Színház, 1913 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1913-11-29 / 1. szám

8 SZÍNHÁZ hírek. <30 0O Heves Béla az idei sesonra a következő operett újdonságokat szerezte meg : Nevető férj (Eisler operett), Katona-dolog (Zerkovitz- Béldi), Budagyöngye (Ascher Leó), Mozikirály (Szirmai Albert), Tám­lásszék 10. sor, Tökéletes asszony (Lehár Ferenc), Diákhercegnő (Reinhardt). A Zoltánka, Krúdy Gyula poe- tikus szinműve, a szerencsétlen Petőfy Zoltán szomorú tragédiája, különösen érdekli a szatmári publikumot. A darab tele van csupa olyan vonatkozással, amely a nagynevű költővel és Szendrey Júliával éppen itt, Szatmáron történt meg. A zöld frakk most a Vigszin- ház legszenzációsabb sikerű da­rabja, Flers-Caillavet ötletes drbja nagyszerű sikereket arat. De a darab mellett óriási szenzációt keltett a harmadik felvonás az Akadémia, a párisi Institut dísz­lete. Heves Béla, mint értesülünk, megszerezte a darabot s már készülnek is az uj díszletek, hogy a darabot méltó keretekben adat­hassa elő. Vese-velővel. Várnay és Lónyai, a két jóbarát egyszer 29-én találtak az utcán egy egész koronát. Mikor alapo­san szemügyre véve, meggyőződ­tek a korona hiteles valódiságáról, mindegyik magának követelte a nagy pénzösszeg tulajdonjogát, mert úgymond, azé a pénz, aki először meglátta! Nagy és hosszas vitatkozás után abban állapodtak meg, hogy a korona azé, aki nagyobbat tud hazudni. Amint igy vitatkoznak, arra megy Sugár, a hármas trium­virátus kiegészítője. Várnay és Lónyai hozzá fordultak, hogy döntse el, melyikük hazudta a nagyobbat. — No no, fiuk! Szólt Sugár dorgáló hangon, hogy szabad egyáltalában hazudni! Vegyetek példát rólam : én még életemben soha sem hazudtam ! — A másik két jó madár egy­másra nézett, majd kis vártatva Várnay megszólalt: Te — bökte oldalba Lónyait — ad csak oda neki azt a koronát. Irigység. Két fiatal színész egy pesti kávéház előtt halad el, amelyet az utóbbi időben harmadszor alakítanak át. Egyszerre megszó­lal az egyik, akit a direktori ön­kény még nagyon kevés szerephez juttatott. — Milyen jó egy ilyen ká­vésnak. ? — Mennyit alakíthat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom