Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1892

- 65 ­Beharbe-Répássy: Elemi káté. D'Elseaux Rezső-. Budavár ostroma 1849. máj. 4—21. Deme Károly: Rendszeres magyar nyelvtan és a hangsúlyos verselés. Bpest, 1893. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrinyi. Wien, 1893. Die Lektionen, Episteln und Evangelien. Ofen, 1815. Directorium Cistereiense 1892. Domaniczky István-. Katonai értekezések. Budapest, 1890. Bndek János dr.: A keresztény vallás apologiája. Budapest, 1890. Buruy V.: Histoire de Erance. Paris, 1892. Finály: Latin-magyar szótár. Gardiner: A sehool Atlas of english History. London, 1892. „ A student's history of England. London, 1892. Grebethe und Betraehtungen. Greschiehte des Alterthums. Bumiiller Freiburg, 1857. Hankó-Szterényi: Természettudományi olvasmányok Hegedűs Imre: A róm. kath. egyházi szertartás kézikönyve. „ „ Összefüggő részek Thukydides müvéből. Budapest, 1891. Hellenthal: Hülfsbuch für Weinbesitzer. Pest, 1892. Herbst: Terentius Lustspiele, 1—21. füzet. llermann Ottó: Az északi madárhegyek tájáról. Budapest, 1893. Hivatalos Közlöny. Hoffmann Mór: Magyar nyelvtan. Budapest, 1892. Ilunfalvy János-. Észak- és Közép-Európa földrajza. 3 kötet. Hartmann: A majmok. Jahrbuch der Naturwissenschaften. Freiburg in Breisgau, 1892. Joachimstal: Anwendung der Diíferential- und Integralrechnung auf die allgemeine Theorie der Fláchen. Johann Schedel: Waaren-Lexieon. Wien, 1811. Indices leetionun. Kalmár Elek: Magyar olvasókönyv. 1. rész. Budapest, 1893. „ „ Iskolai magyar nyelvtan elemzés alapján. Katona Lajos: Német olvasókönyv a gimn. IV. oszt. számára. Budapest. 1H92. Kempf: C. Sall. Crispi De eoniuratione Catilinae. Budapest, 1893. Képes irodalomtörténet. íázerk.: Beöthy Zsolt. Kleyer: Diíferential und Integralrechnung. Klamarik: A magyarországi középiskolák szervezete. Klug Nándor: Az emberi élettan tankönyve. 2 kötet. Knecht: Bibliai történetek. Koltai Virgil dr.: Irálytan. Budapest, 1893. „ „ „ Szerkesztéstan. Kovács János dr.: Kémia. I. rész. Körössy László: Katholikus költők. Kuun Géza : Relationum Hungarorum cum oriente gentibusque orientális originis história anti<iuissima. Claudiopoli, 1892. Lehr Albert: Arany „Toldi"-ja. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom