Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1931

11 SZEGEDI TANKERÜLET. 1931—32. ISK. ÉV. fAR MŰVELŐDÉS­TÉNETI INTÉZET Szeged. A SZEGEDI A ^SRENDI VÁROSI RÓM. KATH. DUGONICS ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE. KÖZZÉTESZI : D R TIHANYI BÉLA IGAZGATÓ. JUHÁSZ ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA SZEGEDEN, GIZELLA-TÉR 4. SZ. 1 9 3 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom