Szolnok Megyei Néplap, 1975. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-21 / 247. szám

1975. október 21. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Ökölvívás Serdülők tiszántúli bajnoksága Száznegyven versenyző a Tiszaligetben A Szolnok megyei Ököl­vívó Szakszövetség rendezé­sében, három napon át zaj­lott népes versenyző gáfda részvételével a serdülők ti­szántúli egyéni bajnoksága a szolnoki tiszaligeti sport­csarnokban. Huszonhat egyesület száz­negyven versenyzője lépett szőri tóba, s ritkán látott, színvonalas küzdelmet vívtak a fiatalok. A mérkőzések 85 százaléka hárommenetes volt. amire még nem volt példa a bajnokság történetében. Mint Demeter Zoltán, a MÖOSZ ifjúsági bizottságá­nak elnöke mondotta: a színvonalat csak a verseny­zők lelkesedése és a példás rendezés múlta felül. A súly­csoportonkénti első két he­lyezett szerzett jogot a no­vember 14—16. között Baján sorra kerülő országos vidéki bajnokságon való részvételre. A legeredményesebb edzőnek járó különdijat Simkó Lász­ló, a Salgótarjáni bányász edzője nyerte el. Eredmények. Kispaplrsúly „A” csoport, bajnok: Oláh Lajos (Salgótarjáni BTC), edzője: Simkó László. ,,B" csoport: 1. Pácz Géza (Salgótarjáni BTC). Papírsúly: 1. Révai György (Sal­gótarjáni BTC). Légsúly. „A” csoport, bajnok: Szonda Kálmán (605. DSK, Szolnok), edző: Csor­dás Gábor. ,.B” csoport, bajnok: Flórián Sándor (Debreceni Sí), edző: Szaniszló Sándor. Harmat­súly, „A” csoport, bajnok: Bo­tos L Tibor (SBTC), „B” cso­port, bajnok: Hulle Ferenc Szolnoki MTE), edző: Csordás Gábor. Pehelysúly „A” csoport, bajnok: Farkas Sándor (SBTC), „B” csoport, bajnok: Csatú Sán­dor (Mezőtúri AFC), edző: Dä­cher József. Könnyűsúly, baj­nok: Farkas József (Mezőtúri AFC), 2. Barócsi András (Tö- rökszentmiklós), edző: Zakar Mihály. Kisváltósúly, bajnok: Hranek Sándor (SBTC). Váltó­súly, bajnok: Kiss Mihály (Ceg­léd, 203. DSK), edző: Hegedűs Ferenc. 2. Sillye Attila (SZMTE). Nagy váltósúly, bajnok: Szabó László (Gyöngyösi Zalka HSE), edző: Cs. Tóth Mihály. Közép­súly, bajnok: Aux István (Nyí­regyházi VSC), edző: Szántó Jó­zsef; 2. Kardos Pál (SZMTE). Nagyközépsúly. bajnok: Csépá- nyl István (Borsodi Bányász), edző: Győri József. Félnehézsúly, bajnok: Pászthy Lajos (Egri 212. DSK), edző: Vitányi Antal. Ne­hézsúly, bajnok: Szegedi György (Csepel Autó), edző: Horváth István. 1959-es születésűek, légsúly, bajnok: Lipódi Zoltán (Csepel Autó), 4. Bertalan Imre (SZMTE). Pehelysúly, bajnok: Wachler Lajos (Eger, 212. DSK), 2. Bú­zás Ferenc (SZMTE). Kisualtó- súly „A” csoport, bajnok: Kiss László (Petőfibányai B.), edző: Rácz János, 3. Farkas József (Mezőtúri AFC). Könn vusul y, bajnok: Bárdi Attila (Hatvani MÁV), edző: Kelemen József. Kisváltósúly „B” csoport, baj­nok: Péter Dezső (Kisvárda), edző: Péter Gábor. Váltósúly „A” csoport, bajnok: Hűlik Jó­zsef (Ózdi Kohász), edaő: Sza­bó József. „B” csopprt, bajnok: Baki János (Baja), edzőc Iglódi János. Nagyváltósúly, bajnok: Forral Gyula (Szegedi Dózsa), edző: Kovács Pál. Kcteépsúly, bajnok: Abrók József (Hajdú- hadháza), edző: Géber László. Nagyközépsúly, bajnok: Kiss László (Gyöngyösi Zalka HSE). Nehézsúly, bajnok: Becsei Ká­roly (Szegedi Dózsa). Az egyesületek közötti pont­verseny: 1. Salgótarjáni BTC 38, 2. Szolnoki MTE 21, 3. Egri 212- es Diák Sportkör 20 ponttal. — vincze — Röplabda NB I Győzött a Vízügy-Dózsa és a Lehel Szolnoki Vízügy-Dózsa—Székes­fehérvári Volán 3:1 (—4, 4, 3, 6). Férfi: Szolnok, 200 n., v.: Da­ri óczi—Fátyol. Szolnok: Mészá­ros. Nyári S., Boros, Zsolt, Ko- lozsi, Tövis. Csere: Nyári E., Pelei. Edző: dr. Lantos Csaba. Ügy indult a mérkőzés, hogy biztosan nyer a csoportelső Vo­lán a kiesés ellen küzdő Szol­nok ellen. A vendégek lendüle­tesen, a hazaiak bátortalanul játszottak az első játszámában. Fordulás után a csereként be­állt Nyári Endre kitűnő nyitásai zavart okoztak, a Fehérvár so­raiban; 7:0, maid 10:2 után biz­tosan nyert a Dózsa az ideges­kedő4 vendégek ellen. Az egyen­lítés szárnyakat adott a vízügyes csapatnak, Boros és Mészáros bombaerós ütései. Nyári S. és Zsolt okos megoldásai ellen a Fehérvár nem tudott mit fel­vonultatni. Cserékkel próbálko­zott a vendégcsapat, de a ha­tártalan lelkesedéssel játszó Yízügy-Dózsát nem tudták ki­zökkenteni játékritmusából. Megszületett a nagy meglepe­tés! A túlzottan magabiztos, so­kat kényelmeskedő listavezető e.len helyenként jó játékkal nyert a szolnoki csapat. Értékes g .őzeimével tovább növekedett esélye a bentmaradásra. Ny. S. Lehel SC—Almásfüzitői Tim­föld 3:0 (0, 8, 6). Női: Almás­füzitő, v.: Karsai. Lehel: Zsidai, Nagy, Lankus M., Lankus I., Szabó, Szaíhmári. Csere: Szilá­gyi, Móri P. Edző:; Zircher Ti­bor. Faritos lélektani momentumok előzték meg a mérkőzést. A Le­hel a gyengébb őszi szereplését akarta feledtetni, a hazaiak pe­dig a kiesési osztályozót szeret­ték volna elkerülni. A jászbe­rényi lányok az első játszmá­ban az őszi szezon legjobb játé­kát produkálva, 10 perc alatt ..lelőtték” a pályáról a hazaia­kat. A folytatás is nagyszerűen Á totó 42. heti eredménye 1. Ascoli—Torino x 1:1 2. Bologna—Milan x 1:1 3. Inter.—Cagliari 1 1:0 4. Juventus—Fiorentina 1 4:2 5. Perugia—Lazio 1 2:0 6. Roma—Verona 1 2:0 7. Sampdoria—Como 1 1:0 8. Foggia—Catania x 0:0 9. Lanerossi—Brescia 1 1:0 10. Palermo—Taranto 2 1:2 11. Piacenza—Reggiana x 1:1 12. Spal—Novara 2 1:2 13. Varese—Genoa x 0:0 + 1 14. Atalanta—Ternana 1 2:0 sikerült. A második szettben ts végig vezettek, annak ellenére, hogy a lelkes hazai buzdítás az almásfüzitőieket is felhozta. Nemcsak ütőerőbe'h, hanem a sokat kifogásolt mezőnymunká­ban is felülmúlták ellenfelüket. A harmadik játékrész fej-fej melletti küzdelmet hozott, 4:4 után azonban ismét ellenállha­tatlanul játszott a Lehel-gépezet. Ez a győzelem azért is jelent sokat, mert a jászberényi lá­nyok bajnoki mérkőzésen még nem győztek idegenben az Al­másfüzitő ellen — s most meg­tört a jég. A csapat minden tagja átlagon felüli teljesítményt nyújtott. A juniorok találkozóját a Le­hel nyerte 3:0 arányban. — sárközy — Nemzetközi sakkverseny Szabadságon a sakkozók Vasárnap egynapos „sza­badságot” kaptak a ver­senyzők, amelyet pihenésre használtak feL Délután Bár- czay László, Deüy Péter, Ed­mar Medis, valamint a Ben- kő, a Lukács és a Faragó házaspár látogatást tett a Szolnoki Galériában, majd felkeresték a Művésztelepet. Szombaton lejátszották az 5. fordulót: Bárczay—Rajna 1:0, Flesch—Benkő 0,5:0,5, Pintér—Westerinen 0:1, Ro- batsch—Liebert 0:1, Hernan­dez—Dely 0,5:0,5, Lukács— Faragó 0,5:0,5, Mednis—Zaj- cev 1:0, Szmiszlov—Miiek 0,5:0,5. Mivel eddig a leg­több pontot Bárczay nagy­mester szerezte, így 6 nyer­te el a felajánlott különdi­jat. Tegnap a versenyzők Is­mét asztalhoz ültek. A 6. forduló eredményei: Rajna— Bilek (elhalasztva), Zajcev— Szmiszlov 0,5:0,5, Faragó— Mednis 0,5:0,5, Dely—Lukács 1:0, Liebert—Hernandez 1:0, Westerinen—Robatsch (elha­lasztva), Benkő—Pintér 1:0, Bárczay—Flesch 0,5:0,5. A verseny élcsoportjának állása: Bárczay 4,5, Szmisz­lov 4, Benkő, Faragó, Wes­terinen 3,5—3,5. A verseny ma 18 órakor kezdődik, s 23 óráiig tart Kosárlabda NB II női Szolnoki MTE—Tipográfia 64:52 (23:29). Budapest, Bem Gimná­zium, 100 n., v.: Horváth, dr. Lipták. Szolnoki MTE: Echbauer (16). Czltán (14), Törös (11). Sze­keres (11), Herczeg (11), ökrös (1) , Szántó, Kis, Majercsik. Edző: Balogh Gyula. Az MTE-nek egy félidőre volt szüksége, hogy megtalálja ellen­szerét a jól védekező és a já­tékot lassító Tipográfia ellen. A II. félidőben az MTE egész­pályás letámadással kezdett, és három perc alatt megfordította a mérkőzés állását. Az őszi for­dulóban az eddig mutatott játék és az elért eredmények azt bi­zonyítják, hogy a csapat jól fel­készült a bajnoki évadra, s minden reménye megvan arra, hogy az NB II 1975. évi zárása­kor a dobogó valamelyik fokán végezzen. Szolnoki Olajbányász—Kandó Főiskola 76:70 (41:30). Budapest, Tavaszmező út. V.: Gilly, dr. Szúnyog. Szolnok: Pál Szabó (4), Csató (27). Szabó (10), Acsay (14), Máj zik (19). Csere: Kása (2) . Majercsik, Béres, Zádori, Palla. Edző: Acsay Attila. Lendületesen és eredményesen játszott az egész találkozó fo­lyamán a szolnoki csapat a szá­mára szokatlan szabadtéri kör­nyezetben. Célratörő, tudatos játékuk — szervezett védekezés­sel párosult. Labdarúgás megyei I. osztály Három „szökevény" a tabella élén Kilián FSE—Jászfényszaru 2:1 (1:0), Jászfényszaru 150 n. v.: Török. A vendégcsapat végig fölényben volt és meg­érdemelten szerezte meg a győzelmet. A hazaiak ugyan óriási erőbedobással küzdöt­tek, de ez csak ahhoz volt elég, hogy nyílttá tegyék a mérkőzést. G.: Plausin, Moldván, ill. Péter. Jók: Baran, Tóth, Márton, ill. Mészáros, Gál, Radics. Ifi: Szolnoki MTE—Jász­fényszaru 1:0. Jászberényi Vasas—Jász­apáti 5:2 (2:0), Jászberény, 200 n. v.: Asztalos. A 30. percben Dorók fejelt a háló­ba, majd Boros 20 méteres lövéssel állította be a félidő 2:0Lás eredményét. Az 58. percben Dorókot buktatták, a büntetőt Sándor értékesí­tette. A 67. nercben Orosz, a 73. percben Rédei volt ered­ményes: A hajrában Járvás, majd Kovács szerzett gólt. G.: Orosz (2). Dorók, Sándor (11-esből). Rédei, ill. Járvás, Kovács (11-esből). Ifi: Jászapáti—Jb. Vasas 1:0 Fegyvernek—Üjszász 2:0 (1:0), Fegyvernek 350 n. v.: Nagy. Izgalmas, változatos mérkőzésen a hazaiak már az első negyedórában több gólhelyzetet ügyetlenkedtek el. A 35. percben Ipacsot buktatták, a büntetőt ugyanő értékesítette, 1:0. A második félidő 60. percében minta­szerű jobboldali támadás után Faragó L. Fejelt a há­lóba. Góllövők: Ipacs, (11- esből), Faragó L. Jók: Vasas, Faragó J., Csontos, ill. Ko­vács G., Rátóti, Mérész. Ifi: Fegyvernek—Üjszász 1:1 Túrkeve—Szolnoki Olaj­bányász 2:0, Túrkeve 200 n. V.: Terenyei. A jóiramú, vál­tozatos mérkőzésen a hazai csapat végig nagy tempót diktált, és nagyobb arány­ban is győzhetett volna. G.: Sugár (2). Jók: Piroska (a mezőny legjobbja), Deák, Sugár, illetve a vendégvéde­lem. Ifi: Túrkeve—Szolnoki Olajbányász 3:0 Tószeg—Középtiszai ME- DOSZ 0:0. Tószeg, 100 n. v.: Horváth. Egyenlő erők küz­delmében igazságos ered­mény született. Rákóczifalva—Karcag 3:1 (1:0), Karcag, 200 n. v.:Tom- bor. Ä végig fölényben ját­szó vendégek ilyen arányban is megérdemelten győztek. G.: Bencsik (2), Zakar, ill. Ökrös. Jók: Horváth, Mi­hályi, Bagi. Ifi: Karcag—Rákóczifalva 5:0 Szolnoki Cukorgyár—Jász- jákóhalma 0:0, cukorgyári pálya, 100 n. v.: Heves me­gyéből. A két utolsó helye­zett nagy küzdelmet vívott. Az első félidőben a hazaiak játszottak fölényben, a má­sodik játékrészben kiegyenlí­tettebb lett a játék. Mindkét együttesből a védelem jeles­kedett. Ifi: Cukorgyár—Jászjákó- halma 7:1 Törökszenraiklósi Vasas— Mezőtúri Főiskola AFC 6:1, Mezőtúr, v.: Balázs. NB I. B. női: Martfű, 200 n. v.: Kliment, Papp. Tisza Cipő: Csató, Kelinger (1), Borsos (1), Szabó (6), Ka­zinczy, Beke, Miklósi, Csor­dás, Juhász, Novak, Gulyás. Edző: Ruják Endre. A várakozásnak megfelelő­en gyors iramú, izgalmas mérkőzést vívott a két csa­pat. Némi meglepetésre a sok helycserével tudatosab­ban játszó és a labdát is gyorsabban továbbító ven­dégek ragadták magukhoz a vezetést, amit egy eset ki­vételével végig meg is tud­tak tartani. A cipőgyáriak Szabó kivételével, „kapura lövési iszonyban” szenved­tek. A tavaly még NB I-es csapat nyújtott jobb teljesít­ményt, mégis a második fél­időre — főleg a védekezés­ben — feljavult martfűiek álltak közelebb a győzelem­hez. NB n FÉRFI Kecskemét—Olajbányász 29:23 (16:11). Kecskemét, 100 n. Olajbányász: Ludvigh, Szintai, dr. Szász, Varga, Ratkai, Vass G., Vass N., Nagy, Danyi, Orbán, Csaj­bók, edző: Kátai Ferenc. Az Olajbányász már az elmúlt vasámao, a Szarvas élleni győzelmével megnyer­te a bajnokságot. A csapat edzője — nagyon helyesen — a Kecskemét elleni mér­kőzésen négy fiatalnak is játéklehetőséget adott. A kecskeméti csapat az utóbbi hetekben mutatott játéka alapján a dobogó harmadik fokára is esélyes, ennek megfelelően nagy lelkesedés­sel iátszott. A mérkőzés elfjő tíz * perce kiegyensúlyozott játékot hozott, 4:4-ig egyik csapat sem tudott előnyt sze­rezni. A szolnoki együttes kicsit kiengedett a védeke­zésben, s ezt a hazaiak ki is használták és ötgólos kecs­keméti vezetéssel zárult az első félidő. A második játékrészben már jobban játszott az Olaj­bányász, de még ez is ke­vés volt ahhoz, hogy a hát­rányát csökkentse. Taurus SE—Tiszaföldvár 10:8 (5:1). Budapest, 100 n. v.: Keszi G. — Orcifalvi T. Tiszaföldvár: Kugyela, Nye­ső (2), Fekecs, Kovács (1), Danku I., Szabó, Szabados, Nemes (3), Felföldi, Danku (2), Székács, Papp. A hazai pálya előnyét ki­használva a 25. percben már 5:0-ra vezetett a Taurus. A második félidőben a Ta­urus játékosok elfáradtak, s két kapott gól után fegyel­mezetlenné vált játékuk. A vendégek ötletes, gyors já­tékkal széthúzták az addig jól védekező „falat” s egyre jobban felzárkóztak. Ku­gyela és a sokat mozgó, min­den poszton veszélyes Nyeső tűnt ki. SZÍNHÁZ A Szigligeti Színház Mezőtúron 17 órakor és 20 órakor A revizor. MOZI Szolnok Vörös Csillag; Ost­romállapot (14), Tallinn: Svejk, a derék katona (Dupla hely­áron I—II.), Tisza: Szüzek el­rablása, Szandaszőlős Terv: Az öreg. Jászberény Lehel: Furcsa­ságok tava. Kisújszállás Ady: Napforduló. Kunhegyes Szabad­ság: Egy kis előkelőség (14). Kunszentmárton Körös: Nincs visszatérés. Mezőtúr Dózsa: négy muskétás. Szabadság: A túsz. Béke: Sztrogof Mihály. Ti­szafüred Tisza: 141 perc A be­fejezetlen mondatból (I—II.. 16, dupla hely áron). Törökszentmik- lós Dózsa: Gyilkosságok péntek este (14, felemelt helyáron). Hunyadi: Az utolsó parancs. Túrkeve Vörös Csillag: Gyémánt Lady (felemelt helyáron). RÁDIÓ SZOLNOKI STÜDIO: 17.00: Műsorismertetés, hírek. — 17.10: Egy este Cegléden. — Keresztes Ágnes és Balogh György riportműsora. — Klasz- szikus hangszerszólók. — Üzemi lapszemle. .— Zenés napló. III. rész. Tiszai Lajos műsora. — Üttörőhíradó. — 18.00: Alföldi krónika. — 18.15: Ray Charles felvételeiből. — 18.25: Hírössze­foglaló, műsorzárás. KOSSUTH: 8.30: Zenekari muzsika. —9.05: A tudat világa II. rész. — 9.35: A zenekari muzsika folytatása. — 10.05: Iskolarádió. — 10.35: Haydn: Philemon és Baucis. Egyfelvonásos opera. — 11.26: Corelli: La Follia — 11.39: Il­lés Béla művei. Kárpáti rapszó­dia, Dramaizált epizódok. V. rész. — 12.35: Melódiakoktél. — Közben: 13.10: Törvénykönyv. — 13.25: A Melódiakoktél foly­tatása. — 14.04: Krinolin és Kif­likandúr. Tordon Ákos mesejá- téka. — 14 50: Éneklő Ifjúság. — 15.10: Kodály: Szólószonáta gordonkára. — 15.44: Magyarán szólva... — 16.05: Harsan a kürtszó! — 16.35: Hölgyválasz. Részletek Ránki György—Inno­cent Vincze Ernő—Török Rezső operettjéből. — 17.05: Világjáró pótkocsi. Egy kooperáció ellent­mondásai Riport. — 17.30: Mo­zart: A-dúr zongoraverseny K. 488. — 17.57: Űj könyvek. — 10.00: A Szabó-család. — 19.15: Jonas Mátyás népi zenekara ját­szik, Kemény Klió, Csapó Ká­roly és az OTP Bartók Béla ka­marakórusa népdalokat énekel. — 20.03: Csák Máté földjén... — 20.30: A tudományos közélet fóruma Nők a tudományban. — 20.31: Operaéneklés a század elején — XI. rész. — 21.05: Ki­látó. A Rádió világirodalmi fo­lyóirata. — 22.20: Boross Lajos népi zenekara játszik, Józsa Ibo­lya nótákat énekel. — 22.50: Me­ditáció — a fiatalok testi-lelki egészségéről. — 23.00: Száza­dunk zenéjéből. — 0 10: A haj. Részletek MacDermot zenés já­tékából. PETŐFI: 8.05: Magyar fúvószene. — 8.20: Franciaország forró nyár után. — 8.33: Urszula Sipinska és a Hagav együttes felvételei­ből. — 8.50: Zöld palack a ki- . rakatban. — 9.00: Balogh Albert népi zenekara játszik, S Bíró Antal nótákat énekel. — 9.33: A becsületes megtaláló. Hervé Ba­zin novellájának rádióváltozata (ism.). — 10.00: A zene hul­lámhosszán. — 11.55: Látószög. Az Ifjúsági Rádió műsora. — 12.00: Mezők, falvak éneke — 12.33: Változások. Vitezslav Nez- val és Jiri Wolker versei. 12.50: Zenekari muzsi­ka. — 13.33: Kórusmuzsika. 14.00: Operaslágerek. — 14.30: Hírek. — 14.33: Tánczenei kok­tól. — 15.20: Könyvről — köny­vért. — 15.30: Hírek. — 15.33: Műsorismertetés. — 15.36: Talál­kozás a stúdióban. Házigazda: Zsoldos Péter. Vendégek: Budai Lívia és Lakatos Béla. — 16.30: Hírek. — 16.33: Csúcsforgalom — Békéscsabán. — Zenei szerkesz­tő: Salánki Hédi. — Ri­porter: Petress István. — 18.00: Nóták. — 18.33: A szép Galathea. Részletek Suppé ope­rettjéből. — 19.15: A dobozba zárt napsugár. Alekszej Szemjo- nov szovjet mérnök írása. — 19.30: Csak fiataloknak. Táncze- neműsor. — 20.33: Epizódok Szal- tikov—Scsedrin szatírájából. — 21.05: Néodalok. — 21.42: Bee­thoven: B-dúr szonáta Op. 106. ,,Hammerklavier”. — 22.33: Könnyűzene — éjfélig. TELEVÍZIÓ BUDAPEST: 1. MŰSOR: 8,05: Iskolatévé; Magyar iro­dalom (ált. isk.). Csokonai Vi­téz Mihály. — 10.00: Kuckó (ism.). — 10.30: Ki játszik ilyet? (színes!). Kétsoros versek. (Ism. — 11.05: Történelem (alt. isk. 6. oszt.). Királyság születik. — 11.55: Földrajz (ált. isk. 5. oszt.). A Körös—Maros köze. — 13.05: Iskolatévé. Magyar iroda- lom (ism.). — 15.55: Történelem (ism.). — 16.50: Földrajz (ism.). — 17.23: Hírek. — 17.30: Óvodá­sok filmműsora. 1. A vadász és a medve (színes!). Lengyel rajzfilm. 2. Vigyázat! Vonat! (színes!). Lengyel rajzfilm. — 17.55: Szocialista brigádvezetők klubja. Riportműsor. — 18.30: A költészet percei. Jevgenyij Vi­nokurov 50 éves. — 18.40: Játék a betűkkel. — 19.05: Reklámmíí- sor. — 19.10: Esti mese.. — 19.30: Tv-híradó. — 20:00: Idősebbek is elkezdhetik . . . Tévétorna. — 20.05: Karinthy Ferenc: Szellem­idézés. .Színmű három felvonás­ban. A Madách Kamara Szín­ház előadása, felvételről. — 22.10: Budaoesti Művészeti He­tek: Mikrokozmosz. Az alkotó Bartók. Denija Dille visszaem­lékezései. — 22.50: Tv-híradó S. 2. MŰSOR: 20.00: Zenei Figyelő. A Tv Ze­nei Üjságja. — 21.00: Tv-hír­adó 2. — 21.20: Üj-Zéland. NSZK dokumentumfilm. — 21.45: A baleset. Magyarul beszélő ju­goszláv film. BUKAREST: 15.00: Iskolatévé. — 15.30: Francia nyelvoktatás. — 16.05: Népi zene. — 17.00: A mező- gazdaság dolgozóinak. — 17.45: Tv-glóbusz. Pakisztán. — 18.05: Hazafias dalok. — 18.20: A leg­kisebbeknek. — 18.30: Tv-hír­adó. — 19.00: János király. Shakespeare drámája. — 20.55: Szólista est. Labdarúgó NB 111 Gyulai SE—Lehel SC 0 0 Gyula, 1 500 n.v.: Koszó. Lehel: Vasas — Karkusz (Hajdú) Sárközi, Hajdú I., Kátai, Marczis, Lukácsi, Fe­jes, Sánta, Urbán, Bacher. Edző: Bíró István. Gyulai akciókkal kezdődött a talál­kozó. Küzdelmes kemény harc alakult ki a két csapat között, a Lehel szervezetten és önfeláldozóan védekezett. Időnként durvaságok is be­csúsztak a játékba. A Lehel továbbra is gyengélkedett, elsősorban a helyzetek ki­használásával maradt adós. Mindent egybevetve a dön­tetlen igazságos. A Lehelből Vass, Sárközi, Hajdú L, Lu­kácsi, és Sánta nyújtott jó teljesítményt. Táblázatok labdarúgás nb H 1. Dunaújv. 12 9 2 1 32-11 20 2. Budafok 12 8 2 2 25-17 18 3. Dorog 12 7 3 2 20-12 17 4. Pécs .12 6 3 3 24-13 15 5. K. KFSE 12 6 2 4 23-15 14 6. Volán 12 5 4 3 20-15 14 7. BVSC 12 6 2 4 21-18 14 8. Komló 12 5 3 4 15-11 13 9. Várpalota 12 4 4 4 19-20 12 10. Oroszlány 12 4 3 5 22-23 11 11. MÁV DAC 12 5 1 6 16-19 11 12. Nagybátony 12 4 / 3 5 15-18 11 13. Debrecen 12 4 3 5 14-24 H 14. Szolnok 12 4 2 6 17-17 10 15. Vasas Izzó 12 3 4 5 14-15 10 16. FÖSPED 12 4 2 6 21-23 10 17. Olajb. 12 3 4 5 11-17 10 18. Szekszárd 12 3 3 6 17-23 9 19. Bábolna 12 2 1 9 15-30 5 20. Bp. Spart. 12 1 3 8 10-30 5 A 13. forduló műsora: BVSC— MÁV DAC. Nagybátony—Szek- szárd, FÖSPED—Komló, Olajbá­nyász-Oroszlány, KKFSE— SZMTE, Volán—Budafok. Duna­újváros—Vasas Izzó, PMSC— Dorog, Várpalota—Debrecen, Bp. Spartacus—Bábolna. nb in 1. Szarvas 12 8 4 — 30-10 20 2. Jánosh. 12 9 1 2 19-11 19 3. Szó. MÁV 12 7 3 2 27-14 17 4. SZVSE 12 8 1 3 26-15 17 5. Láng V. 12 7 3 2 19-10 17 6. ÉGSZÖV 12 5 5 2 18-10 15 7. KTE 12 6 2 4 17-18 14 8. BTASK 12 4 4 4 20-18 12 9. Szegedi D. 12 5 1 6 22-16 11 10. Gyula 12 3 5 4 12-13 11 11. Kalpcsa 12 4 3 5 23-27 11 12. ÉPGÉP 12 4 3 5 17-24 11 13. ESMTK 12 4 2 6 27-23 10 14. Lehel SC 12 2 6 4 14-15 10 13. Szabó SE 12 3 3 6 14-18 9 16. HMSE 12 3 3 6 12-22 9 17. Orosháza 12 2 4 6 16-21 8 18. KSC 12 3 1 8 13-20 7 19. Sütőipar 12 2 2 8 8-24 6 20. Tisza Cipő 12 3 — 9 8-33 6 MEGYEI I. OSZTÁLY 1. Kilián FSE 10 9 — 1 30-10 18 2. Türökszntm. 10 8 1 1 37-14 17 3. Túrkeve 10 7 3 — 21- 7 17 4. Jb. Vasas 10 7 2 1 22- 9 16 5. Rákóczii. 10 7 1 2 25-12 15 6. Üjszász 10 5 1 4 14-13 11 7. Sz. Olajb. 10 4 3 3 16-16 11 8. Fegyvernek 10 3 3 4 14-25 9 9. Karcag 10 2 4 4 19-20 8 10. Jászfénysz. 10 2 4 4 11-16 8 11. Jászapáti 10 3 1 6 19-21 7 12. K. MEDOSZ 10 2 2 6 9-22 6 1.1. Mezőtúr 10 1 3 6 10-23 5 14. Tószeg 10 — 5 5 6-20 5 1‘. Sz.Gukorgy. 10 1 2 7 11-20 4 16. Jászjákóh, 10 — 3 9 I Kézilabda Tisza Cipő—Ózdi Kohász 8:8 (5:6)

Next

/
Oldalképek
Tartalom