Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1887

WL j\y\. A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETESE ALATT ALLO SZEGEDI VÁROSI FÖGYMNASIUM f " ERTES1T0 IE AZ 1887-88. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI MAGYAR GÁBOR IGAZGATÓ. SZEGEDEN, 1888. NYOMATOTT BÁBA SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom