Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1936

116 Denke Gergely polg. isk. II. o. t. a gimnázium III. osztályára a latinból és a földrajzból elégséges eredménnyel; Horváth Péter polg. isk. I. o. t. a gimnázium II.. osztályára a latinból és mennyiség­tanból elégséges eredménnyel. Összesen 5. e) Magánvizsgálatok Jun. 8., 9. és 10-én az intézet igazgatójának elnöklete alatt magánvizsgálatot tett Ferenczy József a gimnázium VII. és Kordás Sándor a gimnázium I. osztályáról. A vizsgálatok eredménye — tantárgyanként feltüntetve — megtalálható a rendes tanulók érdem­sorozatánál. Összesen 2. f) Érettségi vizsgálatok A tanévvégi érettségi vizsgálatra 39 nyilvános tanuló jelent­kezett. Ezek közül az egyik tanuló érettségi vizsgálata teljesen meg­ismételt vizsgálat volt. Az érettségi vizsgálat írásbeli része május 15., 18., 19. és 20. napjain folyt le I. A magyar nyelv és irodalomból kitűzött tételek: a) A lelki­elet rajza Arany János balladáiban; kidolgozta 35 tanuló, b) A Habsburgok uralmi rendszere és a nemzet eszményei a magyar századok során ; kidolgozta 4 tanuló. Jelesen dolgozott 3 tanuló, jól 22, kielégítően 14. II. A latin nyelv és irodalomból : Corn. Taciti Historiarum lib. I. C. 15-18. Jelesen dolgozott 3 tanuló, jól 14, kielégítően 20, elég­telenül 2. III. A német nyelv és irodalomból: Bakócz Tamás és unoka­öccse (Herczeg Ferencnek Az élet kapuja c. elbeszéléséből fordítás magyarból németre). Jelesen dolgozott 7 tanuló, jól 7, kielégítően 22, elégtelenül 3. IV. A görög nyelv és irodalomból: Xen Anab. 1. 2is-i8. Kidolgozta két tanuló jeles, ill. jó sikerrel. Az érettségi vizsgálatok szóbeli része lefolyt jún. 1—5. napjain Kűhn Szaniszló, a pécsi cisterci Nagy Lajos gimnázium igazgató­jának elnöklete alatt. A vizsgálatokon a kormányt dr. Mester János egyetemi nyilvános rendes tanár képviselte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom