Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Szeged, 1883

A KE GYES-TA NIT0RENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ MAGYAR GABOR IGAZGATÓ. NYOMATOTT ENDRÉNYI LAJOS ÉS T^RSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom