Szolnok Megyei Néplap, 1964. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-18 / 193. szám

1*04. augusztus M. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 5 Ä Magyar Népköztársaság 1964. évi vízilabda bajnoka: a Szolnoki Dézsa Bp. Spartacus—Szó. Dózsa 3:3 (0:0, 0:0, 0:3, 3:0) Sportuszoda, vezette: — Boér János. Bp. Spartacus: Németh — Kulcsár, Ottó — Kádár — Albrecht, Csillag, Lehoczky. Edző: Markovits Kálmán. — Szó. Dózsa: Szegedi — Pintér I., Pintér II. — Kuczora — Kanizsa, Katona, Koncz. Csere: Boros. Urbán, Ku­czora II. — Edző: Czapkó Miklós. A gólok sorrendje: Pin­tér I., Urbán, Urbán, Kul­csár, Lehoczky, Lehoczky. Az Eger ellen bebiztosí­tott bajnoki cím birtoká­ban tartalékosán kezdett a Dózsa. így is megszerez­hette volna a vezetést az első' perc végén. Kuczora Aagyerejű közeli lövését azonban remekül védte Németh. Majd Pintér I. szerelte szépen Csillagot. A felúszás végén Koncz kezéről ütötték le a labdát a döntő pillanatban. — A negyed utolsó másodper­ceiben Pintér II. ejtését kipöckölte a Spartacus ka­pus. Nagy helyzet volt! Szünet után Katona he­lyére Kuczora II. került. A fővárosi csapat támadott többet, de Szegedivel az élen biztosan hárított a szolnoki védelem, A III. negyedet komp­lett csapatával kezdte a Dózsa. Az első perc végén Kuczora úszott fel. Ke­resztbelőtte a labdát Pin­tér I-nek. A szolnoki hát­véd váratlanul éles szög­ből az ellenkező sarokba ejtett. 1:0. Megélénkült a játék. Gyors szolnoki ak­ciók követték egymást. — Urbán vízre lőtt labdája került Németh kapujába. 2:0. A 3. percben Koncz beívelte a labdát Pintér II-nek. Ottó. és Lehoczky Pintérre ugrott, ő Urbán- hoz továbbított és a szol­noki középcsatár nem hi­bázott. 3:0. Az utolsó negyedet fris­sen, könnyedén kezdte mindkét csapat. Kulcsár jó lövésével szépített a ha­zai csapat. 3:1. Feljött a Spartacus. Lehoczky lerúg­ta magáról Pintér Il-t, a játékvezető nem sípolt és a hálóba lőtt. 3:2. Két perc múlva megismétlődött ez a jelenet. Most könyökkel csinált magának helyet és lőtt újabb gólt Lehoczky. 3:3. Koncznak adódott még egy helyzete. Ejtése a bal kapufa tövére hullt. A mérkőzés után a baj­nokcsapatot virágcsokorral köszöntötte a Spartacus csapata. Végeredményben a Szolnoki Dózsa hatodíz­ben nyerte el a bajnoki címet. A bajnokságban 15 mérkőzést megnyert, két­szer döntetlenül játszott és mindössze egy veresé­get szenvedett. Kilencven gólt dobott, ötvenhatot ka­pott és harminckét pontot szerzett. A bajstokesopest Boros Ottó Pintér L István Pintér U. István Kuczora Ferenc Kanizsa Tivadar Urbán Lajos Czapkó Miklós edző Kada János szakoszt.' vez. L Pécs—FTC X 1:1 2- Tatabánya—Győr 1 5:0 3. DVTK—Csepel 2 2:4 4. DVSC—Dorog 2 2:3 5 Szombathely—Ózd X 1:1 6. Székesfehv.—SBTC X 1:1 7. MAV-DAC—Budaf. 1 3:1 8. Egyetért.—Szállítók 1 3:2 9- J-berény—SZMTE 1 2d) 10. Nagybátony—Eger 2 1:2 11. Baglyasa.—Kecsk. X 0:0 12- KISTEXT—Bp Sp. X 0:0 13- Kaposvár—PVSK X 2:2 + 1 M- Mwmh,—1Traktor 1 2:8 Ez történt a labdarúgó NB l-ben Újpesti Dózsa—MTK — lő; Vasas—Komló 6:2; Ta­tabánya—Győr 5:0; Pécs— Ferencváros 1:1; Bp. Hon­véd—Szeged 1:0; Csepel— Diósgyőr 4:2; Dorog—Deb­recen 3:2. * A góllövő listán Tichy vezet 22 góllal a 19 gólos Albert és a 16 gólos Bene előtt. TT Csontos Gábor intéző Az együttes állandó tarta­lékai Szegedi Varga Káz- saér, Katona Gábor és Kn- e«a n. Gyula voltak Kétszáznegyvennégy főből áll a Tokióba utazó magyar sportküldöttség A Magyar Olimpiai Bizott­ság és a Magyar Testneve­lési és Sportszövetség Or­szágos Tanácsának együttes ülésén Egri Gyula, a MOB és az MTS elnöke előterjesz­tette a tokiói olimpián 16 sportágban, résztvevő magyar csapatra vonatkozó javasla­tot, amelyet az együttes ülés elfogadott. A magyar küldöttség össz- létszáma jóval kevesebb, mint Helsinkiben és Rómá­ban volt, viszont magasabb a londoni és a melbournei csapaténál. A versenyzők 48 egyesü­letből kerültek ki, mégpedig 27 budapesti és 21 vidéki klubból. Az átlag életkor 29 év, tizenöten még nem töl­tötték be a 20. életévüket. Az érettségizett versenyzők szá­ma 55 százalék, az egyete­met végzetteké 15 százalék­A Tokióba utazó magyar sportküldöttség névsora: Atlétika: Csutorás Csaba, Ecksmidt Sándor, Göri Ist­ván, Gyulai István, Havasi István, Kiss Antal, Kulcsár Gergely, Mácsár József, Me- cser Lajos, Mihályfi László, Nagy Zsigmond, Pintér Já­nos, Rábai Gyula, Rozsnyai Huba, Simon Attila, Sütő József, Szécsényi Jószef, , Varjú Vilmos, Zsivótzky Gyula, Bognár Judit, Heldt Erzsébet, Kazi Olga, Kispál- né Skultéti Eta, dr. Kleiber- né Kontsek Jolán, Munkácsi Antónia, Nagy Zsuzsa, Ne- mesháziné Markó Margit, Rudasné Antal Márta, Stug- ner Judit, Such Ida. Birkózás: Alker Imre, Baj- kó Károly, Csatári József, Hollós! Géza, Kozma István, Pólyák Imre, Reznák János, Rizmayer Antal, Varga Já­nos, Víg Imre, Kajak-kenu: Fábián Lász­ló, Gyűrű Endre, Hajba An­tal, Hesz Mihály, Kemecsei Imre, Kovács Kálmán, Mé­száros György, Parti János, Soltész Árpád, Szente And­rás, Szöllősi Imre, Törő András, Benkő Katalin, Jan- tolecz Ilona, Róka Mária. Kerékpár: Bicskey Richard, Habony Ferenc, Juszlcó Já­nos, Mahó László, Megyerdi Antal, Mészáros András, Stá- musz Ferenc. Kosárlabda: Boháty Mik­lós, Bencze János, Gabányi László, Glatz Árpád, Gre- minger János, Haán András, Kangyal Tibor, Koczka Pál, Lendvay Ödön, Pólik György, Prieszoí József, Rácz János. Labdarúgás: Bene Ferenc, Dunai II. Antal, Farkas Já­nos, Géléi József, Ihász Kál­mán, Katona Sándor, Ká­poszta Benő, Komora Imre, Orosz Pál, Nagy Antal, Nagy György, Nagy István, Nóg­rádi Ferenc, Novák Dezső, Orbán Árpád, Palotai Ká­roly Szepesi Gusztáv, Szent- mihályi Antal, Varga Zoltán. ökölvívás: Baranyai La­jos, Kajdi János, Sebők László, Tóth István, Török Gyula. Öttusa: Nagy Imre, dr. Tö­rök Ferenc, dr. Török Ottó, Szaniszló József. Röplabda: Bodó Gábor, Czafik Béla, Flórián Tibor, Gálos László, Iváncsó Vil­mos, Jánosi Ferenc, Kan- gyerka Antal, Lantos Csaba, Molnár István, Prouza Ottó, Tatár Mihály, Tüske Ferenc. Sportlövészet: Bállá Gá­bor, Gönczi Ferenc, Ham­meri László, Jakosits Tibor, Kelemen Lajos, Kun Szilárd, Sándor Zoltán, Simkó Imre. Súlyemelés: Ecser Károly, Földi Imre, Huszka Mihály, Nagy Róbert, Nemessányi Árpád, Tóth Géza, Veres Győző. Torna: Aranyos István, Csányi Raymund, Cser Győ­ző, Lelkes András, Sós Pé­ter, Varga Lajos. Bejekné Förstner Klára, Erdősiné Tolnai Márta, Jánosiné Du- cza Anikó, Kovácsné Mák Gyöngyi, Makrai Katalin, Müller Katalin, Tréssel Mária. Üszás: Csikány József, Dobay Gyulai Gulyás Ákos, Gulrich József, Katona, Jó­zsef, Lenkei Ferenc, Száll Antal, Szlamka László, Do­ra József (műugró). Bállá Mária, Dobayné Madarász Csilla, Egervári Márta, Erdé­lyi Éva, Frank Mária, Ko­vács Zsuzsa, Takács Katalin, Turóczy Judit. Vízilabda: Ambrus Miklós, Bodnár András, Boros Ottó, Dömötör Zoltán, Felkai Lász­ló, Gyarmati Dezső, Kanizsa Tivadar, dr. Kárpáti György, Konrád IL János, Mayer Mihály, Pécsik Dénes, Ruso- rán II. Péter, Vívás: Bakonyi Péter, Bá­rány Árpád, Gábor Tamás, Gyarmati Béla, Gyuricza Jó­zsef, Horváth Zoltán, dr. Kamuti Jenő, Kamuti László, dr. Kausz István, Kovács Attila, Kulcsár Győző, dr. Mendelényi Tamás, Meszéna Miklós, Nemere Zoltán, Pé- zsa Tibor, Szabó Sándor, Juhász Katalin, Marosi Pau­la, dr. Méndelényiné Ágos­ton Judit, Sákovitsné Dö- mölky Lídia, Üjlakiné Rejtő Ildikó. Vitorla: Fináczy György, apróhirdetések) ALI.A8 Gépész technikus több éves gyakor­lattal. állást változ­tatna ..Jó szervező készség” ieligére a szolnoki hirdetőbe­, Gyakorlattal ren­delkező hálózati villanyszerelőket vesz fel a Közéo- tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság Géomű- ■'helve. Szolnok. Vö- röshadsereg útja 5­Építészmérnököt, esetleg építész tech­nikust. műszaki előadói munkakör­be felvesz a Fűszer és Édesség Nagyke­reskedelmi Vállalat. Fizetés szakmai gyakorlat alapján megállapodás sze­rint. ..Premizált” Jelentkezés Szol­nok. Rékasl úti Iro- daház. I. emelet. Közgazdasági tech­nikumi végzettség­gel. gyakorlott anyagkönyvelőt ke­res. azonnali belé­péssel a Jászt adá- • Pv* Vegyes KTSz. Kazánfűtőt felve­szünk szeptember 1-i belépéssel. Ál- latifehérie V. Szol­nok. Tószegi út. GYAKORLOTT be­dolgozó varrónőket. — valamint szabás­varrás tanfolvamot végzetteket felvesz a Szolnoki Házi­ipari Termelőszö­vetkezet. Magvar ut­ca 14. szám. LAKÄS KERESEK kétszo­bás szövetkezeti la­kást hitel átválla­lással. — ..Második emeletig” című iel­igére a szolnoki hirdetőbe. LAKÁSCSERE SÜRGŐSEN cseré­lek debreceni ' úi. nagyerdei kétszo­bás összkomfortos lakást — bármilyen szolnokira. Debre­cen. Gyöngyösi út 10. Szélné­INGATLAN ÉPÍTÉSI engedély­ivel. műút mellett ezer négyszögöl. — és kétszobás lakás­sal 1600 négyszögöl gyümölcsös eladó. Cím a kiadóhiva­talban. 1000 négyszögöl föld Kocsoroson eladó. Házhelynek alkal­mas. — Érdeklődni: Szolnok. Várkonvi. Holt Tisza-oart 29. GÉPJÁRMŰ PRIMA fekete Da- nuvia és háromka­rikás magvar gáz­tűzhely eladó. Szol- nok. Liget u. 47. JÓ állapotban lévő 200-as Zündapp mo­torkerékpár eladó. Törökszentmíklós. Felszabadulás u. 41. 175-ös kiskerekű Jawa motorkerék­pár eladó, esetleg részletre. Cím: Ti- szaföldvár. Baicsv- Zsilinszkv u. 33 EGYEK ELVESZETT Kis- úiszálláson augusz­tus 14-én egv levél­tárca igazolványok­kal. Kérem a be­csületes megtalálót, küldi e el az iga­zolványban lévő címre. — a pénzt megtarthatna­GARÁZS kiadó. - Szolnok. Batthyány utca 48. sz, Nyári Vásár * Női nylon harisnya Női fürdőruhák Lányka és bakfis fürdőru­hák Női nyári ruhák Béby lányka és bakfis nyá­ri ruhák Divatvásznak Műszál szövetek Nyomott mosóáruk 30 engedménnyel augusztus 10-22-lg Női balerina cipők Női pömsz cipők Női, férfi szandálok ÉS MÉG EZERFÉLE CIKK KAPHATÓ: a kijelölt boltokban

Next

/
Oldalképek
Tartalom