Szekszárdi Vasárnap. 2009 (19. évfolyam, 1-45. szám)

2009-05-31 / 21. szám

2009. május 31. HÉTRŐL HÉTRE 5 SZEKSZÁRDI VASA RN 4P Sikeres volt a Szekszárd Expo Kiemelkedő üzletkötések, remek programok, díjak a kiállításon Nagy siker volt az Alisca Terra standja A XIII. Szekszárd Expo a recesz- szió ellenére is létrejött, s nem is akármilyen sikert aratott. ■ A Házam a Váram építőipar-, lakás-, környezet- és kertkultúra szakkiállítás megnyitóján dr: Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Braun Márton országgyűlési képviselő, a Magyar Vál­lalkozásfejlesztési Alapítvány elnöke egyaránt megemlítette: büszkék lehe­tünk a térség egyetlen életben maradt expójára. Elismerésüket és köszönetü- ket fejezték ki a vállalkozó szellemű KAFI Bt.-nek a vásár létrehozásáért, ami a jelenlegi helyzetben nem lehetett egyszerű. Kapfmger András vásárigazgató ta­pasztalatairól beszámolva lapunknak kifejtette, hogy ugyan a kiállítók szá­ma - elsősorban az autókereskedők elmaradása miatt - a korábbiakhoz képest visszaesett, így is mintegy hat- vanan állítottak ki. Ezzel szemben a vásár zárásakor készített mérleg azt mutatja, hogy az elmúlt esztendőkhöz képest a legjelentősebb üzleti forgal­mat a mostani bonyolította. A Házam a Váram szakkiállítás - a korábbi esztendők főként image-nö- velő bemutatkozásaival szemben ­most számos olyan újdonsággal szol­gált, amire a beruházók és építkezők egyaránt felfigyeltek, de jó forgalmat bonyolítottak például a bútorkészítők is. Érdeklődés kísérte az energiataka­rékosságot szolgáló eszközöket, be­rendezéseket. Az újdonság erejével hatott a most bemutatott külső és bel­ső szigetelést biztosító parafabevo­nat, ami taszítja a vizet, miközben alat­ta levegőzik a fal s egyben dekorál Óriási sikert aratott az Alisca Terra Kft. közönségnek szóló standja, ahol bemérhették a vizet. Sike­rült nekik a napi fogyasz­tásunk tárgyát testközel­be hozni. A cég hulladék­gazdálkodási szakmai ta­nácsadást is szervezett a polgármestereknek, ami­ről a résztvevők szintén az elismerés hangján nyi­latkoztak. A vásárigazgató külön szólt a szórakoztató programokról s úgy fo­galmazott a nyitva tartás idején szinte folyamato­san „foglalt” volt a színpad. A Szekszárd EXPO 2009 vásári nagydíját az Alisca Terra Kft. vehette át, a Házam a Váram vásárdíját a szek­szárdi üzlettel is rendelkező komlói Kiss Árnyékolástechnika, valamint a térségben jól ismert Elektrolit Kft. nyerte el Mellettük sok igényes és ní­vós kiállítást láthattunk, köszönhetően a helyi, de békéscsabai, győri, miskolci és székesfehérvári cégeknek egyaránt. A közönségszavazatok szerint a „Leg­szebb stand” címet az AVON nyerte el A szavazók közül egy szekszárdi höl­gyet sorsoltak ki, aki elutazhat a velen­cei hajóregattára. - hm ­Ünnepi könyvhét Az ünnepi könyvhét szekszárdi rendez­vényeit idén június 4. és 6. között tartják. A könyvhét programjai: Június 4., 17 óra: Marcus Meadow szekszárdi íróval Szűcs Edit könyvtáros beszélget Június 5., 15 óra: Az Ünnepi Könyv­hét rendezvényeit megnyitja Podma- niczky Szilárd író 15.15- 16.30: Podmaniczky Szilárd és Vass Tibor írók beszélgetése, könyvbe­mutatója; moderátor Jankovics Zoltán 16.30- 17.15: Móser Zoltánnal leg­újabb köteteiről Gacsályi József költő beszélget, közreműködik Szabórté Gáncs Tünde énekművész 17.15- 18.00: Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Babits-kötetének bemutatója. A könyvet Liebhauser János igazgató ajánlja a közönség figyelmébe, közremű­ködnek a szerzők: Dicső Zsolt, Farkas Ár­pád, Gacsályi József, Kis Pál István, Móser Zoltán, Podmaniczky Szilárd, Szkárosi Endre, Tamás Menyhért és Vass Tibor. 18.00- 18.30: Szkárosi Endre beszélge­tése DrMáriással Lipót című könyvéről 18.30- 19 00: Szkárosi Endre hangköl­tészeti előadása 19.00- 20.30: Tudósok-koncert Június 6., 10 óra: Bölcsődei emlék­könyv - dr. Töttős Gábor helytörténész új kötetének bemutatója 11 óra: Kis Pál István íróval Németh Judit előadó, könyvtáros beszélget Megszépül az UFC-pálya Az Alisca utcába is várnak önkénteseket Sokat változott a Herman Ottó utca 27-29-es lépcsőházak kör­nyéke a hétfői korlátfestésnek köszönhetően. A lépcsőház lakói csatlakoztak a „Szépítsük együtt Szekszárdot!" moz­galomhoz és saját kezük által hozták rendbe a környékbeli korlátokat. A festés során a ping-pongasztal is zöld takarást kapott a korlátok mellett. Ez­úton is szeretnénk köszönetét mon­dani a Herman Ottó utca 27-es és 29- es számú ház lakóinak, hogy segítsé­gükkel támogatták a város szépítését. *** A június 27-ei szombaton, 15 órától szeretnénk a helyi lakókkal az Alisca utcai korlátokat, és a 3. szám előtti buszmegállót lefesteni. Ennek megva­lósításához szükségünk van további önkéntesek segítségére. A jelentkezést Tollár Gergelynél a 06 20/528-4767- es telefonszámon tehetik meg. A Szépítsük együtt Szekszárdot! programján belül valósul meg a szek­szárdi UFC pálya felújítása is a PANTE­ON Kegyeleti Szolgáltató Kft jóvoltá­ból A felújítás 2009. június 2-án kez­dődik és apránként fog történni. A PANTEON Kft biztosítja a munkaerőt a futballpálya korlátjainak, eredmény- jelzőjének lefestéséhez, a terület gazo­lásához, a Városi Sportcsarnok pedig biztosítja az ezekhez szükséges alap­anyagokat. Sport- és futballkedvelők támogatását is várják a szervezők. A jelentkezéseket Nyakas Balázs várja a 06 20/383-7682-es telefonszámon. *** A programmal kapcsolatban érdek­lődni Páll Lauránál a 06-30/396-2588- as telefonszámon lehet. Az eddigi ak­ciónapokon készített fényképeket a www.szekszard.hu honlapon lehet megtekinteni. SZEVILL VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET • villanyszerelési eszközök • kiegészítők • lámpák • Szarvasi márkatermékek Minden szerdán 5% kedvezmény! Szekszárd, Mikes u. 5-7. Nyitva: h-p: 8-17, szó: 8-11.30 óráig

Next

/
Oldalképek
Tartalom