Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1891

173 mer on, válogatott beszélyek a serdülő ifjúság számára kiszemelve és módosítva, Bpest, 1890. Stevenson, A kincses sziget. Fordította Kürthy. Bpest. Tóth Sándor, Kurucz-Világ. 11 pest. Gaal József, Alf leli képek és humoros rajzok. 1—2. k. — Ebers György, Serapisz, Budapest, 1881. — Verne, Kétévi vakáczió. Budapest, 1890. — Verne, Világfelfordulás Budapest, 1890. — Verne, Cascabel Caesar. Budapest, 1892. — Márki, Magyar Pantheon. Pozson^, 1884. Hankó-Szterényi, Természettudományi olvasmányok. Budapest, 1890. — Történelmi hazugságok. Ford Haller József. Budapest, 1890. — Wise­mann, Fabiola. Ford. Haudek Ágoston. Budapest, 1889. — Byron, Don Juan. 1 — 2. k. Ford. Ábrányi. Budapest, 1892. — Manzoni. A jegyesek. Budapest, 1892. — Dr. Bozóky, Római világ. !—2 k. Budapest, 1892. Összesen : 103 czim, 102 kötet 98 frt 40 kr. értékben. Tehát az ifj. könyvtárak összes gyarapodása: 137 czím, 140 kötet, 154 frt 60 kr. értékben. J. A főgymnaóium öóztöndijaó có jutalmazott tanulói az 1891—92. tanévben. a) Ösztöndíjasok. 1. Aigner Ernő VJII. oszt tanuló, a Lonovics-féle családi ala­pítványból évi 260 írttal. 2. Apró István VI. oszt. tanuló, a Vetró Sándor-féle alapít­ványból évi 60 Írttal. 3. Jójárt Illés V. oszt. tanuló, az Oltványi-féle családi alapít­ványból 61 frt 52 krral. 4. Huszár Dezső VIII. oszl. tanuló, az Alapy-féle alapítvány­ból évi 210 írttal. 5. Martics Imre VIII. oszl. tanuló, a Makra-féle alapítvány­ból évi 110 írttal. 6. Martinovits Endre, V. oszt. tanuló, a Bale Anasztáz-féle alapítványból évi 63 írttal. 7. Pap Ernő IV. A. oszt. tanuló, a váczi püspök-féle alapít­ványból évi 120 írttal. 8. Reviczky Tamás II. B. oszt. tanuló, a Reviczky-Orosz-féle családi alapítványból évi 200 frttal. 9. Sándor István VII. oszt. tanuló, a Bonnaz-féle alapítvány­ból évi 96 frttal. 10. Stojsits Vladimir VII. oszl. tanuló, az Osztoics-léle alapít­ványból évi 250 frttal. 11. Zimányi Lajos V. oszt. tanuló, az Alapy-féle alapítványból évi 150 frttal. bj Jutalmazottak. I. A vallástanban tanúsított jeles előmenetelért: Rack Lipót VIII. oszt. tanuló, az Ebner-féle alapítványból 6 drb aranynyal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom