Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1893

— 109 — VIII. osztályból: Angeli István, Arany J. hátrahagyott versei; Bakuié Géza, Fischer S. Petőfi élete és művei; Ereky István, Benve­nuto Cellini; Goldhammer Zoltán, Vörösmarty Zalán futása; Kis Vilmos, Endrődi Sándor költeményei; Lurja Aladár, Gaál József beszélyei. A könyvjutalmak legnagyobb részben a Korn-féle kegyes ala­pítvány évi kamataiból vásároltattak; a „Koronázási emlékkönyv"-et a nagymélt. Vall. és Közokt. m. k. minisztérium küldte; ajándékozá­sukkal járultak a kiosztott jutalmak gyarapításához t. cz. Klökner P. J., Kubik Lőrincz és Singer Ede könyvárus urak is. Ifjúságiink nemes szivü jótevőinek, az intézet nevében, ez uton is hálás köszönetét fejezi ki az igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom