Székes-Fejérvári Naptár, 1910 (38. évfolyam)

eSefon szám >58. Te i efop i58. Trést! általános biztosító társ, flssicurazioni Generali ^ügynöksége. Giró-számla az Osztr.-Magy. Banknál. : - ~ ■ K özgazdasági banh és tnkoréh- pénztár-részvénytársasáS Székesfehérvár. Elfogad betéteket 4'1." 0 kamatozás mellett, és a tökekamatadót az intézet sajátjából fizeti. .GSSg « Leszámítol váltóim!, külföldi utalványokat. E ö ö Foly®sit ielzálosiiőlKönöket, I Engedélye törlesztése; kölcsönöket 10-65 I I Eisieg értéKpflPfroltra, árukra. , Elvállal mindennemű biztositűst íssr a legolcsóbb díjtételek mellett. Scanned by CamScanner

Next

/
Oldalképek
Tartalom