Szolnok Megyei Néplap, 1969. október (20. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-28 / 250. szám

1969. október 28. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Kritikus helyzetben a Vegyiművek röpiabdázói Martfű—Sz. Vegyiműevk 3:2 Martfű, 100 n., v.: Nagy. MSE: Engárt, Bodóczy, Vasicsek, Strasszer, Dajka, Csikós P. Cse­re: Bata, Csikós S. Edző: Lu­kács Béla. Vegyiművek: Magi, Horváth, Balogh, Cseresznyés, Auner, V. Nagy. Csere: Szudi. Edző: Nyári Endre. Kevés volt a röplabda szépsé­geire jellemző labdamenet, in­kább nagy küzdelem folyt a pá­lyán. A kiesés réme megsokszo­rozta a vendégcsapat küzdő akaratát, de inkább csak a ha­zaiak hibáiból, időszakos meg­torpanásaiból élt. A győztes ci­pőgyáriaknál sem láttunk az át­lagosnál kiemelkedőbb teljesít­ményt és sikerüket is csak el­szánt győzniakarásuk számlájá­nak Javára lehet írni. A Vegyi­művek sorsa a vereséggel meg- pecsételtnek látszik. — rk — Szolnoki TITASZ—Zuglói Danu­via 3:1. Szolnok. V.: Simái. TT- TÁSZ: Jáger, Pirók, Pénzes, Kiss, Surányi M., Takács. Cse­re : Czakó, Pacsek, Surányi L. Edző: Jáger István. Jól sikerült a fiatalok bemu­tatkozása. A szolnoki csapat há­rom újoncot is szerepeltetett és még így is biztosnak mondható győzelmet aratott a már kieső­nek számító Zugló ellen. Emlí­tésre méltó esemény volt a já­tékvezetés magas színvonala. Jó: Jáger, Pirók, Takács ill. Kovács (a mezőny legjobbja). Kiss Kétvállas sikerek az NB Ii-ben Nagy küzdelemben győztek a Szolnoki MÁV felhőtt kötöttfogá­sú birkózói a Szamuely SE el­len 5,6:3,5 arányban. Részletes eredmények (elől állnak a Sz. MÁV versenyzői). 52 kg: Balogh János kétvállal győz Polgár el­len. 57 kg: Nagy Ferenc kétvál­lal győz Rutai ellen. 62 kg: Ba­logh István ellenfél nélkül győz. 63 kg: Komáromi Béla kétvállal veszít Paletta ellen. 74 kg: Ivano- vics Iván pontozással veszít Ben- de ellen. 82 kg: László Márton pontozással győz Lukács ellen. 90 kg: Furcsa József kétvállal veszít Risai ellen. 100 kg: Balyi László döntetlent birkózott Fe­jessel. Nehézsúly: Szőke Béla kétvállal győzött Erdélyi ellen. M. A. t 41 Tisztes eredmény ökölvívásban MGM Vasas Debrecen— Szolnoki MÁV 13:9 MÁV művelődési ház, 350 n., v.: Lechner, Rigó, ''Berkesi. A bajnokságra esélyes debreceni együttes szereplése nem volt meggyőző és a lelkes szolnokiak döntetlent érdemeltek volna. A mérlegelésinél a vendégek a légsúlyban és a középsúlyban nem tudtak versenyzőt állítani, a szolnokiaknak a harmatsúly­ban nem volt versenyzőjük. A debreceniek győzelmét: Horváth, Oláh, Simon, Sütő, Fábián, Be- reczki szerezték, a MÁV részéről Hajdú,, Balázs n.j Dórái Török volt eredményes. A Vígh A.— Szaniszló mérkőzésen döntetlent hirdettek. A mérkőzések szín­vonala a szokottnál valamivel alacsonyabb volt, sok volt a szabálytalankodás>. .A szolno­kiaknál kiütközött, az edzéshiány és a gyenge erőnlét, s ez most néhány pont elvesztését vonta maga után. A nap kiemelkedő mérkőzése a Balázs n.—Tóth, Vígh A.—Szaniszló, Török—So­mogyi találkozó volt. A Balogh —Simon és Paál—Bereczki ösz- szecsapás alakulhatott volna sze- rencsésébben is. A lelkest néző­sereg sportszerű biztatása min­den dicséretet megérdemel. Eredményes vasárnap kosárlabdában Női. Szolnoki Vörös Meteor- Nyíregyházi Tanárképző 62:36 (32:16), Nyíregyháza, 100 n., v.: Bokodi, Bokodiné. Szolnok: Horváthné (4), Molnár (5), Csa­bai (4), Jándi (16), Kovács (10). Csere: Bognár, Pagonyi (10); Palla (1), Cseh, Keszthelyiné (7), Hegedűs (5). Edző: Horváth János. Az első perctől kezdve a szolnokiak kezdeményeztek többet, a hazaiak csak sioroza- tos szabálytalanságok árán tud­ták megakadályozni a szolno­kiakat a pontszerzésben. Az első félidő közepén a Meteor egész pályán letámadott és ez megpecsételte a főiskolások sor­sát. A második félidőben job-s bára a fiatalok szerepeltek, akik meglepően jó játékot nyújtottak. Férfi. Szolnoki Olajbányász— Miskolci Vasutas 76:70 («5:41); Szolnok, 200 n., v.: Till. Olaj­bányász: Balogh (12), Káplár (16), Ácsai (22), Szabó (11); Pataki (11). Csere: Várszegi (4), Kollár. Edző: Suba Sándor. Fej-fej mellett, hatalmas küz­delmet vívott a két azonos ké­pességű csapat. Az izgalmakat még fokozta, hogy csak egy já­tékvezető vezette a találkozót és emiatt kemény összecsapá­sok alakultak ki. Végül is a nyugodtabb játékot nyújtó Olaj­bányász, értékes győzelmet ara­tott. Dimó kimagaslott a mezőnyből Vasárnap a megyei vívó szak- szövetség országos IV. o. női tőr­versenyt rendezett. A SzMÁV-on kívül Debrecen és Törökszent- miklós indított versenyzőket. A 23 vívó 4 csoportban vívta a selejtezőt 3—3 tovább jutással. A középdöntő két 6-os csoportjá­ból az első 4—4 jutott a döntő­be. Egymás, elleni eredményüket magukkal vitték. A verseny vé­gig nyílt volt. A helyezések sor­sa csak az utolsó mérkőzéseken dőlt el. A nyertes Dimó Erika szép, szabatos mozgásával végig kiemelkedett a mezőnyből. Tőrét jól vezette és nem vette át né­hány ellenfele csapkodó stílusát Fiatal kora, készsége ha szorga­lommal párosul, igen nagy re­ményekre jogosít. Meglepetés Sztankó 5. helyezése, tőle töb­bet vártunk. Jól küzdött még a törökszentmiklósi Turcsányi és Bakos. A verseny minősítő volt, Így az első hat helyezett ül. osztályú minősítést nyert. Eredmények: 1. Dimó Erika (Sz; MÁV) 5 gy. 2. Pallér (DVSC) 4 gy., 5 kt. 3. Turcsá­nyi (T.-miklós) 4 gy., 6 kt. 4. Mezei (DVSC) 4 gy. 7 kt. 5. Sztankó (Sz. MÁV) 4 gy., 8 kt. 6. Bakos (T.-miklós) 4 gy., 10 kt. G. Kiss Bőripari Vállalat 3-as számú gyára IV. kér. Váci u. 40. (Új­pesti Bőrgyár) felvesz: 4—8 órás munkaidőre női és férfi dolgozó­kat termelői munkára komoly kereseti lehetőséggel. 44 órás munkaidővel, minden második szombat szabad. — Vidékieknek utazási térítést adunk, kedvez­ményes étkeztetést biztosítunk« Jelentkezés a vállalat munka­ügyi osztályán. A Jászalsószentgyörgyi Vegyes­ipari Ktsz felvételre keres aszta­los szakmunkásokat. —. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni a fenti címen. A Tisza Cipőgyár 3—5 éves szak­mai gyakorlattal rendelkező, hő­kezelő szakmunkást keres azon­nali felvételre. Fizetés: megegye­zés szerint. Jelentkezés: írásban, vagy személyesen, Tisza Cipő­gyár Martfű, munkaügyi osztá­lyon. A Szolnok m. Élelmiszer Kiske­reskedelmi Vállalat felvesz kar­bantartó részlegéhez bádogos és vízvezetékszerelő szakmunkást — azonnali belépéssel. Jelentkezés a vállalat központjában Szolnok, Beloiannisz u. 6. sz. Munkaügy. Megyei JRendelőintézet (Szolnok, Hősök tfcíe 2—4 sz.) felvételre keres 2 fűtő-segédmunkást. Je­lentkezés a» intézet vezető technikusánál. A Mezőgazdasági feépjavító Vál­lalat felvételre keres raktárveze­tő, szerszám-szerkesztő, szerszám készítő, villanyszerelő szakmun­kásokat, gépésztechnikusokat és férfi segédmunkásokat. Fizetés megegyezés szerint. Kétheten­ként szabadszombat. Jelentkezni lehet: a személyügyön, Szolnok; Vöröshadsereg u. 33. Gépkocsivezetőket tehergépjár­mű vezetői jogosítvánnyal, rako­dó-gépjárművezetői munkakörbe és vízvezetékszerelőt karbantar­tói munkakörbe keres felvételre az Érdért Vállalat telepe. Szol­nok, Körösi út. Figyelem! Villanyszerelő és esz­tergályos szakmunkásokat válto­zó vidéki munkahelyre, motor- szerelő szakmunkásokat karcagi munkahelyünkre felveszünk. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelent­kezés: Országos Talajjavító és Talajvédelmi Vállalat karcagi al­központja, Karcag, Püspökladányi u. 82. szám. A szolnoki tejüzem alkalmaz árukihordókat és vizsgázott hű­tőkompresszor kezelőket. AZ IPARI MÜSZER- GYÄR (IKLAD) értesíti kedves vásárlóit, hogy a COFIM kávéőrlő, a POLIMOT autópolíro­zó, a VENTIM és az SZK— 40-es asztali szellőző, az UK—17-es háztartási varrógépmotor és a T—12-es varrógép láb­kapcsoló garanciális javítását Szolnok megyében, kizá­rólag a Pamovill szövetkezeti és tanácsi »arvíituMxar végzi a következő cí­meken: Jászladányi Vegyes Ktsz Jászladány, Kossuth u. 108. — Jászapáti „Béke” Vegyes Ktsz Jászapáti, Kossuth u. 11—15. — Kenderesi Vegyes Ktsz Kenderes, Rákóczi u. 6. Kunhegyesi Vegyes Ktsz Kunhegyes, Kossuth u. 33. Tiszaroff, Hősök tere 5. Tiszagyenda, Gorkij u. 16. Tiszabura, Dózsa György u. 29. — Kun­madaras és Környéke Epitő és Javító Ktsz Kunmadaras, Lenin u. 8. — Túrkevei Vegyesipari Ktsz Túrkeve, Május J» .út 13. — Karcagi Altft- Iános Szerelő Ktsz Kar­cag, Vörös Hadsereg útja 1—5. — Általános Fo­gyasztási és Értékesítő Szövetkezet Törökszent- miklós, November 7 u. 3. — Általános Műsze­rész Ktsz Jászberény, Dó­zsa Gy. u. 2. Jószárok- szállás, Köztársaság u. 5. _________________________ Gy árunk engdeményt kapott, =4 hogy éves 8000—9000 Ft keretösz- szeg mellett foglalkoztasson — nyugdíjas dolgozókat fizikai munkára. Olyan dolgozó Is je­lentkezhet, aki más vállalatnál a 6000 Ft-os keretösszeget már le­dolgozta. Jelentkezni lehet a Szolnoki Cukorgyár munkaügyi csoportjánál. A Szolnok megyei Tüdőbeteg- gyógyintézet Szolnok, Vöröscsil­lag u. 32. sz. pénzkezelésben és számolásban gyakorlott admi­nisztrátort azonnal alkalmaz. Posta Távközlési Üzem, általá­nos műszerészeket, szak- és se­gédmunkásokat, valamint kazán­fűtőket vesz fel. Vidékieknek ha­zautazást, vagy munkásszállást biztosítunk. Jelentkezés: Szol­nok, 2-es Posta L em. Szövetkezetünkhöz felvételt nyer­hetnek : hőrelágyuló műanyag­gépek karbantartásában és javí­tásában nagy gyakorlattal ren­delkező TMK lakatos, szerszám­gépek felújításában gyakorlattal rendelkező géplakatos, valamint faipari megmunkáló gépek kar­bantartásában gyakorlattal ren­delkező lakatos. Fizetés órabér­ben — megegyezés szerint. Üj autószerviz műhelyünkbe gépko­csik javításában nagy gyakorlat­tal rendelkező szakembereket ve­szünk fel. Jelentkezés személye­sen, vagy Írásban a jászladányi ktsz, Jászladány, Kossuth Lajos út 108. sz. alatt. ÉRTESÍTÉS Törökszentmiklós és Vidé­ke Körzeti Általános Fo­gyasztási és Ért. Szövetkezet Igazgatósága értesíti a tagsá­got, hogy a szövetkezet alap­szabály tervezetét elkészítet­te, melyet valamennyi kis­kereskedelmi — felvásárlási egységben, a tanács hirdető tábláján kifüggesztett. Kéri egyben a tagtársakat, hogy tanulmányozzák a tervezetet és véleményüket, javaslatu* kát juttassák el a helyi szer­vek intéző bizottságához, — illetőleg a szövetkezet köz­pontjába. — Címünk: Török- szentmiklós, Kossuth Lajos u. 139. Telefon: 156. Ügyintéző: Ladányi. ÉRTESÍTÉS Az Autó és Alkatrészke­reskedelmi Vállalat szolnoki fiókja Szolnok, Beloiannisz u. 22. sz. értesíti vásárló feleit, hogy 1969. nov. 1-től nov. 11- ig leltározást tart. INGATLAN: SÜRGŐSEN eladó — szoba-konyhás beköl­tözhető házrész. — Szolnok, Kalász u. 7. — Érdeklődni: Buda­pest, VI., Majakov­szkij u. 106. II. em. 8. Gyenge. LEBONTÁSRA eladó Tiszaföldvár, Bajcsy- Zs. u. 8. sz. alatt lé­vő 20x8 méteres tég­laépület. Érdeklődni lehet: ugyanott a gondnokságon. KARCAG kisállo- másnál két szoba- konyhás ház, alsó épülettel, jóvizű kút- tal, 800 négyszögöl kerttel sürgősen el­adó. Érdeklődni: Karcag, Bem u. 11. HÄZ eladó, két nagy portával. Tiszaföld­vár, Damjanich u. 33. KIS ház eladó. Szol­nok, Thököly u. 83. Busz megállónál. SZOLNOK Megyesi telepen kétszoba, hal­los, kertes családi­ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Szolnok, Vadász u. 2. ADAS-VÉT EL: HÄROMAJTÖS szek­rény eladó. Érdek­lődni: 17—19 óra kö­zött. Szolnok, Gárdo­nyi Géza u. 40 lakás, n. lh. L em. 5. MAGYAR gázkon­vektor, alig használt eladó. „Költözés mi­att’’ sürgős jeligére a szolnoki hirdetőbe. A JASZFENYSZARUI Béke Mg. Tsz sóder- bányájábah kiváló minőségű sóder min­den mennyiségben kapható. Ara: 40.— Ft köbméterenként. Kocsira rakva: 50.— Ft. Saját járműveink­kel helyszínre szál­lítjuk 50 km-es kör­zeten belül. Megren­delhető a bányában. OLCSÓN eladó egy rekamlé, két fotel és konyhabútor. Megte­kinthető naponta 16.30—18 óra között. Szolnok, Ponty u, 2/a szám. WARTBURG kiskerekű CN fr csontszínű, — bor kárpittal igény,esn eladó. Megtekinti: tő: vasárnap. Sz. nők, Vosztok u. VI hétköznap, Táncsi M. u. í. sz. Gyapj forgalmi. BARKAS 1000 tlpu 4 személyre vlzsgí tatott 0.5 tonnás 1 herbírású felújító tehergépkocsinkat pizálás végett’ éles rélnénk. RAJ-G/ gépkocsira. — OT1 alközpontja Karra Püspökladányi u. í 400-AS Horex S. cs ládi okok miatt ei adó. Maróti Csal Pilis,, szombatonkér Felveszünk segédmunkásokat, hegesztő, csőszerelő, ács, lakatos szakmunkásokat budapesti, váci munkahelyekre Minden héten szabad szombat Munkásszállást étkezést biztosítunk i Különélési pótlékot, hetenként utazási költséget fize­tünk. Bérezés megegyezés szerint. ♦ Jelentkezés: Gép- és Felvonószerelő Vállalat, Buda­pest, VI. Szandy n. 100., vagy kirendeltségünkön, Szolnok, Cukorgyár, illetve Debrecen, Házgyár épít­kezés. — Labdarúgó NB I — 1. Ojp. Dózsa 25 18 S 2 72:23 41 S. Bp. Honvéd 25 15 7 3 57:23 31 ». FTC 25 15 7 3 51:23 31 4. Vasas 25 15 2 8 63:37 31 5. Rába ETO 25 11 7 7 47:32 2! 6. Csepel 25 11 6 8 33:28 2! 7. Pécsi D. 25 12 4 9 33:29 2Í *. MTK 25 8 6 11 36:44 21 ». Tatabánya. 25 8 5 12 26:38 2] 10. Salgótarj. 25 8 4 13 24:34 2( 1L Diósgyőr 25 7 6 12 25:42 21 12. Szombati. 25 6 8 11 23:40 2( U. Dunaújv. 25 7 4 14 22:44 lí Komló 25 4 10 11 17:34 lf IS. Egyetértés 25 6 5 15 24:47 lí ifi. Egri Dózsa 25 4 6 15 19:54 14 Eredmények: FTC—Ojpesti Dó­ssá 1:1, Vasas—Bp. Honvéd 3:1. Egyetértés—Pécs 3:0, Szombat- lely—Eger 3 3), MTK—Rába ETO ) :0, Komló—Tatabánya 1:1, Du- laújváros—Diósgyőr 3 3), Salgó- arján—Csepel 23. — Labdarúgó NB I B — L Videoton 28 20 3 6 7737 43 2. SZEOL 29 15 8 6 55:37 38 3. Pécsi B. 29 13 8 8 40:33 34 4. ZTE 29 12 9 8 48:30 33 5. Várpalota 29 14 5 10 41:32 33 4. Oroszlány 29 13 6 10 46:41 32 T. Kecském. 29 12 7 10 35:27 31 5. Bp. spart. 29 10 11 8 51:42 31 9. Békései 29 12 7 10 45:40 31 L0. SZMTE 29 8 11 10 32:4« 27 IL szf. MÁV 29 10 6 13 33:38 26 !1. Szállítók 29 9 8 12 40:47 26 L3. MA VÁG 29 10 6 13 31:39 26 4. BKV EL 29 7 12 10 26:33 26 5. Ózd 29 8 7 14 33 :40 23 6. Gy. Dózsa 29 7 9 13 32:48 23 7. Nagybát. 29 8 4 7 26:62 20 '8. MVSC 29 6 7 16 22:50 19 Eredmények: BKV Előre—Mis- :olc 2:0, Székesfehérvári MÁV -Várpalota 1:0, Szállítók—Bp. Spartacus 3:0, SZEOL—Oroszlány •0; Békéscsaba—Győri Dózsa :2; Nagybátony—Kecskeméti >ózsa 5^, Pécsi Bányász—Ganz- 4ÄVAG 3:0, Videoton—Ózd 2:L .abdarúgó NB TI. Keleti csoport 1. DVSC 26 15 8 3 37:12 38 2. Jászber. 26 16 3 7 41:31 35 3. Budafok 26 13 7 6 48:26 33 4. Pénzügyőr 26 11 10 5 33:22 32 5 Gyula 26 10 9 7 38:26 29 6. Kiskunt 26 12 5 9 42:41 29 7 KISTE XT 26 11 6 9 36:31 28 8. SZ. MÁV 26 11 6 9 36:38 28 9. MGM Debr. 26 8 9 9 32:27 25 0. Bocskai 26 8 8 10 45:47 24 1. SZVSE 26 8 8 10 32:34 24 2. Cegléd 28 9 5 12 «4:39 23 3. SZ. Dózsa 26 8 6 12 32:34 22 4 KTE 26 6 7 13 32:44 19 5. ' K. Tűzálló 26 4 7 15 21:53 15 6. M.-kovh. 26 4 4 18 22:66 12 Eredmények: KISTEXT—Gyula :0, Budafok—DVSC 1:0, SZVSE ■Pénzügyőr 1:1, Szegedi Dózsa— tezőkovácsháza 4:2, Kiskunfél- gyháza—K. Tűzálló 2:0, Kecs- emétl TE—Bocskai SE 2:0. Megyei (bajnokság !. Sz. Olajb. 28 17 8 3 68:15 42 i. Túrkeve 28 17 7 4 50:24 41 I. Karcag 28 15 7 6 56:27 37 I. Üjszász 28 15 6 6 57:27 36 i. Sz. Cukor. 28 13 7 8 47:28 33 1. Jászároksz. 28 13 7 8 43:38 33 Jb Vasas 28 13 5 10 53:37 31 Rákóczit 28 11 7 10 44:32 29 Tószeg 28 12 5 11 33:45 29 K. MED. 28 11 6.11 39:45 28 ’ Sz Gépj. 28 9 6 13 22:40 24 ' Mezőtúr 28 7 9 12 49:53 23 . Jászjákóh. 28 10 3 15 44:49 23 KUTE 28 8 4 16 33:47 20 ’ Kúnhegyes 28 3 6 19 23:67 12 Jászklsér 28 2 3 23 28:115 7 A Sz. Olajbányász—Kunszent- ártoh 3:0-ás eredményt beszá- ítottuk. Ifjúsági bajnokság ITSK 28 23 1 4 91:17 47 . Karcag 28 21 2 5 91:30 44 . Üjszász 28 19 5 4 79:28 43 . Túrkeve 28 16 4 8 66:31 36 Rákóczit 28 15 5 8 52:39 35 . Mezőtúr 28 15 4 9 62:29 34 Jb Vasas 28 12 8 8 63:15 32 Jászjákóh. 28 11 4 13 40 :43 26 . Jászároksz. 28 10 4 14 49:86 24 l. Sz. cukor. 28 9 5 14 51:69 23 KUTE 28 8 4 16 40:53 20 ! Kunhegyes 28 7 6 15 34:56 20 . Jászklsér 28 7 4 17 36:85 18 Tószeg 28 5 8 15 29:72 18 K MED. 28 5 7 16 32:75 17 . Sz. olajb, 28 3 5 20 25:80 11 Totó eredmények l. Ujp. Dózsa—FTC * 1:1 !. Bp. Honvéd—Vasas 2 1:3 I. Egyetértés—Pécs 1 8:8 I. MTK—Rába ETO x 0:0 i. Ózd—Videoton 2 1:2 i. Nagybát.—K. Dózsa 1 5:2 í. SZEOL—Oroszlány 1 1:0 L Pápa—Savaria x 0:0 >. BEAC—Izzó x 1:1 >. Nyíregyháza—BVSC 2 0:2 1. Roma—Lazio 1 2:1 !. Napoli—Cagliari 2 0:2 I. Juventus—Inter. 1 2:1 +1 U EVTK-KKFSE 2 0:1 Két pontot érő támadás a miskolciak palúnkja alatt Foto: Novák

Next

/
Oldalképek
Tartalom