Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1906

74 14. /7z intézet 1 drb. arany jutalomban részesítette Havranek László VI. o. tanulót az orgonálásban kifejtett buzgalmáért. II. Könyvjutalmak: A) A nagymélt. Vallás- és Közokt. Miniszter 3 művet küldött az intézet igazgatóságának szorgalmas tanulók jutalmazására. Jókai Mór: És mégis mozog a föld c, művét Izinger Nándor VI. o. t. Sebők Imre: Öt világrészen keresztül c. művét Mattesz Mihály VII. o. t. Gáspár Ferenc: Hét év a tengeren c. művét Müller Kálmán VIII. o. t. nyerte el. B) Mélt. és Főtiszt. Palotai Ferenc dr. veszprémi káptalani nagyprépost úr Kelemen Ferenc volt veszprémi nagyprépost-kanonok költeményeiből 12 vaskos kötetet juttatott a zirci perjel úr útján az intézet igazgatóságához szorgalmas tanulók jutalmazására. Vegyes költeményei 1 — 1 kötetét Brüller László és Nagy János III. o. t., Schmidt Lajos és Zimbál Ferenc IV. o. t. nyerték el. Isten és ember c. 2 kötetes művét Cséri István, Pollacsek Pál V. o. t., Fábián János VI. o. t. Megyesi József VII. o. t. kapták meg. C) /? Horn-alapítványból. (138 kor. 60 fill.) Prohászka Ottokár: Dominus Jesus. Kapisztóry Károly VIII. o. t. — Károly Ignác: Ép testben ép lélek. Fiuk könyve. 25 péld. Payer Károly, Vigyázó Imre, Borián József I. o. t., Strazsek Nándor, Barát János, Csitári Tibor, Stáncsis Ferenc II. o. t., Mészáros Gyula, Kletz Gyula, Stohl István, Kriegler Sándor III. o. t., Szabó István, Schádlbauer Rezső, Vincz András IV. o. t., Mészáros Othmár, Kárász István, Noficzer József, Csutka Jenő, Páva István V. o. t., Nagy Mihály, Rozner József, Kórádi János VI. o. t., Pethő József, VII. o. t., Müller Kálmán, Gyökér Gyula, Szili László VIII. o. t. — Karácson: Szt. Imre herceg. Réti István I. 0. t. — Horn-Rada: Magyarországi szent Erzsébet. 2 péld. Nóvák Jenő és Pintér Lajos II. o. t. — Wisemann: Fabiola. Bernát János II. o. t. — Tarczai: Szent Margit legendás könyve. Kovács Pál III. o. t. — Torquato Tasso: Megszabadított Jeruzsálem. Vinkler Izidor VIII. o. t. — Rosty: Magyarok Nagyasszonya 2 köt. Vukics Pál és Szepessy Géza II. o. t. — Rosty: Szent Alajos élete. Bujka Ferenc 1. o. t. — Gruber: Szent Szaniszló élete. Aschenbrenner István I. o. t. — Páz­mány Péter válogatott munkái. Kováts Jenő V. t. — Kelemen Béla: Jó magyar­ság. Pfinn László III. o. t. — Berzsenyi Dániel munkái. Szlávik Géza IV. o. t. Katona József összes művei. Schützenberger Endre VIII. o. t. — Kisfaludy Károly összes művei. Beró Jenő VIII. o. t. Kossuth Lajos válogatott munkái. Neproszel Nándor VIII. o. t. — Szigligeti Ede színművei. Kletz György VIII. o. t. — Vörös­marty Mihály lyrai költeményei. Lauschmann László IV. o. t. — Berzevíczy Albert: A Cinquecento festészete és szobrászata. Szabó Jenő VIII. o. t. — Morvay-Gerecze: A képzőművészetek története. Ujcz Ignác VI. o. t. — Divald: Budapest művészete

Next

/
Oldalképek
Tartalom