Szolnok Megyei Néplap, 1969. június (20. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-24 / 143. szám

1969. június 24. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Szép búcsú a tavaszi fordulótól Késilabda DiB II. Férfi atléta válogatottunk a hat legjobb megye között A női válogatott harmadik lett — Bata újabb megyei csúcsa Férfi: Martfű—Budakalászi Textil 21:17 (6:8). Budakalász, 200 n. v.: Farkas. MSE: An­csán (1) — Kurilla (6), Fa- bulya (1), Bárdos (6), Sándor (1), Mészáros (3), Gellér (3). Csere: Lovas, Boros, Szaszák. Edző: Gálik János. A rangadó hatalmas küz­delmet, gyors, élvezetes já­tékot hozott. A hazaiak kezd­tek jobban és'a 2. félidő kö­zepéig állandóan vezettek. A végjátékra a cipőgyáriak jobban összpontosítottak és percek alatt a maguk javára fordították a mérkőzés sor­sát. A győzelemben jelentős része van a nagyszerűen vé­dő Ancsinnak, aki 4 bünte­tőt hárított és szemfülessége révén még gólt is szerzett. A csapat tavaszi elsősége egyenletes teljesítménye ré­vén megérdemelt. Ganz-MAVÁG—Kilián FSE 21:15 (8:9) Budapest, 400 m, v.: Tóth. Kilián: Hegedűs — Echwetner (2), Kábái (1), Vá­rai (3), Szabó (2), Sándor (4), Szíjártó (2). Csere: Zsigri Varga (1)* Domyi, Fodor. Edző: Horváth József. A tavaszi forduló befejező mérkőzésén a Kilián kezdett jobban és 5:2-re elhúzott. Eb­ben az időszakban az utasí­tásokat betartva jól védeke­zett és a támadások is sok mozgásból épültek fel. A fő­városiak főleg átlövőiket pró­bálták helyzetbe hozni. Már 8:5-re vezetett a Kilián, de a félidő hajrájában több biz­tos gólhelyzetet hagyott ki­használatlanul. A második félidőt újra a Kilián kezdte jobban és 12:10-re vezetett A percek múlásával az addig fegyelmezetten játszó vendé­gek több könnyelműsködése és kihagyott helyzete miatt 15:13-ra a Ganz vette át a vezetést. A mérkőzés hajrá­jában a teljesen leálló és sokat hibázó Kilián szinte „ajándék” pontot adott a fő­városiaknak. Női; Martfű—Szegedi Ta­nárképző 19:2. (12:1). Martfű, 300 n., v.: Molnár. MSE: Csató — Sulyok (1), Kovács Szilágyi (2), Hajdú (3), Ju­hász (10), Abrok (2). Csere: Kazinczy (1), Kriston. Edző: Ruják Endre. Helyenként unalmas macs- ka-egérharc folyt a pályán a Szeged csak a cipőgyáriak kíméletes játékának köszön­heti, hogy nem katasztrófális vereséggel hagyta el a pá­lyát. A vendégek labdatar­tásra rendezkedtek be és így a martfűiek gyors, sok mozgásos játéka nem tudott kellően kibontakozni. A ha­zaiak ezzel a győzelmükkel biztosították tavaszi elsősé­güket. A Borsod megyei Atléti­kai Szakszövetség Özdon a Kohász Stadionban rendezte meg vasárnap délután a me­gyék közötti Béke Kupa verseny I. fordulóját. A tét: az első két helyezett csapat az országos döntőbe kerül, ahol hat megye válogatottja küzd majd a kupa megszer­zéséért. Az első számok után úgy nézett ki, hogy Borsod megye győzelmét senki nem veszélyeztetheti. Inkább a második helyért alakul ki nagy versengés Hajdú. He­ves és Szolnok megyék kö­zött. Versenyzőink jól küz­döttek. Csapatunk Borsod megyét is erősen megközelít­ve a második helyen végzett és így jogot szerzett az ok­tóber 20-i hatos döntőn való részvételre. Eredmények: 100 m: 3. Hack 11.4, 400 m: 2. Kato­na 51.7, 800 m: í. Katona 1:58.6, 1500 m: 3. Halmai 4:14.4, 300 m; 1. Halmai 15:41.6, 110 m gát: 3. Ku- rucz 16.0, 4x100 m: 3. Szol­nok (Alberti, Varga, Kurucz, Hack) 45.6. Távolugrás: 1. Varga 646, hármasugrás: 1. Varga, rúdugrás: 2. Tóth 350, súlylökés: 1. Katona 14,59, diszkoszvetés: 1. Ka­tona 48,52, gerelyhajítás: 2. Kurucz 59,68, kalapácsvetés: 3. Laczkó 46,10. A pontverseny végered­ménye: 1. Borsod megye 86 p., 2. Szolnok megye 83 p., 3. Hajdú megye 77 p., 4. He­ves megye 71 p., 5. Szabolcs megye 61 p. A Béke-Kupa megyék kö­zötti válogatott találkozó nói fordulóját Nyíregyházán ren­dezték. Megyénk válogatottja a döntőbejutás reményével Az 1969. évi gyermek úszó­seregszemle területi bajnok­ság második, harmadik nap­ján is nagy küzdelmek foly­tak. A szolnoki Dózsa ver­senyzői 13 első helyezést sze­reztek. A békéscsabai MÁV úszószakosztálya 8, a hódme­zővásárhelyi MEDQSZ 7, majd a Kecskeméti Vízmű és a SZEOL. 5—5, valamint a Szolnoki MÁV 3 bajnoksá­got nyert. Eredmények: 1958—59. szü­letésűek; Fiúk (csak a szol­noki versenyzők helyezései). indult és nagyszerű küzde­lemben a verseny végéig tar­totta a második helyet. Nagy Attiláné azonban távolugrás közben súlyos izomszakadást szenvedett és mivel verseny­számonként csak egy ver­senyző indulhatott, Borsod megyének sikerült megyén­ket megelőzni. így a csapat a „B” döntő szereplője lesz. Eredmények: 100 m; 4. Palla 13.1, 200 m: 2. Bata 100. m pille: 2. Kuczora, 100 m. mell: 1. Bozsó Sz., 2. Du­dás, 3. Hasznos. 4x100 m ve­gyesváltó: 1. Szolnoki Dózsa (Hasznos, Bozsó, Kuczora, Bogdán). 200 m fiú pille: 1. Kuczora. 3. Tóth, 200 m fiú vegyes: 1. Bogdán, 3. Bozsó Sz., 1500 m gyors: 2. Bogdán, 4x100 m gyors váltó: í. Szol­noki Dózsa (Kuczora, Hasz­nos. Tóth, Bogdán) 1960—61. születésűek: 100 m mell: 1. Földi, 3. Finta, 100 m hát: 2. Földi, 4x100 m vegyesnél tó: 1. Szolnoki Dózsa, 200 m pil­le: 1. Finta, 200 m vegyes: 25.8 új megyei csúcs, 400 m; 2. Pásztor 6./50, 800 m: 1. Bata 2:15.2, 1500 m: 1. Pásztor 4:58.8. 100 gát: 1. Szabóné 15.2,, gerely: 4. Fo­dor 36,30. Sajnos a; biztos győzelem­nek látszó» távolugrásban a sérülés miatt csak két pon­tot szerzett a megyei női at­léta válogatott. Ennél is nagyobb veszteség Nagyné kiválása a csapatból, hisz versenyről versenyre jobb eredményt ért el és nagyobb feladatokra is képes lett volna. A pontverseny végeredmé­nye: 1. Hajdú 64 p.. 2. Bor­sod 49 p„ 3. Szolnok 47 p., 4. Szabolcs 42 p., 5. Heves 32 pont 2. Földi, 4x100 m gyors váltó: 1. Szolnoki Dózsa (Szabó, Finta, Andrási, Földi). Leányok: 1958—59 szüle­tésűek: 100 m leány pille: 3. Bencze, 200 m mell: 3. Ben- cze 200 m hát: 2. Simon Szó. MÁV. 4x100 m vegyes váltó: 2. Szolnoki Dózsa (Győri, Kerekes, Bencze, Sza- niszló), 200 m vegyes úszás: 2. Bencze. 3. Simon Zs., 800 m gyorsúszás: 1. Simon, 2. Bencze, 4x100 m gyorsváltó: 1. Szolnoki Dózsa (Bencze, Győri, Szaniszló, Kerekes). 1960—61. születésűek: 200 m mell: 3. Szaniszló. Dózsa siker a gyermek úszóseregszemlén OLGOzém alkalmazunk TsszapüspöM Rákóczi Termelő­szövetkezet azonnali belépéssel felvesz Jogosítvánnyal rendelke­ző erőgépvezetőket. Szakképzett, gyakorlattal ren­delkező szakácsot azonnali be­lépéssel felveszünk. Jás záró le­szállás és Vidéke ÁFÉSZ. Je­lentkezés írásban vagy szemé­lyesen Jászárokszállás, Engels Tlszaszenümrei Ezüstkalász Ter­melőszövetkezet gyakorlott gyors- és gépírót felvételre ke­res. Jelentkezés a tsz főköny­velőjénél. Segédgépkocslvezetőkeft buda­pesti tel epe lyre gyakorlat nél­kül felveszünk. Előnyben része­sülnek —* katonaságtól leszerelt autójavító szakmabeliek. Gya­korlat megszerzése után jó ke­reseti lehetőséget biztosítunk. Ugyanitt gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket és rakodó- munkásokat is felveszünk Buda­pest különböző kerületeiben lé­vő telepeink és kirendeltségeink részére. Vidékiek részére mun­kásszállást és utazási költségté­rítést biztosítunk. Jelentkezés: Építőipari Szállítási Vállalat 1« sz. szállítási üzefnegység — (1. ÉPFU) Budapest, m., Zay u. 1—3, forgalmi iroda. A BVM Szolnoki Gyára (épület­elemgyár) azonnali belépéssel felvesz tolatásvezető, kocsiren­dező, híddarukezelő, targonca- vezető, betanított munkásokat, lakatos, hegesztő, műszerész, villanyszerelő, vízvezetékszerelő, üveges, burkoló, asztalos szak­munkásokat (kezdőket is), férfi és női segédmunkásokat, érett­ségizett fiatalokat, közgazdászt, szállítási művezetőket, szakvizs­gával és gakorlott anyaggazdál­kodási előadót. Minden máso­dik szombat szabad. Jó kereseti lehetőség. Jelentkezni a gyár munkaügyi csoportjánál. (Szol­nok, Tószegi út) lehet. Azonnali belépéssel alkalmazunk fűtőt (nyugdíjast is) salakozót, üzemi segédmunkásokat 3 mű­szakra. Fűtő besorolása 2200.— Ft, salakozóé 1800.— Ft, üzemi segédmunkásoké 1300—2000.— Ft- Ig. Felveszünk továbbá jól kép­zett lakatost 2400.— Ft-os fize­téssel. 40 órás munkahét. Jelent­kezés személyesen. Állati Fehér­je Takarmányokat Előállító Vál­lalat Szolnok, Tószegi út. Azonnal! belépéssel varrónőket felveszünk. Május 1. Ruhagyár szolnoki telepe, n. sz. Irodaház# ügyintéző Kovácsné. Felvételre keresünk férfi és női segédmunkásokat és két trakto­rost. Jelentkezés: Fűrészek Szol­nok, Vöröshadsereg u. 15. Női segédmunkásokat alkalma­sunk három műszakos üzemünk­ben. Szolnoki Tejüzem. A szolnoki MÁV Járműjavító Üzem lakatos, hegesztő, aszta­los, férfi segédmunkásokat, va­lamint gyors- és gépírót keres felvételre. Jelentkezni lehet az üzem munkaügyi osztályán, m Hűtő-kompresszorokhoz vizsgá­zott kezelőt alkalmaz a szol­noki tejüzem. Szállítmányklsérő munkakörbe férfi munkavállalókat alkalma­zunk. Vidékiek részére munkás- szállást biztosítunk. Útiköltség hozzájárulást térítünk. Szolnoki Tejüzem. Hűtőraktári segédmunkást 8.— forintos órabérrel, kocsikísérő­ket és gyors-gépírót felveszünk. h Jelentkezni lehet az Allat- forgalmi és Húsipari Vállalat Szolnok, Vágóhíd út 70. sz. A Szolnok megyei TEMPO Ks* sürgős belépés mellett saját sze­mélygépkocsival rendelkező kül­ső ellenőrt keres. Közgazdasági technikumi vagy hasonló más számviteli képzettséggel rendel­kező személy, vagy hosszabb ügyviteli gyakorlatot igazoló dol­gozó előnyben részesül. — Az ajánlatokat személyesen fogad­juk el. Az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat Dunántúli Üzem­vezetősége segédmunkásokat — mélyfúrási — terepi — munkára felvesz. Havi kereseti lehetőség 2200—2400.— Ft. Családlátogatás címén havonta egy alkalommal díjtalan, a továbbiakban ked­vezményes utaztatást térítünk. Je­lentkezés: Mélyfúró, Várpalota. Férfi kereskedelmi dolgozót, va­lamint férfi segédmunkást fel­veszünk. Fizetés kollektív szer­ződés szerint. Keletmagyaror­szági Rövid- és Kötöttáru Nagy­kereskedelmi Vállalat Szolnok, Petőfi S. u. 30/a. * Áramfejlesztő gépcsoport TMD típusú, 380 220 V. 5 kWó teljesítményű benzinmotor meghajtású, 3 db könnyű hordoz­ható kivitelű, 2 db utánfutóra szerelve újsze­rű állapotban eladó. Érdeklődés: OKGT Alföldi Kőolajfúrás! Üzem Szol­nok, Körösi út 46. Ügyintéző: Lőrincz Andor, KERESKEDELMI, IPARI VÁLLALATOK ÉS SZÖVETKEZETEK! i A forgalomba hozott cikkek árjelzését gyorsabb és kényelmesebb árazógéppel végezni. Tixo-print er és tixo- multiprinter árazógép, hozzávaló öntapadós szalaggal BESZEREZHETŐ a Papír és Irodaszer Nagykereskedelmi Vállalat debreceni lerakatában, Vörös Hadsereg u. 41. X 7. sz. Autóközlekedési Vállalat szolnoki telep­helyre felvesz: phanter autódaru kezelőt, vöröscsillag rakodó gépkezelőt és rakodó munkásokat Bérezés teljesítmény bérj Jelentkezés Szolnok, József Attila u. 91. Megnyílt! Megnyílt! Megnyílt! A tiszafüredi FMSZ négyszintes áruháza. Tegye kényelmesebbé vásárlását, vásároljon bútort, lakástextilt, műszaki árut, kötött—divat—méterárut, férfi- női készruhát, fehérneműt egy helyen a tiszafüredi FMSZ áruházából. Soha nem látott választék, gyors, pontos kiszolgálás, szakmai tanácsadás. INGATLAN Egyszoba összkom­fortos beköltözhető házrész eladó. Szol­nok, Rudas László u. 4. (Felsőcsengő, 17 óra után.) Háromszobás össz­komfortos családi ház beköltözhetően eladó, vagy „örök­lakásért elcserélhe­tő” Jeligére a szol­noki hirdetőbe. Tiszajenő Arany Já­nos u. 42. sz. alatt 554 n.-öl szőllő el­adó. Érdeklődni Szolnok, Hold u. 1. 200 N.-ÖL telek (házépítésre alkal­mas) eladó. Szolnok, Alcsi 5'a. MEZŐTŐR város bel­területén az épülő központhoz közel — négy lakásos társas és kétszintes családi ház építésére köz­művesített telkek el­adók. Érdeklődni le­het: Mezőtúr, Oi vá­rosi Regálé 1. szám. (Németh kertész). ELADNÁM — vagy bérházi lakásra el­cserélném kétszobás házamat. Szolnok, Rét u. 21. ADAS-VETEL ] Négyszemélyes cam­pingsátor eladó. Szolnok, Kassai u. 21. Érdeklődni 17 óra után. JO állapotban lévő hálószoba, konyha­bútor eladó. Szol­nok, Gödör u. 2. VEGYES EGY darab magyar vizsla kutya, rozsda­barna színű, elve­szett. Talpas névre hallgat, becsületes megtaláló Jutalmazás ellenében dr. írás Mátyás, Szolnok, Vak Bottyán u. 29. sz. alatt adja át. Bútorozott szobát adnék, háztartásba besegítésért. Szol­nok, József Attila u. 30. Különbejáratú üres szoba, gyermektelen házaspár részére ki­adó. Szolnok, Tégla U. 36. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Mezőtúr Város Végrehajtó Bi­zottsága, a város felszabadulá­sának 25. évfordulója alkalmá­ból pályázatot hirdet Mezőtúr város történetét összefoglaló ta­nulmány megírására. A pályázat célja; hogy olyan összefüggő tanulmány kiadása váljon lehetővé, amely a város történetét a legrégibb időktől napjainkig foglalja össze. A pályázaton részt vehet min­denki, olyan tanulmánnyal, — amely még kiadásra nem került. A „Mezőtúr város története»* című pályázat beküldésének he­lye a Városi Tanács VB Titkár­ság Szervezési és Gazdasági Osz­tálya, ideje: 1971: március 1. A pályaművek díjazását a végrehajtó bizottság biztosítja, fenntartva a jogot a pályadíjak megosztására, vagy visszatartá­sára, a pályaművek tartalmának színvonalától és számától füg­gően. I. díj: 10 000.— Ft n. díj 4 000.— Ft III. díj: 2 OOO — Ft A pályaművek terjedelme nincs megszabva. Megírása másfeles sortávolság gépeléssel történhet. A kiadás jogát a végrehatló bi­zottság magának fenntartja. A felhasznált dokumentumok és forrásmunkák minden eset­ben megjelölendők. A pályázat jeligés. A pálya* munkát lezárt borítékban kell beküldeni, ráírva a jeligét. A pályázó adatait (név. foglal­kozás« munkahely, lakcím) zárt. át nem látszó borítékban a pá­lyamunka mellé kell tenni, rá­írva a jeligét. A pályázó adatait tartalmazó boríték a pályázatok elbírálása után kerül felbontásra. Ä pályázat eredményeiről a díjat nyert pályázókat.' a végre­hajtó bizottság az elbírálás után értesíti, s gondoskodik a dílak végrehajtó bizottsági ülésen tör# ténő kiosztásáról. j A bíráló bizottság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Mezőtúr Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága ORSZÁGOS SZAK­IPARI VÁLLALAT szigetelő szakmában átképző tan folyamot indít jelenleg szakmával nem rendelkező férfi segédmunkások ré­szére, akik hajlandók az átképző tanfo­lyam befejeztével a vállalatnál teljesít­ménybérben dolgoz­ni. Megfelelő gya­korlati idő után szak­munkás képesítés megszerzésének lehe­tőségét is biztosítjuk. Az átképző tanfolyam ideje 1 hónap, amelyre 1600.— Ft meghatározott bért fizetünk. A tanfo­lyam kezdete: 1969. jú­lius 1. Jelentkezés: (18— 45 éves korig) személye­sen, vagy írásban Bp. V., Báthory u. 12. II. em. 229., munkaerőgazdálko­dás,

Next

/
Oldalképek
Tartalom