A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 2013-2014 (Hódmezővásárhely, 2014)

EMLÉKEZÉS - KOVÁCS István: Hódmezővásárhelyi évfordulók 2013-2014

1863. április 11. Exner Leó tanár, igazgató, zeneszerző születése (Sümeg). 1892-től a vásárhelyi Óvónőképző Intézet tanára, 1896-tól igazgatója. Énekkart vezet, vonószenekart alapít. Sokat foglalkozik a gyermek és a zene kapcsolatával, ebben a témában többször konzultál Kodály Zoltánnal. Népszerű műdalokat és gyermekdalokat zenésít meg. 1863. augusztus 15. Futó Zoltán református lelkész születése (Hmv). Egyházi író, hit­szónok. 1898-tól Szentesen részt vesz a református hitélet megújításában. 1913-tól a békés­bánáti református egyházmegye esperese. A szentesi és a megyei közgyűlés tagja. 1932-ben utcát neveznek el róla Szentesen. Apja Futó Mihály irodalomtörténész, gimnáziumi igazga­tó. 1863. augusztus 30. Soós István ügyvéd, tisztviselő születése (Hmv). 1918-ban választ­ják polgármesterré, 17 évig tölti be ezt a tisztséget. Működése alatt létesül többek között a Kakasszéki Szanatórium, bővül a kórház, Speyer-kölcsönből megépül a városi partfurdő és a Hódi Pál utcai bérház. 1863. szeptember 21. Gaál Dániel református lelkész halála (Hmv). 1826-tól 1863-ig Vásárhely lelkésze. O kezdi el az újtemplomi orgona építésére szervezett gyűjtést. Kaszap Mihállyal együtt törvényszéki táblabíróvá választják. 1863. december 28. Biczó Árpád református igazgató-tanító születése (Nagykőrös). 1883 és 1924 között tanít a Lévai utcai, a Holló utcai és a Malom utcai iskolákban, vala­mint az Iparos Tanonc Iskolában. 1924-ig tagja a törvényhatóságnak. Vidonyi Jenővel megírja a vásárhelyi Református Tanítótestület 50 éves történetét. 125 ÉVE TÖRTÉNT 1888. január 20. Id. Bognár Rezső református kántor, karnagy születése (Arad). 1908- tól 1963-ig az Újtemplom kántora és az Iparos Dalárda karnagya, az Országos Református Kántor Egyesület elnöke. Fia ifj. Bognár Rezső Kossuth-díjas kémikus, vegyészmérnök, akadémikus, politikus. 1888. március 6. Banner János ősrégész születése (Székudvar). A Szegedi Tudomány- egyetem Régiségtudományi Tanszékének vezetője, majd dékánja, később a budapesti tu­dományegyetem ősrégészeti tanszékének vezetője. 1929-től a vásárhelyi múzeum régészeti osztályának vezetője, ilyen minőségben irányítja az újkőkori, réz-, bronz- és avarkori kultú­ra emlékeinek feltárását Kökénydombon, Kotac-parton, Szakálháton, Tatársáncon. A kö­kénydombi ásatásának eredménye a világhírű Vénusz-szobor. 1888. március 18. Balogh Sándor festőművész, rajztanár, szakfelügyelő születése (Hmv). Életképeket, város- és tájképeket fest akvarellel és pasztellel. A Székely Bertalan Társaság főtitkára. Művei a Hadtörténeti Múzeumban láthatóak. 1888. március 31. Megalakul a Hódmezővásárhelyi Torna- és Vívó Egylet (HTVE, „Vívó”), elnöke id. Imre József szemkórházi főorvos, alelnöke Hódy Mózes ügyvéd, titkára Draskóczy Pál. Az egylet színe kék-sárga. 1888. április 4. Zsenaty Dezső állami gyógypedagógiai intézeti tanár születése (Hmv). 1946-ban részt vesz a vásárhelyi iskola szervezésében. A kispesti és a pestszentlőrinci kise­gítő iskolák megszervezője és vezetője. 1888. április 19. Darvassy István festőművész születése (Hmv). Részt vesz a kecske­méti müvésztelep munkájában, de évenként visszajár Mártélyra. A két világháború között rendszeresen Vásárhelyen fest. 1888. április 25. Leveldi Kozma György politikus születése (Rákospalota). Kozma Mik­lós belügyminiszter, MTI-vezető fivére. 1933-ban Zemplén megye főispánja. Csongrád 238

Next

/
Oldalképek
Tartalom