Székes-Fejérvári Naptár, 1898 (26. évfolyam)

Scanned by CamScanner Jft naptár tartalomjegyzéke a hirdetések előtt van! щшшншшщашшши ш шняинщиянивм ffléíay és ÍBenedeü 1 Ш (előbb Kriszta és Zársa) Я p társulati és egyleti zászlók gyár a | 1| Budapesten, ÍV., Lipót-utcza 21 szám. В H —-»жж«-— HP ... I jgjj I — Zászlószalagok, kezdve a legegyszerűbbtől a legdíszesebb |S; kivitelig, zászlószegek, egyleti és társulati jelvények, fáklya- IÜl Щ tartók, vállszalagok, zászlókelmék, zászlófelszerelések, arany, [□ ezüst és selyem hímzések; saját műhimző intézet. [Щ В Egyházi lobogók és zászlók. — Egyházi felszerelések. Щ I Skját bronze-műhely. f Ш1 Ajánlják magukat mindennemű ipartestületi, betegsegélyző, temetkezési, [□ |Щ| dalárda, tűzoltó stb. egyesületi diszzászlók elkészitésére; anyag-minták, [□ щ; rajzok és költségelőirányzatokkal kívánatra ingyen szolgálnak. щ щщ и щ щ шшш [ш ш шщ ш d щщ [вша щ® ш из ш шиш ■||7|1^{1?1|Т|П1М11111111111111111Н1111111111|1111|1|111|||111||1|1111||||||||||||||||||11111111111И11111111М(11М11111М111111М111111111111Ш111м1И|ЙГ|Пш Férfi divat üzlet. -----^g|l|gf| iiiTiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiMTiiiiiiiiiTiii i®| Ajánlja dúsai felszereli férfi divatáru czitkeil, в. ш.: ' §®| j j I Legújabb angol kemény és puha kalapokat, j E ^ I Gráczi, Loden, Steier és gyapjú férfi és fiú kalapokat. ! 'Z ! Alsó Jäger-ingek, Fehérnemiiek, Ingek, Kézelők és Gallérok. | g f ifi Óriási választék nyakkendőkben! isii = .*§ = --------------------- ' --------------------- = v Ё I > I Jó minőségű és olcsó áruk Ё ^ ? 1^1 Szolid gyártmányú férfi czipő, eső-ernyő, sétabot I о 1 É -a: “ —-------- Ё (JQ* = és mind e szakmába vágó czikkek | £* \ 'S I a legjobb minőségben és legolcsóbb árban számítva. | pn | 5 — 5 Tisztelettel = 1:1 GOLDSTEIN IZIDOR |.| Székesfehérvár, Nádor-utcza, a színház mellett. §|||§ Vidéki megrendelések pontosan kiszolgáltatnak. *í' 4yi7",ii""ii""imi................................................... .............................................................................imiMiiiimiiiiininiiiinmiiiTiMiimrii.

Next

/
Oldalképek
Tartalom