Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1884

19. Lauka Gusztáv: Egy agglegény viszontagságai. Herceg Ugrikovics Mirkó. Eszter­gom, 1883—84. 20. Lauka Gusztáv : Humoros költemények. Esztergom, 1883—84/ 21. Csepreghy Ferenc: A kitűnő vendég. Esztergom, 1883—84. 22. Eckstein Ernő után magyarítá Dr. Spinoza: Az iskolai kalodában. Deák csínek. Esztergom, 1883—84. 23. M. F: Sarali grófnő. Esztergom, 1883—84. 24. Dickens Károly után ford. Dallos Gyula: Egy aristokratanő. Esztergom, 1883—84. 25. Kövér Lajos: A megbukott tőkepénzes. Esztergom, 1883—84. 20. Gerstacker Frigyes után ford. Zólyomi I.: Végzetek. Esztergom, 1883—84. 27. Dr. Spinoza: Kisvárosi aristokrácia. Javorek Lukács, a muszka spion. Esztergom, 1883—84. 28. Gróf Gvadányi József: Rontó Pálnak élete. Esztergom, 1883—84. 29. Szakoly Viktor: Színész és komédiás. Esztergom, 1883—84. 30. Geville Henrik után ford. E. K.: Az eskü. Esztergom, 1883—84. 31. Verédy Károly: Psedagogiai encyclopsedia. I —XIII. Budapest, 1884—85. 32. Dr. Bozóky Alajos: Római világ. Budapest, 1884. 33. I 'ongrátz Béla: Álmatlan éjszakák. Költemények. Székesfehérvárott, 1884. 34. B. lliibner Sándor után ford. Dr. Toldy László: Séta a világ körűi. Budapest, 1884. 35. Magy. Tudományos Akadémia : Almanach. Budapest, 1884. 30. — Villám, (heti lap.) Budapest, 1884. 37. Lady Brassey után átdolgozta Dr. Öreg János : Utazás a napsugáron. Budapest, 1885. 38. Gere vics Gusztáv: T. Maccius Plautus ti'inumusa. Budapest, 1880. 39. Veress Ignác : Latin-magyar kézi szótár. Budapest, 1882. 40. Der kk. Zoologischen GeseUschaft: Verhandlungen. Wien, 1884. 41. IiiecU Szende : Német gyakorló és olvasókönyv. Budapest, 1878. 42. Ney Ferenc: Gyakorlati német nyelvtan. Budapest, 1884. 43. Hoffmann Mór: Német tan- és olvasókönyv. Budapest, 1885. 44. Dr. C. W. Nauck nyomán Gyurits Antal: Q. Horatii Flacci Carmina. Budapest 1879. 45. Henricus Stephanus Sedlmayer: P. Ovidii Nasonis Carmina selecta. Budapest, 1883. 40. Dr. Kont Ignác: M. Tullii Ciceronis de imperio Cn. Pompeii oratio ad Quirites. Budapest, 1883. 47. Veress Ignác: Homeros Iliása. Budapest, 1878. 48. — Homeros Odysseája. Budapest, 1880. 49. — Vergilius Aeneise. Budapest, 1875. 50. Szamosi János: Latin nyelvtan. Budapest, 1884. 51. Gebaur Izor: Német olvasókönyv. Budapest, 1870. 52. Dr. Kőnek Sándor: A statistikának legújabb állása. Pest, 1855. 53. Sípos István: Játékszíni zsebkönyv. Székesfejérvár, 1845.

Next

/
Oldalképek
Tartalom