Csányi Károly (szerk.): Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum régi ezüstkiállításának leíró lajstroma (Budapest, 1927)

C) XVII. SZÁZAD

Koch (1580—1619) műve. Boroszló, 1600 k. — Mauthner Alfréd. 262. POHÁR, részben aranyozva, oldalán vésett rajzban 3 nagy virágszál. Fenekén bevésve M ’A* K • C *V betűk. HB mesterjegy. M. 11\5 cm. Boroszló, XVII. sz. m. f. — Ernszt Vilmos. 263. POHÁR, aranyozott, oldalán trébelt, nagyvirágos inda. M. 9 cm. Német, XVII. sz. — Wertheimer Adolf. 264. KETTŐS HÓLYAGOS KIS SERLEG, aranyozott, öb* lös kehellyel, hólyagjain trébelt virágok. Szára 3sfüles vázaalak. M. 12* 1 *s 1L5 cm. HP mesterjegy. Augsburg, XVII. sz. — Mauthner Alfréd. 265. KACSAALAKÜ DÍSZEDÉNY, aranyozott, teste fog* lalt gyöngyházkagyló. M. 18 cm. Német, XVII. sz. — Faragó Ödön. 266. KETTŐS KIS SERLEG, részben aranyozott, trébelt dí* szítéssel. Kerek, arabeszkes talpak, a félgömbidomú kelyheken arabeszkes alapon három kartusban allegóri; kus alakok. M. 15*5 cm. Nürnberg, XVII. sz. m. f. — Glück Frigyes. 267. KIS SERLEG, aranyozott, talpa és hatszöges kelyhe trébelt szívekkel díszített. M. 14*5 cm. A P mesterjegy. Boroszló, 1727—37. — Gróf Andrássy Géza. 268. POHÁR, felületén poncolt rajzban Bachanssmenet. M. 10'3 cm. P S (Paul Stembler) mester jegy. Augsburg, XVII—XVIII. sz. — Dr. Wittmann Ernő. 269. POHÁR, pereme és a talpszélé aranyozott, kúpos oldás Ián trébelt virágszálak és hajlott akantuszlevelek. M. 13*3 cm. R mesterjegy. Frankfurt a/M., XVII. sz. m. f. — Gróf Bánffy György. 270. POHÁR, hasonló az előbbihez, de kisebb. M. 1L5 cm. Gl (Gottfried Ihme, mesterré lett 1691, f 1737) mester* jegy, B évbetű. Boroszló, 1721—27. — Gróf Bánffy György. 271. NAGY POHÁR (serleg kelyhe), aranyozott, testén trés beit dísz, csigás keretekbe foglalva gyümölcskötegek és virágszálak. M. 17*4 cm. Német, XVII. sz. — Gróf And* rássy Géza. 272. POHÁR, oldalán trébelt nagy virágos inda fut körül. M. 11 cm. Német, XVII. sz. v. (?) — Dr. Hirschler Henrik. 273. POHÁR, aranyozott, hengeralakú testén poncolt ala* pon arabeszksdísz. H B (Hans Bair) mesterjeggyel. M. 1L4 cm. Augsburg, XVII. sz. e. f. — Benedek Imre 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom