Szolnok Megyei Néplap, 1962. október (13. évfolyam, 230-255. szám)

1962-10-23 / 248. szám

1 4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1962. október 23. _ r Jogtalan 11-essel vesztett a MÁV Ózdi Kohász—Szolnoki MÁV 1:0 (0:0) Ózd, 6000 néző, vezette: Vadas J. (Kaposi — dr. Gyöngyösi). Özd: Katona — Szucsányi, Frenkó, Gyárfás — Borbás I., Ferdinánd — Budai, Széles, Siska, Szend- rei, Zalai. Edző: Szűcs György. Szolnok: Cselényi — Sándor, Abonyi, Kegyes — Józsa. B. Nagy — Tóth, Gombás, Csábi, Kovács, Do­bos; Edző: Kolláth Ferenc. fcHajrá Kohász!” — zúgott a nézőtéren és a piros-fehér mezes fiúk hallgattak a biz­tatásra. Nagy helyzetben ka* pu mellé lőttek. A szolnoki ellentámadást szabálytalanul akasztották, a szabadrúgást csatáraink elügyetlenkedték. Beszorultunk! A 4. percben „forró” helyzet volt Cselényi kapuja előtt, de Abonyi ki­fejelte a bal sarokba tartó labdát, másodszorra Cselé- nyihek sikerült rávetődéssel menteni. Csatársorunk csak a 7. percben jutott el ismét az ózdi kapu elé, de Dobost jó helyzetben les címén megállította a játékvezető sipjsu Az első negyedóra után ki­egyenlítődött lett a játék és a ritkább MÁV támadások igen veszélyesek voltak. A 17. percben Gombás lövése a felső lécen csúszott végig. Néhány perc múlva Tóth bombája a léc fölött hagyta el a játékteret. Az ózdi ro­hamok ellanyhultak, a MÁV támadásai sűrűsödtek. A 27. percben Dobos élesen mellé lőtt, míg az ózdiak lerohaná- sai eredménytelen szögletrú­gást hoztak. Nagyon izgal­mas. hullámzó volt a játék. A 35 percben Kovács a bal- számvon elment — nagysze­rű lövését Katona ujiheggyel szögletre tolta. Mindkét csa­pat a támadást szorgalmazta, de az akciókba sok hiba csú­szott és a játék nem volt fo­lyamatos egyik részről sem. A 44. percben egy előrevá- gott labdára Budai rohant rá. a jól keresztező Abonyi lábán átesett. Az eset a 16-os oldalvonalánál történt, a kö­zönség azonban 11-est köve­telt és nagv tüntetést rende­zett a játékvezető ellen, aki a 16-osról rúgatta a szabad­rúgást. Szünet után a könnyelműs- ködő védőink miatt néhány percre beszorultunk, végül Józsa tisztázott. Az 51. perc­ben egy előrevágott labdára Abonyi és Szendrei ugrott fel, a labdát egy másik játé­kos elfogta. Szendrei ledobta magát a földre és a játékve­zető teljesen indokolatlanul 11-est ítélt. Ezt Szucsányi ér­Felfelé tör a Szolnoki MTE uggyei-Dajjai tuaxa leiiarta- ni a rohamokat. A 85. perc­ben Dobos felsősarkos lövé­sét Katona kivédte, a 89. perc­ben Csábi egyedül állt a ki­mozduló kapussal szemben, labdája azonban az oldalléc mellett hagyta el a játékte­m- ■■■■■■ f mmw Tóth László, a Szolnoki MA V csatára az Özdi Kohász el­len az első félidőben már cs? k a kapussal ál’.t ■szemben, de lövését a jó reflexszel vetődő Katona hajszállal ütötte ki tékesítette. 