Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1887

— 76 — 132. August Boeckli: Encyclopádie und Methodologie. Leipzig, 1886. 133. Makra J. és Rózsa J.: A kat. egyház történelme. Temesvár, 1888. 134. Zichy Antal: Emlékbeszéd Fábián Gábor felett. Budapest, 1888. 135. Dr. Max Wildermann: Jahrbuch d. Naturwissenschaften 188 7/ 8. Freiburg, 1888. 136. Simonyi Zs.: A nyelvújítás történetéhez. Budapest, 1888. 137. Baltliazár G : A budapesti m. k. tud. egyet, bölcsészetliallgatók. Buda­pest, 1888. 138. A kir. József műegyetem 1887—88. megnyitásakor tartott beszéd. Budapest, 1887. 139. Láng Lajos: Magyarország népmozgalma 1880—1885. Bpest, 1888. 140. Concha Gy.: Egyéni szabadság és parlamentárizmus Angliában. Buda­pest, 1888. 141. Dr. Koltai Virgil: Stilisztika II. R. Budapest, 1884. 142. Dávid-Schultz: Kisebb latin nyelvtana. Budapest, 1887. 143. Dávid Istv.: Latin olvasó- és gyakorlókönyv. Budapest, 1S87. 144. Bartal-Malmosi: Latin olvasókönyv. Budapest, 1883. 145. Szepesi-Tóth: Latin Mondattan. Budapest, 1886. 146. Guszt. Ad. Lindner: Lehrbuch d. formalen Logik. Wien, 1885. 147. G. Ad. Lindner: Lehrbuch d. empirischen Psychologie. Wien, 1885. 148. Négyessy L : Magyar verstan. Budapest, 1886. 149. Biedl Frigyes: Rhetorika. Budapest, 1888. 150. Orbán Balázs: A székelyek származásáról és intézményeiről. Buda­pest, 1888. 151. Dr. Szemák István: Német nyelvtan, V. kiad. Budapest, 1888. 152. Ballagi Mór: Uj teljes magyar és német szótár. Budapest, 1881. 1 53. Dénes Ferencz: Tájékoztató a magyarországi Kárpátvidéken. Igló, 188^. 154. Szilasi Móricz: Latin nyelvtan és szótár. Budapest, 1887. Folyóiratok, füzetes vállalatok és lapok: 155. Az ötvösség remekei. 156. Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben. 157. Történeti életrajzok. 158. Die Natúr. 159. Annalen der Physik u. Chemie, v. Wiedermann. 160. Zeitschrift für das Oesterr. Gymnasien. 161. Humboldt. 162. Budapesti Szemle.

Next

/
Oldalképek
Tartalom