Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1906

KÖZZÉTESZI : SZINGER KORNÉL, IGAZGATÓ. SZEGED. NYOMATOTT ENGEL LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907. A KEGYES-TANITORENDIEKV / f VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZEGEDI VÁROSI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE J 0 AZ 1906-1907. ISKOLAI ÉVRŐL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom