Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1883

A KEGYES-TANÍTÓRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ SZEGEDI VÁROSI FÖGYMNASIUM H H X // H 1 UU n AZ 1883 —1884-IKI TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI MAGYAR GÁBOR IGAZGATÓ. SZEGED, 1884. NYOMATOTT ENDRÉNYI LAJOS ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom