Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1928

SZEGEDI TANKERÜLET. JJ 'f. ' Jw 7 / 1928-29, ISK. ÉV. A SZEGEDI KEGYESRENDI VÁROSI RÓM. KATH. DUGONICS ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE. KÖZZÉTESZI: DR TIHANYI BÉLA IGAZGATÓ. Nyomatott Juhász István könyvnyomdájában Szegeden, Gizella=tér 4. sz 1929.

Next

/
Oldalképek
Tartalom