Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1934

— 44 — 22. A tanári könyvtár. Őre Polgár Iván dr. Gyarapodás az 1934-35. évben. I. Bölcsészet, neveléstan. 1. Bartók György: Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete. Bpest 1930. — L. VI. 48. 2. Bergson —dr. Dienes Valéria: Teremtő fejlődés. Bpest 1930.— L. VI. 49. 3. Farkas József: Paraenesis, intelmi beszélgetések.—Nagykanizsa 1921.— L. VI. 50. 4. Fővárosi pedagógiai könyvtár: Az elemi és középfokú oktatás vezér­és segédkönyvei. Bpest 1933.— L. VI. 51. 5. Kemény Ferenc: Magyar Pedagógiai Lexikon. Bpest 1932.— L. VI. 47. 6. Kornis Gyula: Kultúra és politika. Bpest 1928.—L. VI. 52. 7. Weszely Ödön dr.: A modern pedagógia utjain. Bpest. 1910.— L. VI. 53. II. Földrajz, statisztika, útleírás. 1. Berzeviczy Cholnoky: Ungarn. Bpest 1917.— Ee. IV. 27. 2. Bozóky Dezső dr.: Két év Keletázsiában. II. Japán. Bpest 1911. — Ee.lV.26. 3. Flaxmayerdr. — Medriczky: A kerületi elüljáróságok szerepe Budapest székesfőváros közigazgatásában. Bpest 1934. Ee. III. 51. 4. Illyefalvi Lajos dr.: Budapest székesfőváros statisztikai zsebkönyve, 1934. Bpest 1934.—Ee. IV. 23. 5. Kittenberger Kálmán: Vadász- és gyüjtőuton Keletafrikában. Bpest. 1927.—Ee. IV. 24. 6. Laky Dezső dr.: A közületi alkalmazottak szociális és gazdasági viszo­nyai. Bpest 1932.—Ee. III. 48. 7. Laky Dezső dr.: A törvénytelen gyermekek Budapesten. Bpest, Ee. III. 54. 8. Magyar Kir. Központi Statiszt. Hivatal: Az 1930. évi népszámlálás. II. rész. Budapest 1934. Ee. II. 14. 9. Molnár Olgadr: A főiskolai hallgatók szociális és gazdasági viszonyai Budapesten 1925-ben. Bpest Ee. III. 49. 10. Posner Károly : Statisztikai táblák az 1896. évből. Bpest 1896.— Ee. III. 50. 11. Szádeczky dr. — Kardoss: Lakbérviszonyok alakulása Budapesten. Bpest főváros stat. hivatala. Bpest. 1934. Ee. III. 52. 12. Török István dr.: A budapesti szövetkezetek 1931-ben. Bpest 1932. Ee. III. 53. 13. Vay Péter gróf: Kelet császárai és császárságai. Bpest 1906.— IV. 25. III. Francia és idegen irodalom. 1. Madame Adam : La patrie honroise. Paris 1884.—Y. V. 85. 2. Alexander Bernát — Császár K.: Descartes: Discours de la Méthode, Lettre de Fénelon; Corneille: Cid. Bpest 1879-81.—Y. IV. 62. 3. M. Alvincy: Causeries scientifiques. Leipzig 1910.— Y. V. 106. 4. M. Alvincy: La vie intellectuelle et morale. Leipzig,—Y. V. 105. 5. M. Alvincy: Mille sujets de conversation. Paris,— Y. V. 104. 6. Avalos: Die Kunst, die Spanische Sprache... Leipzig.—Y. IV. 89. 7. Babos Kálmán: Magyar-francia szótár. Pest 1865.—Y. IV. 57. 8. Gr. Balfour: The educational systems of Great Britain and Ireland. Oxford, 1903. -Y. VI. 69. 9. Henry Barbusse: Világosság. Regény, ford. Schöpflin A. Bpest 1920.— Y. IV. 66.

Next

/
Oldalképek
Tartalom