Szocialista Nevelés, 1973. szeptember-1974. június (19. évfolyam, 1-10. szám)

1973-12-01 / 4. szám - Mózsi Ferenc: Kedves Olvasó!

Papp Endre: Korszerű eljárások az 1. osztályban....................................................................47 Dukonné Vitéz Zsuzsa: így tanítom a szorzást-osztást a 3. osztályban .... 50 Dr. Mózsi Ferenc, CSc.: Az audovizuális, strukturális-globális módszer .... 108 Hajtman Béláné: Az osztatlan és részben osztott iskolák élete és problémái . . . 115 Ph. dr. Berták Imre: Az alsó tagozatos szlovák nyelvoktatás korszerűsítése . . . 186 Hajtman Béláné: Szókincsfejlesztés az alsó tagozat 1—5. osztályában ..............................300 Óvodai nevelés Tóth Mária: A számfogalom kialakítása az óvodában............................................................114 Farkas Tiborné: Oj utak keresése .......................................................................... 148 Donna Sándorné: Kezdhetjük-e már az óvodában? ..............................................................217 Kuszák Mária: Képzőművészeti nevelés az óvodában.................................................................270 Pailingerné Kiss Magda: A szlovák nyelv tanítása során szerzett tapasztalataink az óvodában.................................................................................................................................................315 Évfordulók, köszöntők, megemlékezések Dr. Mózsi Ferenc, CSc.: Pedagógus köszöntő [Száraz László) . . . . . . 12 Horváth István: Miért ünnepeljük a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évforduló­ját novemberben?.............................................................................................................................60 Dr. E. Stracár, DrSc. professzor jubileuma ............................................................................ Dr. Mózsi Ferenc, CSc.: Szép, tiszta életet mindenkinek [Haladó hagyomány: Ilku Pál, 1912—1973] ..................................................................................................................................102 Egri Ferenc: 25 éves a Pionírszervezet (A jubileum mindannyiunkat kötelez, Készü­lünk a jubileumra, Méltóan ünnepelnek).....................................................113, 173, 197 Kovács István: Jubiláló iskola (Gemer — Sajógömör)...............................................................128 Doc. Ph. Dr. Miroslav Matušťák, CSc.: Megjegyzések a pionírmozgaiom történetéhez 226 Hírek, beszámolók A hagyományokhoz híven (magyar szakosok nyári továbbképzése) .... 31 Svinger István: Mi van a tantervekkel?...............................................................................................92 Tungli Gyula: Nemzetközi tudományos tanácskozás Nitrán az irodalmi szövegek di­akron szempontú vizsgálatáról......................................................................................................93 Dr. Hofer Lajos: A történelem szaktanterem-vezető tanárok I. országos tanácskozá­sa Pápán ....... 95 Hritzné K. Júlia: Magyar nyelvű gyermekénekkaraink jelenlegi helyzetéről . . . 159 Egri Ferenc: Hasznos véleménycsere.............................................................................................288 Svinger István: A Szocialista Nevelésben közölt gondolatok nyomában .... 276 Bodnár Gyula: Diákjaink Magyarországon.....................................................................................283 Könyvekről Közös és egységes könyvtárfejlesztés.......................................................................................28 Bodnár Gyula: Literárna komunikácia (Matica slovenská, Martin 1873) .... 84 Kovács László: O interpretácii umeleckého textu 3 (SPN, Bratislava 1972) ... 84 Kovács László: Balogh Dezső—Gálffy Mózes—J. Nagy Mária — A mai magyar nyelv kézikönyve............................................................................................................................................85 Balázs Béla — Iskoláink..............................................................................................................89 Kelendi Gyuláné: dr. Kerékgyártó Imre — A nevelési folyamat irányítása, nevelési eredményvizsgálatok ......................................................................................................... . 125 Óvódásainknak és elsőseinknek ajánljuk .................................................................... 149 A tanulás megszerettetése érdekében (Kovács Klára — Kirándulás az ABC-hegy­re, Varga Katalin — Gőgös gúnár Gedeon)............................................................: . 149 Dr. Fonod Zoltán—Dr. Mózsi Ferenc, CSc.: Nyílt levél (Az ifjúsági ismeretterjesztő művekről)..........................................................................................................................................171 A matematikaoktatás korszerűsítése iránt érdeklődőknek ajánljuk! .... 191 Vörös Vince: Szerzői kollektíva — Közös hazában......................................................................220 PhDr. Bertók Imre: A magyar és a szlovák nyelv tanításának összehasonlító mód­szertana .................................................................................................................................................222 Vrbjarné G. Gizella: Az egységes kémiai elnevezések és a nemzetiközi mértékegység­rendszer bevezetése kémiakönyveinkben..............................................................................252 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom