Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1883

— 140 -T­Könnyelműek, 2 köt., Regényes képletek, Békési Ferencz kalandjai, 2 köt., Egy házasság a nagyvilágban, 2 köt., Jósika István, 5., Toressains, 8 köt., A két Barcsai, Egy kétemeletes ház Pesten, Az élet utjai, Elet és tündér­hon, II. Rákóczy Ferencz, 4 köt., Zrinyi a költő, 2 köt., Szegedi boszor­kányok, Hat Uderszky leány, 2 köt., Novellák, Regényes képletek, Pygmaleon, Jő a tatár, A két mostoha, A végváriak, Nagyszebeni király­bíró, Gordiusi csomó, A tudós leánya, 2 köt., Két élet, Rejtett seb, Az első lépés veszélyei, Akarat és hajlam, A mi késik, nem múlik, Zöld va­dász, Szegény ember dolga csupa komédia, 2 köt., Egy magyar család a forradalom alatt, 5 köt., Magyar kényurak, 2 köt. Kisfaludy Károly minden munkái, 9 köt. — Kisfaludi Sándor minden munkái, 5 köt. — Kemény, Zord idők. — Kotzebue színdarabjai, 10 köt. — Kovács Pál, Beszély-füzér, 2 köt. Thália, 3 köt., Kovacsóczy M., Nefelejts. — Kölcsey Ferencz minden munkái, 2 köt., Naplója. — Költői pályamüvek. — Ku­noss Endre, Dalfüzér. — Külföldi játékszín, 9 köt. — Kisfaludi Sándor, Hymfi szerelmei. — Lafontaine, A különcz, 3 köt., Rafael, Természet és szerelem, Ida, Faon és Ileroze, Tinka. — Lukács Pál, Dunántúli hölgyecske. — Magyar Aglája. — Máj er, Színdarabok az ifjúság számára. — Med­nyánszky Alajos, Elbeszélések. — Mészáros Ignácz, Magyar szekretárius, Kártigám kisasszony. — Molnár János, Magyar könyvház, 4 köt. — Ma­dách Imre, Az ember tragoediája. — Moliére, A férjek iskolája, a nők iskolája, Vígjátékai. A szeleburdi. — Moreto, Szép Diego és Iphigenia.— Nagy Ignácz, Beszélyek, 2 köt., Magyar titkok, 2 köt., Menny és pokol, Szinmütár, 2 köt. — Nemzeti Almanach, 2 köt. — Nemzeti szinmütár, 2 köt. -— Peleskei nótárius. — Petőfi Sándor, A .helység kalapácsa, János vitéz, Összes költeményei, 2 köt., Ujabb költeményei, 2 köt. — Petriehevich­Horváth Lázár munkái, 2 köt. — Palzownö, St.-Roche, 3 köt., Thyrnau Tamás, 3 köt. — Pontisz grófnak megöletése. — Rajnis József, Magyar Virgilius. Regélő, 1840. 1842. 1843. — Remellay Gusztáv, Történeti be­szélyek. — Satobriand, Atala. — Skott Walter, Ivanhoe, tí köt. — Sze­pesi Károly, Egy színész emléklapja. •— Shakespeare, Coriolán. — Su­lyánszky Antal, Őrangyal, 4 köt. — Szabó Richard, Nők világa. — Szájas Péter ur történetei. —- Szigeti Mózes, Eredeti mesék. — Vas Gereben, Nevessünk. — Szigligeti Ede, Két pisztoly, Szökött katona, Gyászvitézek, Róza. — Nagy Ignácz, Hajdan és most. — Szi !ágyi Ferencz, Klió, 3 köt. -—• Szathmári Károly P. Ország sebei, 2 köt., Régi világ, Magyarhon fénykora, Sirály, Izabella, Bethlen Miklós. —- Tavaszi virágok. — Taylor, A gyermek és a madarak. — Tompa Mihály, Népregék. — Töltényi Sza­niszló, Szonettek. — Tromplitz, Szent szébaldi sirkert. — Turgenjew Iván, Füst, A nemes fészek.— Tóvölgyi Titus, Szivek világa, 2 köt.—Talabér, Böngészet a franezia szépirodalomból. — Toldi Ferencz írói arany-ünnepe. — Ucharcl Mária, Charol gróf. — Vachot Imre, Országgyűlési Almanach.

Next

/
Oldalképek
Tartalom