Szocialista Nevelés, 1973. szeptember-1974. június (19. évfolyam, 1-10. szám)

1974-06-01 / 10. szám - Mózsi Ferenc: Kedves Olvasó!

Papp Endre: Korszerű eljárások az 1. osztályban..................................................................47 Dukonné Vitéz Zsuzsa: így tanítom a szorzást-osztást a 3. osztályban .... 50 Dr. Mózsi Ferenc, CSc.: Az audovizuális, strukturális-globális módszer .... 108 Hajtman Béláné: Az osztatlan és részben osztott iskolák élete és problémái . . . 115 Ph. dr. Bertók Imre: Az alsó tagozatos szlovák nyelvoktatás korszerűsítése . . . 186 Hajtman Béláné: Szókincsfejlesztés az alsó tagozat 1—5. osztályában .............................300 Ó vodai nevelés Tóth Mária: A számfogalom kialakítása az óvodában...........................................................114 Farkas Tiborné: Új utak keresése......................................................................... 148 Donna Sándorné: Kezdhetjük-e már az óvodában?...................................................... 217 K uszák Mária: Képzőművészeti nevelés az óvodában..............................................................270 Pailingerné Kiss Magda: A szlovák nyelv tanítása során szerzett tapasztalataink az óvodában.............................................................................................................................................315 Évfordulók, köszöntők, megemlékezések Dr. Mózsi Ferenc, CSc.: Pedagógus köszöntő (Száraz László) ....... 12 Horváth István: Miért ünnepeljük a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évforduló­ját novemberben?...................................................................................................... 60 Dr. E. Stracár, DrSc. professzor jubileuma .......................................................................... D r. Mózsi Ferenc, CSc.: Szép, tiszta életet mindenkinek (Haladó hagyomány: Ilku Pál, 1912—1973) .............................................................................................................................. 102 E gri Ferenc: 25 éves a Pionírszervezet (A jubileum mindannyiunkat kötelez, Készü­lünk a jubileumra, Méltóan ünnepelnek)...................................................113, 173, 197 K ovács István: Jubiláló iskola (Gemer — Sajógömör).............................................................128 Doc. Ph. Dr. Miroslav Matušťák, CSc.: Megjegyzések a pionírmozgalom történetéhez 226 Hírek, beszámolók A hagyományokhoz híven (magyar szakosok nyári továbbképzése) .... 31 Svinger István: Mi van a tantervekkel?............................................................................................92 Tungli Gyula: Nemzetközi tudományos tanácskozás Nitrán az irodalmi szövegek di­akron szempontú vizsgálatáról....................................................................................................93 Dr. Hofer Lajos: A történelem szaktanterem-vezető tanárok I. országos tanácskozá­sa Pápán ....... 95 Hritzné K. Júlia: Magyar nyelvű gyermekénekkaraink jelenlegi helyzetéről . . . 159 Egri Ferenc: Hasznos véleménycsere..........................................................................................268 Svinger István: A Szocialista Nevelésben közölt gondolatok nyomában .... 276 Bodnár Gyula: Diákjaink Magyarországon...................................................................................283 Könyvekről Közös és egységes könyvtárfejlesztés.....................................................................................28 Bodnár Gyula: Literárna komunikácia (Matica slovenská, Martin 1873) .... 84 Kovács László: O interpretácii umeleckého textu 3 (SPN, Bratislava 1972) ... 84 Kovács László: Balogh Dezső—Gálffy Mózes—J. Nagy Mária — A mai magyar nyelv kézikönyve........................................................................................................................................85 Balázs Béla — Iskoláink...........................................................................................................89 Kelendi Gyuláné: dr. Kerékgyártó Imre — A nevelési folyamat irányítása, nevelési eredményvizsgálatok ....................................................................................................... . 125 Ó vódásainknak és elsőseinknek ajánljuk.......................................................... 149 A tanulás megszerettetése érdekében (Kovács Klára — Kirándulás az ÄBC-hegy­re, Varga Katalin — Gőgös gúnár Gedeon)...........................................................: 149 Dr. Fonod Zoltán—Dr. Mózsi Ferenc, CSc.: Nyílt levél (Az ifjúsági ismeretterjesztő művekről)......................................................................................................................................171 A matematikaoktatás korszerűsítése iránt érdeklődőknek ajánljuk! .... 191 Vörös Vince: Szerzői kollektíva — Közös hazában....................................................................220 P hDr. Bertók Imre: A magyar és a szlovák nyelv tanításának összehasonlító mód­szertana .............................................................................................................................................222 Vrbjarné G. Gizella: Az egységes kémiai elnevezések és a nemzetiközi mértékegység­rendszer bevezetése kémiakönyveinkben............................................................................252 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom