Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1887

- 75 ­98. Pulszky Ágost: A jog- és állambölcsészet feladatai. Budapest, 1888. 99. Lange II.: Európa, Ázsia, Afrika, É. és Dél-Amerika kézi térképe. Budapest, 1888. 100. Eátsek J.: A magyar sz. korona országainak térképe. Budapest, 1888. 101. Noel-Sasváry: Franczia nyelvtan. Budapest, 1888. 102. Veress Ignácz: Latin kézi szótár (m. 1. rész). Budapest, 1S88. 103. Tornor Váradi: Magyar olvasókönyv I. és III. R. Budapest, 18&7. 104. Dávid Schultz: Kisebb latin nyelvtana. Budapest, 1888. 105. Dávid István: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Budapest, 1888. 106. Hcrmannus Nohl: M. T. Ciceronis orationes selectae. Budapest, 1887. 107. Aloisius Rzach: Homeri Iliadis Carmina. Budapest, 1887. 108. Lévay-Vida: Görög-magyar szótár. Budapest, 1887. 109. Dr. Gustav Heinrich: Deutsches Lehr- und Lesebuch. Budapest, 1887. 110. Chervin Flór is: Az osztr. m. monarchia földirata. Budapest, 1887. 111. Hátsek Ignácz: Magyarország magassági és vizrajzi térképe. Buda­pest, 18«7. 112. Holub-Kempf: C. Sall. Crispi: De bello Jugurthino. Budapest, 18>8. 113. Veress J. : P. Yirgilius Maro Aeneise. Budapest, 1888. 114. Veress J.: Homeros Odysseája. Budapest, 1888. 115. Varga Ottó: Világtörténeti. Ó-kor. Budapest, 1888. 116. Dr. Cserép J.: Római régiségek. Budapest, 1888. 117. Simonyi Zs.: A magyar határozók. Budapest, 1888. 118. Dr. Bozóky Al.: M. T. Cicerónak válogatott levelei. Nagyvárad, H88. 119. Felsmann József; Német grammatika. Budapest, 1888. 120. Dr. Szeműk Istv.: Német olvasókönyv III. R. Budapest, 1888. 121. Dávid-Némethy: Magy.-latin zsebszótár. Budapest, 1888. 122. Dr Balics Lajos: A r. kat. egyház története Magyarországban. II. k_ Budapest, 1888. 123. Katolikus Szemle (Szt.-lstván-Társulat). Budapest, 1888. 124. Hoffmann Mór: Goethe Hermann és Dorotheája. Nagy-Kanizsa, 1880. 125. Mágócsy-Dietz S.: A növények talajálló irányának okairól. Bpest, 1887. 126. Szádeczky L.: Izabella és János Zsig. Budapest, 18S8. 127. A székesfehérvári kölcsönös segélyző-egylet 20 évi műk. váz. Székes­Fehérvár, 1888. 128. József Föherczeg: Czigány nyelvtan. Budapest, 1888. 129. Korda Imre\ Stilisztika és verstan. Halas, 1888. 130. Trefort Á.: Beszédek és levelek. Budapest, 1888. 131. Dr. Pisztóry Mór: A nemzetgazdaságtan haladása. Budapest, 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalom