Szolnok Megyei Néplap, 1961. február (12. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-01 / 27. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP idői. február í. * . . Megtörtént a megyei labdarúgó bajnokság sorsolása Március 5-e a raji napja A megyei labdarúgó baj­nokság március 5-én indul. Ez az időpont még távol van, de a szurkolók között máris sok szó esik a nyitányról, kedvenc csapatuk készülő­déséről, tehát nemcsak az együttesnek, hanem a szur­kolók, de a bajnokságot bo­nyolító Megyei Labdarúgó Szövetség is komolyan mun­kához látott. Ezt bizonyítja az, hogy már a sorsolást is elkészítették, melyet igyek­szünk gyorsan közreadni. Benne van a megyei I. osztály és a vele párhuzamos ifjú­sági bajnokság tavaszi páro­sítása. 1. forduló, március S: Jászárokszállás—T. Vasas, Karcagi MEDOSZ—Jászkisér, Kunmárton—MAFC, Szolno­ki MÁV II.—Fegyvernek, Szolnoki Vasutas—Kunhe­gyes, Szolnoki Kinizsi—Üj­szász, Mezőtúri Honvéd— Jászapáti, Jászberényi Vasas II.—Tiszaföldvár. II. forduló, március 12: Üjszász — Jászárokszállás, Tiszaföldvár—Jászkisér, Szol­noki Kinizsi—Kunszentmár- ton, Fegyvernek—Mezőtúri Honvéd, T. Vasas—Kunhe­gyes, Karcag—Szolnoki Va­sutas, MAFC—Szolnoki MÁV 11., Jászapáti—Jászberényi V. II. 1IL forduló, március 19: Szolnoki MÁV II.—Karcag, Szolnoki Vasutas—T._ Vasas, Kunhegyes—Mezőtúri Hon­véd, Fegyvernek—Szolnoki Kinizsi, Kunmárton—Tisza­földvár, Jászkisér—Üjszász, Jászárokszállás — Jászapáti, MAFC—Jászberényi Vasas II. IV. forduló, március 26: Jászberényi Vasas II:—.Tász- árokszállás, Jászapáti—Jász­kisér, Üjszász—Kunszentmár- ton, Tiszaföldvár—Fegyver­nek, Szolnoki Kinizsi—Kun­hegyes, Mezőtúri Honvéd— Szolnoki Vasutas, T. Vasas— Szolnoki MÁV II., Karcag— MAFC. V. forduló, április 9: Fegyvernek—Jászárokszál- lás, Jászkisér—Kunszentmár- ton, Karcag—Mezőtúri Hon­véd, MAFC—Szolnoki Kini­zsi, Szolnoki MÁV II.—Ti­szaföldvár, Szolnoki Vasutas —Üjszász, Kunhegyes—Jász­apáti, Jászberényi Vasas II.— T. Vasas. VL forduló, április 16: Szolnoki Kinizsi—Jászárok- szállás, Jászkisér—Mezőtúri Honvéd, T. Vasas—Kunszent- márton, Karcag—Fegyvernek, MAFC—Kunhegyes, Szó. Va­sutas—Szó. MÁV II., Tisza­földvár—Jászapáti, Jászberé­nyi Vasas II.—Üjszász. VH. forduló, április 23: Kunszentmártcn—Jászberé­nyi Vasas II., Jászkisér— Fegyvernek, Jászárokszállás —Kunhegyes, Jászapáti—Szó. Vasutas, Üjszász—Szó. MÁV 11., Tiszaföldvár — MAFC, Szó. Kinizsi—Karcag, Mező­túri Honvéd—T. Vasas. Vili. forduló, május 11: Szó. Vasutas—Jászárokszál­lás, Kunhegyes—Jászksiér, Fegyvernek—Kunszentmárton T. Vasas—Szó. Kinizsi, .Kar­cag—Tiszaföldvár, MAFC— Üjszász, Szó. MÁV II.—Jász­apáti, Jászberényi Vasas II. —Mezőtúri Honvéd. IX. forduló, május 21: Szó. MÁV II.—Jászberényi Vasas II., Szolnoki Vasutas— MAFC, Kunhegyes—Karcag, Fegyvernek—T. Vasas, Me­zőtúri Honvéd—Kunmárton, Jászkisér—Szó. Kinizsi, Jász­árokszállás—Tföldvár, Jász­apáti—Üjszász. X. forduló, május 28: Jászberényi Vasas II.— Fegyvernek, Kunszentmárton —Kunhegyes, Jászkisér—Szó. Vasutas, Jászárokszállás — Szó. MÁV II., Jászapáti— MAFC, Üjszász—Karcag, Ti­szaföldvár—T. Vasas, Szol­noki Kinizsi—Mezőtúri Hon­véd. XL forduló, június 1: MAFC — Jászárokszállás, Szolnoki MÁV II.—Jászkisér, Szó. Vasutas—Kunszentmár­ton, Kunhegyes—Fegyvernek, Tiszaföldvár—Mezőtúri Hon­véd, T. Vasas—Üjszász, Kar­cag—Jászapáti, Szó. Kinizsi —Jászberényi Vasas II. XII. forduló, június 11: Jászkisér — Jászárokszállás, MAFC—T. Vasas, Szolnoki MÁV II.—Mezőtúri Honvéd, Szó. Vasutas—Szó. Kinizsi, Kunhegyes—Tföldvár, Fegy­vernek—Üjszász, Kunszent­márton—Jászapáti, Karcag— Jászberényi Vasas II. Xill. forduló, június 18: Jberényi Vasas II.—Jász­kisér, Jászárokszállás—Kun­szentmárton, Jászapáti—Fegy­vernek, Üjszász—Kunhegyes, Tiszaföldvár—Szó. Vasutas, Szó. Kinizsi—Szó. MÁV II., Mezőtúri Honvéd—MAFC, T. Vasas—Karcag. iiiiiHimiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiniiiii Miért nincs folyami hal Szolnokon ? / A haspártiak állandó gond­ja, hol tudják megvásárolni ínyenc falatukat. Egyikünk a füstölt hús, másikunk a sajt között szeret válogatni. Én a halat — főként a folyami ha­lat — szeretem. Ha a felesé­gemmel a városba megyünk, mindig szétnézünk a halas­boltban, de rendszerint ered­ménytelenül, mert csak iszap- szagú, hizlalt halat lehet kapni. Városunkban folydogál a Tisza, ezért érthetetlen, hogy miért nem árusítanak folya­mi halat. Vajon megszűnt a tiszai halászat, vagy másutt — mondjuk Budapesten — le­het enni tiszai halászlét? Gosztonyi Árpád Szolnok XIV. forduló, június 25: Kunhegyes—Jászberényi V. II., Fegyvernek—Szó. Vasu­tas, Kunszentmárton—Szol­noki MÁV II., Jászkisér— MAFC, Jászárokszállás—Kar­cag, T. Vasas—Jászapáti, Me­zőtúri Honvéd—Üjszász, Ti­szaföldvár—Szó. Kinizsi. XV. forduló, július 2: Jászberényi Vasas II.—Szo- Vasutas, Szó. MÁV II.—Kun­hegyes, MAFC—Fegyvernek, Kunszentmárton—Karcag, T. Vasas—Jászkisér, Jászárok­szállás — Mezőtúri Honvéd, Jászapáti—Szó. Kinizsi, Üj­szász—Tiszaföldvár. Szerdai sportműsor Előkészületi labdarúgó mérkőzések A tavaszi idényre való fel­készülés során ma a követ­kező edzőmérkőzésekre kerül sor: Jászberényi Vasas NB II.— Martfűi MSE NB III., Jász­berény, Vasas pálya, 14.30; Szolnoki MÁV I.—Szolnoki MÁV II, Szolnok, MÁV sporttelep. Biztos győzőiéin Nehezen várták a török­szentmiklósi sakkozók a me­gyei csapatbajnokság elmúlt vasárnapi első mérkőzését. Nem is csoda, hiszen olyan ellenféllel kellett megbirkóz- niok, mint a Szolnoki MÁV csapata, akik „könnyen vet­ték” az akadályt. Igen erő­sen készülődtek a karcagiak elleni hazai mérkőzésükre. Ha a mérkőzés első percei nem is voltak biztatóak, mert a helyieknek három tartalék­kal kellett kiállniok. A kar­cagiak pontosan megérkeztek Törökszentmiklósra, és egy ember hátránnyal vették fel a küzdelmet. így a hazaiak 1:0 előnnyel indultak. Ez igen megnövelte önbizalmu­kat, úgy, hogy végülis 5,5:2,5 arányban győzedelmeskedtek a karcagiak ellen. A törökmiklósi csapatból: Kántor, Lukács, Komlósi, Ricza és Bognár, míg a kar­cagiak közül Wolf és Szepes- vári győzött. A Fehér—Fodor mérkőzés döntetlenül végző­dött. így a Törökszentmiklósi Fáklya csapata győzött küz­delmes, de sportszerű keretek között a karcagiak ellen a megyei bajnokság második fordulójában. — os — A szolnoki iSlÄrÄ Jászkunság! krónika! •— Kórusok énekelnek. — Ipari híradó. — Magyarnóták, csárdások. [ Sport közvéleiénykitatás £ Ki volt Szolnok megye I960, évi legjobb férfi sportolója: ............................... ............... fi n ői sportolója: — ••tin«» » Mmn.o ZXXXXJUUUÜDCXOX^ Rz * küldemény belföldre közön­ségesként bér- mentesítés nél­kül is feladható; As esedékes di­jakat kézbesítés­kor címzett fizeti Szolnok megyei Néplap Szerkesztősége ■'Aiaonannanat (Holnapi számunkban utoljára közöljük közvélemény kutató lapunkat. hitiridét ffbrtiánr 8« SZOLNOK Irodaház JaaoaanocnaciaDtí Beküldési Biztató előkészület Jászberényi tudósítónktól: Jászberényi Vasas—Bp. Helyiipar 6:1 (4:0) Jászberény, 406 néző. Vezette: Bárányt. A hótól megtisztított, igen Jó talajú játéktéren került sor az NB Il-es Vasas első hazai előké­születi mérkőzésére, az NB in­as fővárosiak ellen. A Jászberé­nyiek az első félidőben az aláb­bi összeállításban kezdtek: Ba­logh — Kovács m„ Végh Helle Rétsági, Deák — Márkus, Némedi, Szántai, Bató, Csizmadia. Bp. Helyiipar: Lepcsényi— Semmel­weis, Lukács I., Bleha — Kiss (Radnai), Börcsök — Hostyánsz- ki. Lukács n„ Steiner (Csontos), Molnár, Szabó. Rögtön a Vasas lépett fel tá­madólag és egymás után vezet­ték a csatárok veszélyes táma­dásaikat. Többször azonban hiba csúszott a jó helyzetek befejezé­sébe. A 14. percben Rétsági szé­pen tette ki Szántait, aki elhú­zott a védők mellett és a háló­ba gurított, 1:0. A továbbiakban Rétsági 16 mé­terről leadott lövését a kapus csak kiütni tudta, ezt Bató érté­kesítette, 2:0. — Ekkor ügyesen kombináltak a Vasas csatárok. A lelkes vendégek csak ritkán tudtak átjutni a felezővonalon. A 35. percben szép Vasas akció során Némedi remekül futtatta Szántait, aki a léc alá vágta a labdát, 3:0. A 39. percben Csiz­madia futott el a védők mellett, visszajátszott Batőhoz, aki 11 méterről nagy gólt lőtt, 4:0. Fordulás után a Vasas a kő­vetkező összeállításban játszott: Kohári — Benedek, Túri, Helle — Szonda, Hegedűs — Szemerei, Csizmadia, Bató, Bíró, Kovács I. Ekkor változatosabb lett a já­ték. A vendégek is sokat támad­tak. Az 50. percben szép akció volt, Bató ritkán látott nagy lö­véssel újabb gólt szerzett, 5:0. Főleg a két fiatal, Csizmadia és Szemerei játszott igen lendülete­sen. Az 53. percben Szemerei re­mekül futott el, 5 méterről azon­ban kapu mellé gurított. Elénk iramú és változatos játék ala­kult ki, mindkét együttes nagy akarással Játszott. A 67. percben Csizmadia ment el szépen és lö­vése a léc alatt kötött ki, 6:0. A vendégcsapat is próbálkozott az eredményen szépíteni. — A 76. percben sikerült la gólt elémiök, Steiner lövése először a kapufá­ra csattant, majd a befutó Cson­tos a hálóba gurította. A Vasasnak inkább az étső fél­idei játéka volt megnyugtató. — Igaz, ekkor is sok hiba csúszott a Játékba. Ennek ellenére egyes játékosok máris ügyesen mozog­tak. Főleg a védelem magabiz­tos játéka volt megnyugtató. A fordulás utáni összeállítás már nem volt ennyire sikerült, de ekkor is láthattunk néhány jó erőben lévő játékost a pá­lyán, ami igen örvendetes. Né- nány tehetséges fiatal szárny­bontogatásáról is meggyőződhet­tünk. A kép mindenesetre biz­tató volt. Egyénileg a csapatból az első félidei hátvédhármas. Rétsági, Márkus, Szántai és Ba­tó tetszett. Fordulás után Hege­dűs, Szemerei, Csizmadia és Ba­tó Játszottak JÓL A vendégek kö­zül: Lukács I„ Kiss, Steiner és Szabó emelkedett W. Baranyijól vezette a mérkőzést. — G. J. — Jászberényben csütörtökön lesz a mezőgazdasági sza badegyetem első előadása A jászberényi járási, vá­rosi párt és tanács végrehaj­tó bizottsága, a Hazafias Népfront járási és városi bi zottsága, valamint az Agrár- tudományi Egyesület helyi elnöksége február 2-án, esu törtökön délelőtt 9 órakor a Jászberényi Lehel munkás­klub nagytermében tartja a mezőgazdasági szabadegye­tem 1961. évi első előadását. Megnyitó előadást tart: dr. Magyari András, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektora „A mezőgazdasági szakemberek feladata a nagy­üzemi mezőgazdaságban” címmel. Biró István főállat' tenyésztő pedig az állat­tenyésztés 1961. évi felada­tairól beszél a szabadegye­temen résztvevő szakembe reknek. állattenyésztőknek. 4 zaj és a dolgozó ember ~ Jujj! — rezzenünk ösz- sze egy kellemetlen hang, hirtelen zaj hallatára. Ha hosszabb ideig tart, kibir- hatatlannak érezzük, befog­juk fülünket és igyekszünk minél távolabb kerülni a bántó hang forrásától. Lehet-e a hangerősséget mérni? Milyen kárt okoznak szervezetünkben a tartós za­jok? Ki lehet-e küszöbölni zavaró hatásukat és mi mó­don? — Ezekre a kérdésekre a munkahigiéniával foglalko­zó KOJÁLL orvos válaszol nekünk. — A hangerősség objektív mérésére a decibel szolgál, mint mértékegység. A nor­mális beszéd 55—65, a varró­gép 93—96, a zuhanó kala­pács 99—101, a kovácsműhely 108, a kazánműhely 120, a légkalapács 1 méter távol­ságból 130 decibel hangerős­ségű. A zaj okozta károsodás at­tól függ, milyen magas rez­gésszámú hang, milyen erős­séggel és mennyi ideig hat a fülre. A magas hangok ká­rosító hatása általában ko­rábban mutatkozik, mint a mély hangoké, ugyanazon de­cibel érték mellett is. A 90 db erősségű hang huzamos időn keresztül előbb-utóbb minden ember fülében elvál­tozást okoz. A 90 db vagy efölötti zajnak kitett dolgozó kezdetben csak kellemetlen nyomásérzésről panaszkodik, amely később fejfájással fo­kozódik. Munka után fülzú­gás, ezzel kapcsolatosan hal­lásromlás és álmosság lép fel. A zajos helyre került dol­gozónál ezek a kezdeti kel­lemetlenségek rendszerint hamar elmúlnak, beáll a meg­szokás. A tartós károsodás fokozatosan, hosszabb idő múltával következik be. A te­herbíróképesség egyéni, egye­seknél rövidebb, másoknál hosszabb idő alatt követke­zik be az állandósult hallás- romlás. A dolgozónak az az érzése, hogy senki sem be­szél rendesen, mindenki dünnyög. Több év után, ez süketséggel határos nagyot- hallássá fokozódhat, s a hal láskontroll elmaradása miatt a beszéd is eltorzuL A károsodás súlyosságából láthatjuk, mennyire fontos a védekezés. Ennek egyik mód­ja a zaj keletkezésének meg­akadályozása, a zajos gép­részek megfelelő zajtalanul működő géprészekre való ki­cserélése, zajos munkafolya­matoknak kevésbé zajos munkafolyamatokra való átszervezése. Így: szegecs­verő helyett szegecsprés, bá- dogdomborítás helyett bádog­préselés, gőzkalapács helyett formaöntés alkalmazható. Meggátolhatjuk a zaj to­vaterjedését a hangkemény anyagok rugalmas anyagok­kal (gumival) való elválasztá­sával, hangnyelő anyagokkal való akusztikai körülkerítés­sel, a zajnak különböző sík­ban hanglapokkal való elnye- letésével. Egyes munkahelyen lehető­ség van az embernek a zajtól való elszigetelésére, például darufülke alkalmazásával. A zajforrás eltávolítására szol­gál az automatizálás, s ennek kapcsán a távvezérlés. A fül védésére egyéni zajvédő esz­közként füldugót és fejhall- gatós zajszűrőt használnak. A felsorolt védőmódszerek egyenként nem mindig kellő hatásúak, azonban kombinált alkalmazásukkal 45—50 deci­bel zajcsökkenés is elérhető. Sajnos, megyénk üzemeiben ilyen irányú törekvést még a tervekben sem találhatunk, annak ellenére, hogy az ipa­rosodással és a mezőgazdaság átszervezésével a gépesítés is egyre nagyobb méreteket ölt, s így egyre több ember ke­rül szervezetére ártalmas, za­jos körülmények közé. — kemény — Szép fogás vállasok, hatalmas küzdelem Közepes érdeklődés mellett zajlott le Karcagon a Kálvin úti leányiskola tornatermében a megyei szabadfogású serdülő és ifjúsági birkózó bajnokság. Jász­apáti, Jászberény, Karcag, Szol­nok és Túrkeve mintegy hetven versenyzője lépett szőnyegre. Üj szint jelentett a fiatal Jászapáti KSK birkózóinak megjelenése is, akik eredményesen szerepel­tek. A kötöttfogásban járatosabb fiatalok többsége nem tudta ki­használni a szabadfogás nyújtot­ta lehetőségeket, de fgy is né­hány szép menetnek és még több nehéz küzdelemnek lehe­tett szemtanúja a közönség. A serdülők közül Túri (Túrkeve), az ifiknél pedig Balogh János (Szó. MÁV), Oláh István (Jb. Le­hel), Papp Elek (Karcagi ME­DOSZ) nyújtott átlagon felüli teljesítményt. A bajnokság meg­lepetése, hogy mindkét korcso­portban az összesített pontver­senyt a Karcagi MEDOSZ ver­senyzői nyerték. Ez azt bizonyít­ja, hogy átmeneti visszaesés után Ismét jó úton halad a karcagi birkózó-sport. RÉSZLETES EREDMÉNYEK: Serdülők; Lepkesúly: 1. Koős (Karcag), 2. Hudra (Jászberény), 3. Tieger (Szó. MÁV). Légsúly: L Krizsó (Karcag), 2. Kovács (Szó. MÄV). Pehelysúly: 1. Ba­logh (Szó. MÁV). Könnyűsúly: 1. Szakái (Karcag), 2. Csősz (Szó. MÁV), 3. Cserta (Jászberény) Kisváltósúly: L Balázs (Szolnoki MÁV), 2. B. Kovács (Karcag), S. Ari (Szó. MÁV). Nagyváltósúly: 1. Túri (Túrkeve), 2. Lendvai (Karcag), 3. Kovács (S20. MÁV). Kisközépsúly: 1. Balajti (Kar­cag), 2. Bugyi (Karcag). Félne­hézsúly: 1. Uhlár (Szó. MÁV). Nehézsúly: 1. Boros (Szó. MÁV), összetett pontversenyben a kö­vetkező helyezési sorrend ala­kult ki: 1. Karcagi MEDOSZ 29, 2. Szolnoki MÁV 29, 3. Túrkeve! MEDOSZ 5 ponttaL Ifjúságiak; Lepkesúly: 1. Nagy (Jászberény), 2. Nagy Tóth (Kar­cag). Légsúly: 1. Oláh (Jászbe­rény), 2. Lengyel (Szó. MÁV), 3. Fekete (Túrkeve). Pehelysúly: 1. Balogh (Szó. MÁV), 2. Vass (Jászberény), 3. Szentesi (Kar­cag). Könnyűsúly: 1. Papp (Kar­cag), 2. Szabó (Jászapáti), 3. Tú- róczi (Jászberény). Klsváltósúly: 1. Kissádám (Jászberény), 3. H. Ferenczl (Karcag), 3. Rajna (Jászberény). Nagyvál tósúly: 1. Nagy (Szó. MÁV), 2. Urbán (Jászapáti), 3. Antal (Karcag). — Kisközépsúly: L Vad (Túrkeve), 2. Huszár (Szolnok), 3. Boldizsár (Szó. MÁV). Nagyközépsűlys 1. Várad! (Jászberény), 2. Gazdag (Szolnok), 3. Papp (Túrkeve). — Félnehézsúly: I. Moczó (Karcag), 2. Tóth (Szó. MÁV), 3. Pabar (Túrkeve). Nehézsúly: L Dobra! (Karcag), 2. Monorl (Karcag). 3. Pál (Szó. MÁV). — Az összetett pontversenyben: 1. Karcagi ME­DOSZ 28, 2. Jászberényi Lehel 25, 3. Szolnoki MÁV 24 ponttaL ("apróhirdetések) FELVESZÜNK vizsgázott fűtőket ferde vizcsőves BV. rendszerű kazánokhoz. Fizetés: alapbér + 30 %-os egészségügyi pótlék. Szállást nem biztosítunk. Jelent- - ezni lehet Szolnok, Allatifehér- !e Vállalat, Tószegi út. A TOROKSZENTMIKLOSI Házi­ipari Szövetkezet gobelin tanfo­lyamot indít. A tanfolyam díj­talan. Sikeres elvégzése után munkát biztosítunk. Jelentkezni lehet a szövetkezet Irodájában Malinovszki utca 1 alatt. A NAGYREVI Haladás Tsz- nél nád van eladó; Érdeklődni a helyszínen. A TÜRKEVEl Vegyesipari KTS2 4 személy férfifodrász felvételéi biztosítja. Lehetőleg kisiparos de feltétlen szakmunkás bizo­nyítvánnyal rendelkezőt veszünk fel. SZOLNOK város területére, ma­gas kereseti lehetőséggel újság­árusokat felveszünk. Jelentkezni lehet: Szolnok, L Postahivatal vezetőjénéL AZONNALI belépésre általános adminisztrátort felveszünk négy hónapi munkaidőre. Fizetés kol­lektív szerint. Műtrágya Válla­lat Szolnok, Vöröshadseref út 32. szám. APRÓHIRDETÉS APRÓHIRDETÉSEK dija U Kőig Hétköznap M forint ünnepnap tO forint Minden további mó Hétköznap I Ft vasárnap 8 Ft Hirdetéseket Szolnokon felvesz a Szolnok megyei Néplap lap Kiadó Vállalat (Szolnok, treda- náz. tu 14 SíPüMS

Next

/
Oldalképek
Tartalom