1:0. Jellemző Volt hogy a szimuláló Szendrei a gól után visszament a pályá­ra és tovább játszott. Ezután egy ideig változatos mezőny­játék alakult ki. Az ózdi tá­madások távoli lövésekkel fejeződtek be, ezeket Cselé­nyi könnyedén hárította. A szolnoki próbálkozások so­rán Tóth lövését Katona ki­ejtette, de utána dobta ma­gát és megszerezte. A 75. perctől a MÁV fölény állan­dósult. az ózdi védelem csak ígazságos döntetlennel végződött a DEAC—MTE sakkcsapat mérkőzés a magyar saKKozoK masoanc vonalába tartózó csapatai va­sárnap rajtoltak az 1962 63. évi 6 Debreceni SAC — Va Nagy — 0 Sípos — 1 Pozsgai — Va Dr. Pákozdy — 0 Dr. Kántor — 1 Dr. Daróczy — Va Demeter — 1 Félegyházi — 0 Kovács — Va Dr. Rapcsák — Va Lakatos —> Va Kun — A találkozó első „percei” ked­vezően alakultak az MTÍ sak­kozói szempontjából. Tóth Imre ellenfelét thár a megnyitásban túljátszottá, tisztet nyert, majd matt-támadással győzött. — Bessenyei „skót cseles” játsz­mában ellenfele királyát több­szörös gyalogáldozattal kiűzte, minőségei áldozott és matt­támadással győzött. *- Dobos nyomott állásban a kiegyenlíté­sért küzdött, ezt el is érte, de ellenfele időzavarban vesztett. Törők ellen Nagy a szicíliai védelerii Paulsen-változatát ját­szotta. a két játékos hatalmas küzdelmet vívott egymással, a 4. órában előbb Nagy, majd Tö­rök hagyott ki és Így döntetlen­ben egyeztek meg. — Székelv a Barcza megnyitás ellen nem­Bessenyei (MTE) 1. e4 e5. 2. Hf3 Hc6. 3. d4 ed: 4. Fc4 Fc5. 5. 0—0 dS 3. c3 de: 7. Hc3: Fe6? 8. Fe6 ' 9. Vb3 Vc8. 10. Fe3 Fb6. 11. Hg3 Ke 7. 12. Fb6: ab: 13. Bael! Vd7 N. Hd5+ ed: 15. ed:+ He5 16. bajnókságban. A Szolnoki MTE csapata Debrecenben az alábbi eredményt érte el: Szolnoki ívITE £ Török */a Dobos 1 Dr. Lányi o Székely Vi Bessenyei 1 Nagy Lajos i o Oravetz */j Nagy László o Tóth l Pete V« Wilhelm V« B. Szabó V» csak kiegyenlített, hanem ár­nyalati előnyre tett szert, ame­lyet nem tudott nyerésig fokoz­ni. — Oravetz vezércseles játsz­mában végig jobban állt, de a tisztek cseréje után döntetlen­nél többre nem futotta. — Pete a francia védelem csereválto­zatában kiegyenlített. *— Wil­helm nyugodt játékkal a hlmző- indíai védelmű játszmában fu­tópárt szerzett, ennek ellenére a játszmát nem lehetett nyer­ni. — B. Szabó a2 ún. Antal- védeimet Játszotta, átvette ag irányítást, tisztet áldozott, vé- gülis örökös sakkal biztosította a döntetlent. A találkozó a várakozásnak megfelelően végződött, amelyről az alábbi játszmát mutatjuk be: SKOT CSEL Dr. Kántor (DEAC) f4 Hf6 17. fe: de: 18. Be‘:+ Kd8 19. dS Kc8 20. Hf7 cd: 21. Bdl Bf8 22. Hd6:*- Kb8 23. Hb5' Vg4 24. Vd3 He8 25. Be8:+ Be8: 26. Vd6+ sötét feladta. te B- fl- é® rét. Nem sikerült az egyen­lítés. Nagyon izgalmas, változa­tos, helyenként kemény mér­kőzést vívott a két csapat. A játékot inkább a küzdelem jellemezte. A MÁV ezen a találkozón, teljesen egyen­rangú ellenfél volt és Ózd győzelmét a súlyos játékveze­tői hibának köszönhette. Cse­lényi most is hibátlanul vé­dett. A hátvédhármas olykor megzavarodott. Sándor volt a legnyugodtabb köztük. Abonyi önfeláldozóan küz­dött, de kihozták sodrából a játékvezető indokolatlan figyelmeztetései. Kegyesnek nem volt jó napja; döntő hibát nem vétett. A két fe­dezet — főként a védekezés­ben — nagyon sokat dolgo­zott. A támadósorunknál nem volt meg a lendület: az akciókban nem volt szelle­messég. Egy-egv előretörést nem követte az egész csatár­sor. így könnyen leszerelték őket. A legnagyobb hiba a helyzetek kihagyása volt. A küzdő szellem az egész csa­patnál dicsérhető. Az ózdiak nagy akarással küzdöttek, de nem bírtak a MÁV védelemmel. Támadó- soruk színészi produkciókkal, műesésekkel próbálkozott a játékvezetőt megtéveszteni — egy alkalommal sikerrel. Vadas játékvezető és társai szünetig jól bíráskodtak. A teljesen igazságtalan ll-essei a közönség kegyeit kereste és döntően befolyásolta a mérkőzés számszerű eredmé­nyét; — fl. Gy. — éléről vágódott a hálóba. 2:1. A 70. percben Wilisch nagyszerűen tálalta Pálmai elé a labdát, aki a hálóba továbbította. 3:1. A 80. percben sajnálatos sérülés tör­tént. Kovács I. szerelni akarta a kitörő Kolláthot, összeütköztek. Kolláth fej-. Kovács X. pedig de­rék-sérülést Szenvedett. Ková­csot levitték a pályáról, s már nem is tért vissza — A -fiz főre apadt Vasas nem adta fel a har­cot és a többször bizonytalankodó i MTE védelem mellett veszélyes , helyzeteket teremtett, Kolláth a 86. percben már csak egyedül . állt a kapussal szemben, de Sza­bó kezébe lőtte a labdát. A Vasas az első félidőben gyengén, a második félidőben elfogadhatóan játszott. A Játék­vezető egy-két esettől eltekintve ! — jól vezette a mérkőzést. Jó: Papo I.. Papp 1I„ Karakas, il­letve: Szabó, Rétsági, Keresztesi. P. I, Értékes pontokat szerzett a T. Vasas Törökszentmiklósi Vasas— Hódmezővásárhelyi MEDOSZ 1:0 (1:0) TörökszentmiklőS, 800 néző, ve­zette: Paullk. T. Vasas: Vasas — Sz. Kiss, Balázs. Fekete — Szed- lák, Szabó — Darvas!, Frlkker, Hálák. Patö, Bana. tt. MEDOSZ: Marton — Bényi, Gerva. Baeza — Sense!. Selezán — Schuse, Bo­ros, Rozik, Zsótér. Rostás. Váltakozó játékkal kezdődött a mérkőzés. Mindkét csapat ve­zetett veszélytelen támadásokat. A 12. percben egy nehéz labdát a védők csak kézzel tudtak meg­akasztani. A megítélt büntetőt Darvas; a kanu baloida’ába vág­ta. 1:0. A gól után főképpen me­zőnyjáték frPyt A vendégek adogatásai valamivel pontosab­ól poniozékírókkal nem hírfák ökölvívóink Török, a Szolnoki MÁV ökölvívója az ózdiak elleni mér­kőzésen győzelmet érdemelt volna. Csak nagy pontozóbíró tóvedéá fosztotta meg ettől Özdi Kohász—Szolnoki MÁV 13:8 Ózd, 1000 néző, vezette: Ládo- rl, Kiss L. Az utazástól fáradt Szolnokiak kissé elfogódottan kezdtek. A teljes érőbedobással és nagy becsvággyal küzdő Kohászok már 6:0-ra vezettek, amikor a ragyogóan öklöző Mátyus meg­szerezte az elsó szolnoki győ­zelmet. Ettől kezdve a MÁV hatalmas iramot diktált és a szó szoros értelmében „klvere- kedte” az egyenlítést. 8:8-ra állt a mérkőzés, amikor az ózdi Szabó és, a szolnoki Török lé­pett a szorítőba. Török csak­nem végig nagy fölényben volt, azonban elképesztő igazságtalan­sággal lepontozták és ellenfelét hozták ki győztesnek. A kirívó sportszerűtlenség láthatóan lé­tétté a szolnoki fiúkat. Ezek Ismét győztek a mezőtúri öklözök Mezőtúri MÄFC—Szentesi Honvéd 11:9 Mezőtúr, 400 néző, vezette: Sárközi (Budapest). Légsúlyban: Fazekas (Mezőtúr) ellenfél nélkül győz. Harmat- súly: Gondl (Szentes) pontozás­sal győz Szabó (Mezőtúr) ellen. Pehelysúly: Virág (Szentes) Ta­kács (Mezőtúr) döntetlen. Ha­talmas küzdelemben Takács győzelmet érdemelt volna a so­kat szabálytalankodó Virág el­len. Könnyűsúly: Kondári (Szen­tes) ellen Szamosfalvi (MAFC) kiütéssel győz. Kisváltósúly: Kutas (Szentes) Bordács (Mező­túr) hatalmas küzdelem folyt. Mindkét versenyzőre egysze- nyolcig számoltak. Végül Bor­dács pontozásos győzelmet ara­tott. Váltósúly: Gyolcsi (Szen­tes) ellen Szépvölgyi (Mezőtúr) kiütéssel győz. Mindkét ver­senyző nagy ütésre ment. Szép­völgyi állóképesebb volt és Így megérdemelten győzött. Kerekes (Szentes) ellen Kecze (Mezőtúr) pontozással győzött. A mezőtúri versenyző minden tekintetben jobb volt ellenfelé­nél. Középsúly: Szekeres (Szen­tes) ellenfél nélkül győzött. Fél­nehéz: Farkas (Szentes) Sólyom (Mezőtúr) hatalmas küzdelem. Sólyomot a harmadik menetben sérülés miatt leléptették. Ne­hézsúly: Kovács (Szentes) Ugrál (MAFC) hatalmas küzdelem, jobb állóképességével győzött Kovács. Végeredmény: 11:9 Me­zőtúr Javára­után Dobos pontozásos veresége már nem is volt meglepetés. Részletes eredménye: Légsúly: Jóbi (özd) ellenfél nélkül győzött (2:0) Harmatsúly: Oláh (Özd)—Király pontozásos győzelem. A mérkőzést akciő- szegéftység és taktikázás jelle­mezte. 4:0. Pehelysúly: Vincze (Özd) Sütő pontozásos győzelem. Sütő főleg az első menetben sokat támadott, ellenfelét több­ször megintették és meglepe­tésre mégis Vincze győzött. 6:0. Könnyűsúly: Mátyus (MÁV) Pa­taki, Az első menetben kevés ütés volt, később Mátyus ra­gyogó sorozatokkal döntő fö­lénybe került, mire ellenfele * harmadik menetben feladta. 6:2. Kis váltósúly: Énekes (özd) Far­kas. A kiváló formában lévő Énekes viharos kezdés után gyomorütéssel földre küldte Farkast, akit kiszámoltak. 8:2. Váltósúiy: Beviz (MÁV) Bányl. Beviz kezdeményez és egyre nagyobb fölénybe kerül. Bányi edzője a második menetben fel­adta. 8:4. Nagyváltósúly: Miklós (MÁV) Szaniszló. Szaniszló jól kezdett, Miklós azonban rövidesen átvet­te és a második menetben ha­talmas ütésével lerohanta ellen­felét, aki feladta. 8:6. Közép­súly: Ecsédl (MÁV) — ellenfél nélkül győz. 8:8. Félnehézsúly: Szabó (özd) Török. Török nyu­godt ütésével ..kiszűrkálta” el­lenfelét. A második menetben Törököt fejelésért megintették. A harmadik menetben a közön­ség tomboló biztatására Szabó támadásba lendült. Török ekkor is egyenrangú volt, mégis le­pontozták. 10:8. Nehézsúly: Koszta (özd)—Dobos. A nap legszebb mérkőzése' Mindvégig óriási iram. egvenló ellenfelek látványos küzdelme. Az igaz­ságos eredmény döntetlen lett volna. 12:8. H. Gy, bak voltak, a hazaiak szórványo­sabb támadásai vis2ont veszélye­sebbek. Bana két távoli nagy lövését Marton csak szögletre tudta hárítani. Ezután Darvast lövése vágódott szögletre á vé­dőkről. A másik oldalon Zsótér szabadrúgását védte Vasas. Fordulás után a hazaiak len­dültek támadásba és mintegy IS percig fölényben játszottak. Ek­kor Frlkker 8 méterről nagy erő­vel kapu fölé lőtt. Nagy helyset voltl A meddő hazai fölény után feljöttek a vendégek és mezőny­fölényt harcoltak ki. Szépen ado­gattak, de a megerősített Vasas védelem mindig idejében hárí­tott. Jó: Darvast, Balázs, Fekete, Sz. Kiss, illetve: Zsótér, Schuse és Gerva. A Játékvezető egy-két té­vedésétől eltekintve — Jól vezet­te a mérkőzést. T. Vasas ifi—Jb. Vasas ifi 2:4. Cs. L Az eredmény könnyen fordított is lehetett volna Gyulai MEDOS2—Martfűi MSE 3:0 (3:0) Gyula, 2000 néző, vezette: Tóth. Gyula: Vidó — Osgyán, Pásztor, Vetrószki — KUti, Rajki — Fáb- ri, Himer II., Borús, Hlmer I., ■Tenei. Martfű: Csendes — Papp R„ Seres, Molnár — Ssgáth, Szűcs — Pálinkás, Mester, Kon­ti, Mészáros, Mezőteleki, A cioőgySri együttes kezdett lendületes támadásokkal. AZ 5. percben Hont! a kapussal állt szemben, de lövése elcsúszott a jobb kapufa mellett. Fokozato­san feljött a gyulai csapat. A to. percben röviden szabadítottak fel a védők és a befutó Kimer lövése a kapufa éléről vágódott a hálóba. 1:0. Hót perc múlva Hont) lőtt gólt, de a játékvezető les címén nem adta meg. A 20. percben a gyulaiak Borús révén 2:0-ás veze'ésre tettek szert. A martfűiek ettől függetlenül to­vábbra is -ámndtak, de lövéseik pontatlanok voltak. A második félidőben is a cipő* gyáriak kezdeményeztek. AZ $1. nercben az ötösről Mészáros lőtt i kapu mellé. Az eevik gyulai tá- J madásnál Rajkl 20 méterről hagy gólt lőtt. 3:0. A 65. percben sza­badrúgáshoz Jutott az MSE. Se­res lövése a védőkről szögletre vágódon. A martfűieknek több alkalmuk volt góTlövésre, azon­ban a csatárok lövéseit nem kí­sérte szerencse. Martfű a mezőnyben egyenran­gú ellenfél volt. Az eredmény — a látottak alapján — fordított la lehetett volna. Jó: Jenei, Rajkl, Pásztor, illetve: Csendes, seres, Mezőteleki, Mészáros. Honti. A Játékvezető többször tévedett — főleg a cipőgyáriak kárára. — Nagy hiba volt, hogy két tiszta gólt nem adott meg. JE. J. Csak a második 45 perc­ben játszott jól a Lehel Jászberényi Lehel—Szegedi Építők 1:1 (0:1) Jászberény, 400 néző, vezette: Nagy Sándor (Debrecen). Jász­berényi Lehel; Sándor — Gubic*, Páncsie3, Novák — Jőzsa, Pecha IL — Sánta, Nagy m., Sárközi IX., Nagy 1., Fülöp. Edző: Kutik Sándor. Szeged: Vadányl — Ve­réb, Molnár, Enesei — Makai, László — Vörös, Tóth Bezsenyi, Solymosi, Kalmár. Edző: Tör­köly Gergely. A Lehel kezdte a játéköt. A S. percben Nagy m. hosszan szök­tette magát, így a labda a ki­futó kapus zsákmánya lett. Fo­kozatosan feljöttek a szegediek és átvették a játék Irányítását. A Lehel védelem megzavarodQtt, a csatársor szétesően játszott. A 15. pereben Páncsics elvétette a labdát, Kalmár lövését azonban Sándor merész