Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1890

A KEGYES-TANlTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ALLO SZEGEDI VÁROSI FŐGYMNASIUM / // ERTESITOJE A Z 4890-94. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI MAGYAR GÁBOR IGAZGATÓ. ÉRTEKEZÉSEK : A hőmérsék hasznos és káros hatása a növényekre. A görög nyelv tanításáért folyt vita s az 1890. évi XXX. törvényczikk. (A szülők szíves figyelmébe ajánlva.) SZEGEDEN, 1891. NYOMATOT 1 BÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom