Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1920

SZEGEDI TANKERÜLET 1920—21. ISK. ÉV. A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZEGEDI VÁROSI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE ZÉTESZI PF JG JÓZSEF 'AZGATÓ SZEGED, 1921. NYOMATOTT ENDRÉNYI IMRE HÍRLAPKIADÓ- ÉS NYOMDAVÁLLALATÁNÁL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom