Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1883

— 107 — VIII. Azon iíjak névsora, kik a folyó tanév végén a helybeli főgymnasiumban érettségi vizsgálatot tettek. a N GG N é v Születéshely Ered­mény Választott tanszak Babochay Jenő. Marczali, Somogymegye. jól érett. jogtudomány Borostyán Sándor. Nagy-Kőrös, Pest-Pilis. jel. érett. jogtudomány Diebálla Géza. Ercsi, Fej érmegye. jel. érett. műegyetemi tud. Flatt Jenő. Székesfejérvár, Fejérm. érett. jogtudomány 5 Ghimessy László. Léva, Barsmegye. érett. gazdászati tud. Hannig György. Herczegfalva, Fejérm. érett. orvostudomány. Hirschler Gyula. Székesfejérvár, Fejérm. érett. bölcsészeti tud. Illés László. Nagy-Bajom, Somogym. érett. hittudomány. Koch Károly. Vereb, Fejérmegye. jel. érett. jogtudomány. 10 Kolonics Károly. Székesfejérvár, Fejérm. jól érett. hittudomány. Lendvay Béla. Budapest, Pest-Pilism. jól érett. hittudomány. Lélek József. Székesfejérvár, Fejérm. érett. hittudomány. Miller József. Székesfejérvár, Fejérm. érett. hittudomány. Modern József. Székesfejérvár, Fejérm. jel. érett. műegyetemi t. 15 Politzer Lajos. Veszprém, Veszprémin. jól érett. műegyetemi t. Rajniss József. Iszka-Szt.-György, Fejérm. jól érett. hittudomány. Rézmann János. Isztimér, Fejérmegye. érett. hittudomány. Rosenthal Zsig Veszprém, Veszprémm. jól érett. orvostudomány. Sarudy György. Cselej, Zemplénmegye. jól érett. bölcsészettud. 20 Say Viktor. Székesfejérvár, Fejérm. érett. gazdászati tud. Scheiner Gyula. Keszthely, Zalamegye. jól érett. hittudomány. Schlembach János. Uj-Szőny, Komáromm. érett. hadtudomány. Tichy Nándor, mt. Tétéuy, Pest-Pilism. érett. jogtudomány. Veisz Viktor. Veszprém, Veszprémm. érett. orvostudomány. 25 Vizy Elek. M.-Komárom, Veszprémm. jól érett. hittudomány. Weszter Henrik. Budapest, Pest-Pilism. jól érett. hadtudomány. Zichy István gr. mt. Puszta-Újfalu, Fejérm jel. érett. jogtudomány. 13*

Next

/
Oldalképek
Tartalom