Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1887

III. SZEETÁEI ^TÖTTEIESIEIDIÉSS. A) Könyvekben és folyóiratokban. Könyvek: 1. Dr. Szádeczky L.: Báthory István lengyel királylyá választása. Buda­pest, 1887. 2. Dr. Kúnos Ignácz: Oszmán török népköltési gyűjtemény I. köt. Buda­pest, 1887. 3. Dr. Platz B.: Der Mensch, sein Ursprung... Wiirzburg, 1887. 4. Monumenta Vaticana (Első sorozat, első kötet) Budapest, 1887. 5. A magy. tud. Akadémia XLVII. közgyűlésének tárgyai. Budapest, 1887. 6. Taxii Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásai. Esztergom, 1887. 7. Die totale Sonnenfinsterniss (1 mutató táblával). Berlin, 1887. S. Védi Antal: Alsó-Magyarország bányaművelésének tört. Budapest, 1887. 9. Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának tört. Budapest, 1887. 10. Tvánkovits János: A római kat. egyház szertartásainak... Szeged, 1888. 11. Köpesdi H. Sándor: M. T. Cicero válogatott levelei. Budapest, 1879. 12. Joannovics Gy.: Szórendi tanulmányok II. R. Budapest, 1887. 13. Maltra J. és Rózsa J. : A kat. vallás tankönyve. Temesvár, 1887. 14. Gretcs J.: Rendszeres német nyelvtan. Budapest, 1887. 15. Hunfalvy J.: Földrajz a II. o. számára. Budapest, 1887. 16. Dr. Bozóky A.: M. T. Cic. I. II. és XIV. Philippicája. Nagyvárad, 1887. 17. Magyar klasszikusok uj kiadása. Budapest, 1886. .18. Vadnai K.: Emlékbeszéd Kovács Pál felett. Budapest, 1887. 19. Joannovics Gy.: Emlékbeszéd Pompéry János felett. Budapest, 1887. 20. Dr. Ábel S.: Az ó- és középkori Terentiusbiographiák. Budapest, 1887. 21. Láng Ij.: A középoktatás hazánkban 1867—1886. Budapest, 1887. 22. Bunyitay V.: Szilágymegye középkori műemlékei. Budapest, 1887. 23. Schwarcz Gy.: Az athenei állam és társadalom jelentősége. Bpest, 1887.

Next

/
Oldalképek
Tartalom