúa—KSC ITC, •cérközés eredmény* sélkAL) Férfi: Karcag—Gyula 87:71. Karcag legjobb dobói: Sza­bados (27), Nagy E. (24), Sü- (171. A karcagiak csak Időnként játszottak jól, de ez Ss elég volt a győzelemhez^ Szarvasi Főiskola—Mező­túr 75:74. A mezőtúriak leg­jobb dobói; Bállá (26), Sza­bó (18), Nagypá! (14). Az Kftolsó helyen álló mezőtúri­ak majdnem meglepetést «koztak. Csak igess szoros küzdelemben maradtak alul sz ötödik helyezett szarvasi­akkal szemben. Kecskemét—Kisújszállás TI AT. Kisújszállás legjobb dobói: Mészáros A (28), iváncsik (12). Megyei bajnokság n«l: Ti- szaföldvár Gimnázium—Szol­noki MTE III. 74:45. Leg­jobb dobók: Báli (28), Bá­rány (25), HL: Szabados (24), Fontos (10). Férfi: Kunszentmárton-— Karcagi Gimnázium 48:34. Legjobb dobók: Resmzső (20), Koródi (11), ilL Suba (13). Karcagi Gimnázium—Karcag Mg. Szakiskola 94:72. Leg­jobb dobók: Tóth (36), Suba (30), ilL Tóth A. (18), Nagy (14). A bajnokság állása: 1. Szegedi P. 17 15 2 1233 : 892 32 2. Kkl-háza 17 15 2 1511: 855 32 3. Karcagi F.« 18 13 5 1306:1029 30 4. Kecskemét 17 13 4 1261:1002 30 5. Szarvas 18 11 7 1371:1248 20 6. Szegedi É. 17 10 7 1020:1015 27 7. Békés 17 6 11 1082:1109 23 8. KisújszálL 17 5 12 837:1193 22 9. Mezöber. 18 3 15 1013:1300 21 10. Gyula 17 3 14 838:1102 20 II. Mezőtúr 17 1 16 767:1431 18 *: —1 büntetőpont levonva. Ffciszefeadulási Kupa Nyert a Szo’noki MÁV és a Lehe! SC Szolnoki MÁV—Bp. Spartacus 1:1 (1:0). Szolnok, 200 n., v.: Mile. Két ellentétes félidő után som született döntés. Az első fél­idő hetedik percében N. Szabó, a második félidő 5. percében pe­dis Földi volt eredményes. A rendes játékidő után 11-es rú­gásokra került sor, amely a MÁV 6:3 arányú győzelmét hozta. Lehel SC—Szabó Lajos SE 3:0 (0:0). Jászberénv. 200 n., v.: Fü­zesi. Aj ■ első félidőben a fiatal játékosokból álló vendégcsapat szórványos támadásait biztosan hárította a Lehel védelme. Szü­net után a rutinosabb jászberé­nyiek már gólokra tudták vál­tani föiónvüket. a z 03. és a 69. percben Kúposok, a 73. percben pedig Kelemen talált a hálóba. Á labdarúgó megyei IL osztály őszi utolsó fordulójá­nak nagy meglepetése, hogy a 13. fordulóig veretlen Jász- ladány egymás után már másodszor kapott ki, ezúttal Tiszafüreden. A nagy lelke­sedéssel játszó hazai legény­ség megérdemelten győzött. Kisújszálláson is hazai siker született, jóllehet nehezeb­ben, mint azt a hazai játé­kosok gondolták, — ám győ­zelmük egy percig sem volt kétséges. A sereghajtók ösz- szecsapásán az otthon játszó Tiszaibura fölényesen verte RákócziújfaluL Nagy harc volt Kunszentm ártom ban • TiszaföMvár elleni találko­zóm. A két nagymúltú egye­sület csapata mindig nagy csatát vívott egymással. Igaz, ebben az osztályban régem találkoztak. Jászkisér továbbra is igazolja jó hírét, 8 egyenletes, eredménves teljesítménye után megérde­melte« áQ a tabella élén. Kunhegyes mérkőzésről mérkőzésre szívósan küzd, 8 a hetedik fordulótól az első három között vám. Nagy küzdelem várható & tavaszi idényre, amikor az első és második hely megszerzéséért még Kisújszállás, Tiszaföld- vár és Kunszentmártoo is versenyben lesz. Eredmények: Kisújszál­lás—Afcádszaüők Iá» (4:1), SZÍNHÁZ A Szigligeti Színház Szolnukon délután 3 és este 7 órakor: Kulcskeresők (Jászai, Söós Imre bérlet). MOZI Szolnok Vörös Csillag: A Char- lót-k bejárják Spanyolországot, Tallinn: Front szárnyak nélkül I—n. (dupla helyáron), Tisza: Helga és Michael (16), Szanda- szöllős Terv: szünnap, Jászbe­rény Lehel: Robinson és a kan­nibálok (du.) ,A gamma-sugarak hatása a százszorszépekre (14). Kisújszállás Ady: Koncert szó­lópisztolyra (14, felemelt hely­áron), Kunhegyes Szabadság: A négy muskétás újabb ka­landjai, Kunszentmárton: Körös: Szerelmi bűntény (1.4), Mező­túr Dózsa: Csodabogarak (14), Szabadság: Vörös kányafa, Bé­ke: szünnap, Tiszafüred Tisza: Szerelmem Moszkva, Törökszent- miklós Dózsa: A hazáért harcol­tak I—n. (másfélszeres hely­áron), Hunyadi: Nincs visszaté­rés, Túrkeve Vörös Csillag: Sza­botázs a fold alatt. RÁDIÓ SZOLNOKI STÜDIÓ: 17.00: Műsorismertetés, hírek. — 17.05: Hétközben . . . zenés ri­portműsor. Szerkesztő: Tiszai Lajos. A tartalomból: Vendég­könyvünk. — Színházi előzetes. — Megkérdeztük, hogy ... Petri Ferenc riportja. — A szerkesztő Szajol—Kunhegyes 2:2, Ti­szafüred—J ászladány 3:2, (3:0), Ti&zabura—Rákóczi- újfalu 3:0, (8:0), Jászberényi MEZŐGÉP — Vegyiművek 2:1., Kengyel—Jászkisér 1:1« (2:5), Kunszentmárton—Ti­szai öld vár 1:1. Zárójelben az ifjúsági eredmények. MEGYEI n. O. BAJNOKSÁG 1» Jászkisér 15 9 5 1 39-15 23 2. Kunhegyes 15 9 4 2 35-16 22 3. Jászladány 15 9 4 2 32-16 22 4. KisújszálL 15 8 2 5 34-26 18 5. TiszafÖldv. 15 6 5 4 27-20 17 6. Kunszent, 15 7 3 5 26-21 17 7. Szajo! 15 8 1 6 27-25 17 8. Jb. MEZŐ. 15 5 4 6 20-22 14 9. Tiszafüred 15 5 3 7 25-28 13 10. Kengyel-1& 3 6 6 19-27 12 11. Abádszalők 15 4 3 8 15-25 11 12. Szászberek 14 5 1 8 13-23 11 13. Tiszabtira 15 5 1 9 18-32 11 14. J.-ároksz. 14 3 4 7 20-27 10 15. Szó. Vegyi. 15 4 2 9 20-31 10 16. R,-újfalu 15 4 2 9 19-35 10 MEGYEI L OSZTÁLYT? IFJÜSAGI BAJNOKSÁG ŐSZI VÉGEREDMÉNYE s 1. Túrkeve 15 12 3 — 65- 6 27 2. SZMTE 15 10 4 1 56-15 24 3. MAFC 15 9 5 1 38-10 23 4. Jászapáti 15 9 2 4 35-18 20 5. Fegyvernek 15 7 4 4 30-11 18 S. Karcag 15 9 — 6 40-21 18 7. Jb.Vasas J» 8 — 7 40-13 16 8. Szó. Olajb. 15 6 3 6 23-14 15 9. Tm. Vasas SS 4 6 5 29-20 14 10. trjszász 15 4 5 6 14-22 13 ll. J.-fényszaru 15 5 1 9 23-35 11 12. Kenderes 15 5 1 9 12-35 11 13. R„-újfa!u 15 4 2 9 14-49 10 14. Szó. Cukor. 15 3 4 S 18-64 10 15. J.-halma IS 4 1 10 14-66 9 16. Tószeg 15 2 13 5-54 2 jegyzete. — Dűlőutakon a Nagy­kunságban. — Vágási Kálmán összeállítása. — Mire költik a kulturális alapot? — Keresztes Agnes'* műsora. — 18.00: Alföldi krónika. — 18.15: Cserháti Zsu­zsa és Máté Péter énekel. — 18.27: Hírösszefoglaló, műsorzá­rás. KOSSUTH: 8.27: Mesterségünk címere. 8. — 9.17: Sztambul rózsája. Rész­letek Fali operettjéből. — 10.05: Iskolarádió. — 10.30: Csakovsz- kij: Vonósszerenád. — 11.00: Fő- vállalkozásban. — 11.15: Házy Erzsébet énekel. — 11.40: Rig­musok, mondókák a gyermek­kor játékköltészetéből (ism.). — 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.15: Házunk tája. — 13.30: A Melódiakoktél folytatása. — 14.00: Szülőföld (ism.). — 14.27c Nagy Olivér népzenei feldolgo­zásaiból. — 15.10: A Tornados együttes felvételeiből. — 15.28: Ezeregy délután (ism.). — 16.00: A hírei. — 16.10: Üj felvételeinkből. — 16.44: Ju- g. szxav néoek dalaiból, táncai­ból. — 17.05: Csont helyett titán. — 17.25: Don Pasquale. Rész­letek Donizetti operájából. — 18.15: Kritikusok fóruma. — 19.15: Közvetítés a Pécsi Nem­zeti Színházból. Don Juan. Mo- liere vígjátéka két részben. — 21.06: Sanzonszemle. — 22.20: Meditáció. — 22.30: Zenekari mu­zsika. — 0.10: Londoni szenzáció. PETŐFI: 8.05: Csajkovszkij: Olasz cap­riccio. — 8.20: Tíz perc külpo­litika (ism.). — 8.33: Ifj. Járóka Sándor népi zenekara játszik. — 9.13: Nemes Katalin zongorá­zik. — 9.33: A magyar könyv­kiadás műhelyei. — 10.00: A ze­ne hullámhosszán. — 11.55: Ifjú­sági könyvespolc. — 12.00: Me­zei Zsuzsa, Pálfi Péter és a Henry Mancin! zenekar műso­rából. — 12.33: Pécsi stúdiónk jelentkezik. — 12.55: Gundula Janowitz és Nikola Nikolov éne­kel. — 13.33: Benkő Dániel lan­ton játszik. — 14.00: Sportvilág. László György és Szepesi György műsora. — Közben: 14.30, 15.30, 16.30: Hírek. — 15.33—15.36: Műsorismertetés. — 17.00: Az If­júsági Rádió órája. —17.00: Nép­dalaink világa I. Szerkesz­tő: Bónis Ferenc. — 17.28: Irodalmi önképzőkör. Vezeti: Heldú Ráfis. — 18.00: A Belügyminisztérium Duna Mű­vészegyüttesének népi zenekara játszik Mészáros Tivadar veze­tésével, Máthé Jolán néndalokat énekel. — 18.33: Duola vagy semmi. — 19.43: Az elmúlt év — 20.13: Nóták. — 20.33: Kíván­csiak Klubja. — 21.25: Puccini: Tosca. Háromfelvonásos opera. — 22.02: Paul Badura-Skoda, Jean Fournier és Antonio Ja- nigro Mozart-felvételeiből. -— 22.33: Neményi Lili és Szabó Miklós énekel. — 23.00: Táncze­ne. — 23.30: Nancy Wilson, Frank Sinatra és a Ted Heath zenekar felvételeiből» tálynak. Hatéves kortól ok­tatják az úszást a gyerekek­nek a sportiskolában, az ed­zések azonban az egyesület­nél vannak. Figyelemmel kísérjük a legtehetségeseb­beket, és ha a jó úszóadott­sághoz labdaérzék is páro­sul, aligha „úszhatja meg” a csemete a kiválasztást. — Milyen eredményekkel zárják az 1975-ös évet? — Minden bajnokságon indítottunk az idén csapa­tot, s az eredmények alap­ján nagy előrelépést köny­velhetünk el. Az ifjúsági bajnokságban a negyedik he­lyet szereztük meg, viszont a többin — tehát a serdülő és a két korcsoportban ki­írt úttörő-bajnokságon —el­sők lettek csapataink. A Komjádi Kupában — amely még nem fejeződött be — jelenleg vereség nélkül ál­lunk az első helyen ... Ta­valy az egyesületek közötti pontversenyben nyolcadikok lettünk — idén minden bi­zonnyal „magasabb” helyen végzünk. — A jövő tervei? — Az első. hogy felnőtt csapatunk jobban szerepel­jen az OB I-ben. Az alapja Budapesten, a BVSC Sző- r.yi úti uszodájában szomba­ton és vasárnap rendezték meg a BVSC sportiskolája által, a serdülő csapatok ré­szére 1971-ben alapított „Ka­rácsonyi Kupa” küzdelemso­rozatot. A torna jó szolgála­tot tett a csapatépítésnek, és kitűnő versenyzési alkal­mat biztosított a meghívott jövő évi serdülő csapatok ré­szére. A rendező sportklub mellett öt egyesület küldte el fiataljait, akik kétszer hármas csoportban, körmér­kőzéses alapon döntötték el a helyezések sorát. A szolnoki fiatalok — Mol­nár T„ Andrási Z., Földi L., Tóth Cs., Szalai L., Pintér I., Lengyel J., Hudacsak L., Pintér L„ Szabó J., Finta L., — a KSI-t 6:5-re, a Bp. Spartacust 6:l-re győzték le. Így csoportelsőként a máso­dik csoport győztesével, a SZEOL csapatával játszottak. Igen színvonalas küzdelmes mérkőzésen szerezték meg az TELEVÍZIÓ BUDAPESTS 1. MŰSOR: 9.00: Iskolásévá. Énekeljünk együtt. Lesz kit hoz a busz. — 9.05: Környezetismeret. . (Ált. isk. 3. oszt.) Látogatás az Ika­rusz Gyárban. — 10.05: Élővilág. (Alt. isk. 5. oszt.) Madárvédelem (ism.). — 10.30: Artyeki pilla­natok. Rövidfilm (ism.). — 12.10: Filmesztétika. (Középisk. Ill—IV. oszt.) Történelmi sorsforduló 1945. — 14.00: Iskolatévé. Énekel­jünk együtt (ism.). — 14.05: Kör­nyezetismeret (ism.). — 14.55: Élővilág (ism.) — 17.23: Hírek. — 17.30: Az Arizonai Saguaro Nemzeti P&rk (színes). Kanadai ismeretterjesztő film. — 18.00: Telesport. — 18.25: Falujárás. — 19.05: Reklámműsor. —. 19.15: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Vlvát, Benyovszky! Té­véfilmsorozat (színes). IV. rész: Az örökség. — 20.55: Cigányzene (színes). Vili. rész: A magyar­nóta. — 21.25: Művészeti Maga­zin. Közvetítés Miskolcról. — 22.15: Tv-hlradó. 3. — 22.25: Vé­lemény. *. MŰSOR: 20.00: Leonard Bernstein a mu­zsikáról. Hangverseny fiatalok­nak. Sztravinszkij: Petruska (balett) (ism.). — 20.50: Tv-hir- adó. 2. — 2Í.10: Egy tévérende- zö arcképéhez. — 21.20: Rendez­te: Pauló Lajos. A tűz balla­dája. Tévéjáték (um.). azonban az, hogy a névelő­munka továbbra is ilyen színvonalas maradjon. Re­méljük sikerül, noha edz". - hiánnyal küszködünk. Az lenne ideális, ha mindegy,.. csapatnak külön trénere len­ne. — A Magyar Úszó Szövet­ség nemcsak a csapattelje­sítményt, — de az egyénit is figyelemmel kíséri. Nagy megtiszteltetés érte a szak­osztály több pólósát ... — A húsztagú nagyválo­gatottba — amely az olim­piára készül már — meg­hívták Pintér Istvánt és Pásztrai Lászlót, a junior válogatottba szintén ketten kerültek be az egyesülettől: Bozsó Szabolcs és Dudás János. Az ifjúsági Barátság­válogatottba — közismert nevén: az IBV keretbe — Bors Lászlónak, Tóth Ist­vánnak, Rekita Albertnekés Bogdán Bélának biztosítot­tak helyet, a serdülő keretbe Földi László. Tóth Csaba, Andrási Zoltán és Horváth Elemér kapott meghívást. Kevés egyesület dicseked­het ennyi „kiválasztottal”. A Vízügy-Dózsa tizenkét já­tékosára számítanak a kü­lönféle válogatott csapatok­ban, s ez egyedülálló az- egyesület történetében is. Ügy gondoljuk, az elért ered­mények — önmagukért be­szélnek. 5:4-es arányú győzelmet. Ez­zel megnyerték a tornát, s egy évig először birtokolják az örökös vándordíját. A Karácsonyi kupa vég­eredménye: 1. Szolnoki Víz­ügy-Dózsa, 2. SZEOL, 3. KSI, 4 BVSC, 5. Ü. Dózsa, 6. Bp. Spartacus. • * • A Magyar Úszó Szövetség Budapesten, a Hotel Ifjúság­ban rendezte meg az ez évi úttörő országos bajnokság I—III. helyezett csapatainak éremkiosztó ünnepségét — maradandó emléket szerezve ezzel a jövő vízipólósainak. A Szolnoki Vízügy-Dózsa játékosainak — akik mind­két korcsoportban bajnoksá­got nyertek — Cservenyák Tibor világbajnok kapusunk adta át az érmeket és okle­veleket, további sok sikert kívánva. A többi csapatnak dr. Sárosi László, a világbaj­nok csapat tagja osztotta ki a díjakat. A szép eredmény a követ­kező ifjak nevéhez fűződik: úttörő I. Molnár T., Szabó J„ Szalai L., Pintér I., Pin­tér L„ Lengyel J., Hudacsek L., Baranyi Gy., Bors E., Győri Cs„ Máté J.. Várko- nyi G. Úttörő II.: Hegyvári 5., Hegyvári Gy., Szekeres S„ Lengyel Zs„ Sóskúti F.. Kanizsa G., Deák R., Heg- rnany Gy., Dudás Z.. Kocsri 1., Fusch J., Hudacsek J , Bakondi J. Asztaliteivsz Jászberényben Jászberényben rendezte meg a városi asztaSitenisz szakszövetség, a járási-vá­rosi Tizek Bajnokságát. A versenyre a fiatalok előretö­rése volt jellemző. Eredményeik: 1. Bene László, 2. Gál László, 3. Há­jas János, 4. Reisz Tibor, 5. Gyurkó Miklós, 6. Szarvas Lajos (valamennyien a Le­hel SC versenyzői), 7. Riegg János (Jászfényszaru), 3. Horeátli Láiszló (Jászapáti), 9. Demeter István (Jászapá­ti), 10. Szádvári Endre (Le­hel SC). ÍTM

Next

/
Oldalképek
Tartalom