belevetődéssel hárította. A 18. percben Bezse­nyi 1$ méterről rúgta a labdát kapura, a labda visszapattant a mezőnybe, a befutó Vörös kö­zelről hálóba talált. Od. Fordulás után a tehel rohamo­zott. AZ 57. p-ben Nagy KI. három védőt IS átjátszott, 16 rnéterrői kapura lőtt, a labdát Vadányl kiütötte. A befutó Sánta lövése a védőkről lepattant. A 61. perc­ben Nagy KI. 16 méterről leadott lövése a sorfalba vágódott. A Lehel teljesen átvette a játék irányítását. A védelem biztosan verte vissza a szórványos szege­di támadásokat. A 68. percben Fülöp lövését szögletre ütötte Vadányl. A beívelt labdát Nagy ni. a hálóba helyezte. 1:1. Ez­után eldurvult a játék. A Szege­ds védők egymás után lökték fel a rohamozó herényi csatárokat A 71. percben Szabadrúgáshoz jutottak a szegediek. A beívelt labdát Vörös két méterről kapu mellé fejelte. A 73. percben Fü­löp elfutott a halszélen, a kifutó kapus mellett óriási helyzetben a hosszú sarok mellé helyezte a labdát. A 80. percben Éneseit a játékvezető sorozatos durvasága miatt kiállította. A 82. percben Nagy I-et lerúgták/ A 90. perc­ben Makai is a kiállítás sorsára jutott. A második »félidőben nyújtott jő játékával győzelmet érdemelt volna a Lehel. Jó: Pecha IT. (a mezőny legjobbja), Sándor, No­vák, Józsa, Fülöp, illetve: Mol­nár, László. Nagy játékvezető ki­elégítően vezette a mérkőzést. — B, J, — NB II-es kézilabda: Martfűi MSE—Budapesti tás 27:26 (13:16). Y ips* A labdarúgó NB m. Délkeleti csoportjának október 21-i fordu­lójában a Szolnoki MTE értékes, nagyarányú győzemet szerzett a megyei derbin a Jászberényi Va­sas ellen. Ezzel az MTE tovább erősítette második helyét és egy pontra megközelítette a tabella élén álló gyulaiakat. Tudósítóink az alábbiakban számolnak be a mérkőzésekről: Megérdemelt győzelem Szolnoki MTE—Jászberényi Vasas 3:1 (1:1) Szolnok, 1500 néző, — vezette: Spitzer. Szó. MTE: Sárkány — Borzi, Makai, Zalai — Papp II-, Papp I. — Pálmai, Kolláth, Sári, Wilisc, Karakas n. Edző: Szántó , József. Jb. Vasas: Szabó — Dá- nyi, Rétsági, Kovács I. — ívá- nyi, Hering — Szigeti, Kereszte­si, Kovács II., Buchár, Szívós. — Edző: Bíró István. MTÉ támadással kezdődött a játék és már az első percben gólt ért el a hazai együttes. Pál­mai szögletbeivelését értékesítve Wlllsch kapásból vágta hálóba a labdát. 1:0. A gól felvillanyozta c.2 MTE játékosait és egyik ve­szélyes támadást a másik után vezeték, a 10. percben Karakast a 16-oson belül felvágták. A já­tékvezető határozottan mutatott a 11-es pontra. Wilisch rosszul futott neki és a jobb kapufa mellé lőtte a labdát. A kihagyott bünte'ő után feljött a Vasas. A 20. percben a 16-os vonalán a védők kézrel húzták vissza Wi- lisch-t, aki a büntetőt a sorfalba lőtte. A 30. percben szabadrú­gáshoz jutott a Vasas. Kovács I. lövéséből a labda Borzi lábán irányt változtatva a hálóba vá­gódott. 1:1. Öngól. A 49. percben Papp közérjen átadta a labdát Karakasnak, aki­nek nagy lövése a felső kapufa

Next

/
Oldalképek
Tartalom