Szolnok Megyei Néplap, 1962. március (13. évfolyam, 50-76. szám)

1962-03-27 / 72. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1962. március 27. Ismét az lljpesti Dózsa a labdarúgó NB I. élén Újpesti Dózsa—Salgótarján 3:2 (2:0), Salgótarján, 8000 néző. Góllövő: Jancsik (ön gól). Göröcs, Dabi, Bene Dabi. MTK—Komló 2:0 (1:0), Komló, 5000 néző. Góllövő: Sándor, Szlmcsák. Bp. Hon­véd—Pécs 1:0 (1:0), Kispest, 10 000 néző. Góllövő: Tichy. Ferencváros—Szeged 2:1 (1:0) Üllői út. 30 000 néző. Góllö­vő: Albert, Hajós, Albert. Dorog—Csepel 2:1 (1:0). Cse­pel 5000 néző. Góllövő: Mo­nostori, Fürtös (öngól), Ker­tes. Győr—Özd 2:0 (2:0), Győr, 8000 néző. Góllövő: Palotai, Morvái (11-esből). Tatabánya—Vasas 1:0 (0:0), Tatabánya, 10 000 néző. Gól­lövő: Lahos (11-esből). Megyénk birkózóinak sikere a fővárosban Budapesten bonyolították le az országos vidéki ifjúsági szabadfogású birkózóbajnok­ságot. Megyénket a megyei bajnokságon győzelmet szer­zett versenyzők képviselték. Jó szerepléssel előkelő he­lyezéseket szereztek az igen erős mezőnyben. Légsúlyban Balogh István (Szolnoki MÁV), nagyváltó­súlyban pedig Vad Antal (Túrkeve) országos vidéki ifjúsági bajnoki címet szer­zett . Lepkesúlyban Nagy Já­nos (Jb. Lehel), nehézsúlyban pedig Pál Gyula (Szolnoki MÁV) második lett. Ezek a versenyzők jogot szereztek a később megren­dezésre kerülő országos baj­nokságon váló indulásra, Lelkes játékával pontot szerzett a Szolnoki MÁV Diósgyőrön Szolnoki MÁV—Diósgyőri VTK 0:0 Diósgyőr, 6000 néző, vezette: BiróezkL Szolnok: Cselémyl — Sándor, Abonyi, Kegyes — B. Nagy, J6- zsa — Tóth, Csábi, Sülé, Karkecz, Dobos. Edző: Fazekas László. — Diósgyőr: Hódi — Vemer, Szi­geti, Paulás — Csányi, Nyíri — Kovács, Balázs, Kiss, Ráczi, Szi­kéra. Edző: Bukovi Márton. Sáros, felázott talaj fogadta a pályára lépő csapatokat. A vá­lasztás Szolnoknak kedvezett és enyhe széllel Indult a küzdelem­be. Rövid „sárpróba” után a DVTK lendült támadásba, de lö­vése elkerülte a kaput. A MÁV- nál Karkecz erősen hátravontan, szinte harmadik fedezetet játszott és ez a későbbiek során Igen hasznosnak bizonyult. A 4. perc­ben az előrehúzódó Sándor sza­badrúgását csak nagy szerencsé­vel ütötte ki Hódi. A hazaiak erősen támadtak és többször el­jutottak a szolnoki tizenhatosig. A MÁV-védők sokszor az utolsó pillanatban mentenek. Több íz­ben Cselényinek kellett tisztáz­nia. A 24. percben a tisztán álló Szlkora a vetődő Csetényibe lőt­te a labdát. A választámadásnál Tóth ragyogóan kiugrott, egyedül tört kapura, Jól Irányzott lövé­sét Hódinak azonban sikerült az alapvonalon túlra kiütnie. Az enyhe hazai mezőnyfölényt több­ször tarkították csatáraink hely- cserés, gyors lefutásai. Főleg Do­bos, Tóth és Csábi jelentettek veszélyt. A fiatal Sülé többnyire a védőknek segített, s Igen Jó In­dításai IS voltak. A hazaiak egy­re kapkodóbban játszottak. A szolnokiak megnövekedett önbi­zalommal, fáradhatatlanul küz­döttek. A 35. percben Dobos fut­tából leadott bombáját Hódi ki­ejtette. A 38. percben pedig Ke­gyes szabadrúgását a léc alól nyomta ki a DVTK kapusa. Szünet után egy Ideig kiegyen­lített játék volt, Az 55. perctől mintegy negyedóráig fokozódott a hazai fölény. Játékosaink szinte egymást múlták fölül harckész­ségben. A gólnélküli meddő ha­zai fölény után felszabadult vé­delmünk és több formás támadás után Sülé került Jó helyzetbe, de az eléje vetődő Hódiba lőtt. Az utolsó öt percben hallatlan iz­galmas jelenetekre került sor. Már csak fél perc volt hátra, amikor a DVTK jobbszélsője si­keresen megugrott; bekanyaro­dott a kapu elé és az ötös sar­káról nagy erővel kapura lőtt. Cselényi ragyogó reflexszel a léc fölé ütötte a biztos gólnak látszó lövést. A találkozó a sáros talaj eUenére nagyszerű mérkőzést ho­zott. Mindkét együttes sportsze­rűen és teljes erőbedobással ját­szott. A szolnokiak — érthetően — főképpen védekeztek. Ha alkal­muk nyílott rá, lendületesen tá­madtak is. A mezőnyben nem Ját­szottak alárendelt szerepet. Az értékes döntetlent feltétlenül megérdemelték. Az egész csapa­tot dicséret illeti. Egyénileg min­den játékos képességének legja­vát nyújtotta, s nehéz volna bár­kit Is kiemelni. Talán Cselényl bravúros védései, Abonyi hatá­rozottsága. B. Nagy, Józsa és Dobos munkabírása említhető. A jő erőnlét az edzőt dicséri. A hazaiakat — különösen a né­zőket — meglepte a szolnokiak friss és elszánt játéka. Csapatuk nagyszerű erőnléttel rendelkezik, a mezőnyben Is kifogástalanul játszottak. A csatárok azonban nem tudták feltörni a MÁV vé­delmét, kemény diónak bizo­nyult. Biróezki játékvezető a nehéz sáros talajon előforduló össze­csapásoknál mindig biztos szem­mel ítélte meg a szándékost és a véletlent, H Gy, A labdarúgó NB 111-éri A Szolnoki Dózsa legyőzte a csehszlovák vízilabdaválogatottat A kassai kormányprogram kikiáltásának 17. évforduló­ja alkalmából került sor az új 25 méteres fedettuszoda felavatására. Az uszóverse- nyén serdülő és ifjúsági szá­mokat bonyolítottak le. Az uszoda kis mérete miatt a vizilabda-tomán hatos csa­patok vesznek részt. Szolnoki Dózsa—Csehszlo­vák válogatott 8:1 (1:0, 3:0, 2:0, 2:1) Vezette: Kovács (csehszlovák). A Szolnok így állt fel: Boros—Brinza. Ku- ezora—Kanizsa, Hasznos II., Koncz. Csere: Pintér. Szabó, Kelemen, Hegrr - ­Nehezen lena . bele a Szolnoki Dózsa. Kanizsa em­berelőnyből dobott gólt. 1:0 A II. negyedben Hasznos II. (2), majd Koncz révén már 4:0-ra vezetett. A III. ne­gyedben Kanizsa (4 méteres) és Pintér távolról dobott góljával már hat góllal ve­zetett a magyar csapat. Az utolsó hegyedben két játé­kost állították ki a csehszlo­vák válogatottból, és Kani­zsa gólt dobott! 7:0. Ezután Bacik révén volt eredményes a hazai csapat. A 8. gólt Ka­nizsa szerezte. A Szolnoki Dózsa végig igen jól játszott, játékosai már hozzászoktak a kisméretű pályához. Szolnoki siker az országos ifjúsági ökölvívó bajnokságon A döntőben Dobó Gyula a Ganz-MÁVAG versenyzője Bare ta ellen lépett szorítóba. Az elődöntők során már látható volt, hogy Barta óriási erejű ütéseihez kell Dobó Gyulát meg­felelően előkészíteni. Józsa Károly edző sikerrel használta fel az előző versenyek tapaszatalatalt és óvatosságra hívta fel Dobó figyelmét. Ez meg Is hozta az eredményt. A szolnoki fiú a tőle megszokott higgadtsággal, óvatosan kezdett, hogy kellő tapasztalatot gyűjt- hessen. Rövidesen Dobó vette át a kez­deményezést és állandóan űzte ellenfelét, aki inkább a nagy ütés kibontakozását Igyekezett keresni. A második menetben Bartának sikerült is egy rette­netes erejű jobbhorgot bevinni Dobó fejére. Ettől kezdve a Szol­noki fiú mindjobban feljött és testre, fejre Irányított horog-, egyenes- és felütésekkel annyira felőrölte Barta erejét, hogy az a harmadik menetben feladta a részére Ikllátástalan küzdelmeit. A Sportcsarnok nagyszámú kö­zönsége melegen ülvözölte Do­bót szép győzelméért. így Dobó Gyula, a Szolnoki MTE kiváló versenyzője Ismét elnyerte az Győztek a szolnoki MÁV NB II-es tekézők A Szolnoki MÁV NB. II. tekecsapata vasárnap a fő­városban szerepelt. Ellenfe­lük a Vasas EKA együttese volt. Szolnoki MÄV—-Vasas EKA: 5:3 (2481:2453). A ma­gára talált és egységes szol­noki gárda valamennyi tagja jó teljesítményt nyújtva ara­tott biztos győzelmet. A szol­nokiak közül Vörös 434. Dedrák 421, Kántor F. 414 fával szereztek győzelmet. Papp 405. Asztalos 405 Re­szeli bedig 402 fát dobott. Az ellenfél 1 r”:”11 - dobója fin­géit volt. 417 fával. országos Ifjúsági ökölvívó baj­nokságot félnehéz-súlyban. Váltősúlyban Beviz Mihály, a Szolnoki MÁV versenyzője nagy­szerű öklözésével csak a máso­dik helyet tudta , biztosítani, ugyanis ellenfele Pauer £1., az EMAG közismert, kiváló ver­senyzője volt. A két öklöző óva­tosan kezdett. Pauer n. maga­biztosan állt a szorítóba, az első támadást azonban Beviz kezde­ményezte sikerrel. Mindhárom menetet hatalmas bal- és jobb­kezes horogcsaták jellemezték. A közönség hatalmas erővel biz­tatta a kedvenc EMAG-verseny- zőt. Beviz nagyszerű öklözése azonban megnyerte a közönség tetszését és sportszerűségét, többször tapssal Jutalmaznák. Végül az országos viszonylatban Is magasan elismert Pauer n. nehéz küzdelemben, minimális pontkülönbséggel került az első helyre. így a nagyszerűen küz­dő Szolnoki MÁV versenyző megérdemelte a második helyet. Asztaliteniszezőink sikere Fribour^ban Frihourgban megrendezett Sváj­ci nemzetközi asztalitenisz baj­nokság döntőiben a magyarok kiválóan szerepeltek. Már a kö­zépdöntőben is látható volt a magyar férfi és női versenyzők nagyszerű felkészültsége. Eredmények: Férfi egyes: 1. Bérezik Zoltán, 2. Faházi, 3. Sidő és Leach (an­gol). Nő egyes: 1. Fölülné, Kő- czián Éva, 2. Lukácsné, 3. Kere- kesné és Helrfts. Férfi páros: 1. Sidó—Bérezik, 2. Faházi—Rózsás, 3. Sunemayer—Schoofs (holland) és Leach—Kreamer (angol, svájo). Női páros: 1, Földlné—Lukácsné, 2. Kerekesné—Helrlts, 3, Jaquet —Piper (Svájc) és Dauphin—Go- mula (NSZK). Vegyespáros: 1. Bérezik—Lukácsné, 2, Rózsás— Kerekesné, 3. Faházi—Helrlts és Held—Gomula. A március 25-1 fordulóban a Szolnok megyei csapatok válta­kozó sikerrel szerepeltek. A Szó. MTE — mint várható volt — ki­kerülve a hullámvölgyből, nagy­szerű játékkal győzte le a Gyu­lai MEDOSZ-t. Mint már szom­bati lapszámunkban is tippeltük, a Martfűn lejátszott Martfű— Jászberényi Lehel megyei rang­adó Igazságos pontosztozkodást hozott. A Szegedi Vasutas egyre Jobban feltörő csapata Jászbe­rényben is „simán” győzött a Vasas ellen. Vidéken a Szolnoki Kinizsi a hazaiaknak adta mind­két pontot. Tudósítóink az aláb­biakban számolnak be a mérkő­zésekről: Szegedi VSE—Jászberényi Vasas 2:0 (1:0). Jászberény, 800 néző, vezette: Pecz. Szeged: Uhrin — Juhász, Réti, Mőszner — Balázs, Batki — Tóth III., Pischoh, Rábai, Karsai, Majzik. Edző: Vörös László. — Jászberény: Csikós — Kovács I„ Túri, Dányl — Rétsági, Pintér — Szántai, Bíró, Helle, Kerekes, Ke­resztesi. Edző: Kerekes Imre. Szeged vezette az- első vvaa'.e- lyes támadást és már a második percben Rábai nagy lövését Csi­kós csak nehezen tudta szögletre menteni. Ezután feljött a Vasas és több szögletet ért el. Az iram Igen Jó volt, s a vendégek csa­társora nagy lendülettel táma­dott. Sokszor zavarba hozta a Vasas védelmet, hogy gól nem esett, kizárólag Csikós nagyszerű formájának köszönhető. A 19. percben Karsal szép fejesét re­mek elvetődéssel a felső sarokból húzta le. A 35. percben a vendé­gek megszerezték a vezető gólt. Majzik elhúzott Kovács I. mel­lett. beadását Csikós elvetődve kiütötte és a befutó Rábai a há­lóba vágta a kipattanó labdát. 1:0. A gól után a Vasas került fölénybe, azonban a csatársor Já­tékában nem volt semmi átütő erő. Fordulás után már az 56. perc­ben eldőlt 4 mérkőzés sorsa. Szöglethez jutottak a vasutasok és a beívelő labdát a Vasas- védők mellett Balázs a hálóba fejelte. 2:0. Továbbra Is a szege­diek voltak veszélyesek. Az utol­só tíz percben hatalmas Vasas- fölény alakult ki. azonban a csa­tárok néhány lépésről is hibáz­tak. A Vasas szempontjából sors­döntő mérkőzésen a szegedi csa­pat megérdemelten és biztosan nyert. A Vasasból csupán Csikós kitűnő védéseit, Túri és Dányl játékát lehet kiemelni. A szegedi csaoat minden játékosa kitűnő formában és nagy lelkesedéssel Játszott. — Gervai — Martfűi MSE—Jászberényi Lehel 1:1 (1:0). Martfű. 200 néző. vezette: Ge- reb (Lesán—Dr. Barna). Martfű: Csendes — Sagáth, Seres, Mol­nár — Sütő, Szűcs — Pálinkás. Böjti, Hontl, Mészáros. Mezőtele­ki. Jb. Lehel; Sándor — Fortuna Páncsics, Novak — Pecha, Nagy I. — Fülöp, Nagy Hl., Józsa, Lu­gosi, Tóth. Martfű kezdett, de azonnal a Lehel vette át a kezdeményezést és néhány percen át támadtak. Egy baloldali Lehel-akciót Sagáth partra szerelt, majd szögletrú- gást harcoltak ki a vendégek. A beívelt labdát Seres küldte a me­zőnybe. Martfűi támadás alakult ki. melyet csak szabálytalanság árán tudtak tisztázni a vendégek. A 16 méteres szabadrúgást Sán­dor a gólvonalon elvetődve csípte el. A 20. percben Hontl mintegy 16 méterre a Lehel kapuiétól szerezte meg a labdát és bizto­san lőtte a bal felső sarokba. 1:0. Továbbra is jobbára martfűi rölény volt. de a félidő végéig az eredmény már nem válto­zott. v Fordulás után Martfű vezette az első támadást de Ftezőtetelri elől Vrazssdfsk it vendége1* A másik Dlitn’sri Ver— M—t-t-Mtf egv Trebel* .nksdAl. sza­badrúgáshoz lnto+*ric p mart- nttsk amit -sr-d-ra hárt+ottak a Lehel-védők. Most s Lehel vezetett támadást Nagy m, ré­vén, amit a cipőgyári védők — Seressel az élen — hárítottak. A 64. perctől a Lehel került fölénybe! Látszott!, [hogy Jobb az erőnlétük. Ekkor Nagy III. csak a kapussal állt szembe, de 5 méterről nagy helyzetben hi­bázott, majd Fülöp beadásait Nagy ül. elől Seres hárította. A 75. percben végre góllá érett a vendégek fölénye. Nagy ni. kapott egy jó labdát, amit biz­tosan küldött Csendes hálójá­ba. l:l. A hátralévő időben Is a ven­dégek támadtak, s egy alka­lommal majdnem a győztes gólt Is megszerezték. A hazai­ak azonban szabálytalanság árán hárítottak. A Lehel egyik csatára beesett a 16-oson be­lülre. A Jászberényiek U-est reklamáltak. A Játékvezető azonban a 16-oson kívülről ítélt szabadrúgást. A hátralévő Idő­ben már nem volt említésre méltó esemény. A nehéz talajon lejátszott ta­lálkozó) igazságos eredményt hozott. Jók: Seres, Hontl, Me­zőteleki, liléivé: Páncsics, Józsa, Nagy ILL A játékvezető Jól mű- ■ ködöttb. *. «wy;-.? . f — Vincze — Szentesi Kinizsi—Szolnoki Kinizsi 2:0 (2:0). Szentes, 500 néző, vezette: Vo- zár (Békéscsaba), Szentes: Gó- ger I. — Maroskérti, Góger II., Szüle — Fodor I., Fodor n. — Csendes, Halász, Bíró, Gazsó, joő. Szolnok: Kóródl — Gajdos, Gyémánt, Szabó — Katona, Sokvári — Lévai, Márton, Gé- czl II., Kolláth I„ Gazdag. Nagy hóesésben és szélvihar­ban kezdődött a mérkőzés. A szerencse Szentesnek kedvezett, mert hátszéllel Játszottak. Mind­járt támadtak, de az első hely­zetet alügyetlenkedték. Már a mérkőzés elején látszott, hogy a szentesi csapat nagy lelkese­déssel játszik. A 10. percben adódott az első gólhelyzet, ami- kőris Joó beadásából Halász 3 méterről Koródi kezébe fejelte a labdát. Az ellentámadásnál Kolláth előrerűgott labdáját Gé- czl II. 10 méterről a kapus ke. zébe lőtte. A 20. percben sike­rült Szentesnek vezetéshez Jut­nia. Joó a balszélen elfutott, két szolnoki védőt is kicselezett, keresztbe vágta a labdát és a befutó Csendes 4 méterről a kapuba lőtte. 1:0 A szolnokiak rögtön ellentámadással váláfczol- tak. Gazdag beadását Márton 5 méterről a gólvonalra helyezte, de a labda a sárban megállt és a védők mentettek. A másik ol­dalon a 41. percben kapu előtti kavarodásból a védők lába kö­zött Bíró a kapuba talált. 2:0. A második félidőben a Szol­noki Kinizsi összeállítása meg­változott: Márton lett a hátvéd, Szabó a középhátvéd és Gyé­mánt a jobbösszekötő. A 65. percben szénithetett volna a szolnoki együttes, de Gyémánt 10 méterről leadott lövése kapu mellé szállt. Az utolsó negyed­órában a szolnokiak egyen­líthettek volna, mert kissé meg- zavarodtalt a szentesiek, de a csatárok lövéseit nem kísérte szerencse. Jók: Csendes Joó, Góger TI. Bíró. Illetve; Gajdos. Gyémánt, Márton. A játékvezetői hármas jól vezette a mérkőzést. G. A. Szolnoki MTE—Gyulai MEDOSZ 4:0 (3:0). Szolnok, 1000 néző. vezette: Tóth F. Szó. MTE: Sárkány — Makai, Karakas. Zalai — Papp. Sári — Englerth. Bánhidi. Wi- lisch. Fallal, Cs. Farkas. Gyu’a: Vidó — Szilágyi. Pásztor. Pet- rovszkl — Gutl, Fodor — Nemes, Horváth. Boruzs, Timmer, Nagy. Már az első nercekben hatal­mas Iram «lakúit ki. Az MTE átvette az IránVttást és veezé- lvos támadást Indított. A 2, perc­ben Pallat lövése adóit munká1 n ovnlni kenusnak. A 10. perc- nőn WiUiSetl lm néslövégét, védte yudő Nanvs-mrtiep íátszott a? MTE: Ennek eredménye mea la született. A 15. percben Englerth jobbszélen elfutott, szépen be­ívelt labdáját Wilisch a hálóba lőtte. 1:0. A gól után tovább ro- hamozot az MTE és rá egy peres­re Bánhidi, átjátszva a védőket, hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. 2:0. Egymás után több szögletet értek el a házalak, de a gyulai védők mentettek. A 25. percben szép összjáték után Wilisch a nehéz talajon rosszul találta el a labdát és hajszállal kapu mel­lé lőtt. A 36. percben újabb MTE-gól következett. Bánhidi lövését Vldó Cs. Farkas elé ütöt­te, aki a hálóba vágta a labdát. 3:0. Szünet után folytatódott az MTE támadása. A 49. percben Bánhldit a 16-oson belül felvág­ták, a Játékvezető azonban nem sípolt. Az 52. percben Englerth beadását Cs. Farkas hajszállal fejelte kapu mellé. Jellemző a vendégek eredménytelenségére, hogy az első labdát csak az 54. percben lőtték kapura. A 68. percben Bánhidi elfutott, lab­dáját Cs. Farkas nagy erővel vágta a hálóba. 4:0. A 69., majd a 72. percben újabb gólszerzési lehetőség akadt az MTE csatárok előtt, de a lövések nem sike­rültek. Az MTE-től nagyszerű játékot láttunk. Minden tekintetben fe­lülmúlták a lelkesen játszó el­lenfelet. Ebből Is láthatjuk, ha az MTE-játékosok az első perc­től az utolsóig szíwel-lélekkel játszanak, az eredmény nem maradhat el. A gyulai együttes teljesen alárendelt szerepet Ját­szott. A játékvezető kielégítően vezette a végig sportszerű mér­kőzést. Jók: Bánhidi. Englerth. Papp, Wilisch, illetve; Nags*, pásztor, Horváth. A forduló további eredmé­nyei: Csongrádi Petőfi — Kecskeméti TE 3:2 0:1), Csongrád. 800 néző, Szarvasi SG—Orosházi Kinizsi 1:1 (1:0), Orosháza, 500 néző. A Szegedi Spartacus — Békéscsabai MÁV Bocskai mérkőzés Szege­den, a Békéscsabai Építők— MEDOSZ Hódmezővásárhelyi MTE mérkőzés Békéscsabán el­maradt. Kardvívóink Varsóban A Varsóban megrendezett nem­zetközi kard csapatversenyen a magyar együttes eddig kiválóan szerepel. Az NSZK ellen 13:3 árá- nyú győzelemmel nyitották meg az eredmények sorozatát. Utána a magyar csapat az Egyesült Ál­lamok csapatát győzte le 13:3-ra, majd a franciaországi felett ara­tott 10:6-os arányú győzelmet. Vasárnap első mérkőzését csa­patunk Lengyelország H. kardo- zóival vívta. Ezen a mérkőzésen a fagyar csapat 13:3 arányban győzött. A Szovjetunió elleni mérkőzésben nagyon Jól kezdtek. Horváth Zoltán pillanatok alatt legyőzte ZSttnijt 5:2-re. (Ez szár­nyakat adott a többieknek.) Nem tartott sokkal tovább Szerencsés dr.—Rakita csörtéje sem. Utána Bakonyi győzött, majd Meszéna csörtéje döntetlent hozott Mavli- hanowal. A további csörték is hasonló eredménnyel végződtek. Így az együttes 10:6 arányban győzött a Szovjetunió kardesapa- ta ellen. Az öt mérkőzés után a magyar csapat veretlen, és Igen jó a győ­zelmi aránya Is. Az öt találkozón 59 győzelmet értek eh Ismét győzött teniszpárosunk Örvendetes magyar győzelem­mel ért véget vasárnap délután a nemzetközi teniszverseny Men- tonban. A Gulyás—S2iks2al ket­tős a cannesi verseny után Men- tonban is diadalmaskodott. Ellen­felük ismét az Arilla—jvíandanno (spanyol—brazil) páros volt és a mérkőzés is hasonlóan alakult. A változatos játszmák után végül is sikerült a magyar párosnak győznie. Ezúttal is biztatóan ját­szottak, s az adogatás, visszaüté- sek és a' röpték tekintetében ha­tározottan 'javultak versenyzőink a cannesi döntő óta. Gulyás és Szikszai legközelebb Antibesben áll rajthoz. így a fér­fi párosunk 6:3, 9:7 arányban nyerte meg a Mentonban meg­rendezett nemzetközi teniszver­senyt. Szolnoki versenyző a döntőben a párbaj­tőrözők pontszerző versenyén Ötvenötén léptek pástra vasár­nap reggel a negyedik pontszer­ző párbajtőr-versenyen. Már a nyolc selejtező csoportban na­gyon érdekesen alakultak a küzdelmek. A szolnoki B. Nagy és a2 öttusázó Nagy már a se­lejtezőben elvesztette a tovább­jutás lehetőségét- Igen nagy harc után az alábbiak Jutottak a legjobb 12 közé: Demecs, 'Etánk (mindkettő Szolnoki MAY), Tö­rök Rabár, Gábor, Préda, Lend- vai,' Szaniszló, Balczó, Ferdinán- di, Marosi és Rábe. A döntőbe­jutás meglepetésszerű csőriéiben Demecs is elveszítette a tovább­jutás lehetőségét. így a szolnoki fiúk közül egyedül a fiatal Hank került a döntőbe, * A Totó 12. heti eredménye 1. Tatabánya—Vasas 1 1:0 2. SBTC—U. Dózsa 9 2:3 3. Komló—MTK. 2 0:2 4. FTC—Szeged 1 2:1 ?. Csepel—Dorog 6. Győr—Ózd 1 2N 7. Szfehérvár—Szombati!. 1 1:0 8. Sopron—BVSC * Őri» 9. Oroszlány—Budai Sp. X 1:1 10. Borsod—Előre 1 1:0 U. Atalanta—Milan félbeszakadt törölve 12. Róma—Bologna 2 1:3 13. Szállítók—EVTK X 1:1 Végétért a Jászhun Kupa teremröplabda-hajnohság Vasárnap játszották le a megyei röplabda szövetség Jászkun Kupa terembajnok­ság férfi csoportjában az utolsó forduló mérkőzéseit. A Szolnoki Dózsa— TITÄSZ mérkőzésen — mi­vel a Dózsának nem voltak meg az igazolásai — a két pontot a TITÁSZ kapta meg, játék nélkül. A Martfű- Szolnoki Dózsa rangadó a martfűiek 38:37 arányú győ­zelmét hozta. Közepes szín­vonalú izgalmas játékot nyújtott a találkozó. A csa­patok felváltva vezettek. Végeredményben a rutino­sabb martfűieknek sikerült megszerezni a győzelmet. Ez­zel másodszor is megnyerték a férfi csapatok részére ki­irt Jászkun Kupát. A nők­nél a Megyei Kórház együt­tese szerezte meg az első­séget. A két csoportban a helye­zési sorrend a következő­képpen alakult. Férfiak: 1. Martfű. 2. Szolnoki TIT ASZ, 3. Szolnoki Dózsa, 4. Mező­túri Honvéd, 5. Jászberényi Lehel, 6. Szolnoki Vasutas. Nők: 1. Megyei Kórház, 2. Szolnoki Előre, 3. Szolnoki Spartacus. 4. Jászberényi ESE, 5. Szolnoki Vörös Me­teor, 6. Szolnok Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat. A verseny végén Sárkány János, a városi TST elnöke adta át a győzteseknek járó Jászkun Kupát. Lapzártakor jelentik A Szolnoki Dózsa nyerte a kassai vízilabda tornát Vasárnap a Szolnoki Dózsa a kassai együttes ellen szállt vízbe és előző napi jó játé- kát megismételve, 6:4-re győ­zött a helyi csapat ellen. At ötszörös magyar bajnokcsa­pat ezzel veretlenül nyerte a kétnapos vízilabda-tornát,

Next

/
Oldalképek
Tartalom