Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1927

SZEGEDI TANKERÜLET. 1927-28. ISK. ÉV. A KEGYESRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZEGEDI VÁROSI RÓM. KATH. DUGONICS ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE. KÖZZÉTESZI: KISS ISTVÁN IGAZGATÓ. Nyomatott Juhász István könyvnyomdájában Szegeden, Gizella-tér 4. sz. 1928.

Next

/
Oldalképek
Tartalom