Szolnok Megyei Néplap, 1972. augusztus (23. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-04 / 182. szám

6 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP Í9T2. augusztus í. Bajnoksággal ünnepelt a Jászberényi Vasas Az 1972-es esztendő Je­lentős eseményeket hozott a Jászberényi Vasas sport- egyesületének életében. A Vasas SC az idén ünnepli fennállásának 20. évfordu­lóját, s ezt a labdarúgó­csapat a megyei I. osztály­ban megszerzett bajnoki címmel tette emlékezetessé. Szerényen terveztek Az 1971/72-es bajnoki rajt előtt a szakosztály vezetősé­ge szerény célt tűzött a csapat elé: kiesési gondok nélkül küzdjék végig az idényt a megyei I. osztály­ban. Nos, a játékosok ala­posan túlteljesítették ezt a tervet. Sikeres rajtot vet­tek. első mérkőzésükön ide­genben 3:l-re legyőzték Kunszentmárton együttesét. A 14. fordulóig aztán nem is talált legyőzőre a csapat- A védelem volt a Vasas legmegbízhatóbb csapatrésze Zslinszky, Csik, Deme és Fa­zekas irányításával jól zá­ró védelmi falat vontak a kapujuk elé. Az őszi első forduló' végén a 4. helyen kötött ki a csapat, öt pont­tal lemaradva a vezető Túrkevétől. Ki korán kel A tavaszi felkészülést Tu-1 ri László edző irányításával már januárban elkezdték. A szakosztály vezetősége a si­keres őszi szereplés nyomán megemelte a mércét; az el­ső öt hely valamelyikének megszerzését tűzték ki cé­lul. A tavaszi rajt fél sikert hozott; Szolnokon 2:2-re végeztek a Cukorgyár ellen. Közben egyre-másra hullaj­tottá pontjait a vezető túr- kevei együttes, így a meg­bízhatóan szereplő Vasas­nak lehetősége volt a fel­zárkózásra. A bajnoki cím sorsa csak az utolsó fordulóban dőlt el A jászberényi szurko­lóknak kijutott az izgalom­ból — és a csalódásból — a zárómérkőzésen. Kétszáz híve kísérte el a Vasast Ká- kóczifalvára, ahol a 7:2-es vereséggel szertefoszlani lát­szott a bajnoki reménye. Túrkevére azonban ezúttal is lehetett számítani: a Kar­cag elleni döntetlené a Vasas számára ez első he­lyet és az NB III-ba való feljutást jelentette. INGATLAN: SZOLNOK. Madách u. 8. sz. udvari ház­rész, eladó, kéfszoba* előszoba, fürdőszoba« mellékhelyiségekkel. Erleklődni: Csurai szűcsnél. ÁRON alul eladó Tö- rökszentmiklóson 3 szobás, kertes családi ház, haszonélvezettel. — Egyszoba-konyha azonnal beköltözhető. ..220” jeligére a deb­receni hirdetőbe. MÉSFÉLSZOBAS — szövetkezeti lakás el­adó. Szolnok, Móra F. u. 11. VI. em. 8. Bajkó. ÜJBÖGÖN 1200 n-öl szőlő, víkendházzal sürgősen eladó. Ér­deklődni : Sebella Mi­hály, Tószeg, Tán­csics u. 35. Szandaszőllős, Kos­suth u. 110. sz. alatt l kh gyümölcsös — megosztva is eladó, négyszögölenként 130 Ft. Érdeklődni: Szol­nok. Telefon: 11—456. 400 négyszögöl kert megosztva is eladó. SzandaszőllőS; Kiss J. u. 50. CSALÁDI ház eladó. Tiszasüly, Ady E. u. 48. sz. alatt.. Érdek­lődni : — Tiszasüly, Fürst Sándor u. 23. ADÁS-VÉTEL: SZOLNOK. Verseghy u. 23. sz. alatt ko­vácsszerszám eladó. ÜZEMKÉPES álla­potban lévő mozgó szalagfűrész eladó. — Jászapáti. Farkas ut­ca 6. Szaniszló Ist­ván. 16 kalapácsos komp­lett villanydaráló el­adó. — Tiszakécske. Dózsa telep 32. NDK konyhabútor — újszerű állapotban eladó. Szolnok, Kos­suth L. u. 17—23. Hl. em. 3. Lovasi. ORION Duna televí­zió eladó. Szolnok. Beloiannisz u. 18. I. 2. Madách u. kapu. ALIG használt Presta 200-as kötőgép eladó. Szolnok. Kossuth tér 3. Sándor. 6 HETES fajtiszta német juhász kisku­tyák eladók. Szol­nok. Kert u. 34. Törzskönyvezett fe­kete német juhász kutya sürgősen el­adó. Tiszavárkony, Széchenyi u. A gépjármű : JÚLIUSBAN műsza­ki vizsgázott 500-as Trabant eladó, mű­szaki vizsgázott ol-. dalkocsis motorke­rékpárt beszámítok. Ifi. Tolnai Kálmán. Kisköre. Mátyás K. u. 22. WARSAWA Combi másféléves eladó. — Jászberény, Rákóczi u. 88. Tel.: 221. LAKÁSCSERE: Elcserélném Szolnok központjában lévő — kettőszoba, összkom­fortos, gázos modem lakásomat kettő egy­szobásra. „Erkélyes” jeligére a szolnoki hirdetőbe. Elcserélném nagymé­retű kettőszoba hal­los. összkomfortos — belvárosi lakásomat egy vagy másfélszo­básra. ..100 m- alap- területű” jeligére a szolnoki hirdetőbe. SZOLNOK, Ságvári krt. 52. m/2. alatti kétszobás gázos kom­fortos lakásomat el­cserélném a közel­ben lévő földszinti, vagy első emeleti egy sióba összkomfor­tos lakasra. ^alkalmazunk \ Lőrinczi Fonó felvételt hirdet 15 éven felüli lányok részére! A betanulási idő: 1 hónap, kereset 1700—2100 Ft a betanulási idd után. Vidéki lányok részére szál­lást biztosítunk. Cím: Piv. Lö- rinczl Gyúr — Budapest, XVIII., Gyomról üt 85—91. Azonnali belépéssel felveszünk géplakatosokat, hegesztőket, erő­gépszerelőket, segédmunkást. — Fizetési mód órabér -f természet­beni juttatás. Jelenkezni lehet: Nagykunsági Erdőgazdaság gép­javító üzem. Szolnok, Bescny- szögi üt. \ Olajbányász kupa — neves Indulókkal Egy Olajbányász gól a sok közül a Gyulai SE ellen a Rácz-kupán Rahgos együttesek részvételével rendezik meg a hét végén a tiszaligeti sporttelepen az Olajbányász kupa kézilabda tornát. — Legjobb megyei csapataink — az Olajbányász és a Kilián FSE — NB I-es, NB I B-s és NB Il-es együttesekkel veszik fel a küz­delmet. A torna legjelesebb résztvevője kétségtelenül a. csepeli csapat, amelyik a sportág első vonalában szerepel. Természete­sen ők az esélyesei is a tornának, bár ebbe lesz még beleszólása Dunakeszinek, a Szegedi Volánnak és a Budakalászinak is. Az érdekes torna műsora egyébként a következőképpen ala­kul: Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel lép pályára a nyitó- mérkőzésen az Olajbányász és a Kilián FSE együttese, ezután a késő délutáni órákig szünet nélkül tart a. küzdelem. — Vasárnap már reggel 8 órakor elkezdődik a játék és folytatódik az ünne­pélyes eredményhirdetésig, melynek az időpontját fél ötre terve­zik. ti i ............. T ISZAMENTI VEGYIMŰVEK VÁLLALAT SZOLNOK, TÓSZEGI ÜT felvételre keres termelő üzemeihez ! férfi segédmunkásokat és darukezelőke« Karbantartó üzemeihez villanyszerelő és lakatos szakmunkásokat, valamint elektrikusokat. Csökkentett munkaidő! Jó kereseti lehetőség! Munkásszállást biztosítunk;' Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán. Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat felvesz KÖZGAZDÁSZT A I J!í£ legalább S évei gyakorlatul, f J A? J továbbá f ■at" PÉNZÜGYI FŐELŐADÓT legalább fi éves gyakorlattal ' Fizetés megegyezés szerint, illetőleg a vállalat kollek­tiv szerződése szerint f? Jelentkezni lehet a vállalat SZOLNOK, Tíszaligetben lévő központjában , Szolnoki Állami Gazdaság felvé­telre keres takarítónőt. Jelent­kezni lehet az Állami Gazdaság központjában. Szigligeti u. 2. sz., gondnoknál a délelőtti órákban. Fizetés megegyezés szerint. Szolnok megyei MÉK Vállalat szabadkasszás zöldség-gyümölcs egységeibe Szolnok és Török- szentmiklós területére, szakkép­zett boltvezetőket és nagy gya­korlattal rendelkező bolti eladó­kat vesz fel. — Jelentkezés, a pályázat) feltétel megtekintése: Szolnok, MÉK kirendeltségen. Téglagyár után 9. sz. alatt. Éjjeliőröket veszünk fel (nem nyugdíjast). „Tiszavidék Szövet­kezeti Vállalat. Szolnok, Vörös­hadsereg u. 4. Azonnali belépéssel alkalmazunk gépkocsivezetőket, traktorvezető­ket és gépkocsirakodókat. Fize­tés megegyezés szerint. Jelent­kezés: Allatifehérje Takarmá­nyokat Előállító Vállalat. Szol­nok, Tószegi út. Építésztechnikust felvételre ke­resünk, építesz munkakör betöl­tésére. Jelentkezni lehet: Szol­noki Tejipari Vállalat. Szolnok, Mártírok útja 13. szám alatt. A Kohászati Alapanyagelőkészítő Közös Vállalat szolnoki üzeme — azonnali belépéssel alkalmaz — Dutra rakodógépkezelőt. Jelent­kezés: Szolnok, Mártírok útja. TÜZÉP Vállalat felvételre keres gyors- és gépírót. Jelentkezés: Szolnok. Kossuth tér I. fsz. 9. I. sz. Irodaház. Adrémázógép kezelését Ismerő 4 órás dolgozót, esetleg nyugdíjast is azonnali belépéssel keres az Országos Takarékpénztár Szolnok megyei Igazgatósága. A Szolnoki Tejüzem felvesz fia­tal villanyszerelőt és nyugdíjas éjjeliőrt. Jelentkezés: Szolnoki Tejüzem. Tóth István üzemveze­tőnél. Az Abádszalóki Általános Fo­gyasztási és Értékesítő Szövet­kezet tiszaderzsi 23-as számú iparcikk egységébe szabadkasz- szás egységvezetői munkakör be­töltésére pályázatot hirdet. Alkal­mazási feltétel: 5 1972. Bk. M. sz. rendelet szerint. Jelentkezni le­het: személyesen vagy írásban. ÁFÉSZ Abádszalók, Lenin u. 20. sz. alatt. Tiszavidéki Nyersanyaghasznosító Vállalat telepein beszerezhetők’ minden mennyiségben olcsó áron cs kedvező feltételek mellett: I | — koracélok, | § —- betonvasak, I | —- huzalok,' | ! ■— I és U gerendák | 1 «— különböző idomvasak, i 1 ~ kerítéselemek, II •— kis- és nagykapuk, I 1 valamint — tiszta, új csomagolásra, bélelésre, burkolásra alkalmas, gyűretlcn I I újságpapír. 5 5 í : TELEPEK: Jászapáti; Jászberény, Karcag, ; t Kisújszállás, Kunhegyes; I | Kunszentmárton, Mezőtúr, Túrkeve, | | Tiszafüred; Törökszentmiklósi Füzesabony; Gyöngyös, Heves, Recsk} | | Bővebb választék: | | Szolnok, Mártírok útja 9. szí Eger, Tihamér vasútállomás," Hatvan, Batthyány u? 37/b telepeken," Tiszavidéki QtßtfSt) Nyersanyaghasznosító Vállalat Szolnok, Mártírok útja 9. ■ ------------— ■! Ketten a vízből Varga Árpád és Pintér Ferenc a junior vízilabda válogatott tag­jaként Tallinnba utazott. Varga Árpád a Verseghy gim­názium negyedikes tanulója. A jó felépítésű fiatalember elsősor­ban úszástudása, gyorsasága miatt került a csapatba. Mind­össze egy éve foglalkozik komo­lyabban vízilabdával. Edzője — Szarvas András — szerint ko­moly jövő előtt áll úszóként is. Van még ideje áttérni a pólóra. Az Európa-bajnok 1500-as Kato­na József példája is bizonyltjai hogy egy jó úszó könnyen érvé­nyesül ebben a sportágban is. Pintér Ferenc kapus. Az. el­múlt évek legnagyobb kapus­egyénisége — Boros Ottó — any- nyi jót mondott róla. hogy azt egyszerűen nem szabad leírni. — Sok ragyogó tehetségű fiatal sportember nem váltotta valóra lehetőségeit, jobb csínján bánni hát az elismeréssel. — nyitrai — Bent maradni az NB Ill-ban Á csapat teljesítményét értékelve megállapítható; hogy a szép szereplés egyik összetevője az volt, hogy tavasszal a csatársor is fel­zárkózott a védelem mellé. Dorók, Kovács, Inges és Ba- tó megtalálta góllövő ci­pőjét. ' A sportegyesület vezető­sége továbbra is bizalmat szavazott Túri Lászlónak, így továbbra is ő irányítja a felkészülést az NB III. küzdelmeire. A csapat az NB ÍII. északi csoportjában kapott helyet, s ezzel min­denki elégedett. Az átiga­zolás során Győrfi Puszta­monostorról, Tamcsámyi a Jászberényi Mezőgéptől. Sán­dor, Simon, Horváth, Per- nyész és Völgyi a Jászbe­rényi Lehelbőj, Csömör az MTE-ből, Sass pedig Jász- alsószentgyörgyből került a Vasashoz. Leszerelt Bene és Oskola. játékengedélyt ka­pott Vass. így huszonnégy játékos közül kerül ki he­tente az a tizenegy, amely­nek feladata lesz a jó sze­replés. Dr. B. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom