Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1885

139. Egyházi értekezések és tudósítások. I—IV. köt. 1825. 140. Schirgl Endre: Evangéliumi történet. I—II. köt. Pest, 1852. 141. Jankowich Miklós: Magyar szónemzés. Pest, 1812. 142. Geörch Illés: Honnyi törvény. I—II. könyv. Pozsony, 1804. 143. C. Flaxland'•: Codex des französischen Criminalprocesses. Paris, 1809. 144. Karcsú Arzén: A római pápák történelme I—VIII. köt. 145. Hieromizus és Dikéophilus levelei. Veszprém, 1824. 146. Nicolai Révai: Latina. Jaurini, 1792. 147. Franciscus Oberthiir: Idea biblica ecclesiae. I—II. köt. Wirceburgi, 1790. 148. Révai Miklós : Elaboratior gramm&tica Hungarica. I—II. Pestini, 1803. 149. — Antiquitates literatúrai Hungarica. Pestini, 1803. 150. Debreczeni magyar grammatika. Bécs, 1795. 151. F. Büsching: Grosse Erdbesclireibung. I—XXIV. köt. Troppau, 1784. 152. — Hauptregister der Erdbeschreibung. I—IV. köt. Troppau, 1789. 153. Szilágyi Sándor: A linzi béke okirattára. Budapest, 1885. 154. Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Budapest, 1885. 155. Apáthíj István: Baintner János emlékezete. Budapest. 1885. 156. TI tan Károly: A szliácsi források chemiai elemzése. Budapest, 1885. 157. Dr. Ossikowszky József: A bártfai fürdő ásványvizeinek chemiai elemzése. Budapest, 1885. 158. Dr. Nendtvich Károly: A vámfalusi és turvékonyi ásványvizek vegveleinzése. Budapest, 1885. 159. A tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése. Budapest, 1895. 160. Scherfel Aurél: A koronahegyi fürdő kénes vizének vegyelemzése. Budapest. 1885. 161. Schvlhof Lipót: A Coggia-Winnecke-féle üstökös pályaszámítása. Budapest, 1855. 162. Tóth Lőrinc: Emlékezések a nemzetközi börtönügyi congressusra. Budapest, 1886. 163. Deák Farkas: A kolozsvári ötves-legények strikeja. Budapest, 1886. 164. Teschler György: Ablepliarus Pannonicus Fitz. Budapest, 1885. 165. Dr. Versényi György: Berzsenyi ódái. Budapest, 1885. 166. Dr. Fésiis György : Gőz, gőzgép, vasút, gőzhajó. Budapest, 1886. 167. — A nagyító üveg és a messzelátó cső. Budapest, 1886. 168. Dr. Bozóky Alajos: Római világ. Budapest, 1885. 169. Barna Ferdinánd: A votjákok pogány vallásáról. Budapest, 1885. 170. Mudrony Soma: Az 1885-ik évi budapesti országos kiállítás katalógusa. Buda­pest, 1885. 171. Budenz József: Nyelvtudományi Közlemények. (XX. köt. l.füz.)Budapest, 1886. 172. Dr. Ortvay Tivadar: A praehistoricus kőeszközök régiségi jellegeiről. Budapest, 1886. 173. Dr. (Jnody A.: Az együttérző idegrendszer fejlődése. Budapest, 1885.

Next

/
Oldalképek
Tartalom